Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 13 ноември 2019 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.30-годишнина от падането на Берлинската стена
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Искания за снемане на имунитет
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)
 9.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 10.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 14.Внесени документи
 15.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 16.Ред на работа
 17.Правата на детето в контекста на 30-ата годишнина от Конвенцията за правата на детето (разискване)
 18.Стоманодобивният сектор на ЕС: как да защитим европейските работници и стоманодобивния сектор? (разискване)
 19.Сондажни дейности на Турция във водите на ЕС в Източното Средиземноморие (разискване)
 20.Положението в Боливия (разискване)
 21.Положението в Чили (разискване)
 22.Международен ден за прекратяване на безнаказаността на престъпленията срещу журналисти (разискване)
 23.Ново разпространение на ебола в Източна Африка (разискване)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (158 kb)
07/01/2020 14:48
  Списък на присъствалите (54 kb)
06/01/2020 15:42
 
Протокол (75 kb)
07/01/2020 14:48
  Списък на присъствалите (11 kb)
06/01/2020 15:42
  Поименни гласувания (33 kb)
07/01/2020 14:21
 
Протокол (278 kb)
07/01/2020 14:48
  Списък на присъствалите (75 kb)
06/01/2020 15:42
  Поименни гласувания (136 kb)
07/01/2020 14:21
Последно осъвременяване: 7 януари 2020 г.Правна информация