Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 13. november 2019 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Berliini müüri langemise 30. aastapäev
 4.Istungi jätkamine
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlused
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 9.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)
 10.Parandused (kodukorra artikkel 241)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 13.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Tööplaan
 17.Laste õigused seoses lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäevaga (arutelu)
 18.ELi terasetööstus: kuidas kaitsta Euroopa töötajaid ja tööstust? (arutelu)
 19.Türgi puurimistegevus ELi vetes Vahemere idaosas (arutelu)
 20.Olukord Boliivias (arutelu)
 21.Olukord Tšiilis (arutelu)
 22.Rahvusvaheline ajakirjanike vastu suunatud kuritegude eest karistamatuse lõpetamise päev (arutelu)
 23.Uus ebolapuhang Ida-Aafrikas (arutelu)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (135 kb)
04/02/2020 12:04
  Kohalolijate nimekiri (54 kb)
06/01/2020 15:44
 
Protokoll (71 kb)
04/02/2020 12:04
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
06/01/2020 15:44
  Nimelise hääletuse tulemused (32 kb)
07/01/2020 14:21
 
Protokoll (255 kb)
04/02/2020 12:04
  Kohalolijate nimekiri (68 kb)
06/01/2020 15:44
  Nimelise hääletuse tulemused (125 kb)
07/01/2020 14:21
Viimane päevakajastamine: 4. veebruar 2020Õigusalane teave