Index 
Jegyzőkönyv
PDF 315kWORD 84k
2019. november 26., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök közleménye
 3.Az Európai Tanács december 12–13-i ülésének előkészítése (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Ünnepélyes ülés - Oleg Szencov, a Szaharov díj 2018-as díjazottja beszéde
 6.Az elnök nyilatkozatai
 7.Az ülés folytatása
 8.Szavazások órája
  8.1.Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az EU és Ukrajna közötti megállapodás *** (szavazás)
  8.2.A hozzáadottérték-adóra és a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések módosítása az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében * (szavazás)
  8.3.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Joëlle Elvinger (szavazás)
  8.4.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – François Roger Cazala (szavazás)
  8.5.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Alex Brenninkmeijer (szavazás)
  8.6.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Nikolaos Milionis (szavazás)
  8.7.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Klaus-Heiner Lehne (szavazás)
  8.8.Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója alkalmából (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg (vita)
 14.Az EU válaszlépései a szélsőséges időjárási jelenségekre és ezek hatásaira: hogyan lehet megvédeni az európai városi területeket és azok kulturális örökségét (vita)
 15.Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, beleértve az LMBTI-mentes övezeteket is (vita)
 16.Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelésére szolgáló intézkedések (vita)
 17.A WTO Fellebbezési Testületének válsága (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Joëlle Elvinger
 2. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – François Roger Cazala
 3. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Alex Brenninkmeijer
 4. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Nikolaos Milionis
 5. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Klaus-Heiner Lehne


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.08-kor nyitják meg.


2. Az elnök közleménye

Az elnök emlékeztet, hogy 2019. október 24-én az eljárási szabályzat 176. cikkének (1) bekezdése értelmében úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz Angelo Cioccával szemben, aki az észak-kelet-szíriai török hadműveletekről szóló október 23-i vita során (2019.10.23-i jegyzőkönyv, 7. pont és 2019.10.24-i jegyzőkönyv, 7. pont ) agresszív és tiszteletlen módon viselkedett képviselőtársaival és az intézménnyel szemben, súlyosan megsértve az eljárási szabályzat 10. cikkének (3) bekezdését.

2019. november 6-án Angelo Ciocca fellebbezett e határozattal szemben.

Tegnapi, 2019. november 25-i, hétfői ülésén az Elnökség megvizsgálta a fellebbezést, és megerősítette az elnök határozatát.

Az elnök emlékeztet, hogy a szankció elsősorban a napidíj megvonását jelenti 10 napos időtartamra, másodsorban pedig a Parlament valamennyi tevékenységében való részvétel ideiglenes felfüggesztését 5 egymást követő napon – melyből kettő már eltelt –, amikor a Parlament vagy valamely szerve, bizottsága vagy küldöttsége ülésezik, nem sértve a plenáris ülésen való szavazás jogát, és a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok szigorú tiszteletben tartása mellett. A szankció a mai naptól, 2019. november 26-tól lép életbe.


3. Az Európai Tanács december 12–13-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács december 12–13-i ülésének előkészítése (2019/2722(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eero Heinäluoma, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Danuta Maria Hübner.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Javier Moreno Sánchez, Molly Scott Cato, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Robert Rowland, Harald Vilimsky, Johan Van Overtveldt, Dimitrios Papadimoulis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Jérôme Rivière, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Siegfried Mureşan, Gabriele Bischoff, Charles Goerens, Mikuláš Peksa, Mara Bizzotto, Carlo Fidanza, Martina Anderson, Esteban González Pons, Richard Corbett, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Robert Rowland, Sophia in 't Veld, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paulo Rangel, Michael Bloss, Gianantonio Da Re, Anna Fotyga, João Ferreira, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Valerie Hayer, Tineke Strik, Rob Rooken, Luděk Niedermayer, Pedro Marques, Valter Flego, Anna Zalewska, Othmar Karas, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Pedro Silva Pereira és Tonino Picula.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stelios Kympouropoulos, Costas Mavrides, Ellie Chowns, Mick Wallace, Matthew Patten és Robert Rowland, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld.

Felszólal Frans Timmermans és Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.38-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

4. Az ülés folytatása

Az ülés 12.08-kor folytatódik.


5. Ünnepélyes ülés - Oleg Szencov, a Szaharov díj 2018-as díjazottja beszéde

A Parlament 12.08 és 12.20 között, Oleg Szencov, a Szaharov díj 2018-as díjazottja beszédének alkalmából ünnepélyes ülést tart.


6. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz az albániai földrengés kapcsán, és a Parlament részvétéről biztosítja az áldozatok családjait és az albán népet.

Az elnök ezt követően megemlékezik a Maliban történt helikopterbalesetről, amely a terrorizmus ellen küzdő 13 francia katona halálát okozta, és a Parlament szolidaritásáról biztosítja az áldozatok családját és a francia népet.

(Az ülést 12.23-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


7. Az ülés folytatása

Az ülés 12.30-kor folytatódik.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az EU és Ukrajna közötti megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Enikő Győri (A9-0024/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0059)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.2. A hozzáadottérték-adóra és a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések módosítása az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében * (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Paul Tang (A9-0034/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2019)0060)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)


8.3. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Joëlle Elvinger (szavazás)

Jelentés Joëlle Elvinger kinevezéséről a Számvevőszék tagjának [12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(titkos szavazás) (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Jóváhagyva. (P9_TA(2019)0061)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2019.11.26-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )


8.4. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – François Roger Cazala (szavazás)

Jelentés François Roger Cazala kinevezéséről a Számvevőszék tagjának [12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(titkos szavazás) (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Jóváhagyva. (P9_TA(2019)0062)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2019.11.26-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )


8.5. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Alex Brenninkmeijer (szavazás)

Jelentés Alex Brenninkmeijer kinevezéséről a Számvevőszék tagjának [12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(titkos szavazás) (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Jóváhagyva. (P9_TA(2019)0063)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2019.11.26-i jegyzőkönyv, 3. melléklet )


8.6. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Nikolaos Milionis (szavazás)

Jelentés Nikolaos Milionis kinevezéséről a Számvevőszék tagjának [12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(titkos szavazás) (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Jóváhagyva. (P9_TA(2019)0064)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2019.11.26-i jegyzőkönyv, 4. melléklet )


8.7. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Klaus-Heiner Lehne (szavazás)

Jelentés Klaus-Heiner Lehne kinevezéséről a Számvevőszék tagjának [12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(titkos szavazás) (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Jóváhagyva. (P9_TA(2019)0065)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2019.11.26-i jegyzőkönyv, 5. melléklet )


8.8. Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója alkalmából (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója alkalmából (2019/2876(RSP))

A vita időpontja: 2019. november 13. (2019.11.13-i jegyzőkönyv, 17. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Joanna Kopcińska, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Beata Szydło, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Mazurek, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska és Joachim Stanisław Brudziński, az ECR képviselőcsoport nevében, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 30. évfordulója kapcsán a gyermekek jogairól (2019/2876(RSP)) (B9-0178/2019);

—   Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs és Christine Anderson, az ID képviselőcsoport nevében , a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 30. évfordulója kapcsán a gyermekek jogairól (2019/2876(RSP)) (B9-0179/2019);

—   Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Cindy Franssen, Ewa Kopacz, Ioan Rareş Bogdan és Eugen Tomac, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos és Bettina Vollath, az S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Jan Christoph Oetjen, Abir Al Sahlani, Irina Von Wiese, Sylvie Brunet, Laurence Farreng, Marie Pierre Vedrenne, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Olivier Chastel, Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Ramona Strugariu, Lucy Nethsingha, Ivars Ijabs, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Luisa Porritt, Judith Bunting, Stéphanie Yon Courtin, Fabienne Keller, Chrysoula Zacharopoulou, Frédérique Ries, Antony Hook, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş és Jane Brophy, a Renew képviselőcsoport nevében, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos Corfield, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O’Sullivan, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Romeo Franz és Marie Toussaint, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anne Sophie Pelletier, Manon Aubry, Martin Schirdewan, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Martina Anderson, Cornelia Ernst, Martina Michels, Malin Björk, Silvia Modig, Helmut Scholz, Özlem Demirel és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Chiara Gemma, Eleonora Evi, Marco Zullo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi és Mario Furore, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 30. évfordulója kapcsán a gyermekek jogairól (2019/2876(RSP)) (B9-0180/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0178/2019

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0179/2019

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0180/2019

Jóváhagyva. (P9_TA(2019)0066)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Enikő Győri -jelentés - A9-0024/2019
Joëlle Mélin, Robert Roos, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Seán Kelly

Gyermekjogok a gyermek jogairól szóló egyezmény elfogadásának 30. évfordulója alkalmábólB9-0178/2019, B9-0179/2019 és B9-0180/2019
Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Antony Hook, Marcel Kolaja, Yana Toom, Jarosław Duda, Milan Brglez, Ramona Strugariu, Matt Carthy, Dragoş Pîslaru, Guido Reil, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Patrick Breyer és Mikuláš Peksa.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.16-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.04-kor folytatódik.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. 2020. évi költségvetési eljárás: közös szöveg (vita)

Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegéről [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadók: Monika Hohlmeier és Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Johan Van Overtveldt (a BUDG bizottság elnöke), Monika Hohlmeier és Eider Gardiazabal Rubial előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Kimmo Tiilikainen (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pierre Larrouturou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Clotilde Armand, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolaus Fest, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jessica Stegrud, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Furore, független, Jan Olbrycht, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Margarida Marques, Olivier Chastel, Damian Boeselager, Filip De Man, Joachim Stanisław Brudziński, João Ferreira, Robert Rowland, Angelika Winzig, Erik Bergkvist, Valerie Hayer, Jorge Buxadé Villalba, Andrey Novakov, Paolo De Castro, Moritz Körner, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Matthew Patten, Hermann Tertsch és Lefteris Christoforou.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Felszólal: Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Adam Jarubas, Robert Biedroń, Luis Garicano, Karlo Ressler, Tamás Deutsch, Mircea-Gheorghe Hava, Maria Spyraki és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman és Mick Wallace.

Felszólal: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen és Johan Van Overtveldt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.11.27-i jegyzőkönyv, 6.5. pont .


14. Az EU válaszlépései a szélsőséges időjárási jelenségekre és ezek hatásaira: hogyan lehet megvédeni az európai városi területeket és azok kulturális örökségét (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU válaszlépései a szélsőséges időjárási jelenségekre és ezek hatásaira: hogyan lehet megvédeni az európai városi területeket és azok kulturális örökségét (2019/2932(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Antonio Tajani, a PPE képviselőcsoport nevében, Simona Bonafè, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Laurence Farreng, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Pär Holmgren, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosanna Conte, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexis Georgoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sabrina Pignedoli, független, Herbert Dorfmann, Billy Kelleher, Caroline Roose, Gianantonio Da Re, Carlo Fidanza, Pernando Barrena Arza, Rosa D'Amato, Andrey Novakov, Jytte Guteland, Salima Yenbou, Mara Bizzotto, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Sabine Verheyen, Hannes Heide, Niklas Nienaß, Markus Buchheit, Eleonora Evi, Alessandra Moretti, Ciarán Cuffe, Paolo Borchia és Isabel Benjumea Benjumea.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal: Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino, Tomislav Sokol, Tonino Picula, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Silvia Sardone, Ádám Kósa, Elisabetta Gualmini, Francesca Donato és Lucia Vuolo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Leszek Miller, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sandra Pereira és Željana Zovko.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


15. Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, beleértve az LMBTI-mentes övezeteket is (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, beleértve az LMBTI-mentes övezeteket is (2019/2933(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Magdalena Adamowicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Maximilian Krah, a(z) ID képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia Modig, Beata Kempa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Thun und Hohenstein, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, független, Maria Walsh, Seb Dance, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Beata Kempa és Maximilian Krah, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Patryk Jaki, Robert Biedroń, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Patryk Jaki és Beata Kempa, Anna Júlia Donáth, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Seb Dance és Karen Melchior, és Eugenia Rodríguez Palop.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Maria Arena, Moritz Körner, Rasmus Andresen, Patryk Jaki, aki válaszol Magdalena Adamowicz három kékkártyás kérdésére is, Katarina Barley és Sophia in 't Veld, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Michal Šimečka, Tilly Metz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Sheila Ritchie, Francisco Guerreiro, Julie Ward, Pierre Karleskind, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Robert Biedroń, Brando Benifei, Karen Melchior, Marianne Vind, Liesje Schreinemacher, Josianne Cutajar, Nicolae Ştefănuță, Raphaël Glucksmann, Radka Maxová, Luisa Porritt és Karin Karlsbro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petra De Sutter.

Felszólal: Cecilia Malmström.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


16. Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelésére szolgáló intézkedések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Airbus-ügyben hozott WTO-határozat európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásának kezelésére szolgáló intézkedések (2019/2895(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Juan Ignacio Zoido Álvarez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sheila Ritchie, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Benoît Biteau, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Mazaly Aguilar, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dino Giarrusso, független, Herbert Dorfmann, Clara Aguilera, Karin Karlsbro és Silvia Sardone.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal: Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Kostas Papadakis, Christophe Hansen, Isabel Carvalhais, Marie-Pierre Vedrenne, André Rougé, Nosheena Mobarik, Norbert Lins, Carmen Avram, Jordi Cañas, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Inma Rodríguez-Piñero, Raffaele Stancanelli, Massimiliano Salini, Patrizia Toia, Anna-Michelle Asimakopoulou, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marlene Mortler, César Luena, Sven Simon, Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki és Helmut Scholz.

Felszólal: Cecilia Malmström.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.11.28-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


17. A WTO Fellebbezési Testületének válsága (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A WTO Fellebbezési Testületének válsága (2019/2918(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Christophe Hansen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marie-Pierre Vedrenne, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jörgen Warborn, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Ellie Chowns, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Inma Rodríguez-Piñero, Liesje Schreinemacher, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Nicola Danti, Karen Melchior, Anna-Michelle Asimakopoulou és Miapetra Kumpula-Natri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Clara Aguilera és Gilles Lebreton.

Felszólal: Cecilia Malmström.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.11.28-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 643.308/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Katarina Barley

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Eroglu, Ertug, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Andrieu, Číž, Gregorová, Ochojska, Rees-Mogg


1. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Joëlle Elvinger

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


2. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – François Roger Cazala

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


3. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Alex Brenninkmeijer

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Lebreton, Limmer, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Jahr, Járóka, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polfjärd, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Bunting, Cañas, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gamon, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Løkkegaard, Long, Maxová, Mohammed, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, De Castro, Dobrev, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


4. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Nikolaos Milionis

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Deli, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López Aguilar, Luena, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


5. melléklet - A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Klaus-Heiner Lehne

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Bloss, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Utolsó frissítés: 2020. január 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat