Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 25. november 2019 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Meddelelser fra formanden
 6.Anmodninger om ophævelse af immunitet
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Klima- og miljøkrise - FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25) (forhandling)
 15.EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (forhandling)
 16.Aftale mellem EU og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine *** (forhandling)
 17.30-årsdagen for fløjlsrevolutionen: Vigtigheden af kampen for frihed og demokrati i Central- og Østeuropa for den historiske forening af Europa (forhandling)
 18.Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (135 kb)
28/01/2020 09:38
  Deltagerliste (58 kb)
14/01/2020 10:18
 
Protokol (75 kb)
28/01/2020 09:38
  Deltagerliste (11 kb)
14/01/2020 10:18
  Afstemning ved navneopråb (29 kb)
28/01/2020 09:22
 
Protokol (264 kb)
28/01/2020 09:38
  Deltagerliste (69 kb)
14/01/2020 10:18
  Afstemning ved navneopråb (100 kb)
28/01/2020 09:22
Seneste opdatering: 28. januar 2020Juridisk meddelelse