Indekss 
Protokols
PDF 408kWORD 103k
Pirmdiena, 2020. gada 10. februāris - StrasbūraPagaidu redakcija
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Komiteju sastāvs
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Darba kārtība
 10.Komisijas priekšlikums par ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu (debates)
 11.Eiropas Komisijas priekšlikuma par pārskatīto paplašināšanās metodiku izvērtēšana (debates)
 12.Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (debates)
 13.MVU un labāks regulējums (debates)
 14.Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts (debates)
 15.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Komiteju locekļu saraksts


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2020. gada 30. janvāris pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.06.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Saistībā ar "Giorno del ricordo" (Atceres dienu) Itālijā sēdes vadītāja godināja foibu (foibe) slaktiņu upurus, kā arī tos Dalmācijas, Fjumes un Istras iedzīvotājus, kas pēc Otrā pasaules kara bija spiesti doties trimdā.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2020. gada 29. janvāra un 2020. gada 30. janvāra sēžu protokoli tika apstiprināti.


5. Parlamenta sastāvs

Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, saskaņā ar Līgumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī beidzās šādu no Apvienotās Karalistes ievēlētu deputātu mandāti:

Scott Ainslie, Christian Allard, Heather Anderson, Martina Anderson, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, David Bull, Jonathan Bullock, Judith Bunting, Ellie Chowns, Richard Corbett, Seb Dance, Martin Edward Daubney, Chris Davies, Belinda de Lucy, Dinesh Dhamija, Diane Dodds, Gina Dowding, Andrew England Kerr, Jill Evans, Nigel Farage, Lance Forman, Claire Fox, Barbara Ann Gibson, Nathan Gill, Neena Gill, James Alexander Glancy, Theresa Griffin, Ben Habib, Daniel Hannan, Lucy Elizabeth Harris, Michael Heaver, Antony Hook, Martin Horwood, John Howarth, Jackie Jones, Christina Sheila Jordan, Jude Kirton-Darling, Naomi Long, John Longworth, Rupert Lowe, Magid Magid, Anthea Mcintyre, Aileen Mcleod, Nosheena Mobarik, Shaffaq Mohammed, Brian Monteith, Claude Moraes, June Alison Mummery, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Henrik Overgaard Nielsen, Rory Palmer, Matthew Patten, Alexandra Lesley Phillips, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Luisa Porritt, Jake Pugh, Annunziata Mary Rees-Mogg, Sheila Ritchie, Catherine Rowett, Robert Rowland, Molly Scott Cato, Louis Stedman-Bryce, John David Edward Tennant, Richard Tice, Geoffrey Van Orden, Caroline Voaden, Irina Von Wiese, Julie Ward, James Wells un Ann Widdecombe.

Saskaņā ar Eiropadomes 2018. gada 28. jūnija lēmumu un ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, 13 dalībvalstu kompetentās iestādes ir paziņojušas par šādu deputātu ievēlēšanu Eiropas Parlamentā, sākot no 2020. gada 1. februāra:

Dānija: Linea Søgaard-Lidell;
Igaunija: Riho Terras;
Īrija: Barry Andrews un Deirdre Clune;
Spānija: Marcos Ros Sempere, Margarita de la Pisa Carrión, Gabriel Mato Adrover, Adrián Vázquez Lázara
un Clara Ponsatí i Obiols;
Francija: Ilana Cicurel, Sandro Gozi, Claude Gruffat, Jean-Lin Lacapelle
un Nora Mebarek;
Horvātija: Romana Jerković;
Itālija: Sergio Antonio Berlato, Salvatore De Meo
un Vincenzo Sofo;
Austrija: Thomas Waitz;
Polija: Dominik Tarczyński;
Rumānija: Victor Negrescu;
Slovākija: Miriam Lexmann;
Somija: Alviina Alametsä;
Zviedrija: Jakop Dalunde.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr nav pārbaudītas šo deputātu pilnvaras vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Komiteju sastāvs

Ņemot vērā Parlamenta jauno sastāvu (10.2.2020. protokola 5. punkts) un komiteju skaitlisko sastāvu, kas tika pieņemts 2020. gada 15. janvārī (15.1.2020. protokola 10.1. punkts), sēdes vadītāja paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 209. pantu ir saņēmusi politisko grupu un pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu izvirzītās kandidatūras komiteju locekļu amatiem.

Komiteju locekļu sarakstus publicē Parlamenta tīmekļa vietnē un pievieno šī protokola pielikumā (10.2.2020. protokola 1. pielikums ).

°
° ° °

Uzstājās Manon Aubry – balstoties uz Reglamenta 125. pantu un 7. pielikumu (sēdes vadītāja atbildēja, ka viņas pieprasījums tiks nodots Parlamenta priekšsēdētājam) un Sandra Pereira.


7. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

—   O-000010/2020, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Padomei: ES iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība pret nelegālās lolojumdzīvnieku tirdzniecības negatīvajām sekām (B9-0003/2020);

—   O-000011/2020, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: ES iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība pret nelegālās lolojumdzīvnieku tirdzniecības negatīvajām sekām (B9-0004/2020);

—   O-000006/2020, kuru uzdeva Evelyn Regner FEMM komitejas vārdā Padomei: ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (UN CSW64) (B9-0005/2020);

—   O-000007/2020, kuru uzdeva Tomas Tobé DEVE komitejas vārdā Komisijai: Jaunā visaptverošā ES un Āfrikas stratēģija (B9-0006/2020);

—   O-000008/2020, kuru uzdeva Petra de Sutter IMCO komitejas vārdā Komisijai: Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (B9-0007/2020);

—   O-000012/2020, kuru uzdeva Cristian-Silviu Buşoi ITRE komitejas vārdā Komisijai: Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana (B9-0008/2020).


8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Sven Schulze (A9-0005/2020)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Markus Ferber (A9-0006/2020)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Markus Ferber (A9-0007/2020)

- Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (2018/0358M(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

- Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskatu (2019/2129(INI)) - ECON komiteja - Referents: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku (2018/0356M(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par darbībām, ko Melnkalnē veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku par darbībām, ko Serbijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Bettina Vollath (A9-0019/2020)


9. Darba kārtība

Bija izdalīts février 2020 plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 647.408/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

ID grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā piekto punktu iekļaut jautajumu, uz kuru jāatbild mutiski, par vārda brīvību pieaugoša reliģiskā fundamentālisma apstākļos.

Uzstājās Jérôme Rivière ID grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, François-Xavier Bellamy, kas ierosināja šo punktu iekļaut debatēs par tematu "Cīņa pret antisemītismu, rasismu un naidu Eiropā" (GDKP 41. punkts), un Jérôme Rivière, kurš šo priekšlikumu atbalstīja.

Balsojot elektroniski (150 par, 198 pret, 4 atturas), Parlaments grozīto priekšlikumu noraidīja.

Balsojot pēc saraksta (77 par, 278 pret, 7 atturas), Parlaments noraidīja ID grupas sākotnējo pieprasījumu.

Grupas “Renew” pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā otro punktu iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par to, ka ir pārkāpts Padomes Lēmums 2017/2074 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā – Savienības dalībvalsts teritorijā nelikumīgi ieceļojusi sankciju sarakstā iekļauta persona.

Uzstājās Jordi Cañas Renew grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, un Javier Moreno Sánchez, kas pret to iebilda.

Balsojot elektroniski (189 par, 159 pret, 10 atturas), Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums balsošanu par rezolūciju "ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana" (GDKP 12. punkts) un par piekrišanu nolīguma noslēgšanai (GDKP 14. punkts) atlikt uz nākamo sesiju.

GUE/NGL grupas pieprasījums no darba kārtības svītrot balsošanu par rezolūciju "ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana" (GDKP 12. punkts), kā arī nolīguma noslēgšanas apstiprināšanu (GDKP 14. punkts) un balsošanu par rezolūciju par ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgumu (GDKP 24. punkts), kā arī par piekrišanu nolīguma noslēgšanai (GDKP 13. punkts).

Uzstājās Emmanuel Maurel GUE/NGL grupas vārdā, kas pieprasīja atlikt balsošanu uz vēlāku laiku, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, kura pamatoja Verts/ALE grupas pieprasījumu, un Geert Bourgeois (referents), kas pret šiem pieprasījumiem iebilda.

Balsojot pēc saraksta (110 par, 246 pret, 9 atturas), Parlaments GUE/NGL grupas pieprasījumu noraidīja.

Balsojot pēc saraksta (121 par, 231 pret, 12 attura), Parlaments Verts/ALE grupas pieprasījumu noraidīja.

PPE grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pēdējo punktu iekļaut jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, Komisijai par bērniem piemērotāku internetu.

Uzstājās Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (283 par, 59 pret, 23 atturas).

Verts/ALE grupas pieprasījums darba kārtībā kā sesto punktu iekļaut debates par četru dalībvalstu intervenci saistībā ar ES konkurences politikas pārskatīšanu.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, un Jonás Fernández, kas pret to iebilda.

Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

Ceturtdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums darba kārtībā kā pirmo punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par ES un ASV attiecībām. Tā rezultātā ceturtdienas sēde sāktos plkst. 9.00.

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, un Christophe Hansen, kas pret to iebilda.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (164 par, 195 pret, 8 atturas).

PPE grupas pieprasījums darba kārtībā kā pirmo punktu iekļaut jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, Komisijai par stratēģiju "no lauka līdz galdam”: lauksaimnieku un lauku apgabalu galvenā loma. Tā rezultātā ceturtdienas sēde sāktos plkst. 9.00.

Uzstājās Norbert Lins PPE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Grupas Renew pieprasījums no darba kārtības svītrot debates par tematu "Cilvēktiesību aspekti saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu" (GDKP 52. punkts).

Uzstājās Jan Huitema Renew grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Esther de Lange, kas debates par tematu "Cilvēktiesību aspekti saistībā ar koronavīrusa uzliesmojumu" pieprasīja rīkot ātrāk, pārceļot tās uz trešdienu, un Jan Huitema, kurš šim ierosinājumam piekrita.

Parlaments grozīto priekšlikumu apstiprināja.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

°
° ° °

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo.


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

10. Komisijas priekšlikums par ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas priekšlikums par ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu (2020/2553(RSP)).

Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Caroline Nagtegaal Renew grupas vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Eugen Jurzyca ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Sven Giegold, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Damien Carême un Pedro Marques.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Juozas Olekas, Mauri Pekkarinen, João Ferreira, Jutta Paulus, Fabio Massimo Castaldo, Maria Grapini, Clare Daly un Mick Wallace.

Uzstājās Paolo Gentiloni.

Debates tika slēgtas.


11. Eiropas Komisijas priekšlikuma par pārskatīto paplašināšanās metodiku izvērtēšana (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas Komisijas priekšlikuma par pārskatīto paplašināšanās metodiku izvērtēšana (2020/2554(RSP)).

Olivér Várhelyi (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk Renew grupas vārdā, Anna Bonfrisco ID grupas vārdā, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE grupas vārdā, Jessica Stegrud ECR grupas vārdā, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, Tineke Strik, Ruža Tomašić, Željana Zovko, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Nicolaus Fest, Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Klemen Grošelj, Andrius Kubilius un Andor Deli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tomislav Sokol, Milan Brglez, Valter Flego, Mick Wallace, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Katalin Cseh, Clare Daly, Domènec Ruiz Devesa un Irena Joveva.

Uzstājās Olivér Várhelyi.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks


12. Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000008/2020) kuru uzdeva Petra de Sutter Komisijai: Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (B9-0007/2020).

Petra de Sutter izvērsa jautājumu.

Thierry Breton (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Pablo Arias Echeverría PPE grupas vārdā, Maria Manuel Leitão Marques S&D grupas vārdā, Dita Charanzová Renew grupas vārdā, Virginie Joron ID grupas vārdā, Alexandra Geese Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Miroslav Radačovský, pie grupām nepiederošs deputāts, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Stéphane Séjourné, Edina Tóth, Evelyne Gebhardt, Karen Melchior, Jiří Pospíšil un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Valter Flego un Patrick Breyer.

Uzstājās Thierry Breton.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Petra de Sutter IMCO komitejas vārdāpar automatizētiem lēmumu pieņemšanas procesiem: patērētāju aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (2019/2915(RSP)) (B9-0094/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2020. gada 12. februāris.


13. MVU un labāks regulējums (debates)

Komisijas paziņojums: MVU un labāks regulējums (2020/2521(RSP)).

Thierry Breton (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Henna Virkkunen PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Martina Dlabajová Renew grupas vārdā, Gilles Lebreton ID grupas vārdā, Damian Boeselager Verts/ALE grupas vārdā, Antonius Manders – par debašu vadīšanu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Eugen Jurzyca ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Antonius Manders, Gunnar Beck un Robert Roos.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Robert Roos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Kostas Papadakis, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Damian Boeselager, Maria Manuel Leitão Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss un Sandra Pereira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Radan Kanev, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler un Clare Daly.

Uzstājās Thierry Breton.

Debates tika slēgtas.


14. Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000012/2020) un kuru uzdeva Cristian-Silviu Buşoi Komisijai: Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana (B9-0008/2020).

Rezolūcijas priekšlikums, kuru iesniedza Marie Toussaint un Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace un Marco Zullo saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu par Komisijas 2019. gada 31. oktobra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013 (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020).

Cristian-Silviu Buşoi un Marie Toussaint izvērsa jautājumu.

Kadri Simson (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Maria da Graça Carvalho PPE grupas vārdā, Miriam Dalli, Morten Petersen Renew grupas vārdā, Markus Buchheit ID grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Robert Roos ECR grupas vārdā, Sira Rego GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe un Zdzisław Krasnodębski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Maria Arena, Clare Daly un Eleonora Evi.

Uzstājās Kadri Simson.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums:

- nākamajā sesijā (Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana (B9-0008/2020));

- 2020. gada 12. janvārī (Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts).


15. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 172. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Tomislav Sokol, Gabriel Mato, Traian Băsescu, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, César Luena, Robert Hajšel, Sara Cerdas, Juan Fernando López Aguilar, Adrian-Dragoş Benea, Costas Mavrides, Tudor Ciuhodaru, Juozas Olekas, Victor Negrescu, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță, José Ramón Bauzá Díaz, Irena Joveva, André Rougé, Gilles Lebreton, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos un Eugen Tomac.


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 647.408/OJMA).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.30.


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Al-Sahlani Abir, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Søgaard-Lidell Linea


1. pielikums. Komiteju locekļu saraksts

C01 AFET

Комисия по външни работи   

Comisión de Asuntos Exteriores

Výbor pro zahraniční věci

Udenrigsudvalget

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

Väliskomisjon   

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Committee on Foreign Affairs

Commission des affaires étrangères

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Odbor za vanjske poslove

Commissione per gli affari esteri

Ārlietu komiteja

Užsienio reikalų komitetas

Külügyi Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Commissie buitenlandse zaken

Komisja Spraw Zagranicznych

Comissão dos Assuntos Externos

Comisia pentru afaceri externe

Výbor pre zahraničné veci

Odbor za zunanje zadeve

Ulkoasiainvaliokunta

Utskottet för utrikesfrågor

(71 loceklis)   

Pilntiesīgie locekļi

PPE (19)

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

BĂSESCU Traian

BERLUSCONI Silvio

GAHLER Michael

GÁL Kinga

GLAVAK Sunčana

KALNIETE Sandra

KUBILIUS Andrius

LEGA David

LEXMANN Miriam

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MCALLISTER David (priekšsēdētājs)

MANDL Lukas

MEIMARAKIS Vangelis

MILLÁN MON Francisco José

NISTOR Gheorghe-Vlad

SIKORSKI Radosław

WISELER-LIMA Isabel

ZOVKO Željana

S&D (15)

ARENA Maria

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

FAJON Tanja

GLUCKSMANN Raphaël

KÖSTER Dietmar

MANDA Claudiu

MIKSER Sven

PAPADAKIS Demetris

PICULA Tonino

PIRI Kati

PISAPIA Giuliano

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SANTOS Isabel

SCHIEDER Andreas

STANISHEV Sergei

Renew (8)

AUŠTREVIČIUS Petras

GROŠELJ Klemen

GUETTA Bernard

KYUCHYUK Ilhan

LOISEAU Nathalie

NART Javier

PAET Urmas

VAUTMANS Hilde

ID (7)

BERG Lars Patrick

BONFRISCO Anna

CECCARDI Susanna

MADISON Jaak

MARIANI Thierry

RIVIÈRE Jérôme

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (7)

ALAMETSÄ Alviina

BÜTIKOFER Reinhard

RIBA I GINER Diana

STRIK Tineke

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

WAITZ Thomas

YENBOU Salima

ECR (6)

FOTYGA Anna

KARSKI Karol

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

TERTSCH Hermann

WASZCZYKOWSKI Witold Jan (priekšsēdētāja pirmais vietnieks)

WEIMERS Charlie

GUE/NGL (4)

GEORGIOU Giorgos

KOULOGLOU Stelios

PINEDA Manu

VILLANUEVA RUIZ Idoia

NI (3)

CASTALDO Fabio Massimo

GYÖNGYÖSI Márton

PAPADAKIS Kostas

C02 DEVE

Комисия по развитие

Comisión de Desarrollo

Výbor pro rozvoj

Udviklingsudvalget

Entwicklungsausschuss

Arengukomisjon

Επιτροπή Ανάπτυξης

Committee on Development

Commission du développement

An Coiste um Fhorbairt

Odbor za razvoj

Commissione per lo sviluppo

Attīstības komiteja

Vystymosi komitetas

Fejlesztési Bizottság

Kumitat għall-Iżvilupp

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Komisja Rozwoju

Comissão do Desenvolvimento

Comisia pentru dezvoltare

Výbor pre rozvoj

Odbor za razvoj

Kehitysvaliokunta

Utskottet för utveckling

(26 locekļi)   

Pilntiesīgie locekļi   

PPE (6)

BENTELE Hildegard

HÖLVÉNYI György

JUKNEVIČIENĖ Rasa

MANDL Lukas

OCHOJSKA Janina

TOBÉ Tomas (priekšsēdētājs)

S&D (5)

BULLMANN Udo

GONZÁLEZ Mónica Silvana

MAJORINO Pierfrancesco

NEUSER Norbert (priekšsēdētāja otrais vietnieks)

TARABELLA Marc

Renew (3)

CHABAUD Catherine

GOERENS Charles

ZACHAROPOULOU Chrysoula (priekšsēdētāja trešā vietniece)

ID (3)

BILDE Dominique

GANCIA Gianna

ZIMNIOK Bernhard

Verts/ALE (3)

HERZBERGER-FOFANA Pierrette (priekšsēdētāja pirmā vietniece)

MARQUARDT Erik (priekšsēdētāja ceturtais vietnieks)

RIVASI Michèle

ECR (2)

CZARNECKI Ryszard

KEMPA Beata

GUE/NGL (1)

URBÁN CRESPO Miguel

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

C03 INTA

Комисия по международна търговия

Comisión de Comercio Internacional

Výbor pro mezinárodní obchod

Udvalget om International Handel

Ausschuss für internationalen Handel

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Committee on International Trade

Commission du commerce international

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Odbor za međunarodnu trgovinu

Commissione per il commercio internazionale

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Tarptautinės prekybos komitetas

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Commissie internationale handel

Komisja Handlu Międzynarodowego

Comissão do Comércio Internacional

Comisia pentru comerț internațional

Výbor pre medzinárodný obchod

Odbor za mednarodno trgovino

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Utskottet för internationell handel   

(43 locekļi)   

Pilntiesīgie locekļi   

PPE (11)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle (priekšsēdētāja trešā vietniece)

CASPARY Daniel

DANJEAN Arnaud

GYŐRI Enikő

HANSEN Christophe

HÜBNER Danuta Maria

MATO Gabriel

SALINI Massimiliano

SIMON Sven

WARBORN Jörgen

WINKLER Iuliu (priekšsēdētāja otrais vietnieks)

S&D (8)

ČÍŽ Miroslav

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

GLUCKSMANN Raphaël

LANGE Bernd (priekšsēdētājs)

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

TUDOSE Mihai

VAN BREMPT Kathleen

Renew (6)

ANDREWS Barry

CAÑAS Jordi

KARLSBRO Karin

RAFAELA Samira

SCHREINEMACHER Liesje

VEDRENNE Marie-Pierre (priekšsēdētāja ceturtā vietniece)

ID (5)

HAIDER Roman

JUVIN Herve

KRAH Maximilian

LANCINI Danilo Oscar

PIRBAKAS Maxette

Verts/ALE (4)

BRICMONT Saskia

CAVAZZINI Anna

GREGOROVÁ Markéta

HAUTALA Heidi

ECR (4)

BOURGEOIS Geert

FRAGKOS Emmanouil

TARCZYŃSKI Dominik

ZAHRADIL Jan (priekšsēdētāja pirmais vietnieks)

GUE/NGL (2)

MAUREL Emmanuel

SCHOLZ Helmut

NI (2)

BEGHIN Tiziana

PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles

C04 BUDG

Комисия по бюджети

Comisión de Presupuestos

Rozpočtový výbor

Budgetudvalget

Haushaltsausschuss

Eelarvekomisjon

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Committee on Budgets

Commission des budgets

An Coiste um Buiséid

Odbor za proračune

Commissione per i bilanci

Budžeta komiteja

Biudžeto komitetas

Költségvetési Bizottság

Kumitat għall-Baġits

Begrotingscommissie

Komisja Budżetowa

Comissão dos Orçamentos

Comisia pentru bugete

Výbor pre rozpočet

Odbor za proračun

Budjettivaliokunta

Budgetutskottet

(41 loceklis)   

Pilntiesīgie locekļi   

PPE (11)

CHRISTOFOROU Lefteris

FERNANDES José Manuel

HERBST Niclas (priekšsēdētāja ceturtais vietnieks)

HOHLMEIER Monika

LEWANDOWSKI Janusz (priekšsēdētāja pirmais vietnieks)

MUREŞAN Siegfried

NOVAKOV Andrey

OLBRYCHT Jan

RESSLER Karlo

WIELAND Rainer

WINZIG Angelika

S&D (7)

BIEDROŃ Robert

DE CASTRO Paolo

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GUALMINI Elisabetta

LARROUTUROU Pierre

MARQUES Margarida (priekšsēdētāja trešā vietniece)

UŠAKOVS Nils

Renew (6)

ARMAND Clotilde

CHASTEL Olivier (priekšsēdētāja otrais vietnieks)

HAYER Valerie

KÖRNER Moritz

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TORVALDS Nils

ID (4)

BONFRISCO Anna

GRANT Valentino

KUHS Joachim

LAPORTE Hélène

Verts/ALE (4)

ANDRESEN Rasmus

CORMAND David

GEESE Alexandra

GUERREIRO Francisco

ECR (3)

KUŹMIUK Zbigniew

RZOŃCA Bogdan

VAN OVERTVELDT Johan (priekšsēdētājs)

GUE/NGL (2)

MODIG Silvia

PAPADIMOULIS Dimitrios

NI (2)

KOLAKUŠIĆ Mislav

LAGOS Ioannis

C05 CONT

Комисия по бюджетен контрол

Comisión de Control Presupuestario

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Budgetkontroludvalget

Haushaltskontrollausschuss

Eelarvekontrollikomisjon

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Committee on Budgetary Control

Commission du contrôle budgétaire

An Coiste um Rialú Buiséadach

Odbor za proračunski nadzor

Commissione per il controllo dei bilanci

Budžeta kontroles komiteja

Biudžeto kontrolės komitetas

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Commissie begrotingscontrole

Komisja Kontroli Budżetowej

Comissão do Controlo Orçamental

Comisia pentru control bugetar

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Odbor za proračunski nadzor

Talousarvion valvontavaliokunta

Budgetkontrollutskottet   

(30 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (7)

CHRISTOFOROU Lefteris

DEUTSCH Tamás (priekšsēdētājas ceturtais vietnieks)

HOHLMEIER Monika (priekšsēdētāja)

PIEPER Markus

SARVAMAA Petri

WINZIG Angelika

ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (6)

CHINNICI Caterina (priekšsēdētājas otrā vietniece)

CREȚU Corina

GARCÍA MUÑOZ Isabel (priekšsēdētājas pirmā vietniece)

MANDA Claudiu

PENKOVA Tsvetelina

WOLTERS Lara

Renew (3)

CHASTEL Olivier

DLABAJOVÁ Martina (priekšsēdētājas trešā vietniece)

GHINEA Cristian

ID (3)

ADINOLFI Matteo

JALKH Jean-François

KUHS Joachim

Verts/ALE (3)

FREUND Daniel

RIVASI Michèle

SEMSROTT Nico

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard

FITTO Raffaele

LEGUTKO Ryszard Antoni

GUE/NGL (2)

FLANAGAN Luke Ming

OMARJEE Younous

NI (1)

PIGNEDOLI Sabrina

C06 ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Hospodářský a měnový výbor

Økonomi- og Valutaudvalget

Ausschuss für Wirtschaft und Währung

Majandus- ja rahanduskomisjon

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Committee on Economic and Monetary Affairs

Commission des affaires économiques et monétaires

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Commissione per i problemi economici e monetari

Ekonomikas un monetārā komiteja

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Commissie economische en monetaire zaken

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Výbor pre hospodárske a menové veci

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Utskottet för ekonomi och valutafrågor   

(60 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (15)

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BERGER Stefan

FERBER Markus

FITZGERALD Frances

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GYŐRI Enikő

HÜBNER Danuta Maria

KARAS Othmar

KYRTSOS Georgios

MALDEIKIENĖ Aušra

MUREŞAN Siegfried

NIEDERMAYER Luděk (priekšsēdētājas pirmais vietnieks)

PEREIRA Lídia

PIETIKÄINEN Sirpa

VAIDERE Inese

S&D (13)

BELKA Marek

FERNÁNDEZ Jonás

HEINÄLUOMA Eero

LALUCQ Aurore

MARQUES Pedro

MAVRIDES Costas

MOLNÁR Csaba

REGNER Evelyn

SANT Alfred

SCHUSTER Joachim

SILVA PEREIRA Pedro

TANG Paul

TINAGLI Irene (priekšsēdētāja)

Renew (7)

BOYER Gilles

EROGLU Engin

GARICANO Luis

KELLEHER Billy

KOVAŘÍK Ondřej

PÎSLARU Dragoş

YON-COURTIN Stéphanie (priekšsēdētājas otrā vietniece)

ID (7)

BECK Gunnar

DONATO Francesca

GRANT Valentino

JUVIN Herve

MEUTHEN Jörg

RINALDI Antonio Maria

ZANNI Marco

Verts/ALE (6)

GIEGOLD Sven

GRUFFAT Claude

JAKELIŪNAS Stasys

LAMBERTS Philippe

PETER-HANSEN Kira Marie

URTASUN Ernest

ECR (5)

EPPINK Derk Jan (priekšsēdētājas trešais vietnieks)

FITTO Raffaele

LEGUTKO Ryszard Antoni

VAN OVERTVELDT Johan

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (3)

GUSMÃO José (priekšsēdētājas ceturtais vietnieks)

PAPADIMOULIS Dimitrios

SCHIRDEWAN Martin

NI (2)

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PEDICINI Piernicola

C07 EMPL

Комисия по заетост и социални въпроси

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Committee on Employment and Social Affairs

Commission de l'emploi et des affaires sociales

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(55 locekļi)

   Pilntiesīgie locekļi

PPE (15)

BOCSKOR Andrea

CASA David

DUDA Jarosław

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FOURLAS Loucas

FRANSSEN Cindy

KANEV Radan

KÓSA Ádám

KYMPOUROPOULOS Stelios

LEXMANN Miriam

RADTKE Dennis

TOMAC Eugen

TOMC Romana

WALSH Maria

ZDECHOVSKÝ Tomáš (priekšsēdētājas trešais vietnieks)

S&D (12)

ANGEL Marc

BISCHOFF Gabriele

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija (priekšsēdētājas pirmā vietniece)

BRGLEZ Milan

DOBREV Klára

DURÁ FERRANDIS Estrella

FRITZON Heléne

GUALMINI Elisabetta

HOMS GINEL Alicia

JONGERIUS Agnes

PIZARRO Manuel

VIND Marianne

Renew (6)

AL-SAHLANI Abir

BRUNET Sylvie

MAXOVÁ Radka

PÎSLARU Dragoş

SEMEDO Monica

TOOM Yana

ID (6)

BILDE Dominique

FEST Nicolaus

JAMET France

LIZZI Elena

REIL Guido

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (4)

LANGENSIEPEN Katrin (priekšsēdētājas ceturtā vietniece)

PETER-HANSEN Kira Marie

SATOURI Mounir

ŽDANOKA Tatjana

ECR (5)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia (priekšsēdētāja)

GEUKING Helmut

RAFALSKA Elżbieta

SZYDŁO Beata

GUE/NGL (4)

CHAIBI Leila

DEMIREL Özlem

PEREIRA Sandra (priekšsēdētājas otrā vietniece)

VILLUMSEN Nikolaj

NI (1)

RONDINELLI Daniela

      C08 ENVI      

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на хранитеComisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων      

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire      

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia      

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta      

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(81 loceklis)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (19)

ARŁUKOWICZ Bartosz

BĂSESCU Traian

BERNHUBER Alexander

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

EVREN Agnès

JARUBAS Adam

KOPACZ Ewa

DE LANGE Esther

LIESE Peter

MARTUSCIELLO Fulvio

MAŽYLIS Liudas

MONTSERRAT Dolors

MOTREANU Dan-Ştefan

NOVAK Ljudmila

POLČÁK Stanislav

POLFJÄRD Jessica

SCHNEIDER Christine

TÓTH Edina

WIEZIK Michal

S&D (16)

ANDROULAKIS Nikos

BALT Marek Paweł

BEŇOVÁ Monika

BONAFÈ Simona

BURKHARDT Delara

CERDAS Sara

CHAHIM Mohammed

DALLI Miriam

GUTELAND Jytte

LÓPEZ Javi

LUENA César

MORETTI Alessandra

RÓNAI Sándor

SIDL Günther

VITANOV Petar

WÖLKEN Tiemo

Renew (11)

CANFIN Pascal (priekšsēdētājs)

FEDERLEY Fredrick

GLÜCK Andreas

HOJSÍK Martin

HUITEMA Jan

RIES Frédérique

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

SØGAARD-LIDELL Linea

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TORVALDS Nils

TRILLET-LENOIR Véronique

ID (9)

BALDASSARRE Simona

BEIGNEUX Aurelia

DREOSTO Marco

GRISET Catherine

HAKKARAINEN Teuvo

LIMMER Sylvia

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

SARDONE Silvia

Verts/ALE (8)

AUKEN Margrete

EICKHOUT Bas (priekšsēdētāja pirmais vietnieks)

HOLMGREN Pär

JADOT Yannick

METZ Tilly

NIINISTÖ Ville

O'SULLIVAN Grace

PAULUS Jutta

ECR (7)

BERLATO Sergio

FIOCCHI Pietro

KOPCIŃSKA Joanna

LEGUTKO Ryszard Antoni

ROOKEN Rob

VONDRA Alexandr

ZALEWSKA Anna

GUE/NGL (5)

BJÖRK Malin

HAZEKAMP Anja (priekšsēdētāja ceturtā vietniece)

KOKKALIS Petros

MODIG Silvia

WALLACE Mick

NI (3)

EVI Eleonora

KONSTANTINOU Athanasios

SINČIĆ Ivan Vilibor

C09 ITRE      

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Committee on Industry, Research and Energy

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Commissie industrie, onderzoek en energie

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(78 locekļi)

   Pilntiesīgie locekļi

PPE (19)

BELLAMY François-Xavier

BERENDSEN Tom

BUŞOI Cristian-Silviu (priekšsēdētājs)

BUZEK Jerzy

CARVALHO Maria da Graça

DEL CASTILLO VERA Pilar

EHLER Christian

GYÜRK András

KELLY Seán

KUBILIUS Andrius

MAYDELL Eva

NIEBLER Angelika

PATRICIELLO Aldo

PIEPER Markus

SKYTTEDAL Sara

SPYRAKI Maria

TERRAS Riho

VIRKKUNEN Henna

WEISS Pernille

S&D (16)

CALENDA Carlo

CUTAJAR Josianne

FUGLSANG Niels

GÁLVEZ MUÑOZ Lina (priekšsēdētāja ceturtā vietniece)

GEIER Jens

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

HAJŠEL Robert

HRISTOV Ivo

JERKOVIĆ Romana

KAILI Eva

KOHUT Łukasz

KUMPULA-NATRI Miapetra

NICA Dan

PENKOVA Tsvetelina

TOIA Patrizia (priekšsēdētāja trešā vietniece)

ZORRINHO Carlos

Renew (10)

BEER Nicola

CSEH Katalin

DLABAJOVÁ Martina

FLEGO Valter

GAMON Claudia

GRUDLER Christophe

IJABS Ivars

MIHAYLOVA Iskra

PEKKARINEN Mauri

PETERSEN Morten (priekšsēdētāja otrais vietnieks)

ID (8)

BORCHIA Paolo

BUCHHEIT Markus

CAROPPO Andrea

MARIANI Thierry

MAYER Georg

MÉLIN Joëlle

RIVIÈRE Jérôme

TOVAGLIERI Isabella

Verts/ALE (8)

ALFONSI François

BLOSS Michael

BUCHNER Klaus

CUFFE Ciarán

HAHN Henrike

NIINISTÖ Ville

PEKSA Mikuláš

TOUSSAINT Marie

ECR (7)

KLOC Izabela-Helena

KRASNODĘBSKI Zdzisław (priekšsēdētāja pirmais vietnieks)

ROOS Robert

STEGRUD Jessica

SZYDŁO Beata

TOBISZOWSKI Grzegorz

TOŠENOVSKÝ Evžen

GUE/NGL (4)

BOMPARD Manuel

BOTENGA Marc

MATIAS Marisa

REGO Sira

NI (3)

BUSCHMANN Martin

CORRAO Ignazio

PONSATÍ OBIOLS Clara

C10 IMCO      

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(45 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (12)

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

CLUNE Deirdre

KOKALARI Arba

KOVATCHEV Andrey

MANDERS Antonius

MOTREANU Dan-Ştefan

PEETERS Kris

SCHWAB Andreas

SOKOL Tomislav

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża (priekšsēdētājas trešā vietniece)

WALSMANN Marion

S&D (9)

AGIUS SALIBA Alex

BENIFEI Brando

BORZAN Biljana

GEBHARDT Evelyne

GRAPINI Maria (2ème vice-président)

LEITÃO MARQUES Maria Manuel (priekšsēdētājas ceturtā vietniece)

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLER Leszek

SCHALDEMOSE Christel

Renew (6)

ANSIP Andrus

BOTOŞ Vlad-Marius

CHARANZOVÁ Dita

GOZI Sandro

HAHN Svenja

LØKKEGAARD Morten

ID (5)

BASSO Alessandra

BLAŠKO Hynek

BUCHHEIT Markus

JORON Virginie

LACAPELLE Jean-Lin

Verts/ALE (5)

CORMAND David

DE SUTTER Petra (priekšsēdētāja)

GEESE Alexandra

KOLAJA Marcel

VAN SPARRENTAK Kim

ECR (4)

BIELAN Adam

FIDANZA Carlo

JURZYCA Eugen

MAZUREK Beata

GUE/NGL (2)

KONEČNÁ Kateřina

PELLETIER Anne-Sophie

NI (2)

RADAČOVSKÝ Miroslav

ZULLO Marco

C11 TRAN      

Комисия по транспорт и туризъм

Comisión de Transportes y Turismo

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Transport- og Turismeudvalget

Ausschuss für Verkehr und Tourismus

Transpordi- ja turismikomisjon

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Committee on Transport and Tourism

Commission des transports et du tourisme

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Odbor za promet i turizam

Commissione per i trasporti e il turismo

Transporta un tūrisma komiteja

Transporto ir turizmo komitetas

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Commissie vervoer en toerisme

Komisja Transportu i Turystyki

Comissão dos Transportes e do Turismo

Comisia pentru transport și turism

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Odbor za promet in turizem

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Utskottet för transport och turism

(49 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (13)

ADAMOWICZ Magdalena

DELI Andor

FALCĂ Gheorghe

GIESEKE Jens

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

LUTGEN Benoît

MARINESCU Marian-Jean

MILAZZO Giuseppe

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven (priekšsēdētājas otrais vietnieks)

THALER Barbara

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (10)

AMERIKS Andris (priekšsēdētājas trešais vietnieks)

DANIELSSON Johan

ERTUG Ismail

FERRANDINO Giuseppe

GARCÍA MUÑOZ Isabel

LIBERADZKI Bogusław

PLUMB Rovana

TAX Vera

UJHELYI István (priekšsēdētājas pirmais vietnieks)

VITANOV Petar

Renew (6)

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BILBAO BARANDICA Izaskun

GADE Søren

NAGTEGAAL Caroline

OETJEN Jan-Christoph (priekšsēdētājas ceturtais vietnieks)

RIQUET Dominique

ID (5)

CAMPOMENOSI Marco

CASANOVA Massimo

LECHANTEUX Julie

OLIVIER Philippe

VUOLO Lucia

Verts/ALE (5)

CUFFE Ciarán

DALUNDE Jakop G.

DELLI Karima (priekšsēdētāja)

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

METZ Tilly

ECR (4)

LUNDGREN Peter

PORĘBA Tomasz Piotr

ZĪLE Roberts

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (3)

FERREIRA João

KONEČNÁ Kateřina

KOUNTOURA Elena

NI (2)

D'AMATO Rosa

FURORE Mario

C12 REGI      

Комисия по регионално развитие

Comisión de Desarrollo Regional

Výbor pro regionální rozvoj

Regionaludviklingsudvalget

Ausschuss für regionale Entwicklung

Regionaalarengukomisjon

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Committee on Regional Development

Commission du développement régional

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

Odbor za regionalni razvoj

Commissione per lo sviluppo regionale

Reģionālās attīstības komiteja

Regioninės plėtros komitetas

Regionális Fejlesztési Bizottság

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Commissie regionale ontwikkeling

Komisja Rozwoju Regionalnego

Comissão do Desenvolvimento Regional

Comisia pentru dezvoltare regională

Výbor pre regionálny rozvoj

Odbor za regionalni razvoj

Aluekehitysvaliokunta

Utskottet för regional utveckling

(43 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi   

PPE (11)

ARIMONT Pascal

BENJUMEA BENJUMEA Isabel (priekšsēdētāja ceturtā vietniece)

BERENDSEN Tom

BOGOVIČ Franc

DEUTSCH Tamás

DOLESCHAL Christian

HAVA Mircea-Gheorghe

HETMAN Krzysztof (priekšsēdētāja pirmais vietnieks)

JAHR Peter

KEFALOGIANNIS Manolis

NOVAKOV Andrey

S&D (9)

BENEA Adrian-Dragoş (priekšsēdētāja trešais vietnieks)

BERGKVIST Erik

COZZOLINO Andrea

CREȚU Corina

KREHL Constanze

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MARQUES Pedro

MEBAREK Nora

PENKOVA Tsvetelina

Renew (5)

BIJOUX Stéphane

GHINEA Cristian (priekšsēdētāja otrais vietnieks)

KNOTEK Ondřej

SOLÍS PÉREZ Susana

USPASKICH Viktor

ID (5)

ANDROUËT Mathilde

DONATO Francesca

PANZA Alessandro

ROUGÉ André

SOFO Vincenzo

Verts/ALE (4)

ALFONSI François

NIENAß Niklas

ROOSE Caroline

VANA Monika

ECR (4)

FITTO Raffaele

KRUK Elżbieta

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

TOMAŠEVSKI Valdemar

GUE/NGL (2)

MICHELS Martina

OMARJEE Younous (priekšsēdētājs)

NI (2)

D'AMATO Rosa

GEMMA Chiara

C13 AGRI      

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Committee on Agriculture and Rural Development

Commission de l'agriculture et du développement rural

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(48 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (13)

AMARO Álvaro

BUDA Daniel (priekšsēdētāja otrais vietnieks)

DE MEO Salvatore

DORFMANN Herbert

KALINOWSKI Jarosław

LINS Norbert (priekšsēdētājs)

MCGUINNESS Mairead

MORTLER Marlene

SANDER Anne

SARVAMAA Petri

SCHMIEDTBAUER Simone

SCHREIJER-PIERIK Annie

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (10)

AGUILERA Clara

ANDRIEU Eric

ARA-KOVÁCS Attila

AVRAM Carmen

BENEA Adrian-Dragoş

CARVALHAIS Isabel

DE CASTRO Paolo

NOICHL Maria

OLEKAS Juozas

PICIERNO Pina

Renew (7)

ALIEVA-VELI Atidzhe

CHRISTENSEN Asger

CIOLOŞ Dacian

DECERLE Jérémy

HLAVÁČEK Martin

KATAINEN Elsi (priekšsēdētāja ceturtā vietniece)

MÜLLER Ulrike

ID (5)

BIZZOTTO Mara

CIOCCA Angelo

DAVID Ivan

LEBRETON Gilles

PIRBAKAS Maxette

Verts/ALE (5)

BITEAU Benoît

GUERREIRO Francisco (priekšsēdētāja pirmais vietnieks)

HÄUSLING Martin

ROPĖ Bronis

WIENER Sarah

ECR (4)

AGUILAR Mazaly (priekšsēdētāja trešā vietniece)

JURGIEL Krzysztof

RUISSEN Bert-Jan

VRECIONOVÁ Veronika

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt

FLANAGAN Luke Ming

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

NI (1)

GIARRUSSO Dino

C14 PECH      

Комисия по рибно стопанство

Comisión de Pesca

Výbor pro rybolov

Fiskeriudvalget

Fischereiausschuss

Kalanduskomisjon

Επιτροπή Αλιείας

Committee on Fisheries

Commission de la pêche

An Coiste um Iascach

Odbor za ribarstvo

Commissione per la pesca

Zivsaimniecības komiteja

Žuvininkystės komitetas

Halászati Bizottság

Kumitat għas-Sajd

Commissie visserij

Komisja Rybołówstwa

Comissão das Pescas

Comisia pentru pescuit

Výbor pre rybárstvo

Odbor za ribištvo

Kalatalousvaliokunta

Fiskeriutskottet

(28 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi   

PPE (7)

BELLAMY François-Xavier

VAN DALEN Peter (priekšsēdētāja pirmais vietnieks)

HERBST Niclas

MILLÁN MON Francisco José

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia (priekšsēdētāja ceturtā vietniece)

SCHREIJER-PIERIK Annie

ZAGORAKIS Theodoros

S&D (6)

AGUILERA Clara

BARTOLO Pietro

CARVALHAIS Isabel

FERRANDINO Giuseppe (priekšsēdētāja trešais vietnieks)

MATIĆ Predrag Fred

PIZARRO Manuel

Renew (3)

BILBAO BARANDICA Izaskun

GADE Søren (priekšsēdētāja otrais vietnieks)

KARLESKIND Pierre

ID (3)

CASANOVA Massimo

CONTE Rosanna

JAMET France

Verts/ALE (3)

GUERREIRO Francisco

O'SULLIVAN Grace

ROOSE Caroline

ECR (2)

RUISSEN Bert-Jan

TOMAŠIĆ Ruža

GUE/NGL (2)

FERREIRA João

HAZEKAMP Anja

NI (1)

D'AMATO Rosa

C15 CULT      

Комисия по култура и образование

Comisión de Cultura y Educación

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Ausschuss für Kultur und Bildung

Kultuuri- ja hariduskomisjon

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Committee on Culture and Education

Commission de la culture et de l'éducation

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Odbor za kulturu i obrazovanje

Commissione per la cultura e l'istruzione

Kultūras un izglītības komiteja

Kultūros ir švietimo komitetas

Kulturális és Oktatási Bizottság

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Commissie cultuur en onderwijs

Komisja Kultury i Edukacji

Comissão da Cultura e da Educação

Comisia pentru cultură și educație

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Odbor za kulturo in izobraževanje

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Utskottet för kultur och utbildning

(31 loceklis)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (8)

ADEMOV Asim

BOCSKOR Andrea (priekšsēdētājas ceturtā vietniece)

FRANKOWSKI Tomasz

POLLÁK Peter

ŠOJDROVÁ Michaela

VERHEYEN Sabine (priekšsēdētāja)

ZAGORAKIS Theodoros

ZVER Milan

S&D (7)

HEIDE Hannes

KAMMEREVERT Petra

MATIĆ Predrag Fred

NEGRESCU Victor

ROS SEMPERE Marcos

RUIZ DEVESA Domènec

SMERIGLIO Massimiliano

Renew (4)

BOTOŞ Vlad-Marius

CICUREL Ilana

FARRENG Laurence

JOVEVA Irena

ID (3)

ANDERSON Christine

COLLARD Gilbert

DA RE Gianantonio

Verts/ALE (3)

FRANZ Romeo (priekšsēdētājas pirmais vietnieks)

NIENAß Niklas

YENBOU Salima

ECR (3)

LEGUTKO Ryszard Antoni

MELBĀRDE Dace (priekšsēdētājas otrā vietniece)

SLABAKOV Andrey

GUE/NGL (2)

GEORGOULIS Alexis

KIZILYÜREK Niyazi

NI (1)

ADINOLFI Isabella

C16 JURI      

Комисия по правни въпроси

Comisión de Asuntos Jurídicos

Výbor pro právní záležitosti

Retsudvalget

Rechtsausschuss

Õiguskomisjon

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Committee on Legal Affairs

Commission des affaires juridiques

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Odbor za pravna pitanja

Commissione giuridica

Juridiskā komiteja

Teisės reikalų komitetas

Jogi Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Commissie juridische zaken

Komisja Prawna

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Comisia pentru afaceri juridice

Výbor pre právne veci

Odbor za pravne zadeve

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Utskottet för rättsliga frågor

(25 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (7)

DIDIER Geoffroy

GONZÁLEZ PONS Esteban

POSPÍŠIL Jiří

SZÁJER József

VOSS Axel

WALSMANN Marion (priekšsēdētāja otrā vietniece)

ZARZALEJOS Javier

S&D (5)

GARCÍA DEL BLANCO Ibán (priekšsēdētāja trešais vietnieks)

ROBERTI Franco

ROS SEMPERE Marcos

WÖLKEN Tiemo

WOLTERS Lara

Renew (4)

MELCHIOR Karen

SCHREINEMACHER Liesje

SÉJOURNÉ Stéphane

VÁZQUEZ LÁZARA Adrián

ID (3)

BECK Gunnar

GARRAUD Jean-Paul

LEBRETON Gilles

Verts/ALE (2)

LAGODINSKY Sergey (priekšsēdētāja pirmais vietnieks)

TOUSSAINT Marie

ECR (2)

DZHAMBAZKI Angel

STANCANELLI Raffaele (priekšsēdētāja ceturtā vietniece)

GUE/NGL (1)

AUBRY Manon

NI (1)

KOLAKUŠIĆ Mislav

C17 LIBE      

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

(68 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi   

PPE (16)

BILČÍK Vladimír

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

DÜPONT Lena

HALICKI Andrzej

HIDVÉGHI Balázs

LENAERS Jeroen

MANDL Lukas

MELO Nuno

METSOLA Roberta

MORANO Nadine

RADEV Emil (priekšsēdētāja ceturtais vietnieks)

RANGEL Paulo

SEEKATZ Ralf

TOBÉ Tomas

ZARZALEJOS Javier

S&D (13)

BARLEY Katarina

BARTOLO Pietro (priekšsēdētāja otrais vietnieks)

CHINNICI Caterina

GUILLAUME Sylvie

INCIR Evin

KALJURAND Marina

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (priekšsēdētājs)

MORENO SÁNCHEZ Javier

SIPPEL Birgit

SPUREK Sylwia

TERHEŞ Cristian

VOLLATH Bettina

YONCHEVA Elena

Renew (9)

AZMANI Malik

DONÁTH Anna Júlia

IN 'T VELD Sophia

KELLER Fabienne

KÖRNER Moritz

PAGAZAURTUNDÚA Maite (priekšsēdētāja pirmā vietniece)

ŠIMEČKA Michal

STRUGARIU Ramona

TUDORACHE Dragoş

ID (7)

BAY Nicolas

FEST Nicolaus

GARRAUD Jean-Paul

KOFOD Peter

SARDONE Silvia

TARDINO Annalisa

VANDENDRIESSCHE Tom

Verts/ALE (7)

BREYER Patrick

BRICMONT Saskia

CARÊME Damien

KUHNKE Alice

REINTKE Terry

RIBA I GINER Diana

STRIK Tineke

ECR (6)

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUXADÉ VILLALBA Jorge

JAKI Patryk

KANKO Assita

PROCACCINI Nicola

WIŚNIEWSKA Jadwiga

GUE/NGL (4)

ARVANITIS Konstantinos

BARRENA ARZA Pernando

DALY Clare

ERNST Cornelia

NI (3)

FERRARA Laura

SONNEBORN Martin

UHRÍK Milan

C18 AFCO      

Комисия по конституционни въпроси

Comisión de Asuntos Constitucionales

Výbor pro ústavní záležitosti

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ausschuss für konstitutionelle Fragen

Põhiseaduskomisjon

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Committee on Constitutional Affairs

Commission des affaires constitutionnelles

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Odbor za ustavna pitanja

Commissione per gli affari costituzionali

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Konstitucinių reikalų komitetas

Alkotmányügyi Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Commissie constitutionele zaken

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Comisia pentru afaceri constituționale

Výbor pre ústavné veci

Odbor za ustavne zadeve

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Utskottet för konstitutionella frågor

(28 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (7)

GONZÁLEZ PONS Esteban

HORTEFEUX Brice

RANGEL Paulo

TAJANI Antonio (priekšsēdētājs)

TRÓCSÁNYI László

VINCZE Loránt

WIELAND Rainer

S&D (6)

BISCHOFF Gabriele (priekšsēdētāja pirmā vietniece)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GRAPINI Maria

PISAPIA Giuliano (priekšsēdētāja trešais vietnieks)

RUIZ DEVESA Domènec

SILVA PEREIRA Pedro

Renew (4)

DURAND Pascal

GOERENS Charles (priekšsēdētāja otrais vietnieks)

GOZI Sandro

VERHOFSTADT Guy

ID (3)

ANNEMANS Gerolf

HUHTASAARI Laura

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (3)

BOESELAGER Damian

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

FREUND Daniel

ECR (2)

BOURGEOIS Geert

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

GUE/NGL (2)

CHAIBI Leila

SCHOLZ Helmut

NI (1)

CASTALDO Fabio Massimo

C19 FEMM      

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Committee on Women's Rights and Gender Equality

Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

(35 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (9)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FITZGERALD Frances

FRANSSEN Cindy

JÁRÓKA Lívia

KOKALARI Arba

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

PIETIKÄINEN Sirpa

SCHNEIDER Christine

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet (priekšsēdētājas trešā vietniece)

S&D (7)

BIEDROŃ Robert (priekšsēdētājas ceturtais vietnieks)

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

FRITZON Heléne

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

NOICHL Maria

PICIERNO Pina

REGNER Evelyn (priekšsēdētāja)

Renew (4)

MELCHIOR Karen

RAFAELA Samira

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

TOLLERET Irène

ID (4)

ANDERSON Christine

BALDASSARRE Simona

BRUNA Annika

TOVAGLIERI Isabella

Verts/ALE (4)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline (priekšsēdētājas otrā vietniece)

KUHNKE Alice

RIBA I GINER Diana

URTASUN Ernest

ECR (3)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

STEGRUD Jessica

GUE/NGL (2)

PEREIRA Sandra

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia (priekssēdētājas pirmā vietniece)

NI (1)

ZULLO Marco

C20 PETI      

Комисия по петиции

Comisión de Peticiones

Petiční výbor

Udvalget for Andragender

Petitionsausschuss

Petitsioonikomisjon

Επιτροπή Αναφορών

Committee on Petitions

Commission des pétitions

An Coiste um Achainíocha

Odbor za predstavke

Commissione per le petizioni

Lūgumrakstu komiteja

Peticijų komitetas

Petíciós Bizottság

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Commissie verzoekschriften

Komisja Petycji

Comissão das Petições

Comisia pentru petiții

Výbor pre petície

Odbor za peticije

Vetoomusvaliokunta

Utskottet för framställningar

(35 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (9)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

BERNHUBER Alexander

EVREN Agnès

FALCĂ Gheorghe

JAHR Peter

KANEV Radan

MONTSERRAT Dolors (priekšsēdētāja)

RADEV Emil

VINCZE Loránt

S&D (6)

AGIUS SALIBA Alex

AMERIKS Andris

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina (priekšsēdētājas ceturtā vietniece)

SANT Alfred

SMERIGLIO Massimiliano

TERHEŞ Cristian

Renew (4)

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

TOOM Yana (priekšsēdētājas otrā vietniece)

VEDRENNE Marie-Pierre

ID (4)

BARDELLA Jordan

BUCHHEIT Markus

GANCIA Gianna

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (3)

AUKEN Margrete

WAITZ Thomas

ŽDANOKA Tatjana (priekšsēdētājas pirmā vietniece)

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard (priekšsēdētājas trešais vietnieks)

FRAGKOS Emmanouil

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2)

GEORGOULIS Alexis

REGO Sira

NI (2)

EVI Eleonora

FURORE Mario

SC01A DROI      

Подкомисия по правата на човека

Subcomisión de Derechos Humanos

Podvýbor pro lidská práva

Underudvalget om Menneskerettigheder

Unterausschuss Menschenrechte

Inimõiguste allkomisjon

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Subcommittee on Human Rights

Sous-commission "droits de l'homme"

An Fochoiste um Chearta an Duine

Pododbor za ljudska prava

Sottocommissione per i diritti dell'uomo

Cilvēktiesību apakškomiteja

Žmogaus teisių pakomitetis

Emberi Jogi Albizottság

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Subcommissie mensenrechten

Podkomisja Praw Człowieka

Subcomissão dos Direitos do Homem

Subcomisia pentru drepturile omului

Podvýbor pre ľudské práva

Pododbor za človekove pravice

Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Underutskottet för mänskliga rättigheter

(30 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (7)

VAN DALEN Peter

GÁL Kinga

HÖLVÉNYI György

LEGA David

LÓPEZ GIL Leopoldo

TOMAC Eugen

WISELER-LIMA Isabel

S&D (6)

ARENA Maria (président)

COZZOLINO Andrea

GLUCKSMANN Raphaël (priekšsēdētāja ceturtais vietnieks)

KÖSTER Dietmar

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SANTOS Isabel

Renew (2)

GOERENS Charles

GUETTA Bernard

ID (3)

BERG Lars Patrick

DE MAN Filip

MARIANI Thierry

Verts/ALE (3)

HAUTALA Heidi

NEUMANN Hannah (priekšsēdētāja otrā vietniece)

RIBA I GINER Diana

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard

KANKO Assita

KARSKI Karol

GUE/NGL (2)

MATIAS Marisa

URBÁN CRESPO Miguel

NI (1)

PAPADAKIS Kostas

SC01B SEDE      

Подкомисия по сигурност и отбрана

Subcomisión de Seguridad y Defensa

Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Subcommittee on Security and Defence

Sous-commission "sécurité et défense"

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

Pododbor za sigurnost i obranu

Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Saugumo ir gynybos pakomitetis

Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Subcommissie veiligheid en defensie

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Subcomissão da Segurança e da Defesa

Subcomisia pentru securitate și apărare

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Pododbor za varnost in obrambo

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Underutskottet för säkerhet och försvar

(30 locekļi)

Pilntiesīgie locekļi

PPE (7)

BĂSESCU Traian

DANJEAN Arnaud

GÁL Kinga (priekšsēdētājas otrā vietniece)

MANDL Lukas (priekšsēdētājas ceturtais vietnieks)

MEIMARAKIS Vangelis

PEETERS Kris

SIKORSKI Radosław

S&D (6)

ANDROULAKIS Nikos (priekšsēdētājas pirmais vietnieks)

ARA-KOVÁCS Attila

LÓPEZ Javi

MANDA Claudiu

MIKSER Sven

YONCHEVA Elena

Renew (4)

AUŠTREVIČIUS Petras

LOISEAU Nathalie (priekšsēdētāja)

NART Javier

PAET Urmas

ID (3)

BERG Lars Patrick

BLAŠKO Hynek

RIVIÈRE Jérôme

Verts/ALE (3)

BUCHNER Klaus

NEUMANN Hannah

SATOURI Mounir

ECR (3)

FOTYGA Anna

VONDRA Alexandr

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

GUE/NGL (2)

DEMIREL Özlem (priekšsēdētājas trešais vietnieks)

WALLACE Mick

NI (1)

CASTALDO Fabio Massimo

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 11. februārisJuridisks paziņojums