Kazalo 
Zapisnik
PDF 225kWORD 69k
Torek, 14. januar 2020 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predstavitev programa z dejavnostmi hrvaškega predsedstva (razprava)
 3.Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Načrt za trajnostne naložbe, sklad za pravičen prehod in časovni načrt za socialno Evropo (razprava)
 7.Razmere v Iranu in Iraku po nedavnem zaostrovanju razmer (razprava)
 8.Članstvo v političnih skupinah
 9.Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju (razprava)
 10.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike - Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (razprava)
 11.Sestava odborov in delegacij
 12.Nadaljevanje seje
 13.Razmere v Libiji (razprava)
 14.Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar) (razprava)
 15.Sprejetje zapisnika te seje
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.11.


2. Predstavitev programa z dejavnostmi hrvaškega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Predstavitev programa z dejavnostmi hrvaškega predsedstva (2019/2959(RSP))

Andrej Plenković (predsedujoči Svetu) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Nicolas Bay v imenu skupine ID, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, in Mislav Kolakušić samostojni poslanec.

Govoril je Andrej Plenković.

Govoril je Karlo Ressler.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Biljana Borzan, Valter Flego, Sven Giegold, Rosanna Conte, Hermann Tertsch, Malin Björk, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Niebler, Kati Piri, Valerie Hayer, Erik Marquardt, Jordan Bardella, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis, Ignazio Corrao, Andor Deli, Ismail Ertug, Katalin Cseh, Tineke Strik, Gianantonio Da Re, Geert Bourgeois, Alexandra Lesley Phillips, Esteban González Pons, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Maximilian Krah, Evžen Tošenovský, Carles Puigdemont i Casamajó, ki ni želel odgovarjati na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Luis Garicano in Dolors Montserrat, Siegfried Mureşan, Johan Danielsson, Mara Bizzotto, Robert Roos, Herbert Dorfmann, Agnes Jongerius, Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Luděk Niedermayer, Tanja Fajon, Andrius Kubilius, Aurore Lalucq, Romana Tomc, Robert Hajšel, Lefteris Christoforou, Alessandra Moretti in Sunčana Glavak.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Enikő Győri, Margarida Marques, Irena Joveva, Clare Daly, Franc Bogovič in Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

Govorila sta Ursula von der Leyen in Andrej Plenković.

Razprava se je zaključila.


3. Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu (2020/2505(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE, Pedro Silva Pereira v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine Renew, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Alexandra Lesley Phillips samostojna poslanka, in Esteban González Pons.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Jude Kirton-Darling, Caroline Voaden, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Geoffrey Van Orden, Christian Allard, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Geoffrey Van Orden, Hermann Tertsch, Sira Rego, Ann Widdecombe, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, Claude Moraes, Pascal Durand, Terry Reintke, Carlo Fidanza, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Billy Kelleher, Scott Ainslie, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Robert Rowland, Gina Dowding, Richard Corbett, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Robert Rowland, Lucy Nethsingha, Ellie Chowns, Robert Rowland, Luis Garicano, Sheila Ritchie, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Robert Rowland, in Irina Von Wiese, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Robert Rowland.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Seán Kelly, Julie Ward, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Robert Rowland, Barbara Ann Gibson, Joachim Stanisław Brudziński in João Ferreira.

Govorila sta Michel Barnier (glavni pogajalec) in Nikolina Brnjac.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Guy Verhofstadt, koordinator Parlamenta za brexit, Manfred Weber, predsednik skupine PPE, Iratxe García Pérez, predsednica skupine S&D, Dacian Cioloş, predsednik skupine Renew, Philippe Lamberts in Ska Keller, sopredsednika skupine Verts/ALE, Martin Schirdewan in Manon Aubry, sopredsednika skupine GUE/NGL, Antonio Tajani, predsednik Odbora za ustavne zadeve, o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva (2020/2505(RSP)) (B9-0031/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 15.1.2020.

(Seja je bila prekinjena ob 13.21.)


PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

4. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.03.


5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


6. Načrt za trajnostne naložbe, sklad za pravičen prehod in časovni načrt za socialno Evropo (razprava)

Izjava Komisije: Načrt za trajnostne naložbe, sklad za pravičen prehod in časovni načrt za socialno Evropo (2019/3014(RSP))

Frans Timmermans (izvršni podpredsednik Komisije) in Valdis Dombrovskis (izvršni podpredsednik Komisije) sta podala izjavo.

Govorili so Siegfried Mureşan v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dragoş Pîslaru v imenu skupine Renew, Niklas Nienaß v imenu skupine Verts/ALE, Gianantonio Da Re v imenu skupine ID, Johan Van Overtveldt v imenu skupine ECR, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato samostojna poslanka, Andrey Novakov, Biljana Borzan, Sylvie Brunet, Katrin Langensiepen, Laura Huhtasaari, Elżbieta Rafalska, Silvia Modig, Piernicola Pedicini, Markus Ferber, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Bas Eickhout, Ivan David, Evžen Tošenovský, Nikolaj Villumsen, Robert Rowland, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Niklas Nienaß, Dennis Radtke, Miriam Dalli, Clotilde Armand, Ville Niinistö, Guido Reil, Grzegorz Tobiszowski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Petros Kokkalis, José Gusmão, José Manuel Fernandes, Simona Bonafè, Jordi Cañas, Ernest Urtasun, Paolo Borchia, Anna Zalewska, Peter Liese, Dan Nica, Pascal Canfin, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jadwiga Wiśniewska, Rasmus Andresen, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Moritz Körner, Petra De Sutter, Jadwiga Wiśniewska, Isabel Benjumea Benjumea, Agnes Jongerius, Jan Huitema, Caroline Roose, Cristian-Silviu Buşoi, Constanze Krehl, Mauri Pekkarinen, Michael Bloss, Adam Jarubas, Margarida Marques, Pär Holmgren, Jerzy Buzek, Mounir Satouri, Franc Bogovič, Othmar Karas, Herbert Dorfmann in Janusz Lewandowski.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Maria Spyraki, Edina Tóth, Tomislav Sokol in Lídia Pereira.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Stelios Kympouropoulos, Julie Ward, Susana Solís Pérez, Bogdan Rzońca, Marc Botenga, Antonius Manders in Maria Grapini.

Govorila sta Frans Timmermans in Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


7. Razmere v Iranu in Iraku po nedavnem zaostrovanju razmer (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Razmere v Iranu in Iraku po nedavnem zaostrovanju razmer (2020/2506(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Jérôme Rivière v imenu skupine ID, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Kostas Papadakis samostojni poslanec, Sara Skyttedal, Domènec Ruiz Devesa, Martin Horwood, Hannah Neumann, Jaak Madison, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stelios Kouloglou, Assita Kanko, Mick Wallace, Fabio Massimo Castaldo, Radosław Sikorski in Sven Mikser.

PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

Govorili so Nathalie Loiseau, Catherine Rowett, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Pernando Barrena Arza ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Isabel Benjumea Benjumea, Ivan Vilibor Sinčić, Andrius Kubilius, Isabel Santos, Malik Azmani, Reinhard Bütikofer, Georg Mayer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Beata Kempa, Marc Botenga, Matthew Patten, Tomas Tobé, Jytte Guteland, Luisa Porritt, Markéta Gregorová, Silvia Sardone, Stelios Kouloglou, Lukas Mandl, Dietmar Köster, Bernard Guetta, Henrike Hahn, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Eugen Tomac, Teuvo Hakkarainen, Željana Zovko, Jackie Jones, Klemen Grošelj, Elena Lizzi, Janusz Lewandowski, Brando Benifei, Anna Bonfrisco, Pierfrancesco Majorino in Tonino Picula.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Milan Zver, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Kateřina Konečná, Milan Uhrík, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar in Alexander Alexandrov Yordanov.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Razprava se je zaključila.


8. Članstvo v političnih skupinah

Lance Forman se od 15. januarja 2020 ne uvršča več med samostojne poslance, temveč postane član skupine ECR.


9. Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju (razprava)

Poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo za leto 2018 [2019/2125(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Isabel Wiseler-Lima je predstavila poročilo.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Eugen Tomac v imenu skupine PPE, Andrea Cozzolino v imenu skupine S&D, in Charles Goerens v imenu skupine Renew.

PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

Govorili so Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Simona Baldassarre v imenu skupine ID, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo samostojni poslanec, Peter van Dalen, Isabel Santos, Irina Von Wiese, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen, Antoni Comín i Oliveres, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dolors Montserrat, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Saskia Bricmont, Frances Fitzgerald, Dietmar Köster in Nacho Sánchez Amor.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius in Mick Wallace.

Govorila sta Josep Borrell Fontelles in Isabel Wiseler-Lima.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 15.1.2020.


10. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike - Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (razprava)

Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo [2019/2136(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A9-0054/2019)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo [2019/2135(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

David McAllister in Arnaud Danjean sta predstavila poročili.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, Urmas Paet v imenu skupine Renew, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Anna Bonfrisco v imenu skupine ID, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL, Kostas Papadakis samostojni poslanec, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Hilde Vautmans, Hannah Neumann, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Mick Wallace, Carles Puigdemont i Casamajó, Kinga Gál in Tonino Picula.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so Nathalie Loiseau, Filip De Man, Charlie Weimers, Francisco José Millán Mon, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Željana Zovko, Joachim Schuster, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Raphaël Glucksmann, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Kris Peeters, Juozas Olekas, Andrea Bocskor, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Loucas Fourlas, Othmar Karas in Lefteris Christoforou.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Henna Virkkunen, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Clare Daly in Özlem Demirel.

Govorili so Josep Borrell Fontelles, David McAllister in Arnaud Danjean.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.8 et 10.9 zapisnika z dne 15.1.2020.


11. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednjo odločitev, ki spreminja sestavo odborov in delegacij:

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve: Lukas Mandl namesto Karoline Edtstadler

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom: Lukas Mandl namesto Karoline Edtstadler

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.

(Seja je bila prekinjena ob 21.59.)


12. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 22.08.


13. Razmere v Libiji (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Razmere v Libiji (2019/2984(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Javier Nart v imenu skupine Renew, Mounir Satouri v imenu skupine Verts/ALE, Anna Bonfrisco v imenu skupine ID, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Özlem Demirel v imenu skupine GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos samostojni poslanec, Antonio Tajani, Andrea Cozzolino, Klemen Grošelj, Erik Marquardt, Thierry Mariani, Emmanouil Fragkos, Fabio Massimo Castaldo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Costas Mavrides, Vangelis Meimarakis, Tonino Picula, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Ioannis Lagos, Othmar Karas, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Susanna Ceccardi, Giuliano Pisapia, Danilo Oscar Lancini, Loucas Fourlas, Evin Incir in Jordan Bardella.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Razprava se je zaključila.


14. Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar) (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar) (2020/2507(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podal izjavo.

Govorili so Leopoldo López Gil v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, Jordi Cañas v imenu skupine Renew, Roman Haider v imenu skupine ID, Hermann Tertsch v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, Antonio Tajani, Isabel Santos, Dita Charanzová, Sandra Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Danti in Izaskun Bilbao Barandica.

Govoril je Josep Borrell Fontelles.

Predlogi resolucij, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bodo najavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 15.1.2020.


15. Sprejetje zapisnika te seje

V skladu z odstavkom 3 člena 202 Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku popoldneva prihodnje seje.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 646.106/OJME).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.42.


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Angel, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Comín i Oliveres, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Doleschal, Donáth, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Geese, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glavak, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Habib, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Horwood, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Nistor, Noichl, Novak, Novakov, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pignedoli, Pineda, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pospíšil, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Radev, Radtke, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Rinaldi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Adamowicz, Donato, Palmer, Rees-Mogg

Zadnja posodobitev: 24. januar 2020Pravno obvestilo