Indekss 
Protokols
PDF 235kWORD 72k
Otrdiena, 2020. gada 14. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Iepazīstināšana ar prezidentvalsts Horvātijas pasākumu programmu (debates)
 3.Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 6.Ilgtspējīgu investīciju plāns, Taisnīgas pārkārtošanās fonds un Ceļvedis sociālai Eiropai (debates)
 7.Stāvoklis Irānā un Irākā pēc nesenās konflikta eskalācijas (debates)
 8.Politisko grupu sastāvs
 9.2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (debates)
 10.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (debates)
 11.Komiteju un delegāciju sastāvs
 12.Sēdes atsākšana
 13.Stāvoklis Lībijā (debates)
 14.Stāvoklis Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums) (debates)
 15.Šīs sēdes protokola apstiprināšana
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.11.


2. Iepazīstināšana ar prezidentvalsts Horvātijas pasākumu programmu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Iepazīstināšana ar prezidentvalsts Horvātijas pasākumu programmu (2019/2959(RSP)).

Andrej Plenković (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş Renew grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Nicolas Bay ID grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā un Mislav Kolakušić, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Andrej Plenković.

Uzstājās Karlo Ressler.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Biljana Borzan, Valter Flego, Sven Giegold, Rosanna Conte, Hermann Tertsch, Malin Björk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Niebler, Kati Piri, Valerie Hayer, Erik Marquardt, Jordan Bardella, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis, Ignazio Corrao, Andor Deli, Ismail Ertug, Katalin Cseh, Tineke Strik, Gianantonio Da Re, Geert Bourgeois, Alexandra Lesley Phillips, Esteban González Pons, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Maximilian Krah, Evžen Tošenovský, Carles Puigdemont i Casamajó, kuri atteicās atbildēt uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus vēlējās uzdot Luis Garicano un Dolors Montserrat, Siegfried Mureşan, Johan Danielsson, Mara Bizzotto, Robert Roos, Herbert Dorfmann, Agnes Jongerius, Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Luděk Niedermayer, Tanja Fajon, Andrius Kubilius, Aurore Lalucq, Romana Tomc, Robert Hajšel, Lefteris Christoforou, Alessandra Moretti un Sunčana Glavak.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Enikő Győri, Margarida Marques, Irena Joveva, Clare Daly, Franc Bogovič un Juan Fernando López Aguilar.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Ursula von der Leyen un Andrej Plenković.

Debates tika slēgtas.


3. Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība (2020/2505(RSP))

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, Pedro Silva Pereira S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt Renew grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Alexandra Lesley Phillips, pie grupām nepiederoša deputāte un Esteban González Pons.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jude Kirton-Darling, Caroline Voaden, kuri atteicās atbildēt arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Geoffrey Van Orden, Christian Allard, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Geoffrey Van Orden, Hermann Tertsch, Sira Rego, Ann Widdecombe, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, Claude Moraes, Pascal Durand, Terry Reintke, Carlo Fidanza, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Billy Kelleher, Scott Ainslie, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, kuri atteicās atbildēt arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland, Gina Dowding, Richard Corbett, kuri atteicās atbildēt arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland, Lucy Nethsingha, Ellie Chowns, Robert Rowland, Luis Garicano, Sheila Ritchie, kuri atteicās atbildēt arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland, un Irina Von Wiese, kuri atteicās atbildēt arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Julie Ward, kuri atteicās atbildēt arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland, Barbara Ann Gibson, Joachim Stanisław Brudziński un João Ferreira.

Uzstājās Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs) un Nikolina Brnjac.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Guy Verhofstadt, Parlamenta koordinators attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, Manfred Weber, PPE grupas priekšsēdētājs, Iratxe García Pérez, S&D grupas priekšsēdētāja, Dacian Cioloş, Renew grupas priekšsēdētājs, Philippe Lamberts un Ska Keller, Verts/ALE grupas līdzpriekšsēdētāji, Martin Schirdewan un Manon Aubry, GUE/NGL grupas līdzpriekšsēdētāji, Antonio Tajani, Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, par Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošanu un uzraudzību (2020/2505(RSP)) (B9-0031/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2020. gada 15. janvārī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.21.)


SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.03.


5. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


6. Ilgtspējīgu investīciju plāns, Taisnīgas pārkārtošanās fonds un Ceļvedis sociālai Eiropai (debates)

Komisijas paziņojums: Ilgtspējīgu investīciju plāns, Taisnīgas pārkārtošanās fonds un Ceļvedis sociālai Eiropai (2019/3014(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dragoş Pîslaru Renew grupas vārdā, Niklas Nienaß Verts/ALE grupas vārdā, Gianantonio Da Re ID grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato, pie grupām nepiederoša deputāte, Andrey Novakov, Biljana Borzan, Sylvie Brunet, Katrin Langensiepen, Laura Huhtasaari, Elżbieta Rafalska, Silvia Modig, Piernicola Pedicini, Markus Ferber, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Bas Eickhout, Ivan David, Evžen Tošenovský, Nikolaj Villumsen, Robert Rowland, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Niklas Nienaß, Dennis Radtke, Miriam Dalli, Clotilde Armand, Ville Niinistö, Guido Reil, Grzegorz Tobiszowski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petros Kokkalis, José Gusmão, José Manuel Fernandes, Simona Bonafè, Jordi Cañas, Ernest Urtasun, Paolo Borchia, Anna Zalewska, Peter Liese, Dan Nica, Pascal Canfin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Rasmus Andresen, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Moritz Körner, Petra De Sutter, Jadwiga Wiśniewska, Isabel Benjumea Benjumea, Agnes Jongerius, Jan Huitema, Caroline Roose, Cristian-Silviu Buşoi, Constanze Krehl, Mauri Pekkarinen, Michael Bloss, Adam Jarubas, Margarida Marques, Pär Holmgren, Jerzy Buzek, Mounir Satouri, Franc Bogovič, Othmar Karas, Herbert Dorfmann un Janusz Lewandowski.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Spyraki, Edina Tóth, Tomislav Sokol un Lídia Pereira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stelios Kympouropoulos, Julie Ward, Susana Solís Pérez, Bogdan Rzońca, Marc Botenga, Antonius Manders un Maria Grapini.

Uzstājās Frans Timmermans un Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


7. Stāvoklis Irānā un Irākā pēc nesenās konflikta eskalācijas (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Irānā un Irākā pēc nesenās konflikta eskalācijas (2020/2506(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks/Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans Renew grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Sara Skyttedal, Domènec Ruiz Devesa, Martin Horwood, Hannah Neumann, Jaak Madison, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stelios Kouloglou, Assita Kanko, Mick Wallace, Fabio Massimo Castaldo, Radosław Sikorski un Sven Mikser.

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nathalie Loiseau, Catherine Rowett, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Pernando Barrena Arza kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Isabel Benjumea Benjumea, Ivan Vilibor Sinčić, Andrius Kubilius, Isabel Santos, Malik Azmani, Reinhard Bütikofer, Georg Mayer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Beata Kempa, Marc Botenga, Matthew Patten, Tomas Tobé, Jytte Guteland, Luisa Porritt, Markéta Gregorová, Silvia Sardone, Stelios Kouloglou, Lukas Mandl, Dietmar Köster, Bernard Guetta, Henrike Hahn, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eugen Tomac, Teuvo Hakkarainen, Željana Zovko, Jackie Jones, Klemen Grošelj, Elena Lizzi, Janusz Lewandowski, Brando Benifei, Anna Bonfrisco, Pierfrancesco Majorino un Tonino Picula.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Kateřina Konečná, Milan Uhrík, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar un Alexander Alexandrov Yordanov.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


8. Politisko grupu sastāvs

Lance Forman no 2020. gada 15. janvāra ir pievienojies ECR grupai un vairs nav pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


9. 2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (debates)

Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2019/2125(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019).

Isabel Wiseler-Lima iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks/Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Eugen Tomac PPE grupas vārdā, Andrea Cozzolino S&D grupas vārdā un Charles Goerens Renew grupas vārdā.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Simona Baldassarre ID grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter van Dalen, Isabel Santos, Irina Von Wiese, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen, Antoni Comín i Oliveres, kas arī atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Dolors Montserrat, Arba Kokalari, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Saskia Bricmont, Frances Fitzgerald, Dietmar Köster un Nacho Sánchez Amor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius un Mick Wallace.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles un Isabel Wiseler-Lima.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.1.2020. protokola 10.7. punkts.


10. Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2019/2136(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A9-0054/2019).

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2019/2135(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Arnaud Danjean (A9-0052/2019).

David McAllister un Arnaud Danjean iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks/Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Javi López S&D grupas vārdā, Urmas Paet Renew grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Anna Bonfrisco ID grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Hilde Vautmans, Hannah Neumann, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Mick Wallace, Carles Puigdemont i Casamajó, Kinga Gál un Tonino Picula.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nathalie Loiseau, Filip De Man, Charlie Weimers, Francisco José Millán Mon, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Željana Zovko, Joachim Schuster, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Raphaël Glucksmann, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Kris Peeters, Juozas Olekas, Andrea Bocskor, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Loucas Fourlas, Othmar Karas un Lefteris Christoforou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Clare Daly un Özlem Demirel.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles, David McAllister un Arnaud Danjean.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.1.2020. protokola 10.8 et 10.9. punkts.


11. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minēto PPE grupas lēmumu, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja: Lukas Mandl - Karoline Edtstadler vietā;

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Lukas Mandl - Karoline Edtstadler vietā.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 21.59.)


12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 22.08.


13. Stāvoklis Lībijā (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Lībijā (2019/2984(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks/Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Javier Nart Renew grupas vārdā, Mounir Satouri Verts/ALE grupas vārdā, Anna Bonfrisco ID grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Özlem Demirel GUE/NGL grupas vārdā, Lefteris Nikolaou-Alavanos, pie grupām nepiederošs deputāts, Antonio Tajani, Andrea Cozzolino, Klemen Grošelj, Erik Marquardt, Thierry Mariani, Emmanouil Fragkos, Fabio Massimo Castaldo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Costas Mavrides, Vangelis Meimarakis, Tonino Picula, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Ioannis Lagos, Othmar Karas, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Susanna Ceccardi, Giuliano Pisapia, Danilo Oscar Lancini, Loucas Fourlas, Evin Incir un Jordan Bardella.

Uzstājas: Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


14. Stāvoklis Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums) (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums) (2020/2507(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks/Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Leopoldo López Gil PPE grupas vārdā, Javi López S&D grupas vārdā, Jordi Cañas Renew grupas vārdā, Roman Haider ID grupas vārdā, Hermann Tertsch ECR grupas vārdā, Manu Pineda GUE/NGL grupas vārdā, Antonio Tajani, Isabel Santos, Dita Charanzová, Sandra Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Danti un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2020. gada 16. janvārī.


15. Šīs sēdes protokola apstiprināšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes pēcpusdienas sākumā.


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 646.106/OJME).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.42.


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Horwood Martin, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Yon-Courtin Stéphanie

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 5. februārisJuridisks paziņojums