Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Закрила на защитници на горите и на околната среда в ЕС (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението със свободите в Алжир
  3.2.Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)
  5.1.Хаити
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните
 8.Време за гласуване
  8.1.Положението със свободите в Алжир (гласуване)
  8.2.Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер (гласуване)
  8.3.Хаити (гласуване)
  8.4.Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (препоръка) *** (гласуване)
  8.5.Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция) (гласуване)
  8.6.Положението в Боливия (гласуване)
  8.7.Критично състояние на климата и околната среда (гласуване)
  8.8.Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (гласуване)
  8.9.Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (гласуване)
  8.10.Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (гласуване)
  8.11.Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство (гласуване)
  8.12.Кризата с Апелативния орган на СТО (гласуване)
  8.13.Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Телефонни номера за услуги 0800 (разискване)
 14.Внесени документи
 15.Петиции
 16.Решения относно някои документи
 17.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 18.График на следващите заседания
 19.Закриване на заседанието
 20.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (207 kb)
28/01/2020 10:00
  Списък на присъствалите (61 kb)
14/01/2020 15:28
 
Протокол (84 kb)
28/01/2020 10:00
  Списък на присъствалите (11 kb)
14/01/2020 15:28
  Резултати от различните гласувания (65 kb)
27/01/2020 10:40
  Поименни гласувания (170 kb)
28/01/2020 09:25
 
Протокол (329 kb)
28/01/2020 10:00
  Списък на присъствалите (79 kb)
14/01/2020 15:28
  Резултати от различните гласувания (208 kb)
27/01/2020 10:40
  Поименни гласувания (1055 kb)
28/01/2020 09:25
Последно осъвременяване: 28 януари 2020 г.Правна информация