Διαδικασία : 2015/2660(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0367/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0367/2015

Συζήτηση :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0176

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 154kWORD 82k
28.4.2015
PE555.141v01-00}
PE555.152v01-00}
PE555.154v01-00}
PE555.158v01-00} RC1
 
B8-0367/2015}
B8-0378/2015}
B8-0380/2015}
B8-0384/2015} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B8-0367/2015)

Verts/ALE (B8-0378/2015)

ALDE (B8-0380/2015)

S&D (B8-0384/2015)


σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο  (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Ivo Belet εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge, Soledad Cabezón Ruiz εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο (2015/2660(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα(1),

–   έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2014, με θέμα την υλοποίηση της ανακοίνωσης σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για την Μεσόγειο,

–   έχοντας υπόψη τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(2),

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της UNHCR για την Κεντρική Μεσόγειο και τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και των μελλοντικών αφίξεων αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης δέκα σημείων για τη μετανάστευση, που ενέκρινε το κοινό Συμβούλιο εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων στις 20 Απριλίου 2015,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου κορυφής του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την κρίση προσφύγων στη Μεσόγειο, της 22ας Απριλίου 2015,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή στους στη Μεσόγειο από τις αρχές του έτους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του IOM, από την 1η Ιανουαρίου 2015 έχουν φτάσει στις ιταλικές ακτές συνολικά 23.918 μετανάστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το πρώτο τρίμηνο του 2015 διασώθηκαν στο Αιγαίο από το ελληνικό Λιμενικό Σώμα 10.445 μετανάστες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ναυτικές δυνάμεις της Ιταλίας, η Ιταλική Ακτοφυλακή, το Ιταλικό Ναυτικό, και διάφορα εμπορικά πλοία πραγματοποίησαν διαρκείς επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που κινδύνευαν στη Μεσόγειο, και διέσωσαν περίπου 10.000 μετανάστες το εξαήμερο από την Παρασκευή 10 Απριλίου έως την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την τελευταία επιχείρηση που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στην έρευνα και τη διάσωση στη Μεσόγειο, την επιχείρηση Mare Nostrum, διασώθηκαν 150.810 μετανάστες σε διάστημα 364 ημερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις δεν δείχνουν μείωση του αριθμού των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο στο συγκεκριμένο σημείο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πλειονότητά τους, τα άτομα που επιχειρούν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο φεύγουν για να γλυτώσουν από τις συγκρούσεις και τις διώξεις στη Συρία, το Ιράκ, την Ερυθραία, τη Σομαλία και τη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 700 μετανάστες αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι πνίγηκαν όταν το υπερπλήρες ξύλινο αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν, ανετράπη κοντά τη Λιβύη την ώρα που πορτογαλικό εμπορικό πλοίο ερχόταν για βοήθεια, το βράδυ του Σαββάτου 18 Απριλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους επιζώντες ενημέρωσε τις ιταλικές αρχές πως μπορεί να υπήρχαν έως και 950 άνθρωποι στο σκάφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιο τραγικό περιστατικό συνέβη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους περίπου 400 μετανάστες κατά την ανατροπή αλιευτικού σκάφους που μετέφερε περί τα 550 άτομα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση «Τρίτων», που συντονίζεται από τον Frontex, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 2014, με αρχικό προϋπολογισμό μόνο 2,9 εκατομμυρίων ευρώ μηνιαίως, σε σύγκριση με τον άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ μηνιαίο προϋπολογισμό της επιχείρησης Mare Nostrum· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που άρχισε η κοινή επιχείρηση «Τρίτων» έχουν διασωθεί περισσότεροι από 24.400 παράτυποι μετανάστες στον διάδρομο της Κεντρικής Μεσογείου, από τους οποίους περίπου 7.860 με τη χρήση μέσων συγχρηματοδοτούμενων από τον Frontex·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα παράνομης διακίνησης και εμπορίου ανθρώπων εκμεταλλεύονται την παράτυπη μετανάστευση και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών για ίδιο επιχειρηματικό όφελος, ευθύνονται για χιλιάδες θανάτους, και συνιστούν σοβαρή πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη των διακινητών από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες ανέρχονται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που διευκολύνουν τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών διαμέσου της Μεσογείου εμπλέκονται άμεσα σε εμπόριο ανθρώπων, ναρκωτικά, όπλα και τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαρτίου 2015, ανέλαβε δράση η κοινή επιχειρησιακή ομάδα της Ευρωπόλ «MARE» για την αντιμετώπιση αυτών των εγκληματικών ομάδων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή αστάθεια και οι συγκρούσεις έχουν αντίκτυπο στη μαζική εισροή μεταναστών και στα ρεύματα εκτοπισμένων και, κατά συνέπεια, στον αριθμό των ατόμων που προσπαθούν να φτάσουν στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία εξάπλωση του ΙΚ και του Da’esh στις γειτονικές περιοχές συγκρούσεων θα έχει τελικά αντίκτυπο στη μαζική εισροή μεταναστών και στα ρεύματα εκτοπισμένων·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τις επανειλημμένες τραγικές απώλειες ανθρώπινης ζωής στη Μεσόγειο· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα συνεργασία και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουν περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν τους νεκρούς και τους αγνοούμενους, και να ενημερώσουν τους συγγενείς τους·

2.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για να εξασφαλίσουν την ουσιαστική εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναζήτησης και διάσωσης, και, συνεπώς, την επαρκή χρηματοδότησή τους· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και δέσμευση αυξάνοντας τις συνεισφορές τους στους προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις του Frontex και της EASO, και αναλαμβάνει να διαθέσει στους εν λόγω οργανισμούς τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και των σχετικών κονδυλίων του·

3.  επαναλαμβάνει ότι η απόκριση της ΕΕ στα πρόσφατα τραγικά συμβάντα της Μεσογείου θα πρέπει να στηρίζεται στην αλληλεγγύη και τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση· επαναλαμβάνει την ανάγκη να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειές της για δίκαιη κατανομή ευθυνών και αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που υποδέχονται τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο, είτε σε απόλυτους αριθμούς είτε αναλογικά·

4.  χαιρετίζει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενίσχυση της επιχείρησης «Τρίτων», μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης και των μέσων· καλεί την ΕΕ να καθορίσει σαφή εντολή για την Τρίτων, προκειμένου να διευρύνει το επιχειρησιακό πεδίο της και να επεκτείνει την εντολή της ώστε να καλύπτει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε επίπεδο ΕΕ·

5.  επικροτεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για από κοινού διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου με τη στήριξη ομάδων της EASO· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την εντολή των ομάδων της EASO για να ενισχύσει τον επιχειρησιακό της ρόλο στη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις υφιστάμενες δυνατότητες έκδοσης θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους στις πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει είτε την οδηγία προσωρινής προστασίας, του 2001, είτε το άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, που προβλέπουν αμφότερα ένα μηχανισμό αλληλεγγύης σε περίπτωση μαζικής και αιφνίδιας εισροής εκτοπισμένων·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν περισσότερο στα υπάρχοντα προγράμματα επανεγκατάστασης, ιδίως δε τα κράτη μέλη που δεν έχουν συμβάλει ως τώρα καθόλου στην επανεγκατάσταση·

8.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δεσμευτική ποσόστωση για την κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ όλων των κρατών μελών·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα για ταχεία διεκπεραίωση σε συνεργασία με ασφαλείς τρίτες χώρες διέλευσης και προέλευσης, και για επαναπροώθηση όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου και προστασίας στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των πόρων για εκείνους που πραγματικά χρειάζονται προστασία· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι πολιτικές εθελούσιας επιστροφής, με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών και της ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης στο σύστημα ασύλου της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης·

10. επικροτεί το γεγονός ότι η ΑΠ/ΥΕ και η Λετονική Προεδρία συγκάλεσαν αμέσως έκτακτη κοινή σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών και του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών στο Λουξεμβούργο, και χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη συγκάλεσαν αμέσως έκτακτη σύνοδο κορυφής προκειμένου να βρουν κοινές λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μεσόγειο· επισημαίνει ότι έγινε μια ευρεία πρώτη συζήτηση σχετικά με επιλογές για τη διάσωση ζωών και την καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, και τον καταμερισμό της ευθύνης για την υποδοχή και την προστασία μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν περισσότερο, και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν δεσμεύθηκε να συγκροτήσει έναν αξιόπιστο και δεσμευτικό μηχανισμό αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ·

11. ζητεί την ταχεία και πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την ουσιαστική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την υποδοχή των μεταναστών και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία·

12. ζητεί στενότερο συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ, που θα ενισχύσει τη συνοχή της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της και, ειδικότερα, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής για τη μετανάστευση· ζητεί τη συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες εταίρους της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, για την προαγωγή της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, της ασφάλειας και της ευημερίας·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες να θεσπίσουν τις πλέον αυστηρές ποινικές κυρώσεις για το εμπόριο και τη διακίνηση ανθρώπων τόσο προς την ΕΕ όσο και εντός της ΕΕ, και επίσης κατά ατόμων ή ομάδων που εκμεταλλεύονται ευάλωτους μετανάστες στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα διώκονται τα πρόσωπα που βοηθούν αιτούντες άσυλο και σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο·

14. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπόλ, τον Frontex, την EASO και τη Eurojust, για την πάταξη των εμπόρων ανθρώπων και των εγκληματικών δικτύων διακινητών, ανιχνεύοντας τη χρηματοδότησή τους και εντοπίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, προκειμένου να τους εμποδίσουν να κερδίζουν χρήματα θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών· τονίζει ότι η συνεργασία των τρίτων χωρών, ιδίως εκείνων που γειτονεύουν με τη Λιβύη, είναι απαραίτητη προκειμένου τα εν λόγω εγκληματικά δίκτυα να εξαρθρωθούν με επιτυχία, τόσο με την εκπαίδευση δυνάμεων επιβολής του νόμου όσο και με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης· τονίζει ότι οι τρίτες χώρες πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη διάσωση ζωών στη θάλασσα, να διασφαλίζουν την προστασία των προσφύγων και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα·

15. τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αίτια της βίας και της υπανάπτυξης στις χώρες προέλευσης, προκειμένου να αναχαιτιστεί το ρεύμα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ουσιαστική ενίσχυση των δομών διακυβέρνησης με την οικοδόμηση αποτελεσματικών και χωρίς αποκλεισμούς δημόσιων θεσμών, την εξασφάλιση της ανάπτυξης ικανότητας στα συστήματα ασύλου των τρίτων χωρών, την εδραίωση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της ενδημικής διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, καθώς και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, θα πρέπει να αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων των χωρών προέλευσης·

16. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του σε όλες τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την αποκατάσταση της δημοκρατικής κυβερνητικής εξουσίας στη Λιβύη, και τη δέσμευσή του να εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και της αστάθειας στη Λιβύη και τη Συρία· τονίζει ότι η δημιουργία περιφερειακής σταθερότητας σε περιοχές συγκρούσεων αποτελεί βασικό παράγοντα για να περιοριστούν περαιτέρω φαινόμενα εκτοπισμού ανθρώπων·

17. υπενθυμίζει ότι σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι η απόκριση τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23 Απριλίου 2015, και η πρόταση μιας σειράς από επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα, δεδομένου ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων -η αρμόδια επιτροπή για τα θέματα αυτά- εκπονεί αυτή τη στιγμή έκθεση που θα αντικατοπτρίζει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για τη μετανάστευση·

18. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να προτείνει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση, η οποία να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της μετανάστευσης·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0448.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου