Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 25 ноември 2019 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Съобщения на председателството
 6.Искания за снемане на имунитет
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Внасяне на документи
 13.Ред на работа
 14.Критично състояние на климата и околната среда - Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (разискване)
 15.Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (разискване)
 16.Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна*** (разискване)
 17.30-а годишнина от Нежната революция: значението на борбата за свобода и демокрация в Централна и Източна Европа за историческото обединение на Европа (разискване)
 18.Неотдавнашни действия от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (156 kb)
14/01/2020 10:52
  Списък на присъствалите (58 kb)
14/01/2020 10:18
 
Протокол (79 kb)
14/01/2020 10:52
  Списък на присъствалите (11 kb)
14/01/2020 10:18
  Поименни гласувания (31 kb)
16/01/2020 16:48
 
Протокол (282 kb)
14/01/2020 10:52
  Списък на присъствалите (78 kb)
14/01/2020 10:18
  Поименни гласувания (100 kb)
16/01/2020 16:48
Последно осъвременяване: 14 януари 2020 г.Правна информация