Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 27 listopada 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Przedstawienie kolegium komisarzy i ich programu przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Oficjalne powitanie
 6.Głosowanie
  6.1.Wybór Komisji (głosowanie)
  6.2.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji (głosowanie)
  6.3.Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (głosowanie)
  6.4.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. (głosowanie)
  6.5.Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 8.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 12.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 13.Składanie dokumentów
 14.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 15.Ingerencja innych państw w nasze procesy demokratyczne i wyborcze (debata na aktualny temat)
 16.Sytuacja w krajach sąsiedztwa wschodniego (debata)
 17.Sytuacja w Izraelu i Palestynie, w tym w osiedlach żydowskich (debata)
 18.Sytuacja w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu, w tym kryzys w Iranie, Iraku i Libanie (debata)
 19.Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (149 kb)
28/01/2020 10:14
  Lista obecności (64 kb)
14/01/2020 12:22
 
Protokół (77 kb)
28/01/2020 10:14
  Lista obecności (11 kb)
14/01/2020 12:22
  Wyniki głosowania (25 kb)
27/01/2020 10:38
  Głosowanie imienne (35 kb)
28/01/2020 09:25
 
Protokół (281 kb)
28/01/2020 10:14
  Lista obecności (71 kb)
14/01/2020 12:22
  Wyniki głosowania (96 kb)
27/01/2020 10:38
  Głosowanie imienne (125 kb)
28/01/2020 09:25
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2020Informacja prawna