Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2832(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000035/2019 (B9-0057/2019)

Συζήτηση :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

19. Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000035/2019) που κατέθεσε ο Tomas Tobé, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ (B9-0057/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000036/2019) που κατέθεσε ο Tomas Tobé, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ (B9-0057/2019)

Ο Tomas Tobé αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι György Hölvényi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Juan Fernando López Aguilar και Irena Joveva.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Tytti Tuppurainen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Ο Tomas Tobé, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου