Kazalo 
Zapisnik
PDF 309kWORD 86k
Ponedeljek, 21. oktober 2019 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Popravki (člen 241 Poslovnika) (spremljanje)
 5.Sporočilo predsedstva
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Nadaljnja obravnava nerešenih zadev (člen 240 Poslovnika)
 8.Imenovanje evropskega glavnega tožilca
 9.Popravki (člen 241 Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 11.Sporočilo predsedstva
 12.Predložitev dokumentov
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Razpored dela
 15.Posledice stečaja skupine Thomas Cook (razprava)
 16.Nevarnost nasilnega desničarskega ekstremizma (glede na nedavne dogodke v Halleju, Nemčija) (razprava)
 17.Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem (razprava)
 18.Neurja v Evropi, zlasti hudi nalivi v Španiji in orkan na Azorih (Portugalska) (razprava)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Nerešene zadeve (člen 240 Poslovnika)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 10. oktobra 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.07.


3. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 9. oktobra 2019 in 10. oktobra 2019.


4. Popravki (člen 241 Poslovnika) (spremljanje)

Popravki P9_TA(2019)0237(COR01), P9_TA(2019)0377(COR01), P9_TA(2019)0378(COR01), P9_TA(2019)0391(COR01), P9_TA(2019)0399(COR01), P9_TA(2019)0438(COR01), P9_TA(2019)0431(COR01), P9_TA(2019)0432(COR01), P9_TA(2019)0439(COR01) in P9_TA(2019)0435 so bili napovedani na plenarnem zasedanju v sredo, 9. oktobra 2019 (točka 9 zapisnika z dne 9.10.2019).

Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, ne zahteva glasovanja o popravkih v skladu s členom 241(4) Poslovnika, se šteje, da so sprejeti.


5. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da skupnemu stališču odborov AFET in BUDG o podaljšanju delovanja regionalnih skrbniških skladov EU kot odziv na sirsko krizo, ki je bilo razglašeno na plenarnem zasedanju v sredo, 9. oktobra 2019 (točka 8 zapisnika z dne 9.10.2019), v roku 24 ur nihče ni nasprotoval.

To stališče je bilo zato uradno sporočeno Komisiji.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin S&D in ID ter sekretariata samostojnih poslancev prejel naslednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Moldavija: Miroslav Radačovský namesto Mislava Kolakušića

Delegacija za odnose z Irakom: Marco Campomenosi namesto Antonia Marie Rinaldija

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom: Antonio Maria Rinaldi namesto Marca Campomenosija

Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum - ES: James Wells namesto Johna Longwortha

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: David Maria Sassoli namesto Nicolasa Schmita

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


7. Nadaljnja obravnava nerešenih zadev (člen 240 Poslovnika)

V skladu s členom 240(2) Poslovnika je konferenca predsednikov 16. oktobra 2019 odločala o prošnjah glede obnove ali nadaljevanja postopkov iz Priloge 1 (Priloga 1 zapisnika z dne 21.10.2019).


8. Imenovanje evropskega glavnega tožilca

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov na seji 16. oktobra 2019 po razpravah parlamentarnih odborov LIBE in CONT in po sporazumnem sklepu Parlamenta in Sveta odobrila imenovanje Laure Codruţe Kövesi za evropsko glavno tožilko.

Predsednik je pojasnil, da je prejel nalogo, da podpiše skupni sklep Parlamenta in Sveta o imenovanju Laure Codruţe Kövesi.


9. Popravki (člen 241 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0382(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij P8_TA-PROV(2019)0382 (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - odbor ITRE;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 17. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta P8_TA-PROV(2019)0415 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD)) - odbor LIBE;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0429(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 18. aprila 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev P8_TA-PROV(2019)0429 (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) - odbor JURI.

V skladu s členom 241(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o njih.

Popravki so na voljo na spletišču Parlamenta.


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 23. oktobra 2019 podpisal štiri akte, ki so bili sprejeti po rednem zakonodajnem postopku.

Predsednik je tudi napovedal, da bo skupaj s predsednikom Sveta 24. oktobra 2019 podpisal tri akte, ki so bili sprejeti po rednem zakonodajnem postopku..

Naslovi aktov bodo objavljeni v zapisniku z dne 24. oktobra 2019.


11. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da je ob koncu novih pogajanj med Evropsko unijo in vlado Združenega kraljestva ter po tem, ko je Svet prejšnji teden odobril spremenjeni sporazum o izstopu, Svet spremenil svoj osnutek sklepa o sklenitvi sporazuma. Na začetku današnjega popoldneva je ta osnutek skupaj s posodobljenim besedilom sporazuma posredoval Evropskemu parlamentu.

Predsednik je sporočil, da se bo konferenca predsednikov sestala danes ob 18. uri, da bi razpravljala o naslednjih korakih v postopku, vključno z napotitvijo na pristojne parlamentarne odbore.


12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Belgije – EGF/2019/001 BE/Carrefour (COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG
mnenje: EMPL

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori (06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: AFET

- Predlog uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Unije za leto 2020 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (12412/2019 - C9-0139/2019 - 2019/0186(APP))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenje: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE.

2) od odborov

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) - odbor CONT - Poročevalka: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) - odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije (COM(2019)0398 - C9-0110/2019 - 2019/0187(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Chris Davies (A9-0014/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) (COM(2019)0397 - C9-0109/2019 - 2019/0180(COD)) - odbor EMPL - Poročevalka: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)-***Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020 (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalki: Monika Hohlmeier in Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)- Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Unije za leto 2020 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (12412/2019 - C9-0139/2019 - 2019/0186(APP)) - odbor BUDG - Poročevalec: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019).


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednja vprašanja za ustni odgovor z razpravo so bila uvrščena na dnevni red (člen 136 Poslovnika):

—   O-000024/2019, ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar, v imenu odbora LIBE, Svetu: Iskanje in reševanje v Sredozemlju (B9-0052/2019);

—   O-000025/2019, ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar, v imenu odbora LIBE, Komisiji: Iskanje in reševanje v Sredozemlju (B9-0053/2019);

—   O-000031/2019, ki so ga postavili Paul Tang in José Manuel Fernandes, v imenu skupine S&D, in Sven Giegold, Komisiji: Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa Adama Farkasa za glavnega izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi (B9-0054/2019).


14. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delni zasedanji oktober II (PE 642.179/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine S&D, da se kot zadnja točka, pred enominutnimi govori o pomembnih političnih vprašanjih, na dnevni red uvrsti izjava Komisije o kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem. Razprava se zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih se glasuje na delnem zasedanju november I.

Govorila sta Iratxe García Pérez, v imenu skupine S&D, ki je utemeljila zahtevo, in Kosma Złotowski, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (339 za, 86 proti, 9 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Zahteva skupine PPE, da se kot zadnja točka, pred enominutnimi govori o zadevah političnega pomena, na dnevni red uvrsti izjava Komisije o neurjih v Evropi, zlasti hudih nalivih v Španiji in orkanu na Azorih (Portugalska).

Govorila sta Isabel Benjumea Benjumea, v imenu skupine PPE, ki je utemeljila zahtevo, in Philippe Lamberts.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (424 za, 9 proti, 4 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot tretja točka na popoldanski dnevni red uvrsti izjava Komisije o zatiranju protestov državljanov proti varčevanju s strani čilske vlade in vlogi čilske vojske.

Govoril je Marc Botenga, v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (106 za, 293 proti, 38 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

V soglasju s političnimi skupinami je predsednik predlagal, da se zasedanje podaljša do 23. ure. Parlament je soglašal.

Torek

Zahteva skupine Verts/ALE, da se kot četrta točka na popoldanski dnevni red uvrsti izjava Sveta in Komisije o razmerah v Katalonji po obsodbi katalonskih političnih in družbenih voditeljev.

Govorila sta Philippe Lamberts, v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo utemeljil, in Javier Moreno Sánchez, ki ji je nasprotoval.

Govoril je Matt Carthy, ki je zahteval elektronsko glasovanje (predsednik je zahtevi ugodil).

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (118 glasov za, 299 glasov proti, 21 vzdržanih glasov).

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot šesta točka, po izjavah Sveta in Komisije o stanju glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic – javno poročanje po posameznih državah (točka 36 osnutka dnevnega reda), na dnevni red uvrstita izjavi Sveta in Komisije o položaju migrantov v Bosni, zlasti v Bihaću.

Govorili sta Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljila zahtevo, in Tineke Strik, ki ji je nasprotovala.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (109 za, 301 proti, 21 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Sreda

Zahteva skupine Verts/ALE, da se razprava o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo (točka 43 osnutka dnevnega reda) zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih se glasuje v četrtek.

Govoril je Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se razprava o izjavah Sveta in Komisije o politični izjavi OZN na visoki ravni o univerzalnem zdravstvenem varstvu (točka 31 osnutka dnevnega reda) zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih se glasuje na delnem zasedanju november I.

Govoril je João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine ID, da se na dnevni red uvrsti izjava Sveta in Komisije o preganjanju kristjanov v Alžiriji, pred izjavo Sveta in Komisije o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo (točka 43 osnutka dnevnega reda).

Govoril je Jérôme Rivière v imenu skupine ID, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (205 za, 222 proti, 14 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Četrtek

Zahteva skupine PPE, da se z dnevnega reda umakne razprava o Ugandi, zlasti o predlogu zakona o smrtni kazni za istospolne odnose (točka 37 osnutka dnevnega reda).

Govorila sta Michael Gahler v imenu skupine PPE, ki je utemeljil zahtevo, in Kati Piri, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (163 glasov za, 235 glasov proti, 41 vzdržanih glasov).

Govorila je Kati Piri v imenu skupine S&D, ki je zahtevala, da se naslov te razprave spremeni v Položaj oseb LGBTI v Ugandi.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupine Renew, da se glasovanje o dveh nasprotovanjih na podlagi člena 112 preloži na sredo (točki 34 in 29 osnutka dnevnega reda).

Govorili so Martin Hojsík v imenu skupine Renew, ki je utemeljil zahtevo in predlagal, da se le glasovanje o nasprotovanju, ki zadeva medonosne čebele, preloži na čas glasovanja v sredo, saj je zanj potrebna absolutna večina poslancev Parlamenta, Peter Liese in Nils Torvalds.

Parlament je odobril zahtevo, kot je bila spremenjena.

Zahteva skupine poslancev, katerih število dosega vsaj spodnji prag, in skupine ECR, da se na popoldanski dnevni red uvrsti vprašanje za ustni odgovor o delovanju notranjega trga.

Govorila sta Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, ki je utemeljil zahtevo, in Johan Danielsson, ki ji je nasprotoval.

Parlament je z elektronskim glasovanjem zahtevo zavrnil (173 glasov za, 238 glasov proti, 25 vzdržanih glasov).

°
° ° °

Govoril je Alessandro Panza.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

15. Posledice stečaja skupine Thomas Cook (razprava)

Izjava Komisije: Posledice stečaja skupine Thomas Cook (2019/2854(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, José Ramón Bauzá Díaz v imenu skupine Renew, Catherine Rowett v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Robert Rowland, Markus Buchheit v imenu skupine ID, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Elena Kountoura v imenu skupine GUE/NGL, Mislav Kolakušić samostojni poslanec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Johan Danielsson, Dita Charanzová, Roman Haider, Tomáš Zdechovský, o poteku razprave (predsedujoča je podrobneje obrazložila zadevo), Johan Van Overtveldt, Kostas Papadakis, Pablo Arias Echeverría, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica in Julie Lechanteux.

PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

Govorili so Bogdan Rzońca, David Bull, Benoît Lutgen, Alicia Homs Ginel, Dominique Riquet, John David Edward Tennant, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Jörgen Warborn, István Ujhelyi, Caroline Nagtegaal, Tomáš Zdechovský, Maria Grapini, Caroline Voaden, Radan Kanev, Marianne Vind, Maria Da Graça Carvalho, Jude Kirton-Darling, Sara Skyttedal, Isabel García Muñoz, Sven Schulze, Magdalena Adamowicz in Maria Spyraki.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Julie Ward in João Ferreira.

Govorila je Marianne Thyssen.

Predlogi resolucije, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 24.10.2019.


16. Nevarnost nasilnega desničarskega ekstremizma (glede na nedavne dogodke v Halleju, Nemčija) (razprava)

Izjava Komisije: Nevarnost nasilnega desničarskega ekstremizma (glede na nedavne dogodke v Halleju, Nemčija) (2019/2885(RSP))

Julian King (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Karoline Edtstadler v imenu skupine PPE, Dietmar Köster v imenu skupine S&D, Nicola Beer v imenu skupine Renew, Anna Cavazzini v imenu skupine Verts/ALE, Jörg Meuthen v imenu skupine ID, in Jorge Buxadé Villalba v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

Govorili so Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL, Ioannis Lagos samostojni poslanec, Angelika Niebler, Evin Incir, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Zdzisław Krasnodębski, Miguel Urbán Crespo, Claire Fox, Javier Zarzalejos, Robert Biedroń, Laurence Farreng, Sergey Lagodinsky, Jérôme Rivière, Bert-Jan Ruissen, Sira Rego, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Louis Stedman-Bryce, Nicolaus Fest, o govoru Sire Rego(predsedujoča je podrobneje obrazložila zadevo), Lance Forman, Peter van Dalen, Julie Ward, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Lance Forman, Izaskun Bilbao Barandica, Magid Magid, Susanna Ceccardi, Ruža Tomašić, Niyazi Kizilyürek, Miroslav Radačovský, Sven Schulze, Samira Rafaela, Romeo Franz, Nicolaus Fest, Leila Chaibi, Lena Düpont, Patrick Breyer in Silvia Sardone, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Magdalena Adamowicz, Mónica Silvana González, João Ferreira, Milan Uhrík, Stanislav Polčák in Matthew Patten.

Govoril je Julian King.

Razprava se je zaključila.


17. Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem (razprava)

Izjava Komisije: Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem (2019/2891(RSP))

Julian King (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v imenu skupine PPE, Robert Biedroń v imenu skupine S&D, in Michal Šimečka v imenu skupine Renew.

PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

Govorili so Rasmus Andresen v imenu skupine Verts/ALE, Christine Anderson v imenu skupine ID, Anna Zalewska v imenu skupine ECR, Eugenia Rodríguez Palop v imenu skupine GUE/NGL, Frances Fitzgerald, Evelyn Regner, Izaskun Bilbao Barandica, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Anna Zalewska, Patryk Jaki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Zalewska, Tudor Ciuhodaru, Karin Karlsbro, Beata Kempa, ki je zavrnila vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Robert Biedroń in Magdalena Adamowicz, Jackie Jones, ki je zavrnila vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Patryk Jaki, Radka Maxová, ki je zavrnila vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Robert Biedroń, in Evin Incir, ki je zavrnila tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski in Patryk Jaki.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Michaela Šojdrová, Zdzisław Krasnodębski, Tomislav Sokol in Stanislav Polčák.

Predlogi resolucije, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


18. Neurja v Evropi, zlasti hudi nalivi v Španiji in orkan na Azorih (Portugalska) (razprava)

Izjava Komisije: Neurja v Evropi, zlasti hudi nalivi v Španiji in orkan na Azorih (Portugalska) (2019/2892(RSP))

Julian King (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Isabel Benjumea Benjumea v imenu skupine PPE, Inma Rodríguez-Piñero v imenu skupine S&D, Susana Solís Pérez v imenu skupine Renew, Marco Dreosto v imenu skupine ID, Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Isabel Carvalhais, Mathilde Androuët, João Ferreira, Andrey Novakov, Sara Cerdas, Álvaro Amaro, Adriana Maldonado López in Manuel Pizarro.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Michaela Šojdrová in Tudor Ciuhodaru.

Razprava se je zaključila.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Enominutni govori v skladu s členom 172 Poslovnika, s katerimi želijo poslanci Parlament opozoriti na zadevo političnega pomena:

Loránt Vincze, César Luena, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Cavazzini, Isabella Tovaglieri, Leila Chaibi, Karlo Ressler, Domènec Ruiz Devesa, Michal Šimečka, Magid Magid, Jordan Bardella, Martina Anderson, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Chris Davies, Tatjana Ždanoka, Susanna Ceccardi, Peter Pollák, Manuel Pizarro, Nicolae Ştefănuță, Tomislav Sokol, Ivo Hristov in Michaela Šojdrová.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 642.179/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.47.

Klaus Welle

Katarina Barley

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Campomenosi, Cañas, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novakov, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Penkova, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Andrieu, Annemans, Hahn Henrike, Járóka, Ochojska, Saryusz-Wolski, Zagorakis


Priloga 1 - Nerešene zadeve (člen 240 Poslovnika)

Resumption of Business

Files under ordinary legislative procedure (COD)

A. EP 1st reading not yet adopted - unfinished business (rule 240)

1. Files on which work should resume

Committee AGRI

Common agricultural policy (CAP) 2021–2027

2018/0218(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee AGRI

Common agricultural policy (CAP): financing, management and monitoring 2021–2027

2018/0217(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee AGRI

Support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP strategic plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 2021–2027

2018/0216(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ECON

Credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral*

2018/0063(COD) Directive

Committee ECON

European deposit insurance scheme (EDIS)*

2015/0270(COD) Regulation

Committee ECON

Statistics for the macroeconomic imbalances procedure

2013/0181(COD) Regulation

Committee EMPL

Coordination of social security systems: benefits*

2016/0397(COD) Regulation

Committee ENVI

Union Civil Protection Mechanism

2019/0070(COD) Decision

Committee ENVI

Carbon dioxide emissions from maritime transport: global data collection system for ship fuel oil consumption data (MRV shipping)

2019/0017(COD) Regulation

Committee IMCO

Motor Insurance Directive: compensation of victims of motor vehicle accidents, insurance conditions and cover, combatting uninsured driving

2018/0168(COD) Directive

Committee IMCO

Services in the internal market: notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services

2016/0398(COD) Directive

Committee INTA

Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

2016/0295(COD) Regulation

Committee INTA

Public procurement: access of third-country goods and services to the Union’s internal market and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the markets of third countries

2012/0060(COD) Regulation

Committee INTA

Protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country and actions based thereon or resulting therefrom. Recast

2015/0027(COD) Regulation

Committee INTA

Trade between the northern part of Cyprus and the Community Customs Territory: special conditions2004/0148(COD) Regulation

Committee JURI

Mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers: implementing acts at appeal committee level

2017/0035(COD) Regulation

Committee LIBE

Asylum: Eurodac system for the comparison of fingerprints of applicants for international protection and for identifying illegally staying third-country nationals or stateless persons; requests for the comparison with Eurodac data. Recast*

2016/0132(COD) Regulation

Committee LIBE

Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person. Recast* (Asylum: Dublin III Regulation)

2016/0133(COD) Regulation

Committee LIBE

Conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled

employment* (Blue card Directive)

2016/0176(COD) Directive

Committee LIBE

Reception of applicants for international protection. Recast*

2016/0222(COD) Directive

Committee LIBE

Asylum: Qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and content of the protection granted*

2016/0223(COD) Regulation

Committee LIBE

Union resettlement framework*

2016/0225(COD) Regulation

Committee LIBE

European Union Agency for Asylum*

2016/0131(COD) Regulation

Committee LIBE

Common procedure for international protection in the Union* (Asylum Procedures Directive)

2016/0224(COD) Regulation

Committee LIBE

Respect for private life and the protection of personal data in electronic communications (E-privacy)*

2017/0003(COD) Regulation

Committee LIBE

European Border and Coast Guard: false and authentic documents online (FADO) system

2018/0330(COD)B Regulation

Committee LIBE

Appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings*

2018/0107(COD) Directive

Committee LIBE

European production and preservation orders for electronic evidence in criminal matters*

2018/0108(COD) Regulation

Committee LIBE

Common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals. Recast (Returns Directive

2018/0329(COD) Directive

Committee LIBE

Establishing the conditions for accessing the other EU information systems

2019/0001(COD) Regulation

Committee LIBE

Establishing the conditions for accessing other EU information systems for ETIAS purposes

2019/0002(COD) Regulation

Committee LIBE

Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data of third country nationals

2013/0057(COD) Regulation

Committee LIBE

Registered Traveller Programme (RTP)

2013/0059(COD) Regulation

Committee LIBE

Schengen Borders Code: use of the Entry/Exit System (EES) and the Registered Traveller Programme (RTP)

2013/0060(COD) Regulation

2. Files on which work should restart from the beginning

Committee PECH

Fisheries control

2018/0193(COD) Regulation

Committee BUDG / Committee ECON

European Investment Stabilisation Function 2021–2027

2018/0212(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee BUDG / Committee ECON

Reform support programme 2021–2027

2018/0213(COD) Regulation

(MFF related file)

B. EP 1st reading position adopted by plenary

Committee AFET

Instrument for pre-accession assistance (IPA III) 2021–2027

2018/0247(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee CONT

EU anti-fraud programme 2021–2027

2018/0211(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee CONT

Investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF): cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations

2018/0170(COD) Regulation

Committee CULT

Creative Europe programme 2021–2027

2018/0190(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee CULT

Erasmus programme for education, training, youth and sport 2021–2027

2018/0191(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee CULT

European solidarity corps programme 2021–2027

2018/0230(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ECON

Markets in financial instruments: crowdfunding service providers

2018/0047(COD) Directive

Committee ECON

European crowdfunding service providers (ECSP) for business

2018/0048(COD) Regulation

Committee ECON

Framework for the recovery and resolution of central counterparties*

2016/0365(COD) Regulation

Committee ECON

Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation 2021–2027

2018/0233(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ECON

Sovereign bond-backed securities

2018/0171(COD) Regulation

Committee EMPL

European Social Fund Plus (ESF+) 2021–2027

2018/0206(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee EMPL

European Globalisation Adjustment Fund (EGF) 2021–2027

2018/0202(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ENVI

Quality of water intended for human consumption. Recast

2017/0332(COD) Directive

Committee ENVI

Health technology assessment

2018/0018(COD) Regulation

Committee ENVI

Programme for the environment and climate action (LIFE) 2021–2027

2018/0209(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ENVI

Minimum requirements for water reuse

2018/0169(COD) Regulation

Committee ENVI

Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (CITES). Recast

2012/0196(COD) Regulation

Committee IMCO

Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, and European statistics 2021–2027

2018/0231(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee IMCO

Customs programme for cooperation in the field of customs 2021–2027

2018/0232(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee IMCO

Integrated Border Management Fund: instrument for financial support for customs control equipment 2021–2027

2018/0258(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee IMCO

Market surveillance of products

2013/0048(COD) Regulation

Committee IMCO

Consumer product safety

2013/0049(COD) Regulation

Committee IMCO

Union legal framework for customs infringements and sanctions

2013/0432(COD) Directive

Committee ITRE

Specific programme implementing Horizon Europe framework programme for research and innovation 2021–2027

2018/0225(COD) Decision

(MFF related file)

Committee ITRE

Horizon Europe framework programme for research and innovation 2021–2027

2018/0224(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ITRE

Digital Europe Programme 2021–2027

2018/0227(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ITRE

Space programme 2021–2027 and European Union Agency for the Space Programme

2018/0236(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ITRE

European Defence Fund 2021–2027

2018/0254(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ITRE

Labelling of tyres: fuel efficiency and other essential parameters

2018/0148(COD) Regulation

Committee ITRE

European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and Network of National Coordination Centres

2018/0328(COD) Regulation

Committee JURI

Adapting a number of legal acts in the area of justice to Article 290 TFEU (Commission delegated acts)

2016/0399(COD) Regulation

Committee JURI

Adapting a number of legal acts to Articles 290 and 291 TFEU (Commission delegated and implementing acts)

2016/0400B(COD) Regulation

Committee JURI

Law applicable to the third-party effects of assignments of claims

2018/0044(COD) Regulation

Committee JURI

Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

2018/0089(COD) Directive

Committee JURI

Cooperation between the courts: taking of evidence in civil or commercial matters

2018/0203(COD) Regulation

Committee JURI

Service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents)

2018/0204(COD) Regulation

Committee LIBE

Third countries whose nationals are subject to or exempt from a visa requirement: Kosovo

2016/0139(COD) Regulation

Committee LIBE

Community statistics on migration and international protection

2018/0154(COD) Regulation

Committee LIBE

Temporary reintroduction of border control at internal borders

2017/0245(COD) Regulation

Committee LIBE

Rights and values programme 2021–2027

2018/0207(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Pericles IV exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting 2021–2027

2018/0194(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Visa Information System (VIS): visa processing

2018/0152(COD) Regulation

Committee LIBE

Asylum and Migration Fund 2021–2027

2018/0248(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Integrated Border Management Fund: instrument for financial support for border management and visa 2021–2027

2018/0249(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Internal Security Fund 2021–2027

2018/0250(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee LIBE

Preventing the dissemination of terrorist content online

2018/0331(COD) Regulation

Committee LIBE

Public access to European Parliament, Council and Commission documents

2008/0090(COD) Regulation

Committee PECH

European Maritime and Fisheries Fund 2021–2027

2018/0210(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee PECH

Multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea and the fisheries exploiting those stocks

2017/0043(COD) Regulation

Committee PECH

Fish stock conservation: multiannual plan for the Baltic salmon stock

2011/0206(COD) Regulation

Committee PECH

Sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea: alignment of the Regulation with the TFEU (Commission delegated powers)

2011/0218(COD) Regulation

Committee PECH

Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (IUU alignement)

2012/0162(COD) Regulation

Committee PECH

Fishery resources: recovery of the European eel stock (Eel alignment)

2012/0201(COD) Regulation

Committee PECH

Conservation of fishery resources through technical measures (Technical measures alignment)

2012/0208(COD) Regulation

Committee REGI

Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context

2018/0198(COD) Regulation

Committee REGI

Specific provisions for European territorial cooperation goal (Interreg) supported by European Regional Development Fund (ERDF) and external financing instruments 2021–2027

2018/0199(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee REGI

Common provisions on European Regional Development Fund, European Social Fund Plus, Cohesion Fund, and European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for Asylum and Migration Fund, Internal Security Fund and Border Management and Visa Instrument 2021–2027

2018/0196(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee REGI

European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund 2021–2027

2018/0197(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee REGI

European Structural and Investment Funds: adjustment of annual pre-financing for the years 2021 to

2023

2018/0322(COD) Regulation

Committee TRAN

Combined transport of goods between Member States*

2017/0290(COD) Directive

Committee TRAN

Access to the international market by coach and bus services: further opening of national markets*

2017/0288(COD) Regulation

Committee TRAN

Trans-European transport network: streamlining measures for advancing the realisation

2018/0138(COD) Regulation

Committee TRAN

Electronic freight transport information

2018/0140(COD) Regulation

Committee TRAN

Seasonal changes of time

2018/0332(COD) Directive

Committee TRAN

Posting drivers in the road transport sector

2017/0121(COD) Directive

Committee TRAN

Minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods; positioning by means of tachographs

2017/0122(COD) Regulation

Committee TRAN

Pursuing the occupation of road transport operator and access to the international road haulage market (cabotage)*

2017/0123(COD) Regulation

Committee TRAN

Use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road*

2017/0113(COD) Directive

Committee TRAN

Rail passengers’ rights and obligations. Recast

2017/0237(COD) Regulation

Committee TRAN

Charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures (Eurovignette)*

2017/0114(COD) Directive

Committee TRAN

Allocation of slots at EU airports: common rules. Recast

2011/0391(COD) Regulation

Committee TRAN

Air transport: enforcement of passenger rights; air carrier liability limits

2013/0072(COD) Regulation

Committee TRAN

Implementation of the Single European Sky. Recast

2013/0186(COD) Regulation

Committee AFET / Committee DEVE

Neighbourhood, development and international cooperation instrument 2021–2027

2018/0243(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee BUDG / Committee CONT

Protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States

2018/0136(COD) Regulation

Committee BUDG / Committee ECON

InvestEU programme 2021–2027

2018/0229(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee ECON / Committee ENVI

Framework to facilitate sustainable investment

2018/0178(COD) Regulation

Committee ECON / Committee JURI

Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (Country-by-country reporting)

2016/0107(COD) Directive

Committee ENVI / Committee AGRI

Cloning of animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species kept and reproduced for farming purposes

013/0433(COD) Directive

Committee ITRE / Committee TRAN

Connecting Europe facility 2021–2027

2018/0228(COD) Regulation

(MFF related file)

Committee JURI / Committee FEMM

Gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges

2012/0299(COD) Directive

Committee JURI / Committee LIBE

Justice programme 2021–2027

2018/0208(COD) Regulation

(MFF related file)

Other legislative procedures: NLE

commission AFCO

Conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

NLE 2018/0427 (AP PE)

Committee AFET

Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tajikistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

NLE 2016/0055 (AP PE)

Committee AFET

Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

NLE 2014/0220 (AP PE)

Committee AFET

Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

NLE 2014/0270 (AP PE)

Committee AFET

Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

NLE 2016/0253 (AP PE)

Committee AFET

Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the EU and the Government of Malaysia

NLE 2016/0243 (AP PE)

Committee AFET

Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

NLE 2018/0310 (AP PE)

Committee AFET

Annex to the Proposal for a Council Decision on the conclusion on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part and the Republic of Iraq, of the other part to take account of the Accession of the Republic of Croatia to the European Union

NLE 2017/0033 (AP PE)

Committee AFET

Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Turkmenistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Croatia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the EU

NLE 2016/0041 (AP PE)

Committee AFET

Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Andean Community and its Member Countries (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela), of the other part

NLE 2016/0025 (AP PE)

Committee AFET

Conclusion of a Partnership and Cooperation Agreement with Turkmenistan

NLE 1998/0031 (AP PE)

Committee BUDG

Proposal for a Council Regulation on the methods and procedure for making available the Own Resources based on the Common Consolidated Corporate Tax Base, on the European Union Emissions Trading System and on Plastic packaging waste that is not recycled, and on the measures to meet cash requirements

NLE 2018/0131 (CN PE)

Committee BUDG

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC, Euratom) No 1553/89 on the definitive uniform arrangements for the collection of own resources accruing from value added tax

NLE 2018/0133 (CN PE)

Committee CULT

Council of Europe Convention on the manipulation of sports competitions with regard to matters not related to substantive criminal law and judicial cooperation in criminal matters

NLE 2017/0166 (AP PE)

Committee ECON

Agreement between the European Union and the Government of Canada regarding the application of their competition laws

NLE 2016/0195 (AP PE)

Committee INTA

Protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products, processed agricultural products, fish and fishery products and amending the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part

NLE 2015/0203 (AP PE)

Committee INTA

Conclusion of the Economic Partnership Agreement (EPA) between the East African Community (EAC) Partner States, of the one part, and the EU and its Member States, of the other part

NLE 2016/0038 (AP PE)

Committee INTA

Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

NLE 2018/0358 (AP PE)

Committee INTA

Accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

NLE 2019/0099 (AP PE)

Committee INTA

Economic Partnership Agreement (EPA) between the West African States, ECOWAS and the UEMOA, of the one part, and the EU and its Member States, of the other part

NLE 2014/0267 (AP PE)

Committee INTA

Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

NLE 2018/0356 (AP PE)

Committee INTA

Conclusion, on behalf of the European Union, of the United Nations Convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration

NLE 2015/0012 (AP PE)

Committee INTA

Agreements between the EU and Australia, Brazil, Canada, Hong Kong, India and Japan pursuant to Article XXI of the General Agreement on Trade in Services (GATS) 1994, relating to the modifications of the commitments in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the EU

NLE 2013/0329 (AP PE)

Committee INTA

Conclusion of negotiations with the United States of America on the necessary compensatory adjustments resulting from the US intended withdrawal of specific commitments on gambling and betting services pursuant to Article XXI of the General Agreement on Trade in Services (GATS)

NLE 2008/0113 (AP PE)

Committee INTA

Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of San Marino, of the other part, regarding the participation, as a contracting party, of the Republic of Croatia, following its accession to the EU

NLE 2013/0273 (AP PE)

Committee ITRE

EU-Switzerland Cooperation Agreement on the European Satellite Navigation Programmes

NLE 2012/0231 (AP PE)

Committee ITRE

Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union

NLE 2018/0429 (AP PE)

Committee LIBE

Arrangement with the Republic of Iceland on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office

NLE 2013/0425 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on the manipulation of sports competitions with regard to matters related to substantive criminal law and judicial cooperation in criminal matters

NLE 2017/0165 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of the Agreement between the European Union and Federative Republic of Brazil amending the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on a short-stay visa waiver for holders of diplomatic, service or official passports

NLE 2018/0086 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of the Agreement between the European Union and Federative Republic of Brazil amending the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on a short-stay visa waiver for holders of ordinary passports

NLE 2018/0084 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the former Yugoslav Republic of Macedonia

NLE 2018/0318 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

NLE 2018/0409 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of a Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes

NLE 2018/0418 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities

NLE 2019/0012 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina

NLE 2019/0060 (AP PE)

Committee LIBE

Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law

NLE 2017/0360 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of the status agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

NLE 2019/0043 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities

NLE 2019/0013 (AP PE)

Committee LIBE

Conclusion of a Protocol between the European Union, the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes

NLE 2018/0419 (AP PE)

Committee LIBE

Agreement between Canada and the European Union on the transfer and processing of Passenger Name Record data

NLE 2013/0250 (AP PE)

Committees LIBE - FEMM

The EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

NLE 2016/0062 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement on certain aspects of air services between the EU and Peru

NLE 2010/0142 (AP PE)

Committee TRAN

Protocol amending the Common Aviation Area Agreement between the EU and Moldova to take account of the accession to the EU of Croatia

NLE 2015/0035 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement between the European Union and the Government of the People's Republic of China on civil aviation safety

NLE 2018/0155 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement between the European Union and the Republic of Korea on certain aspects of air services

NLE 2019/0044 (AP PE)

Committee TRAN

EU-Turkey agreement on certain aspects of air services

NLE 2010/0225 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement between the EU and the Government of the Republic of Peru on certain aspects of air services

NLE 2013/0197 (AP PE)

Committee TRAN   Common Aviation Area Agreement between the EU and its Member States and Ukraine

NLE 2014/0007 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement between the European Union and the Government of the People's Republic of China on certain aspects of air services

NLE 2018/0147 (AP PE)

Committee TRAN

Conclusion of an agreement between the European Union and the government of the People's Republic of Bangladesh on certain aspects of air services

NLE 2015/0188 (AP PE)

Committee TRAN

EU-Brazil Agreement on Air Transport

NLE 2011/0109 (AP PE)

Committee TRAN

Agreement on certain aspects of air services between the EU and Saudi Arabia

NLE 2010/0388 (AP PE)

Committee TRAN

Air Transport Agreement and Ancillary Agreement on the application of the Air Transport Agreement, between the United States of America, the EU and its Member States, Iceland and Norway

NLE 2011/0102 (AP PE)

Committee TRAN

Conclusion of the Common Aviation Area Agreement between the EU and the Republic of Moldova

NLE 2012/0006 (AP PE)

Committee TRAN

Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the EU and Israel

NLE 2012/0324 (AP PE)

Other legislative procedures: CNS   

Committee BUDG   

Proposal for a Council decision on the system of own resources of the European Union

CNS 2018/0135

Committee ECON   

Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

CNS 2018/0415    

Committee ECON   

Measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud

CNS 2018/0413   

Committee ECON   

Proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty as regards defence effort within the Union framework

CNS 2019/0096    

Committee ECON   

Requirements for payment service providers

CNS 2018/0412   

Committee LIBE   

Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Ireland

CNS 2019/0806   

Committee LIBE   

Equal treatment Directive (Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation)

CNS 2008/0140   

Comments: Following the entry into force of the Lisbon Treaty, the proposal now falls under Article 19 TFEU: unanimity in Council, following the consent of the European Parliament. The Treaty also provides for a possibility to move towards the ordinary legislative procedure through a ‘passerelle’ clause (Art. 48(7) TEU or 153(2)TFEU).

Other legislative procedures: APP

Committe AFCO   

Draft regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom

APP 2019/0900

Committe AGRI – Committee ENVI   

Placing on the market of food from animal clones

APP 2013/0434

Committe BUDG   

Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

APP 2018/0166

Committe BUDG   

Proposal for a Council Regulation laying down implementing measures for the system of Own Resources of the European Union

APP 2018/0132

Committe ECON   

Establishment of the European Monetary Fund

APP 2017/0333

Committe ECON   

Establishing a facility for providing financial assistance for Member States whose currency is not the euro

APP 2012/0164

Committe LIBE   

Regulation extending to the non-participating Member States the application of Regulation (EU) No …/2018 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting for the period 2021-2027 (the ‘Pericles IV’ programme)

Other legislative procedures: INL procedure pursuant to art. 226 TFEU on which work should resume

Committee AFCO

Proposal for a Regulation of the European Parliament on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry replacing the Decision of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 (95/167/EC, Euratom, ECSC)

INL 2009/2212 (Legislative initiative)

Files APP 2018/2019 that Parliament should request the Commission to withdraw

Committee CONT

Investigations by the European Anti-Fraud Offfice (OLAF): controller of procedural guarantees

2014/0173(COD) Regulation

Committee ENVI

Reduction of pollutant emissions from road vehicles

2014/0012(COD) Regulation

Committee ENVI

The possibility for the Member States to restrict or prohibit the use of genetically modified food and feed on their territory

2015/0093(COD) Regulation

Committee IMCO

Conditions and procedure by which the Commission may request undertakings to provide information in relation to the internal market

2017/0087(COD) Regulation

Committee IMCO

Legal and operational framework of the European services e-card

2016/0402(COD) Directive

Committee IMCO

European services e-card and related administrative facilities

2016/0403(COD) Regulation

Committee JURI

Common European Sales Law (CESL)

2011/0284(COD) Regulation

Committee LIBE

Public access to European Parliament, Council and Commission documents

2011/0073(COD) Regulation

Committee PECH

Prohibition on driftnet fisheries

2014/0138(COD) Regulation

Committee REGI

European Regional Development Fund, European Social Fund, Cohesion Fund, European Agricultural Fund for Rural Development and European Maritime and Fisheries Fund: support to structural reforms in Member States*

2017/0336(COD) Regulation

Committee INTA

Uniform provisions concerning the approval of motor cycles with regard to noise

NLE 2013/0159 (AP PE)

Committee PECH

Agreement between the EU and Chile on the conservation of swordfish stocks in the South-Eastern Pacific Ocean

NLE 2010/0084 (AP PE)

*Joint Declaration on the EU’s legislative priorities for 2018-2019

Zadnja posodobitev: 10. januar 2020Pravno obvestilo