Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 13. jaanuar 2020 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidendi avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Parlamendi koosseis
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Laastavad metsapõlengud Austraalias ja muud äärmuslikud kliimanähtused kui kliimamuutuste tagajärg (arutelu)
 14.Piiriülene organiseeritud kuritegevus ja selle mõju vabale liikumisele (arutelu)
 15.Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks (arutelu)
 16.Sooline palgalõhe (arutelu)
 17.„Housing first“ kui kiireloomuline meede Euroopa kodutute olukorra lahendamiseks (arutelu)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (127 kb)
05/02/2020 14:36
  Kohalolijate nimekiri (61 kb)
05/02/2020 11:52
 
Protokoll (73 kb)
05/02/2020 14:36
  Kohalolijate nimekiri (14 kb)
05/02/2020 11:52
  Nimelise hääletuse tulemused (27 kb)
05/02/2020 12:07
 
Protokoll (241 kb)
05/02/2020 14:36
  Kohalolijate nimekiri (80 kb)
05/02/2020 11:52
  Nimelise hääletuse tulemused (100 kb)
05/02/2020 12:07
Viimane päevakajastamine: 5. veebruar 2020Õigusalane teave