Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 27. november 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Euroopa Komisjoni ametisseastuv president tutvustab volinike kolleegiumi ja selle programmi (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Tervitus
 6.Hääletused
  6.1.Euroopa Komisjoni valimine (hääletus)
  6.2.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale (hääletus)
  6.3.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (hääletus)
  6.4.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest (hääletus)
  6.5.2020. aasta eelarvemenetluse ühine tekst (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 12.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 13.Esitatud dokumendid
 14.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 15.Teiste riikide sekkumine meie demokraatiasse ja valimistesse (temaatiline arutelu)
 16.Idanaabruse arengusuunad (arutelu)
 17.Olukord Iisraelis ja Palestiinas, sealhulgas asundustes (arutelu)
 18.Lähis-Ida piirkonna olukord, sealhulgas Iraani, Iraagi ja Liibanoni kriis (arutelu)
 19.Käimasolevad läbirääkimised ELi ja AKV riikide vahelise uue partnerluslepingu üle (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (151 kb)
28/01/2020 10:07
  Kohalolijate nimekiri (64 kb)
14/01/2020 12:18
 
Protokoll (76 kb)
28/01/2020 10:07
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
14/01/2020 12:18
  Hääletustulemused (22 kb)
27/01/2020 10:38
  Nimelise hääletuse tulemused (36 kb)
28/01/2020 09:24
 
Protokoll (269 kb)
28/01/2020 10:07
  Kohalolijate nimekiri (71 kb)
14/01/2020 12:18
  Hääletustulemused (89 kb)
27/01/2020 10:38
  Nimelise hääletuse tulemused (137 kb)
28/01/2020 09:24
Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2020Õigusalane teave