Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 26 listopada 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Uroczyste posiedzenie – Wystąpienie Ołeha Sencowa, laureata Nagrody im. Sacharowa za 2018 r.
 6.Oświadczenia Przewodniczącego
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą *** (głosowanie)
  8.2.Zmiana zasad dotyczących podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii * (głosowanie)
  8.3.Powołanie Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  8.4.Powołanie François Rogera-Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  8.5.Powołanie Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  8.6.Powołanie Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  8.7.Powołanie Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  8.8.Prawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (debata)
 14.Reakcja UE na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki: jak chronić obszary miejskie w Europie i ich dziedzictwo kulturowe? (debata)
 15.Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI” (debata)
 16.Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (debata)
 17.Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Powołanie Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
 Załącznik 2 - Powołanie François Rogera-Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego
 Załącznik 3 - Powołanie Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego
 Załącznik 4 - Powołanie Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego
 Załącznik 5 - Powołanie Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego
Protokół
Wersja ostateczna (179 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (7 kb)
  Załącznik 2
Wersja ostateczna (7 kb)
  Załącznik 3
Wersja ostateczna (6 kb)
 
Załącznik 4
Wersja ostateczna (7 kb)
  Załącznik 5
Wersja ostateczna (7 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (85 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja tymczasowa (32 kb)
27/11/2019 21:16
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (101 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (334 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (71 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja tymczasowa (129 kb)
27/11/2019 21:16
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (745 kb)
Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2020Informacja prawna