Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2886(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0123/2019

Rozpravy :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Hlasovanie :

PV 24/10/2019 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0049

Zápisnica
Štvrtok, 24. októbra 2019 - Štrasburg

8.8. Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 a B9-0133/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0123/2019

(nahrádzajúci B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 a B9-0129/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák a Ivan Štefanec, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor a Andreas Schieder, v mene skupiny S&D;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö a Sergey Lagodinsky, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Nikolaj Villumsen a Özlem Demirel, v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P9_TA(2019)0049)

(Návrhy uznesenia B9-0126/2019 a B9-0133/2019 sa stali bezpredmetnými.)

Posledná úprava: 19. februára 2020Právne oznámenie