Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 23. oktober 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 5.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 6.Modtagne dokumenter
 7.Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Valg af Den Europæiske Ombudsmand – modtagne ansøgninger
 10.Velkomstord
 11.Afstemningstid
  11.1.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (forslag til ændringer) (afstemning)
  11.2.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (afstemning)
  11.3.Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  11.4.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  11.5.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Vurdering af plantebeskyttelsesmidlers virkning på honningbier (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Klima- og miljøkrise (debat om et aktuelt spørgsmål)
 17.Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2018 (forhandling)
 18.Eftersøgning og redning i Middelhavet (forhandling)
 19.Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien (forhandling)
 20.Velkomstord
 21.Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien (fortsat forhandling)
 22.Situationen i Irak, særlig den voldelige undertrykkelse af unges og studerendes protester (forhandling)
 23.FN's politiske erklæring om sygesikring for alle fra mødet på højt plan (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (189 kb)
18/02/2020 11:10
  Deltagerliste (64 kb)
14/01/2020 10:14
 
Protokol (83 kb)
18/02/2020 11:10
  Deltagerliste (11 kb)
14/01/2020 10:14
  Afstemningsresultater (39 kb)
19/02/2020 11:08
  Afstemning ved navneopråb (124 kb)
19/02/2020 11:04
 
Protokol (299 kb)
18/02/2020 11:10
  Deltagerliste (70 kb)
14/01/2020 10:14
  Afstemningsresultater (140 kb)
19/02/2020 11:08
  Afstemning ved navneopråb (658 kb)
19/02/2020 11:04
Seneste opdatering: 18. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik