Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση των μεταναστών στη Βοσνία, και ιδίως στο Bihać (συζήτηση)
 3.Η κατάσταση στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα ελληνικά νησιά, και ιδίως η περίπτωση της Μόριας (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes (ψηφοφορία)
  5.2.Εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών * (ψηφοφορία)
  5.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Βέλγιο (ψηφοφορία)
  5.4.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (ψηφοφορία)
  5.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 89788 (MON-89788-1) (ψηφοφορία)
  5.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και επιμέρους συνδυασμοί MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και NK603 × DAS-40278-9 (ψηφοφορία)
  5.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε από τα συμβάντα γενετικής τροποποίησης Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 και GA21 (ψηφοφορία)
  5.8.Ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 11.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 12.Λήξη της συνεδρίασης
 13.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (127 kb)
07/01/2020 14:58
  Κατάσταση παρόντων (57 kb)
06/01/2020 16:24
 
Συνοπτικά πρακτικά (73 kb)
07/01/2020 14:58
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
06/01/2020 16:24
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (36 kb)
13/01/2020 19:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (71 kb)
07/01/2020 14:23
 
Συνοπτικά πρακτικά (248 kb)
07/01/2020 14:58
  Κατάσταση παρόντων (77 kb)
06/01/2020 16:24
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (131 kb)
13/01/2020 19:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (436 kb)
07/01/2020 14:23
Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου