Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 279kWORD 82k
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 6.Αιτήσεις για την άρση της ασυλίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 10.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) (συζήτηση)
 15.Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (συζήτηση)
 16.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας*** (συζήτηση)
 17.Η 30ή επέτειος της Βελούδινης Επανάστασης: η σημασία του αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για την ιστορική ενοποίηση της Ευρώπης (συζήτηση)
 18.Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.06.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ’ ευκαιρίας της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών το 2019, στο πλαίσιο της οποίας καλεί σε από κοινού δράση με σκοπό τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, την πρόληψη της βίας εναντίον των γυναικών και την προστασία των θυμάτων. Καλεί όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυρώσουν αμελλητί τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει στην πρωτοβουλία «Orange the World» και ότι το κτίριο του Κοινοβουλίου θα φωτιστεί απόψε σε χρώμα πορτοκαλί σε ένδειξη αλληλεγγύης με όλες τις γυναίκες θύματα βίας.

Το Κοινοβούλιο τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων των θυμάτων.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 13ης Νοεμβρίου 2019 και της 14ης Νοεμβρίου 2019 εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Álvaro Amaro ανακοινώνει ότι ήταν παρών στη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2019, αλλά το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ο Álvaro Amaro ήταν παρών στη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2019, αλλά το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στην κατάσταση παρόντων.


5. Ανακοινώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 176 παράγραφος 1 του Κανονισμού, να επιβάλει κύρωση στην κυρία Manon Aubry, σε συνέχεια της έκκλησης που απηύθυνε σε ακτιβιστές του κινήματος «Extinction Rebellion» να προβούν σε κατάληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απηύθυνε την εν λόγω έκκληση σε βίντεο που είχε μαγνητοσκοπηθεί εντός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου και δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς της στο YouTube και το Twitter στις 17 Οκτωβρίου 2019. Η ενέργεια αυτή συνιστά σοβαρή παραβίαση του άρθρου 10 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Επιβάλλεται η κύρωση της επίπληξης.

Ο Πρόεδρος αποφασίζει, επίσης, πάντα σύμφωνα με το άρθρο 176 παράγραφος 1 του Κανονισμού, να επιβάλει κύρωση στον Pierre Larrouturou, για τις ενέργειες ορισμένων ατόμων, την πρόσβαση των οποίων στα κτίρια του Κοινοβουλίου είχε διευκολύνει στις 16 Οκτωβρίου 2019, και τα οποία είχε την υποχρέωση να συνοδεύει. Η ενέργεια αυτή συνιστά σοβαρή παραβίαση του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 7 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την ευθύνη των βουλευτών για τις ενέργειες των επισκεπτών που δέχονται στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Επιβάλλεται η κύρωση της επίπληξης.

Οι αποφάσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους βουλευτές, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν εσωτερική προσφυγή ενώπιον του Προεδρείου σύμφωνα με το άρθρο 177 του Κανονισμού.


6. Αιτήσεις για την άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Gunnar Beck στο πλαίσιο της εκ νέου κίνησης διαδικασίας έρευνας εναντίον του από τον Γενικό Εισαγγελέα του Düsseldorf.

Οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας της Elena Yoncheva στο πλαίσιο της εν εξελίξει ποινικής διαδικασίας που κίνησαν σε βάρος της οι ειδικές εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR καθώς και από τη γραμματεία των μη εγγεγραμμένων βουλευτών τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή CULT: Gilbert Collard αντί Catherine Griset

επιτροπή JURI: Jean-Paul Garraud αντί Gilbert Collard

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά: Ruža Tomašić αντί Johan Van Overtveldt

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


8. Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Τα διορθωτικά P8_TA-PROV(2019)0178(COR01), P8_TA-PROV(2019)0374(COR01), P8_TA-PROV(2019)0376(COR01) και P8_TA-PROV(2019)0375(COR01) ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2019).

Τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα, σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα για να τεθούν σε ψηφοφορία.


9. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει λάβει αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 13 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2019).

Συνεπώς, η επιτροπή LIBE μπόρεσε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού.


10. Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (00081/2019/LEX - C9-0184/2019 - 2017/0048(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (00084/2019/LEX - C9-0183/2019 - 2018/0114(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 631/2009, (ΕΕ) αριθ. 406/2010, (ΕΕ) αριθ. 672/2010, (ΕΕ) αριθ. 1003/2010, (ΕΕ) αριθ. 1005/2010, (ΕΕ) αριθ. 1008/2010, (ΕΕ) αριθ. 1009/2010, (EΕ) αριθ. 19/2011, (EΕ) αριθ. 109/2011, (EΕ) αριθ. 458/2011, (EΕ) αριθ. 65/2012, (EΕ) αριθ. 130/2012, (EΕ) αριθ. 347/2012, (EΕ) αριθ. 351/2012, (EΕ) αριθ. 1230/2012 και (EΕ) 2015/166 της Επιτροπής (00082/2019/LEX - C9-0182/2019 - 2018/0145(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/EΚ, 2005/29/EΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών (00083/2019/LEX - C9-0179/2019 - 2018/0090(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (00080/2019/LEX - C9-0177/2019 - 2017/0359(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (00079/2019/LEX - C9-0176/2019 - 2017/0358(COD)

- Κανονισμός του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (00087/2019/LEX - C9-0171/2019 - 2018/0179(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς καθώς και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία για τους ενωσιακούς δείκτες (00090/2019/LEX - C9-0170/2019 - 2018/0180(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ (00089/2019/LEX - C9-0169/2019 - 2018/0165(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (00085/2019/LEX - C9-0168/2019 - 2018/0042(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ (00086/2019/LEX - C9-0167/2019 - 2018/0043(COD)).


11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 136 του Κανονισμού):

—   O-000029/2019 που κατέθεσαν οι Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska και Mick Wallace, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) (B9-0055/2019)·

—   O-000030/2019 που κατέθεσαν οι Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska και Mick Wallace, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) (B9-0056/2019)·

—   O-000035/2019 που κατέθεσε ο Tomas Tobé, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ (B9-0057/2019)·

—   O-000036/2019 που κατέθεσε ο Tomas Tobé, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ (B9-0058/2019)·

—   O-000037/2019 που κατέθεσαν οι Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein και Edina Tóth, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Αριθμοί εξυπηρέτησης πελατών που ξεκινούν από 0800 (B9-0059/2019).


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ.1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Σύμφωνα με τα άρθρα 145 παράγραφος 1 και 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την πρόταση αυτή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση αυτή.
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019 (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: PECH
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, ληφθείσα διά κοινής συμωνίας με την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής, για την κατάρτιση του καταλόγου των άλλων προσώπων τα οποία το Συμβούλιο προτείνει να διορισθούν ως μέλη της Επιτροπής και για την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης (ΕΕ) 2019/1393 (12763/2019 - C9-0185/2019 - 2019/2109 (INS))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, CONT, FEMM, PETI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0631[[02]] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Enikő Győri (A9-0024/2019)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

- Εκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Νικόλαου Μηλιώνη ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

- Εκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Alex Brenninkmeijer ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

- Εκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Klaus-Heiner Lehne ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

- Εκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Joëlle Elvinger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

- Εκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του François-Roger Cazala ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Paul Tang (A9-0034/2019)

3) από την επιτροπή συνδιαλλαγής

- Κοινό σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για το οικονομικό έτος 2020 (14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD))

4) από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής

- Εκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)) - επιτροπή BUDE - Εισηγήτριες: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)


13. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδρίασεων της Ολομέλειας του Νοεμβρίου II 2019 (PE 643.308/PDOJ), στο οποίο προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Μετά από διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις::

Δευτέρα

Η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (σημείο 33 του PDOJ) να μεταφερθεί την Τρίτη το απόγευμα, πριν από τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (σημείο 42 του PDOJ). Η συνεδρίαση της Τρίτης να παραταθεί έως τις 23.00.

Πέμπτη

Η ώρα των ψηφοφοριών να διεξαχθεί ενωρίτερα. Να αρχίσει στις 11.30 και να τελειώσει στις 13.30.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτές τις προτάσεις.

Επίσης, ο Πρόεδρος έλαβε τα ακόλουθα αιτήματα τροποποιήσεων:

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να περατωθεί η συζήτηση σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των «περιοχών χωρίς ΛΟΑΔΜ» (σημείο 48 του PDOJ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνει η Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (248 υπέρ, 146 κατά, 17 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας ID να προστεθεί δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών που περιέχουν μόλυβδο ως τελευταία συζήτηση της ημέρας.

Παρεμβαίνει ο Markus Buchheit, εξ ονόματος της Ομάδας ID, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (64 υπέρ, 339 κατά, 15 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να προστεθούν οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά τους στις τρίτες χώρες μετά τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (σημείο 42 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν οι Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, ο οποίος προτείνει να διεξαχθούν η συζήτηση και η ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου, και η Anja Hazekamp, η οποία δέχεται την πρόταση του Fredrick Federley.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να προστεθεί δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China cables») ως τρίτο σημείο και να περατωθεί η συζήτηση με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν oι Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος προτείνει να διεξαχθούν η συζήτηση και η ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου· η Ska Keller δέχεται την πρόταση του Michael Gahler.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας S&D να τροποποιηθεί ο τίτλος της συζήτησης σχετικά με τη φυλάκιση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θρησκευτική ελευθερία στην Αλγερία (σημείο 54 του PDOJ) σε «Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία».

Παρεμβαίνουν οι Raphaël Glucksmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Marco Dreosto, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα αυτό.

Παρεμβαίνει η Željana Zovko.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

14. Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000029/2019) που κατέθεσαν οι Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska και Mick Wallace, προς το Συμβούλιο: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) (B9-0055/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000030/2019) που κατέθεσαν οι Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska και Mick Wallace, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) (B9-0056/2019)

Οι Kimmo Tiilikainen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Pascal Canfin αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia Limmer, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, μη εγγεγραμμένη, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Pär Holmgren, Catherine Griset, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Pietro Fiocchi, Mick Wallace, Ιωάννης Λαγός, Christophe Hansen, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Karima Delli, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Nikolaj Villumsen, Márton Gyöngyösi, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt και María Soraya Rodríguez Ramos.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Aileen McLeod, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Silvia Sardone, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Marian-Jean Marinescu, Evin Incir, Ville Niinistö, Dolors Montserrat, η οποία αποτίει φόρο τιμής στον πρώην βουλευτή Francesc Gambús, που απεβίωσε πρόσφατα, (ο Πρόεδρος συντάσσεται με τις δηλώσεις της), César Luena, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Andreas Glück, Ernest Urtasun, Maria Da Graça Carvalho, Martin Hojsík, Damien Carême, Norbert Lins, Katalin Cseh, Jutta Paulus, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Jessica Polfjärd, Véronique Trillet-Lenoir, Barbara Thaler, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Edina Tóth, Markus Pieper, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly και Radan Kanev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ljudmila Novak, Robert Hajšel, Billy Kelleher, João Ferreira, Matthew Patten, Franc Bogovič, Julie Ward, Mauri Pekkarinen και Robert Rowland.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Kimmo Tiilikainen.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Pascal Canfin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mohammed Chahim, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pär Holmgren, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) (2019/2712(RSP)) (B9-0174/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019.


15. Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (2019/2855(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Arba Kokalari, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivan David, εξ ονόματος της Ομάδας ID (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Milan Uhrík, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi και Mathilde Androuët.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira και Tudor Ciuhodaru.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Tytti Tuppurainen.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019.


16. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας*** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου [10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Enikő Győri (A9-0024/2019)

H Enikő Győri παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Zbigniew Kuźmiuk (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Christophe Hansen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marek Belka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karin Karlsbro, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sarah Wiener, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mazaly Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ivo Hristov και Bert-Jan Ruissen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace και Anne Sander.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Enikő Győri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019.


17. Η 30ή επέτειος της Βελούδινης Επανάστασης: η σημασία του αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για την ιστορική ενοποίηση της Ευρώπης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η 30ή επέτειος της Βελούδινης Επανάστασης: η σημασία του αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για την ιστορική ενοποίηση της Ευρώπης (2019/2931(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Robert Hajšel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marcel Kolaja, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ivan Štefanec, Attila Ara-Kovács και Robert Biedroń.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Martin Hlaváček, Clare Daly και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (2019/2938(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Rasa Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juozas Olekas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Andrius Kubilius και Evin Incir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Stanislav Polčák, Vilija Blinkevičiūtė και Liudas Mažylis.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tytti Tuppurainen.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 172 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Eugen Tomac, Maria Grapini, Irena Joveva, Aurelia Beigneux, Helmut Geuking, Sandra Pereira, Claire Fox, Maria Da Graça Carvalho, Milan Brglez, Billy Kelleher, André Rougé, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Adriana Maldonado López, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Mazaly Aguilar, Tomislav Sokol, Sándor Rónai, Vlad-Marius Botoş, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Julie Ward και Robert Hajšel.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 643.308/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.40.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Ανδρουλάκης, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Ασημακοπούλου, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Băsescu, Basso, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beigneux, Belka, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Dlabajová, Dobrev, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eickhout, England Kerr, Eppink, Eroglu, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Φούρλας, Fox, Φράγκος, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garraud, Gebhardt, Gemma, Γεωργίου, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heide, Heinäluoma, Herzberger-Fofana, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Κεφαλογιάννης, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kloc, Kofod, Kohut, Kokalari, Κόκκαλης, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Κούλογλου, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Μαυρίδης, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Μεϊμαρακησ, Melbārde, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pospíšil, Procaccini, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu, Rees-Mogg

Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου