Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 24 octombrie 2019 - Strasbourg

7. Comunicarea Președintelui
CRE

Președintele a anunțat că a decis, în conformitate cu articolul 176 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, să îl sancționeze pe Angelo Ciocca, având în vedere comportamentul său agresiv și lipsit de respect față de colegii săi și față de instituție, prin care a încălcat în mod grav articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul de procedură în cursul dezbaterii de ieri privind operațiunile militare turce în nord-estul Siriei (punctul 7 al PV din 23.10.2019).

Sancțiunea constă, în primul rând, în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de zece zile și, în al doilea rând, din suspendarea temporară a participării la toate activitățile Parlamentului pentru o perioadă de cinci zile consecutive în care Parlamentul sau oricare dintre organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc, fără a aduce atingere exercitării dreptului de vot în ședința plenară și sub rezerva respectării stricte a regulilor de conduită aplicabile deputaților. Sancțiunea intră în vigoare de la 4 noiembrie 2019.

Decizia a fost notificată deputatului în cauză, care poate să introducă o cale de atac internă în fața Biroului în conformitate cu articolul 177 din Regulamentul de procedură.

Președintele a precizat că, având în vedere anumite comportamente și exprimări constatate în plen de la începutul prezentei legislaturi, a decis, de comun acord cu președinții grupurilor politice, să nu mai tolereze comportamentele sau limbajul de natură să aducă atingere demnității Parlamentului.

°
° ° °

A intervenit Javier Moreno Sánchez.

Ultima actualizare: 19 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate