Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 25 listopada 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Komunikaty Przewodniczącego
 6.Wnioski o uchylenie immunitetu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie)
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (podjęte działania)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa - Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (debata)
 15.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (debata)
 16.Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą *** (debata)
 17.Trzydziesta rocznica aksamitnej rewolucji: znaczenie walki o wolność i demokrację w Europie Środkowo-Wschodniej dla historycznego zjednoczenia Europy (debata)
 18.Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (136 kb)
28/01/2020 09:45
  Lista obecności (58 kb)
14/01/2020 10:24
 
Protokół (76 kb)
28/01/2020 09:45
  Lista obecności (11 kb)
14/01/2020 10:24
  Głosowanie imienne (29 kb)
28/01/2020 09:22
 
Protokół (267 kb)
28/01/2020 09:45
  Lista obecności (70 kb)
14/01/2020 10:24
  Głosowanie imienne (89 kb)
28/01/2020 09:22
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2020Informacja prawna