Процедура : 2015/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0006/2015

Внесени текстове :

RC-B8-0006/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 67k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE545.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


относно случая с двамата италиански морски пехотинци (2015/2512(RSP))


Лара Коми, Кристиан Дан Преда, Салваторе Чику, Яцек Сариуш-Волски, Антонио Таяни, Лоренцо Чеза, Елизабета Гардини, Михаел Галер, Барбара Матера, Рафаеле Фито, Андрей  Пленкович, Ивана Малетич от името на групата PPE
Гофредо Мария Бетини, Симона Бонафе, Виктор Боштинару, Мерчедес БресоНикола Капуто, Катерина Киничи, Силвия Коста, Никола Данти, Паоло Де Кастро, Изабела Де Монте, Кнут Флекенщайн, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Енрико Газбара, Микела Джуфрида, Роберто Гуалтиери, Ричард Хауит, Агнес Йонгериус, Афзал Кан, Кашету Киенге, Йорг Лайхтфрид, Марю Лауристин, Сорин Моиса, Луиджи Моргано, Алесия Мария Моска, Алесандра Морети, Пиер Антонио Панцери, Масимо Паолучи, Пина Пичерно, Джани Питела, Марк Тарабела, Патриция Тоя, Елена Валенсиано, Флавио Дзанонато, Хосе Бланко Лопес, Хави Лопес от името на групата S&D
Хавиер Нарт, Мариел дьо Сарнез, Иван Яковчич, Йозо  Радош, Иво Вайгъл, Луи Мишел, Йоханес Корнелис ван Бален, Жерар Дьопре, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Урмас Пает от името на групата ALDE
Карима Дели, Игор Шолтес, Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Марко Вали, Тициана Бегин от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно случая с двамата италиански морски пехотинци (2015/2512(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и допълнителните протоколи към нея,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, и по-специално членове 9, 10 и 14 от него,

–   като взе предвид декларациите на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията във връзка със случая на италианските морски пехотинци Масимилиано Латоре и Салваторе Джироне,

–   като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно морското пиратство(1),

–   като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун от 6 януари 2015 г., с което се отправя призив към двете страни Италия и Индия да се опитат да постигнат разумно и взаимно приемливо решение,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че в нощта на 15 февруари 2012 г. италианският търговски кораб „Енрика Лекси“, пътуващ по маршрут от Сингапур към Джибути, се е натъкнал на риболовния траулер „Сейнт Антъни“ край бреговете на Керала, Индия;

Б.  като има предвид, че на борда на „Енрика Лекси“ са се намирали шестима италиански морски пехотинци, които да защитават кораба от евентуални пиратски нападения; като има предвид, че пред опасението от пиратско нападение, са били отправени предупредителни изстрели към приближаващия кораб и двама индийски рибари – Селестиян Валентин и Ажех Пинки – са били трагично убити;

В.  като има предвид, че на 19 февруари 2012 г. представители на индийските полицейски сили са се качили на борда на кораба, конфискували са оръжията на пехотинците и са задържали двете лица, посочени като отговорни за откриването на огън по риболовния кораб;

Г.  като има предвид, че тези събития доведоха до напрежение в дипломатическите отношения, предвид правната несигурност във връзка със случая с двамата италиански морски пехотинци; като има предвид, че три години по-късно индийските органи все още не са повдигнали обвинения;

Д. като има предвид, че един от войниците, Масимилиано Латоре, напусна Индия, за да прекара четири месеца у дома, след като претърпя мозъчна исхемия и все още се нуждае от медицински грижи, и като има предвид, че г-н Джироне все още се намира в италианското посолство в Индия;

Е.  като има предвид, че и двете страни се позовават на международното право, като Италия твърди, че инцидентът се е случил в международни води и че морските пехотинци следва да бъдат съдени в Италия или в международен съд; като има предвид обаче твърдението на Индия, че може да съди морските пехотинци, тъй като инцидентът се е случил в крайбрежни води под индийска юрисдикция;

Ж. като има предвид, че на 15 октомври 2014 г. тогавашният върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност г-жа Катрин Аштън направи изявление относно поведението на индийските власти, като насърчаваше правителството да намери бързо и задоволително решение в съответствие с Международната конвенция по морско право и с международното право;

З.  като има предвид, че на 16 декември 2014 г. новият върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност г-жа Федерика Могерини изрази своето разочарование във връзка с липсата на снизходителност в отговора на молбата на Масимилиано Латоре за удължаване на престоя му в Италия с цел медицинско лечение;

И. като има предвид, че двамата морски пехотинци са европейски граждани и като има предвид, че на 15 февруари 2012 г. те са били на борда на италиански търговски кораб, пътуващ по маршрут край бреговете на щата Керала, изпълнявайки задълженията си като част от международната дейност за борба с пиратството, за която ЕС е поел твърд ангажимент;

1.  изразява дълбоката си скръб във връзка с трагичната смърт на двамата индийски рибари и поднася своите съболезнования;

2.  подчертава обаче, че последиците от събитието, случило се на 15 февруари 2012 г., следва да се разглеждат стриктно в рамките на принципите на правовата държава, пълното зачитане на правата на човека и законните права на лицата, заподозрени за участие;

3.  изразява дълбока загриженост във връзка със задържането без обвинения на италианските морски пехотинци; подчертава, че морските пехотинци трябва да бъдат репатрирани; подчертава, че проточването на процедурите и ограниченията по отношение на свободата на движение на морските пехотинци са неприемливи и представляват сериозно нарушение на техните човешки права;

4.  изразява съжаление във връзка с начина, по който въпросът е бил разгледан и подкрепя усилията на всички засегнати страни да предприемат спешни действия за постигане на разумно и взаимно приемливо решение в интерес на всички семейства от двете държави – Индия и Италия;

5.  изразява надежда, предвид позициите на Италия, в качеството й на държава членка, по отношение на свързаните с инцидента събития, че компетентността за разглеждането на случая трябва да бъде предоставена на италианските органи или на международен арбитраж;

6.  насърчава върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да предприеме всички необходими действия за защита на двамата италиански морски пехотинци с цел постигане на бързо и задоволително решение по случая;

7.  припомня на Комисията, че е важно да изтъква положението с правата на човека в рамките на отношенията с Индия, и следователно да предвиди допълнителни мерки за улесняване на постигането на благоприятно решение по случая;

8.  припомня, че правата и сигурността на европейските граждани в трети държави следва да бъдат защитавани от дипломатическото представителство на ЕС, което следва да работи активно за защита на основните човешки права на гражданите на ЕС, задържани в трети държави;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, както и на президента и правителството на Индия.

(1)

ОВ С 261 Е, 10.9.2013 г., стр. 34

Правна информация