Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 21 października 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Decyzje dotyczące spraw w toku (art. 240 Regulaminu)
 8.Powołanie Europejskiego Prokuratora Generalnego
 9.Sprostowania (art. 241 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Komunikat Przewodniczącego
 12.Składanie dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Porządek obrad
 15.Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (debata)
 16.Zagrożenie brutalnym ekstremizmem prawicowym (w świetle niedawnych wydarzeń w Halle w Niemczech) (debata)
 17.Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce (debata)
 18.Nawałnice w Europie, w szczególności ulewne deszcze w Hiszpanii i huragan na Azorach (Portugalia) (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Questions en instance (article 240 du règlement)
Protokół
Wersja ostateczna (207 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (60 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (77 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (87 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (31 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (318 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (70 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (127 kb)
Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2020Informacja prawna