Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - БрюкселОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението на мигрантите в Босна, и по-специално в Бихач (разискване)
 3.Положението в „горещите точки“ на гръцките острови, и по-специално в Мория (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш (гласуване)
  5.2.Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки * (гласуване)
  5.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия (гласуване)
  5.4.Възражение съгласно член 112: Генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (гласуване)
  5.5.Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1) (гласуване)
  5.6.Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9 (гласуване)
  5.7.Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21 (гласуване)
  5.8.Криминализиране на сексуалното образование в Полша (гласуване)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Внесени документи
 9.Решения относно някои документи
 10.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 11.График на следващите заседания
 12.Закриване на заседанието
 13.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (127 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (57 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (70 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (30 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (72 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (252 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (75 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (135 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (439 kb)
Последно осъвременяване: 13 януари 2020 г.Правна информация