Процедура : 2015/2834(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0866/2015

Внесени текстове :

RC-B8-0866/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0319

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 188kWORD 90k
9.9.2015
PE565.834v01-00}
PE565.840v01-00}
PE565.842v01-00}
PE565.846v01-00}
PE565.847v01-00}
PE565.848v01-00} RC1
 
B8-0866/2015}
B8-0872/2015}
B8-0874/2015}
B8-0878/2015}
B8-0879/2015}
B8-0880/2015} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8‑0866/2015)

ECR (B8‑0872/2015)

EFDD (B8‑0874/2015)

Verts/ALE (B8‑0878/2015)

S&D (B8‑0879/2015)

ALDE (B8‑0880/2015)


относно положението в Беларус (2015/2834(RSP))


Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Богдан Анджей Здройевски, Яцек Сариуш-Волски, Сандра Калниете, Елмар Брок, Андрей  Пленкович, Яромир Щетина, Габриелюс Ландсбергис, Йежи Бузек, Михаел Галер, Туне Келам, Анджей Гжиб, Дейвид Макалистър, Барбара Кудрицка, Агнешка Козловска-Райевич, Иржи Поспишил, Павел Свобода, Рамон Луис Валкарсел Сисо от името на групата PPE
Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Ерик Андрийо, Никос Андрулакис, Зигмантас Балчитис, Юг Байе, Брандо Бенифеи, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Никола Капуто, Анди Кристя, Василика Виорика Дънчила, Никола Данти, Моника Флашикова Беньова, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Енрико Газбара, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Нина Гил, Ana Gomes, Мария Грапини, Роберто Гуалтиери, Кътълин Сорин Иван, Лиса Яконсари, Афзал Кан, Йепе Кофод, Кашету Киенге, Марлене Мици, Сорин Моиса, Алесия Мария Моска, Виктор Негреску, Пиер Антонио Панцери, Емилиян Павел, Венсан Пеийон, Тонино Пицула, Кати Пири, Дачиана Октавиа Сърбу, Юта Щайнрук, Тибор Сани, Клаудия Тапардел, Елена Валенсиано, Джули Уорд, Йозеф Вайденхолцер, Андрейс Мамикинс от името на групата S&D
Чарлз Танък, Ангел Джамбазки, Кажимеж Михал Уяздовски, Марек Юрек, Беата Гошевска, Ришард Чарнецки, Марк Демесмакер, Зджислав Краснодембски, Збигнев Кужмюк, Ядвига Вишневска от името на групата ECR
Урмас Пает, Петрас Аущревичюс, Фернандо Маура Барандиаран, Хавиер Нарт, Марите Схаке, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Валентинас Мазуронис от името на групата ALDE
Хейди Хаутала, Ребека Хармс от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус (2015/2834(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции и препоръки относно Беларус,

–   като взе предвид срещата на високо равнище на Източното партньорство, състояла се в Рига през май 2015 г. и декларацията от нея,

–   като взе предвид диалога относно правата на човека между Европейския съюз и Република Беларус от 28 юли 2015 г.,

–   като взе предвид освобождаването на шестима политически затворници от страна на беларуските органи на управление на 22 август 2015 г. и последвалото го изявление на Заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и члена на Комисията, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан, относно освобождаването на политическите затворници в Беларус от 22 август 2015 г.,

–   като взе предвид предстоящите президентски избори, насрочени за 11 октомври 2015 г.,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че въпреки забележимото засилване на контактите между Беларус и ЕС и Съединените щати, нарушенията на правата на човека в Беларус продължават, като включват сплашване на защитници на правата на човека, акции на полицията срещу организации за правата на човека и изземване на оборудването им, и принудително извеждане от Беларус, както се потвърждава в доклада на специалния докладчик на ООН относно положението на правата на човека в Беларус;

Б.  като има предвид, че на 18 и 19 юни 2015 г. в Минск се осъществи първото официално посещение от 2002 г. насам на делегацията на ЕП за връзки с Беларус; като има предвид, че Европейският парламент понастоящем не поддържа официални отношения с парламента на Беларус;

В.  като има предвид, че значителното подобрение в областта на свободата на словото и свободата на медиите, зачитането на политическите права на гражданите и на активистите на опозицията, както и спазването на принципите на правовата държава и основните права представляват като цяло предпоставки за по-добри отношения между ЕС и Беларус; като има предвид, че Европейският съюз остава твърдо решен да продължи да защитава правата на човека в Беларус, включително свободата на словото и на медиите;

Г.  като има предвид, че е постигнат напредък в сътрудничеството в някои сектори на политиката като например висшето образование, професионалното обучение, цифровия пазар, енергетиката, безопасността на храните и културата, като това оказва положително въздействие върху започването на конструктивен дебат в беларуското общество относно необходимите реформи в страната и относно осведомеността за ЕС; като има предвид, че въпреки това ЕС трябва да гарантира, че неговите ресурси не се използват за потискане на организации на гражданското общество, защитници на правата на човека, журналисти на свободна практика и опозиционни лидери;

Д. като има предвид, че от 1994 г. насам в Беларус не са провеждани свободни и честни избори съгласно избирателно законодателство в съответствие с международно признатите стандарти и че настоящият избирателен закон предоставя огромно предимство на действащия президент; като има предвид, че ОССЕ/БДИПЧ разположи своята дългосрочна мисия за наблюдение на изборите в Беларус и ще координира работата на краткосрочните наблюдатели;

Е.  като има предвид, че на 2 април 2015 г. президентът Лукашенко подписа указ № 3 „относно предотвратяване на социална зависимост“, който предвижда задължителен труд за безработни лица, под страх от заплащане на специална такса за държавния бюджет или административна санкция под формата на глоба или административно задържане;

Ж. като има предвид, че на 1 януари 2015 г. беше въведен нов закон за регулиране на всички видове медии; като има предвид, че този закон предоставя възможност на правителството да закрие всяка медия, включително онлайн медия, ако тя публикува съдържание, което се счита за „неподходящо“;

З.  като има предвид, че беларуските органи най-накрая освободиха всички шестима политически затворници, включително бивши кандидати за президент, след като в продължение на години отричаха тяхното съществуване;

И. като има предвид, че на 13 юли и 31 юли 2015 г. Съветът преразгледа ограничителните мерки спрямо Беларус и измени списъка със забрани за издаване на визи и замразени активи, като премахна от него някои длъжностни лица и дружества; като има предвид, че 175 души, включително Александър Лукашенко, понастоящем са обект на забрана за влизане и всички те заедно с 18 икономически субекти са обект на замразяване на активи в рамките на ЕС; като има предвид, че оценката на ограничителните мерки на ЕС следва да се осъществи през идните месеци, като се вземат под внимание последните събития и всички други фактори, въз основа на които ограничителните мерки са били взети;

Й. като има предвид, че на 28 юли 2015 г. ЕС и Република Беларус проведоха в Брюксел диалог по въпросите на правата на човека, съсредоточен върху широк кръг въпроси, които включваха създаването на Национална институция за правата на човека, свободата на изразяване, на събрания и сдружаване, смъртната присъда, борбата срещу изтезанията и малтретирането, както и правата на децата;

К. като има предвид, че Беларус изигра конструктивна роля за улесняване на съгласието за прекратяване на огъня в Украйна;

Л. като има предвид, че конфликтът в Украйна задълбочи страховете на беларуското общество от дестабилизация на вътрешното положение в резултат на промяна на режима;

M. като има предвид, че Беларус е единствената държава в Европа, която прилага смъртно наказание;

1.  остава дълбоко загрижен относно положението на правата на човека и основните свободи в Беларус, както и поради недостатъците, наблюдавани по време на предишни избори от независими международни наблюдатели и активното преследване на опозиционни лидери след изборите;

2.  приветства неотдавнашното освобождаване на останалите политически затворници; призовава правителството на Беларус да реабилитира освободените политически затворници и да възстанови напълно техните граждански и политически права; подчертава, че това би могло да бъде потенциална първа стъпка към подобряване на отношенията между Европейския съюз и Беларус; въпреки това изтъква, че подобни стъпки в миналото бяха по-скоро символични жестове и не допринесоха нито за подобряване на положението на беларуското общество, нито подобриха отношенията с ЕС;

3.  призовава Беларус да проведе предстоящите президентски избори в съответствие с международно признатите стандарти, да предостави на опозицията безпрепятствен достъп до всички контролирани от правителството средства за комуникация и да ѝ позволи да участва в изборите на равноправна основа, по-специално като създаде независими изборни комисии и даде възможност за подходящо представителство в тях на всички равнища и за прозрачно преброяване на гласовете;

4.  очаква органите да прекратят тормоза на независимите медии по политически причини; настоятелно призовава за прекратяване на практиката на административно преследване и произволното използване на член 22, параграф 9, дял 2 на Административния кодекс срещу журналисти на свободна практика по обвинение за работа с чуждестранни медии без акредитация, което ограничава правото на свобода на изразяване на мнение и разпространяването на информация;

5.  изразява своята загриженост поради неотдавнашния случай на задържане и текущото наказателно преследване на младите активисти Максим Пиакарски, Вадзим Жаромски и Вячаслав Казинерьов по подозрение в „злонамерено хулиганство“ като непропорционална мярка, и категорично осъжда насилието, на които са станали жертва;

6.  припомня, че десет души са били екзекутирани в Беларус от 2010 г. насам, като само през 2014 г. са били изпълнени три екзекуции, а на 18 март 2015 г. беше постановена нова смъртна присъда; в този контекст настоятелно призовава Беларус – единствената държава в Европа, която продължава да прилага смъртно наказание – да се присъедини към световния мораториум върху изпълнението на смъртното наказание като първа стъпка към неговото окончателно премахване;

7.  призовава правителството на Беларус да спазва препоръките на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права относно премахването на елементи на принудителен труд в страната;

8.  обръща внимание на положението на националните малцинства в страната и на техните културни организации, чийто лидери понякога се заместват от лидери, предпочитани от държавните органи, като по този начин се нарушава една от основните човешки свободи: свободата на сдружаване;

9.  отново призовава органите на Беларус да гарантират при всички обстоятелства зачитането на демократичните принципи, на правата на човека и на основните свободи, в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и с международните и регионалните инструменти за правата на човека, ратифицирани от Беларус;

10. отбелязва провеждането на шестия кръг на консултации между ЕС и Беларус по въпросите на модернизацията в Брюксел на 3 септември 2015 г., на който делегациите обсъдиха перспективите за сътрудничество във важни области въз основа на споразуменията, постигнати през 2014 и 2015 г.; настоятелно призовава ЕСВД и Съвета да гарантират, че участието от страна на органите в Диалога за модернизация, наред и на равна основа с демократичната опозиция и гражданското общество, се осъществява при пълно зачитане на демократичните принципи, с оглед на развитието на устойчива конкурентоспособна икономика и насърчаването на демократичните реформи, както и на плуралистичното общество и на правовата държава;

11. подкрепя Комисията в нейната политика, съчетаваща критичност и ангажираност по отношение на беларуските органи и изразява готовност да допринесе за нея, също така посредством делегацията на Европейския парламент за връзки с Беларус; припомня обаче, че ЕС трябва да остане бдителен по отношение на това, за какво се разпределят неговите ресурси и да се увери, че те не допринасят за утежняване на положението на опозицията и на гражданското общество;

12. повтаря призива си към Комисията да подкрепи с финансови и политически средства усилията на беларуското гражданско общество, независимите медии и неправителствените организации в Беларус за подкрепа на демократичните стремежи на беларуския народ;

13. приветства напредъка, който се наблюдава в секторното сътрудничество с Беларус в областите на висшето образование, професионалното обучение, цифровия пазар, енергетиката, безопасността на храните и културата, както и в други области;

14. отбелязва започването през януари 2014 г. на преговорите относно облекчаването на визовия режим, имащо за цел подобряване на междуличностните контакти и насърчаването на гражданското общество; подчертава, че е необходимо в това отношение да се постигне по-бърз напредък;

15. признава увеличаването на използването на беларуски език в обществения живот; отбелязва плановете на беларуското министерство на образованието за насърчаване на използването на беларуски език в образованието, както и публикуването на законодателни актове от Конституционния съд едновременно на руски и на беларуски език;

16. призовава Европейската служба за външна дейност и Комисията да открият нови начини за подкрепа на организациите на гражданското общество в Беларус; във връзка с това подчертава необходимостта от подкрепа за всички независими източници на информация за обществото в Беларус, включително медии, излъчващи на беларуски език от чужбина;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията и на държавите членки.

Правна информация