Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 21 октомври 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 5.Съобщение на председателството
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Продължаване на недовършени дела (член 240 от Правилника за дейността)
 8.Назначаване на ръководител на Европейската прокуратура
 9.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Съобщение на председателството
 12.Внасяне на документи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Ред на работа
 15.Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ (разискване)
 16.Опасността от насилнически екстремизъм на крайната десница (в контекста на последните събития в Хале, Германия) (разискване)
 17.Криминализиране на сексуалното образование в Полша (разискване)
 18.Бурите в Европа – по-специално проливните дъждове в Испания и ураганът на Азорските острови (Португалия) (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Недовършени дела (член 240 от Правилника за дейността)
Протокол
Окончателна версия (226 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (60 kb)
  Приложение 1
Окончателна версия (77 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (90 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (32 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (342 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (78 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (136 kb)
Последно осъвременяване: 10 януари 2020 г.Правна информация