Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2881(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0145/2019

Arutelud :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0044

Protokoll
Neljapäev, 24. oktoober 2019 - Strasbourg

8.3. Kavandatav uus Indoneesia kriminaalseadustik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 ja B9-0153/2019

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0145/2019

(asendades B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 ja B9-0153/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri fraktsiooni S&D nimel;

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0044)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0146/2019, B9-0147/2019 ja B9-0148/2019 muutusid kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2020Õigusalane teave