Postupak : 2015/2660(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0367/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0367/2015

Rasprave :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0176

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 140kWORD 78k
28.4.2015
PE555.141v01-00}
PE555.152v01-00}
PE555.154v01-00}
PE555.158v01-00} RC1
 
B8-0367/2015}
B8-0378/2015}
B8-0380/2015}
B8-0384/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE (B8‑0367/2015)

Verts/ALE (B8‑0378/2015)

ALDE (B8‑0380/2015)

S&D (B8‑0384/2015)


o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Ivo Belet u ime Kluba zastupnika PPE-a
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge, Soledad Cabezón Ruiz u ime Kluba zastupnika S&D-a
Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u   

(2015/2660(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–   uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–   uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1951. i dopunski protokol uz nju,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2013. o migracijskim tokovima u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse(1),

–   uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 22. svibnja 2014. o provedbi komunikacije o radu Radne skupine za Sredozemlje,

–   uzimajući u obzir raspravu održanu u Parlamentu 25. studenog 2014. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji(2),

–   uzimajući u obzir inicijativu Ureda visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) o središnjem Sredozemnom moru i prijedloge UNHCR-a za rješavanje aktualnih i budućih dolazaka tražitelja azila, izbjeglica i migranata u Europu,

–   uzimajući u obzir akcijski plan o migraciji u deset točaka koji je donesen na zajedničkom zasjedanju Vijeća za vanjske i unutarnje poslove od 20. travnja 2015.,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća EU-a s posebnog sastanka na vrhu o izbjegličkoj krizi na Sredozemlju od 22. travnja 2015.,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) od početka godine u Sredozemnom moru život izgubilo više od 1500 osoba;

B.  budući da je prema procjenama Međunarodne organizacije za migracije (IOM) od 1. siječnja 2015. na talijansku obalu stiglo 23 918 migranata; budući da je prema podacima grčkih vlasti grčka obalna straža u prva tri mjeseca 2015. u Egejskom moru spasila 10 445 migranata;

C. budući da su talijanske pomorske snage, talijanska obalna straža, talijanska mornarica i nekoliko trgovačkih brodova neumorno provodili operacije kako bi spasili migrante u opasnosti na Sredozemnom moru te su u šest dana, od petka 10. travnja do četvrtka 16. travnja, uspjeli spasiti gotovo 10 000 migranata;

D. budući da je posljednjom operacijom Mare nostrum, koja je bila usredotočena isključivo na potragu i spašavanje u Sredozemnom moru, u razdoblju od 364 dana spašeno 150 810 migranata; budući da iz prvih procjena ne proizlazi da se broja migranata koji prelaze Sredozemno more sad smanjuje;

E.  budući da sve više ljudi koji pokušavaju prijeći Sredozemno more bježe od sukoba ili progona u Siriji, Iraku, Eritreji, Somaliji i Libiji; budući da je do 700 migranata nestalo te postoje strepnje da su se utopili nakon što se drveni ribarski brod na kojem su bili nagurani prevrnuo u blizini Libije u trenutku kad mu je portugalski trgovački brod dolazio u pomoć kasno u subotu 18. travnja; budući da je jedan od preživjelih obavijestio talijanske vlasti da postoji mogućnost da je na brodu bilo i do 950 osoba; budući da se početkom mjeseca dogodila slična tragedija u kojoj je život izgubilo 400 migranata kad se prevrnuo drveni ribarski brod koji je prevozio oko 550 ljudi;

F.  budući da je zajednička operacija Triton koju koordinira Frontex počela u potpunosti funkcionirati 1. studenog 2014., s početnim proračunom u iznosu od samo 2,9 milijuna EUR mjesečno u usporedbi s proračunom većim od 9 milijuna EUR mjesečno za operaciju Mare Nostrum; budući da je od pokretanja zajedničke operacije „Triton” na središnjoj sredozemnoj ruti spašeno više od 24 400 nezakonitih migranata, među ostalim gotovo 7860 migranata, čije je spašavanje sufinancirao Frontex;

G. budući da krijumčari i trgovci ljudima iskorištavaju nezakonitu migraciju i ugrožavaju živote migranata radi vlastite zarade, odgovorni su za tisuće smrtnih slučajeva te predstavljaju ozbiljan izazov za EU i države članice; budući da trgovci od kriminalnih aktivnosti ostvaruju zaradu od 20 milijardi EUR godišnje; budući da su prema podacima Europola organizirane kriminalne skupine koje aktivno omogućavaju prijevoz nezakonitih migranata preko Sredozemnog mora povezane s krijumčarenjem ljudi, droga, oružja i s terorizmom; budući da je 17. ožujka 2015. Europol osnovao zajedničku operativnu skupinu Mare kako bi se borio protiv tih kriminalnih skupina;

H. budući da regionalna nestabilnost i sukobi utječu na masovni priljev migranata i tokove raseljenih ljudi, a time i na broj pojedinaca koji žele dospjeti u EU; budući da će brzo širenje Islamske države i Daesha u područjima koja graniče s područjima pogođenima sukobom u konačnici utjecati na masovni priljev migranata i tokove raseljenih ljudi;

1.  izražava duboko žaljenje i tugu zbog opetovanog tragičnog gubitka života na Sredozemlju; poziva Europsku uniju i države članice da poboljšaju postojeću suradnju i učine sve što je moguće kako bi spriječile buduće pogibije na moru; poziva EU i države članice da učine sve što im je u moći kako bi utvrdili identitet tijela i nestalih osoba te o tome obavijestili njihovu rodbinu;

2.  poziva EU i države članice da predvide potrebne resurse kako bi zajamčili da se obveze koje se odnose na traganje i spašavanje učinkovito ispune i da se za njih osiguraju dostatna sredstva; poziva države članice da i dalje pokazuju solidarnost i predanost povećanjem svojih doprinosa proračunima i operacijama Frontexa i EASO-a i obvezuje se da će tim agencijama preko proračuna EU-a i svojih relevantnih fondova osigurati resurse (ljudske resurse i opremu) potrebne za ispunjenje njihovih obveza;

3.  ponavlja potrebu da se odgovor EU-a na nedavne tragedije u Sredozemnom moru temelji na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti, kako je navedeno u članku 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), i da se primijeni sveobuhvatan europski pristup; ponavlja potrebu za pravednijom podjelom odgovornosti i solidarnosti između EU-a i država članica koje primaju najveći broj izbjeglica i tražitelja azila u apsolutnim vrijednostima ili proporcionalno;

4.  pozdravlja obvezivanje Europskog vijeća na jačanje operacije EU-a Triton povećanjem financijskih sredstava i imovine; potiče EU da ustanovi jasan mandat Tritona kako bi se povećalo njegovo područje djelovanja i proširio njegov mandat za operacije traganja i spašavanja na razini EU-a;

5.  pozdravlja prijedlog Europskog vijeća o zajedničkoj obradi zahtjeva za azil uz podršku skupina EASO-a; poziva Komisiju da proširi mandat EASO-u radi povećanja njegove operativne uloge u obradi zahtjeva za azil;

6.  poziva države članice da u potpunosti iskoriste postojeće mogućnosti za izdavanje humanitarnih viza u svojim veleposlanstvima i konzularnim uredima; s tim u vezi ističe da bi Vijeće trebalo ozbiljno razmotriti mogućnost aktiviranja Direktive o privremenoj zaštiti iz 2001. ili mogućnost primjene članka 78. stavka 3. UFEU-a, prema kojima se predviđa mehanizam solidarnosti u slučaju masovnog i iznenadnog priljeva raseljenih osoba;

7.  poziva države članice, a posebno one države članice koje uopće nisu dale svoj doprinos, da daju veći doprinos postojećim programima premještanja;

8.  poziva Komisiju da uspostavi obvezujuću kvotu raspodjele tražitelja azila među svim državama članicama;

9.  poziva države članice da razmotre mogućnost brze obrade, u suradnji sa sigurnim trećim zemljama tranzita i zemljama podrijetla, i povratka osoba koje ne zadovoljavaju uvjete za azil i zaštitu u EU-u, te da zajamče najbolju upotrebu resursa u korist onih kojima je potrebna zaštita; naglašava da je potrebno poticati politike dobrovoljnog povratka uz istovremeno jamstvo zaštite prava svih migranata i brigu za siguran i zakonit pristup sustavu EU-a za azil u skladu s načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja;

10. pozdravlja činjenicu da su se Visoka predstavnica/potpredsjednica Komisije i latvijsko predsjedništvo smjesta okupili na izvanrednom zajedničkom vijeću ministara vanjskih poslova i ministara unutarnjih poslova u Luxembourgu te pozdravlja činjenicu da su se države članice odmah okupile na izvanrednom sastanku na vrhu kako bi iznašle zajednička rješenja kao reakciju na kriznu situaciju u Sredozemlju; napominje da je održana opsežna prva rasprava o mogućnostima spašavanja života, borbe protiv krijumčara i trgovaca ljudima i podjele odgovornosti kad je riječ o prihvatu i zaštiti među državama članicama; ističe da države članice trebaju dodatno izgrađivati predanost i žali zbog nedostatka predanosti Europskog vijeća da uspostavi vjerodostojan obvezujući mehanizam solidarnosti diljem EU-a;

11. poziva sve države članice sudionice na brzo i cjelovito prenošenje te učinkovitu primjenu zajedničkog europskog sustava azila, čime će se jamčiti zajedničke europske norme, uključujući uvjete prihvata tražitelja azila i poštovanje temeljnih prava, kako je predviđeno u okviru postojećeg zakonodavstva;

12. poziva na bolju koordinaciju politika EU-a i država članica u rješavanju glavnih uzroka migracije; naglašava potrebu za cjelovitim pristupom EU-a kojim će se poboljšati usklađenost njegovih unutarnjih i vanjskih politika, a posebno njegova zajednička vanjska i sigurnosna politika, razvojna i migracijska politika; poziva na jačanje suradnje EU-a s partnerskim zemljama na Bliskom Istoku i u Africi kako bi se promicali demokracija, temeljne slobode i prava, sigurnost i napredak;

13. potiče države članice i treće zemlje da definiraju najstrože moguće kaznene sankcije za trgovinu ljudima i krijumčarenje u EU-u i preko njegova teritorija te također za pojedince ili skupine koje iskorištavaju ugrožene migrante u EU-u te da istodobno zajamče da pojedinci koji priskoče u pomoć tražiteljima azila i brodovima u opasnosti neće kazneno goniti;

14. poziva države članice da usko surađuju s Europolom, Frontexom, EASO-m i Eurojustom u borbi protiv trgovaca ljudima i kriminalnih mreža krijumčara u nastojanju da otkriju i prate njihove izvore financiranja i utvrde njihov način rada kako bi ih spriječili da ostvaruju zaradu ugrožavajući živote migranata; naglašava potrebu za jačanjem suradnje s trećim zemljama, posebno s onima koje okružuju Libiju, što je nužno ako se želi uspješno uništiti te kriminalne mreže i u smislu osposobljavanja za kazneni progon i pružanja informacijskih usluga; naglašava potrebu da treće zemlje poštuju međunarodno pravo u pogledu spašavanja života na moru i pobrinu se za zaštitu izbjeglica i poštovanje temeljnih prava;

15. ističe da se glavni uzroci nasilja i nerazvijenosti moraju rješavati u zemljama podrijetla kako bi se zaustavili tokovi izbjeglica i ekonomskih migranata; s tim u vezi ističe da bi znatno poboljšanje struktura upravljanja stvaranjem djelotvornih i uključivih javnih institucija, jamčenje izgradnje kapaciteta u sustavima za azil trećih zemalja, uspostava vladavine prava i borba protiv sustavne korupcije na svim razinama, kao i promicanje ljudskih prava i većeg stupnja demokracije trebali biti glavni prioriteti svih vlada u zemljama podrijetla;

16. ponavlja da podupire sve pregovore UN-a u cilju ponovnog uspostavljanja demokratske vlasti u Libiji te svoju obvezu u pogledu jačanja napora kako bi se riješilo pitanje sukoba i nestabilnosti u Libiji i Siriji; naglašava da je uspostavljanje regionalne stabilnosti na područjima sukoba presudno za smanjenje daljnjeg raseljavanja stanovništva;

17. podsjeća da je svrha ove Rezolucije da se reagira na nedavne tragične događaje u Sredozemlju i na zaključke Europskog vijeća od 23. travnja 2015. te da se predloži niz hitnih mjera koje će se smjesta poduzeti, imajući na umu da Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, nadležni odbor za ta pitanja, trenutačno sastavlja izvješće u kojem će se prikazati srednjoročno i dugoročno političko usmjerenje Parlamenta kad je riječ o migraciji;

18. poziva Komisiju da izradi i osmisli ambiciozan europski program o migraciji kojim se u obzir uzimaju svi aspekti migracije;

19. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0448.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0105.

Pravna napomena