Postupak : 2015/2723(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0657/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0657/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0275

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 168kWORD 103k
7.7.2015
PE559.017v01-00}
PE559.018v01-00}
PE559.028v01-00}
PE559.029v01-00}
PE559.030v01-00}
PE559.031v01-00}
PE559.032v01-00} RC1
 
B8-0657/2015}
B8-0658/2015}
B8-0665/2015}
B8-0666/2015}
B8-0667/2015}
B8-0668/2015}
B8-0669/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8‑0657/2015)

ALDE (B8‑0658/2015)

Verts/ALE (B8‑0665/2015)

S&D (B8‑0666/2015)

EFDD (B8‑0667/2015)

GUE/NGL (B8‑0668/2015)

PPE (B8‑0669/2015)


o stanju u Burundiju (2015/2723(RSP))


Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi, Antonio Tajani u ime Kluba zastupnika PPE-a
Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a
Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Burundiju (2015/2723(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Burundiju,

–   uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–   uzimajući u obzir izjavu Vijeća sigurnosti UN-a od 10. travnja 2014. o stanju u Burundiju,

–   uzimajući u obzir Sporazum iz Aruše o miru i pomirenju u Burundiju,

–   uzimajući u obzir Ustav Burundija,

–   uzimajući u obzir izjavu koju su 31. svibnja 2015. dali šefovi država Istočnoafričke zajednice u Dar es Salaamu, u Tanzaniji,

–   uzimajući u obzir hitan poziv koji su 28. svibnja 2015. u Bujumburi sastavili nekadašnji burunđanski čelnici države, političkih stranaka i udruga civilnog društva,

–   uzimajući u obzir odluke o stanju u Burundiju koje su donesene na sastanku na vrhu Afričke unije 13. lipnja 2015.,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Burundiju od 22. lipnja 2015.,

–   uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice / Visoke predstavnice Federice Mogherini od 28. svibnja 2015. o obustavi misije EU-a za promatranje izbora u Burundiju i izjavu glasnogovornice potpredsjednice / Visoke predstavnice o stanju u Burundiju od 29. lipnja 2015.;

–   uzimajući u obzir odluku Predsjedništva Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 14. lipnja 2015. da zbog stanja u zemlji obustavi misiju te Skupštine za promatranje izbora u Burundiju,

–   uzimajući u obzir Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava i o slobodi izražavanja te zaključke Vijeća iz lipnja 2014. kojima se obvezuje na pojačani rad na području boraca za ljudska prava,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju (ACDEG),

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da se člankom 96. Ustava Burundija i člankom 7.3 Sporazuma o miru i pomirenju iz Aruše određuje da predsjednik može odslužiti samo dva mandata, budući da je predsjednik Pierre Nkurunziza na vlasti od 2005. i ponovno je izabran 2010., na izborima koje je oporba bojkotirala nakon što je optužila vladu za zastrašivanje;

B.  budući da je 26. travnja 2015. predsjednik Nkurunziza najavio da će se kandidirati za treći mandat, tvrdeći da na to ima pravo jer su ga prvi put izabrali zakonodavci, zbog čega je ponovno došlo do nemira u zemlji i čime je pokrenuo prosvjede u cijeloj zemlji i neuspjeli vojni udar u svibnju;

C. budući da je nakon te objave, 14. svibnja 2015. uhićeno 17 časnika slijedom neuspjelog državnog udara kojem je na čelu bio bivši general bojnik Godefroid Niyombare koji je pobjegao iz zemlje, a posljedično je u nasilju i nizu granatiranja ubijeno više od 70 osoba;

D. budući da su dva viša člana Neovisne nacionalne izborne komisije (CENI) pobjegla iz države, a isto su napravili i viši sudac Ustavnog suda koji je bio zadužen za presudu o zakonitosti trećeg mandata predsjednika države te predsjednik Nacionalne skupštine, i svi su naveli da strahuju za svoju sigurnost; budući da je 25. lipnja 2015. potpredsjednik Burundija Gervais Rufyikiri također pobjegao iz zemlje nakon što je izrazio sumnju u vezi s predsjednikovim pravom na treći mandat;

E.  budući da je policija koristila pretjeranu silu pri suzbijanju mirnih prosvjeda, što je rezultiralo gubitkom života; budući da su prema podacima policije između 26. travnja i 12. svibnja 2015. 892 osobe bile uhićene u vezi s prosvjedima, a da je potom 568 osoba pušteno na slobodu; budući da je 280 pritvorenika predano državnom odvjetništvu;

F.  budući da se nasilje pogoršava djelovanjem paravojnih skupina koje su povezane s vlašću; budući da NVO-i i borci za ljudska prava osuđuju infiltraciju paravojnih snaga CNDD-FDD-a (Nacionalno vijeće za obranu demokracije – Snage za obranu demokracije) u policijske i vojne redove;

G. budući da su oporbene stranke i civilno društvo bojkotirali izbore navodeći kao razlog pristranu upotrebu državnih institucija, nasilje i zastrašivanje koje provodi paravojna skupina mladih CNDD-FDD-a (Imbonerakure), nedostatak povjerenja u Neovisnu nacionalnu izbornu komisiju Burundija (CENI) i strategije vlade kojima je cilj smanjiti uključivost izbornog postupka, među ostalim poteškoće za registraciju birača i revizija izbornih granica, što ide u prilog vladajućoj stranci; budući da je zbog situacije Katolička crkva u Burundiju morala opozvati svećenike koje je imenovala da pomognu organizirati izbore navodeći da „ne može podržati izbore koji su puni nedostataka”;

H. budući da vladajuća stranka u Burundiju bojkotira ponovno započinjanje posredovanja pod vodstvom posrednika UN-a Abdoulayea Bathilyja, od koga traže da podnese ostavku, i skupine za posredovanje čiji su članovi predstavnici UN-a, Afričke unije, Istočnoafričke zajednice (EAC) i Međunarodne konferencije o regiji Velikih jezera (ICGLR);

I.   budući da međunarodna zajednica ima značajnu ulogu u regiji kao jamac Sporazuma iz Aruše i budući da institucije, kao što je Međunarodni kazneni sud, imaju veliku važnost u izvršavanju neovisnih istraga u pogledu nasilja i zločina u Burundiju;

J.   budući da su parlamentarni izbori održani 29. lipnja 2015. unatoč tome što je međunarodna zajednica pozvala na njihovu odgodu i što su ih bojkotirali civilno društvo i oporba, a da se predsjednički izbori trebaju održati 15. srpnja 2015.;

K. budući da je 29. lipnja 2015. EU trajno povukao svoju misiju za promatranje izbora u Burundiju, smatrajući da održavanje parlamentarnih izbora bez ispunjenja minimalnih uvjeta kako bi se zajamčila njihova vjerodostojnost, transparentnost i uključivost može samo pogoršati krizu;

L.  budući da su promatrači UN-a izjavili da je glasovanje 29. lipnja održano „u napetoj političkoj krizi i atmosferi raširenog straha i zastrašivanja u dijelovima zemlje” i stoga zaključili da „nisu postojali uvjeti za održavanje slobodnih, vjerodostojnih i uključivih izbora”;

M. budući da je izborni postupak i dalje ozbiljno narušen restrikcijama neovisnih medija, pretjeranom uporabom sile protiv prosvjednika, okruženjem u kojem se zastrašuje oporbene stranke i civilno društvo te nedostatkom povjerenja u izborna tijela, što je dovelo do odluke EU-a da obustavi svoju misiju promatranja izbora;

N. budući da su Istočnoafrička zajednica i Afrička unija izjavile da uvjeti za organiziranje izbora trenutačno nisu ispunjeni i da neće biti moguće ispuniti te uvjete u vremenskom okviru određenom u Ustavu Burundija;

O. budući da UN-ova agencija za izbjeglice, UNHCR, navodi da je oko 127 000 ljudi pobjeglo iz Burundija u susjedne države, što je dovelo do humanitarne krize u Demokratskoj Republici Kongo, Ruandi i Tanzaniji, u kojoj je prema izvješćima izbila kolera;

P.  budući da političku zastoj u Burundiju te pogoršanje sigurnosne i gospodarske situacije imaju teške posljedice na stanovništvo i predstavljaju rizik za čitavu regiju, a Burundi je suočen s najvećom krizom od 12-godišnjeg etnički obilježenog civilnog rata koji je do 2005. prouzročio procijenjenih 300 000 žrtava;

Q. budući da su kao odgovor na prethodne rezolucije Europskog parlamenta, a osobito na njihova upućivanja na članak 96. Sporazuma iz Cotonoua, predstavnici EU-a inzistirali na potrebi za uključivim sudjelovanjem svih političkih snaga zemlje u izbornom postupku, u skladu s izbornim programom rada i Kodeksom ponašanja u izbornim pitanjima (Code de bonne conduite en matière électorale);

R.  budući da je EU obustavio isplatu preostalog iznosa od 1,7 milijun eura Burundiju za pomoć u organiziranju izbora s obzirom na to da trenutno nisu zadovoljeni uvjeti neophodni za vjerodostojno i pravilno odvijanje izbornog postupka na miran, uključiv i transparentan način kojim se ne krše političke slobode, među ostalim i sloboda izražavanja;

S.  budući da je Belgija također najavila obustavu izborne pomoći i odlučila zadržati polovicu od ukupno 4 milijuna eura koje je namijenila za izbore te se povukla iz dogovora o policijskoj suradnji vrijednog 5 milijuna eura koji je sufinancirala s Nizozemskom; budući da je Francuska također obustavila sigurnosnu suradnju s Burundijem, a i Njemačka je najavila obustavu svakog oblika bilateralne suradnje u koju je uključena vlada Burundija;

T.  budući da je pravo na slobodu izražavanja zajamčeno Ustavom Burundija te međunarodnim i regionalnim ugovorima koje je Burundi ratificirao, da je također dio nacionalne strategije za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije te je ključni uvjet za slobodne, poštene, transparentne i mirne izbore; međutim, budući da su mediji u potpunosti blokirani zbog zatvaranja privatnih radiotelevizijskih stanica sredinom svibnja, masovnog bježanja novinara i stalnih prijetnji onima koji su i dalje u Burundiju;

U. budući da EU znatno pridonosi godišnjem proračunu Burundija, od kojeg je otprilike pola dobiveno od međunarodne pomoći, a nedavno je Burundiju, kao jednoj od najsiromašnijih država na svijetu, iz Europskog razvojnog fonda za 2014. – 2020. dodijeljeno 432 milijuna eura, među ostalim za pomoć u unapređenju uprave i civilnog društva;

V. budući da sadašnje stanje utječe na gospodarski i društveni život građana Burundija; budući da je većina škola i sveučilišta zatvorena zbog nasilnih demonstracija u glavnom gradu Bujumburi, domaća valuta izgubila je vrijednost, povećala se stopa nezaposlenosti, a prihodi od poreza smanjili su se zbog zatvaranja trgovačkih centara i usporavanja trgovine sa susjednim državama;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog sve gore političke i humanitarne situacije u Burundiju i široj regiji; poziva na hitan prekid nasilja i političkog zastrašivanja oporbe te na razoružavanje svih oružanih skupina mladih povezanih s političkim strankama; izražava sućut žrtvama nasilja i onima koji su izgubili život te poziva na hitnu humanitarnu pomoć za one koji su bili prisiljeni pobjeći iz svojih domova;

2.  izražava svoju duboku zabrinutost zbog odluke burunđanske vlade da nastavi postupak izbora unatoč tome što prevladava kritično političko i sigurnosno stanje i s obzirom na to da je izborni postupak bio ozbiljno narušen ograničenjima nametnutima neovisnim medijima, pretjeranom primjenom sile protiv prosvjednika, okružjem u kojem se zastrašuju oporbene stranke i civilno društvo te nedostatkom povjerenja u izborna tijela; poziva vlasti Burundija da odgode predsjedničke izbore planirane za 15. srpnja 2015. u skladu s pozivima Afričke unije i da sve dionike uključe u nastojanja za stvaranje uvjeta koji omogućuju miran, vjerodostojan, slobodan i pošten izborni postupak;

3.  poziva sve koji su uključeni u izborni postupak, između ostalog tijela nadležna za organizaciju izbora i sigurnosne službe, da poštuju obveze preuzete Sporazumom iz Aruše, te podsjeća na to da je tim Sporazumom okončan građanski rat i da je on temelj Ustava Burundija; ističe važnost sporazumnog dogovora o izbornom kalendaru na temelju tehničke ocjene koju će provesti UN;

4.  još jednom naglašava da se trajno političko rješenje u interesu sigurnosti i demokracije za čitav narod Burundija može postići samo dijalogom i sporazumom, koji uključuje vladu Burundija, oporbu i civilno društvo u skladu sa Sporazumom iz Aruše i Ustavom Burundija; poziva sve dionike u Burundiju da ponovno pokrenu dijalog o svim područjima u kojima postoji neslaganje; stoga podržava napore posredovanja Afričke unije, Istočnoafričke zajednice i UN-a te je spreman pružiti podršku provođenju konkretnih mjera koje je nedavno najavila Afrička unija;

5.  ponovno izražava podršku neprekidnim naporima Istočnoafričke zajednice i naglašava važnost mjera koje su dogovorene na sastancima na vrhu održanima u Dar es Salaamu 13. i 31. svibnja 2015., uključujući poziv na odgađanje izbora i trenutačan prekid nasilja, razoružanje skupina mladih povezanih s političkim strankama, pokretanje dijaloga među dionicima u Burundiju te obveza regije da neće samo promatrati stanje ako se ono pogorša, čime je postavljen okvir za političko i sporazumno rješenje krize;

6.  podsjeća na to da je partnerstvo EU-a s Burundijem uređeno Sporazumom iz Cotonoua i da su sve strane obvezne poštovati i provesti uvjete Sporazuma, osobito poštovanje ljudskih prava; napominje da je Burundi također potpisao i ratificirao Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda te da stoga ima obvezu poštovati univerzalna ljudska prava i slobodu izražavanja; stoga poziva vladu Burundija da omogući održavanje istinske i otvorene političke rasprave bez zastrašivanja i da se suzdrži od zlouporabe sudstva u cilju isključivanja političkih rivala;

7.  prima na znanje dijalog koji je održan između Europske unije i vlasti Burundija, u skladu s člankom 8. Sporazuma iz Cotonoua; smatra, međutim, da postoje stalna kršenja ključnih i temeljnih elemenata Sporazuma iz Cotonoua, osobito poštovanja temeljnih ljudskih i demokratskih načela te stoga poziva Komisiju da pokrene postupke iz članka 96. u cilju poduzimanja prikladnih mjera;

8.  u tu svrhu također poziva Komisiju da pod hitno ponovno ocijeni pomoć EU-a u cilju njezinog preusmjeravanja i povećanja financijske potpore civilnom društvu i usredotočivanja na humanitarnu pomoć umjesto na potporu središnjem proračunu, imajući pritom na umu vrlo pohvalnu ulogu koju je vojska Burundija imala u misijama održavanja mira u Somaliji;

9.  pridružuje se pozivu Odbora za vanjske poslove koji je 22. lipnja 2015. pozvao potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da pripremi popis ciljanih restriktivnih mjera te zabrana izdavanja vize i putovanja protiv osoba odgovornih za nasilje, represiju i teška kršenja ljudskih prava te za one pojedince koji aktivno sprečavaju političko rješenje unutar okvira koji su predložile Afrička unija i Istočnoafrička zajednica, te također traži od potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da poduzme potrebne mjere za zamrzavanje sredstava svih tih pojedinaca u državama članicama EU-a;

10. izražava duboku zabrinutost zbog broja žrtava i broja slučajeva ozbiljnog kršenja ljudskih prava koji su zabilježeni od početka krize, posebno zbog zlostavljanja koja se pripisuju članovima Imbonerakurea; primjećuje zastrašivanje boraca za ljudska prava, političkih aktivista i novinara i rizike s kojima su oni suočeni te samovoljna uhićenja članova oporbene stranke; poziva na trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu svih pojedinaca uhićenih zbog toga što su koristili svoje pravo na mirno okupljanje i izražavanje;

11. zahtijeva da se nasilje i zastrašivanje koje provodi Imbonerakure odmah okončaju; poziva CNDD-FDD da poduzme hitne mjere kako bi razoružao paravojnu skupinu mladih i spriječio da njezini članovi zastrašuju i napadaju protivnike te da zajamči da se odgovorne za ta nasilja privede pravdi; poziva na neovisnu međunarodnu istragu o navodima da CNDD-FDD naoružava i obučava svoj ogranak mladih; na sličan način potiče vođe oporbe da spriječe provedbu nasilja protiv njihovih protivnika;

12. ponavlja da odgovorni za teška kršenja ljudskih prava ne mogu ostati nekažnjeni te da se moraju smatrati pojedinačno odgovornima i odgovarati pred sudom; smatra da je osobito važno da Afrička unija odmah pošalje najavljene promatrače stanja ljudskih prava i vojne stručnjake;

13. prima na znanje da pokušaji pojedinih snaga da pobune pretvore u etnički sukob do sada nisu bili uspješni i da političke podjele u Burundiju nisu izričito etničke; smatra da to dokazuje uspjeh Sporazuma iz Aruše u pogledu stvaranja etnički uravnotežene vojske i policije; poziva tužitelja Međunarodnog kaznenog suda da stoga pažljivo promatra te medije, ali i govore političkih vođa, u pogledu poticanja etničke mržnje;

14. u tom kontekstu ponavlja važnost poštovanja Kodeksa ponašanja u izbornim pitanjima i plan izbora u čijem je sastavljanju posredovao UN i koji su politički akteri potpisali 2013., te potpuno podržava napore UN-a i regionalne napore usmjerene na sprečavanje dodatnog povećanja političkog nasilja;

15. poziva da se odmah obustave restrikcije medija i pristupa internetu te ponovno osuđuje opetovane napade na radio stanicu Radio Publique Africaine koja je jedan od glavnih izvora vijesti u zemlji; smatra da se legitimni izbori ne mogu održati osim ako mediji mogu djelovati bez restrikcija, a novinari izvješćivati bez zastrašivanja;

16. pohvaljuje ulogu humanitarnih organizacija i vlasti susjednih zemalja koje odgovaraju na potrebe onih koji bježe od krize i pružaju zaštitu izbjeglicama; pozdravlja najavu Komisije o dodatnih 1,5 milijuna eura za ublažavanje humanitarne situacije; međutim, upozorava na to da i EU i njegove države članice trebaju bez odlaganja udvostručiti preuzete obveze s obzirom na golem priljev izbjeglica u regiju koja je već ugrožena, na izvješća o izbijanju kolere i na zabrinjavajuća izvješća o seksualnom nasilju; ističe važnost dugoročne strategije ne samo za liječničku i prehrambenu pomoć već i za reintegraciju i psihološku pomoć onima koji su prisiljeni na bijeg;

17. poziva EU i njegove države članice da ispune sve obveze u pogledu regionalnog plana UN-a za pomoć izbjeglicama iz Burundija za koji je do rujna 2015. potrebno izdvojiti 207 milijuna USD kako bi se pomoglo očekivanom broju od 200 000 izbjeglica iz Burundija, uključujući povećanjem postojećih bespovratnih sredstava dodijeljenih toj regiji;

18. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, vladi Burundija i vladama država iz regije Velikih jezera, vladama Istočnoafričke zajednice, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federici Mogherini, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a i Panafričkom parlamentu.

 

Pravna napomena