Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 4.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 6.Внасяне на документи
 7.Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Избиране на Европейския омбудсман - получени кандидатури
 10.Приветствие с добре дошли
 11.Време за гласуване
  11.1.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (проекти на изменения) (гласуване)
  11.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (гласуване)
  11.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  11.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  11.5.Противопоставяне на акт за изпълнение: въздействие на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (гласуване)
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Извънредно положение във връзка с климата и околната среда (разискване по актуални въпроси)
 17.Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2018 г. (разискване)
 18.Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (разискване)
 19.Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания (разискване)
 20.Приветствие с добре дошли
 21.Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания (продължeние на разискването)
 22.Положението в Ирак, по-специално бурното потушаване на протестите на младите хора и студентите (разискване)
 23.Политическа декларация на ООН на високо равнище относно всеобщото здравно осигуряване (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (209 kb)
14/01/2020 10:28
  Списък на присъствалите (65 kb)
14/01/2020 10:12
 
Протокол (85 kb)
14/01/2020 10:28
  Списък на присъствалите (11 kb)
14/01/2020 10:12
  Резултати от различните гласувания (39 kb)
10/01/2020 16:02
  Поименни гласувания (118 kb)
10/01/2020 16:02
 
Протокол (317 kb)
14/01/2020 10:28
  Списък на присъствалите (78 kb)
14/01/2020 10:12
  Резултати от различните гласувания (152 kb)
10/01/2020 16:02
  Поименни гласувания (672 kb)
10/01/2020 16:02
Последно осъвременяване: 14 януари 2020 г.Правна информация