Postupak : 2014/2921(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0211/2014

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0211/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0052

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 138kWORD 68k
10.11.2014
PE537.115v01-00}
PE537.116v01-00}
PE537.120v01-00}
PE537.121v01-00}
PE537.125v01-00}
PE537.127v01-00}
PE537.129v01-00} RC1
 
B8-0211/2014}
B8-0212/2014}
B8-0216/2014}
B8-0217/2014}
B8-0221/2014}
B8-0223/2014}
B8-0225/2014} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8‑0211/2014)

ALDE (B8‑0212/2014)

GUE/NGL (B8‑0216/2014)

Verts/ALE (B8‑0217/2014)

EFDD (B8‑0221/2014)

PPE (B8‑0223/2014)

S&D (B8‑0225/2014)


o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula, Vincent Peillon u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o aktivnostima Turske kojima se stvaraju napetosti u isključivom gospodarskom pojasu Cipra (2014/2921(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2014. o Izvješću o napretku Turske za 2013.(1),

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća za opće poslove od 17. prosinca 2013.,

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika predsjednika Europskog vijeća od 7. listopada 2014.,

–   uzimajući u obzir Izvješće o napretku Turske za 2014. od 8. listopada 2014.,

–   uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 24. listopada 2014.,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je 3. listopada 2014. Turska poslala navigacijsku obavijest NAVTEX prema kojoj je veliko područje u južnom dijelu isključivog gospodarskog pojasa Republike Cipra „odredila” za seizmička istraživanja koja će od 20. listopada do 30. prosinca 2014. provoditi turski brod Barbaros; budući da područje seizmoloških istraživanja zahvaća istražna polja koja je Vlada Republike Cipra dodijelila talijanskom poduzeću Eni i društvu Korea Gas Corporation radi istraživanja mogućih ležišta ugljikovodika na morskom dnu;

B.  budući da, unatoč ponovljenim pozivima EU-a, izraženima i u Izvješću Komisije o napretku Turske za 2014., Turska i dalje osporava postojanje Republike Cipra i njezino legitimno pravo da istražuje i iskorištava prirodne resurse u svojem isključivom gospodarskom pojasu te time dovodi u pitanje aktivnosti europskog poduzeća; budući da su tvrdnje i aktivnosti Turske pravno neutemeljene te se izravno protive međunarodnom pravu i Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS);

C. budući da su Konvencijom o pravu mora utvrđeni sveobuhvatan pravni okvir kojim se uspostavlja sustav pravnog poretka te propisi o svim vrstama korištenja oceanima i njihovim resursima; budući da je EU ratificirao Konvenciju o pravu mora te je ona sada sastavni dio pravne stečevine EU-a;

D. budući da je EU više puta ponovio da se Turska mora jasno obvezati na dobrosusjedske odnose i mirno rješavanje sporova u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda;

E.  budući da se aktivnosti Turske u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra vremenski podudaraju s nedavnim imenovanjem g. Espena Bartha Eidea na mjesto novog posebnog savjetnika glavnog tajnika UN-a te nepovoljno utječu na vođenje pregovora kojima se nastoji pronaći cjelovito rješenje za ciparski problem;

1.  potiče Tursku da djeluje odmjereno i u skladu s međunarodnim pravom; izražava žaljenje zbog zaoštravanja prijetnji i zbog jednostranog djelovanja Turske prema Republici Cipru u pogledu isključivoga gospodarskog pojasa; podsjeća na zakonitost isključivog gospodarskog pojasa Republike Cipra; poziva Tursku da poštuje i u cijelosti primijeni izjavu Europske zajednice i njezinih država članica od 21. rujna 2005., uključujući odredbu prema kojoj je priznavanje svih država članica neophodan dio pristupnog procesa;

2.  naglašava da Republika Cipar ima potpuno i suvereno pravo istraživati prirodne resurse unutar svojeg isključivog gospodarskog pojasa i da se turska pomorska ispitivanja moraju shvatiti i kao nezakonita i kao provokativna; zahtijeva trenutačno povlačenje turskih plovila iz voda isključivog gospodarskog pojasa Cipra i oko njega;

3.  naglašava da se aktivnostima Turske krše suverena prava Republike Cipra, ali i međunarodno pravo, uključujući Konvenciju UN-a o pravu mora; ponovno poziva tursku vladu da bez daljnje odgode potpiše i ratificira Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, koja je dio pravne stečevine EU-a;

4.  potiče Tursku da hitno povuče obavijest poslanu sustavom NAVTEX i da se suzdrži od kršenja suverenih prava Republike Cipra;

5.  poziva Tursku da poštuje suverenitet država članica nad njihovim teritorijalnim vodama; ponavlja da se u suverena prava država članica ubraja i pravo na sklapanje bilateralnih sporazuma te na istraživanje i iskorištavanje njihovih prirodnih resursa u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora;

6.  slaže se s UN-om da bi obje zajednice na Cipru imale koristi od pronađenog plina kada bi se pronašlo trajno političko rješenje kojim bi se okončao sukob; smatra da bi se pronalaskom bogatih ležišta ugljikovodika u tom području, ako bi se njima dobro upravljalo, mogli poboljšati gospodarski, politički i društveni odnosi između dviju zajednica na Cipru;

7.  podržava pravo Republike Cipra na podnošenje službenih tužbi UN-u i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji zbog povreda unutar njezina suverenog teritorija ili voda;

8.  ponavlja da pridaje veliku važnost normalizaciji odnosa između Turske i svih država članica te smatra bi se nastavkom i/ili ponavljanjem tih aktivnosti moglo nepovoljno utjecati na odnose između Turske i EU-a, uključujući i proces pristupanja;

9.  ističe važnost prekida provokacija u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra i suzdržavanja od upućivanja prijetnji Republici Cipru; napominje da se tim aktivnostima i prijetnjama dovodi u pitanje nastavak pregovora kojima se nastoji pronaći cjelovito rješenje za ciparski problem; poziva na stabilnost u toj vrlo nestabilnoj regiji, potrebnu zbog budućih izazova;

10. zahtijeva od Europske službe za vanjsko djelovanje i Komisije da pomno prate turske aktivnosti u isključivom gospodarskom pojasu Republike Cipra te da o tome izvješćuju Europski parlament;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Republike Turske.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0235.

Pravna napomena