Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ (внесени предложения за резолюция)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението на ЛГБТИ лица в Уганда
  3.2.Египет
  3.3.Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Награда „Сахаров“ за 2019 г. (обявяване на лауреата)
 6.Състав на Консултативния комитет
 7.Съобщение на председателството
 8.Време за гласуване
  8.1.Положението на ЛГБТИ лица в Уганда (гласуване)
  8.2.Египет (гласуване)
  8.3.Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия (гласуване)
  8.4.Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение***I (гласуване)
  8.5.Използване на хромен триоксид (гласуване)
  8.6.Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ (гласуване)
  8.7.Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави (гласуване)
  8.8.Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея (гласуване)
  8.9.Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (гласуване)
  8.10.Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания (гласуване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME) (разискване)
 15.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 16.Решения относно някои документи
 17.Петиции
 18.Внесени документи
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (204 kb)
14/01/2020 11:04
  Списък на присъствалите (60 kb)
14/01/2020 10:50
 
Протокол (84 kb)
14/01/2020 11:04
  Списък на присъствалите (11 kb)
14/01/2020 10:50
  Резултати от различните гласувания (46 kb)
10/01/2020 16:28
  Поименни гласувания (149 kb)
10/01/2020 16:28
 
Протокол (304 kb)
14/01/2020 11:04
  Списък на присъствалите (76 kb)
14/01/2020 10:50
  Резултати от различните гласувания (163 kb)
10/01/2020 16:28
  Поименни гласувания (1108 kb)
10/01/2020 16:28
Последно осъвременяване: 14 януари 2020 г.Правна информация