Eljárás : 2015/2512(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0006/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0006/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0013

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 132kWORD 66k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE547.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić a PPE képviselőcsoport nevében
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López az S&D képviselőcsoport nevében
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet az ALDE képviselőcsoport nevében
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–   tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményre és annak kiegészítő jegyzőkönyveire,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, különösen annak 9., 10. és 14. cikkére,

–   tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének a két olasz tengerészgyalogos (marò), Massimiliano LaTorre és Salvatore Girone ügyéről szóló nyilatkozataira,

–   tekintettel a tengeri kalózkodásról szóló 2012. május 10-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az ENSZ-főtitkár, Ban Ki-moon szóvivőjének 2015. január 6-i nyilatkozatára, amelyben felszólította a két országot – Olaszországot és Indiát –, hogy törekedjen egy ésszerű és kölcsönösen elfogadható megoldás elérésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel 2012. február 15. éjszaka a Szingapúrból Dzsibutiba tartó Enrica Lexie nevű olasz kereskedelmi hajó a keralai partoknál (India) találkozott a St Anthony nevű halászhajóval;

B.  mivel az Enrica Lexie fedélzetén hat olasz tengerészgyalogos (marò) tartózkodott, hogy megvédjék a hajót az esetleges kalóztámadásoktól; mivel a kalóztámadástól való félelmükben figyelmeztető lövéseket adtak le a közeledő hajóra, és két indiai halászt, Valentine alias Jelastinét és Ajeesh Pinket tragikus módon megöltek;

C. mivel 2012. február 19-én indiai rendőrök szálltak fel a fedélzetre, akik elkobozták a tengerészgyalogosok fegyvereit és letartóztatták azt a két tengerészt, akik a halászhajó tűz alá vételéért felelősnek bizonyultak;

D. mivel ezek az események diplomáciai feszültségeket okoztak, ugyanis a két olasz tengerészgyalogos ügyét jogbizonytalanság övezi; mivel három év elteltével az indiai hatóságok még mindig nem emeltek vádat ellenük;

E.  mivel a tengerészgyalogosok egyike, Massimiliano Latorre, miután agyvérzést szenvedett, elhagyta Indiát és négy hónapot otthon töltött és még mindig orvosi ellátásra szorul, és mivel Salvatore Girone jelenleg még mindig az indiai olasz nagykövetségen tartózkodik;

F.  mivel mindkét fél a nemzetközi jogszabályokra hivatkozik: Olaszország állítása szerint az eset nemzetközi vizeken történt, és a tengerészgyalogosokkal szembeni eljárást Olaszországban vagy nemzetközi bíróság előtt kellene lefolytatni; mivel azonban India kitart amellett, hogy lefolytathatja az eljárást, mert az eset az indiai joghatóság alá tartozó part menti vizeken történt;

G. mivel 2014. október 15-én az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton kritikus hangot ütött meg az indiai hatóságok magatartását illetően, és arra buzdította a kormányt, hogy találjon gyors és kielégítő, az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének és a nemzetközi jogszabályoknak megfelelő megoldást;

H. mivel 2014. december 16-án az Unió új, közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini csalódását fejezte ki, miután elutasították Massimiliano Latorre arra irányuló kérelmét, hogy orvosi kezelése érdekében meghosszabbíthassa olaszországi tartózkodását;

I.   mivel a két tengerészgyalogos európai állampolgár, és mivel 2012. február 15-én egy olasz kereskedelmi hajó fedélzetén a keralai partoknál tartózkodtak és a kalóztevékenységek elleni nemzetközi fellépés részeként feladataikat teljesítették, amely mellett az Unió határozottan elkötelezte magát;

1.  nagy szomorúságának ad hangot és részvétét nyilvánítja a két indiai halász tragikus halála kapcsán;

2.  hangsúlyozza, hogy a 2012. február 15-i esemény következményeit mindemellett szigorúan a jogállamiság keretein belül kell kezelni, teljes mértékben tiszteletben tartva az állítólagos résztvevők emberi és törvényes jogait;

3.  aggodalmának ad hangot az olasz tengerészgyalogosok vádemelés nélküli letartóztatása miatt; hangsúlyozza, hogy a tengerészgyalogosokat haza kell szállítani; hangsúlyozza, hogy a tengerészgyalogosok mozgásszabadságának hosszas késleltetése és korlátozása elfogadhatatlan, egyben emberi jogaik súlyos megsértését jelenti;

4.  sajnálkozik amiatt, ahogy az ügyet kezelték, és támogatja valamennyi érintett fél arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a lehető leghamarabb ésszerű és kölcsönösen elfogadható megoldást dolgozzanak ki, mivel ez az összes indiai és olasz hozzátartozó, valamint mindkét ország érdekében áll;

5.  figyelembe véve az álláspontot, amelyet Olaszország mint uniós tagállam az üggyel kapcsolatos eseményekről kialakított, reméli, hogy az ügyben az olasz hatóságok vagy a nemzetközi választottbíráskodás rendelkezik illetékességgel;

6.  ösztönzi az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a két olasz tengerészgyalogos védelmében tegyen meg minden szükséges fellépést annak érdekében, hogy gyors és kielégítő megoldást lehessen elérni az ügyben;

7.  emlékezteti a Bizottságot annak fontosságára, hogy az Indiával folytatott kapcsolatok keretében hangsúlyozni kell az emberi jogi helyzetet és további intézkedéseket kell megfontolni az ügy pozitív megoldásának elősegítésére;

8.  emlékeztet, hogy az uniós polgárok jogait és biztonságát a harmadik országokban az EU diplomáciai képviseleteinek kell védelmezniük, amelyeknek aktívan munkálkodniuk kell bármely harmadik országban fogva tartott uniós polgár alapvető emberi jogainak védelmén;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU tagállamainak, az Egyesült Nemzetek Szövetsége főtitkárának, valamint India elnökének és kormányának.

 

(1)

HL C 261E, 2013. 9.10., 34. o.

Jogi nyilatkozat