Postupak : 2016/2555(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0313/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0313/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/03/2016 - 11.8

Doneseni tekstovi :


ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 335kWORD 79k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


o Duhanskom sporazumu (Sporazumu s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa u ime Kluba zastupnika PPE-a
Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Duhanskom sporazumu (Sporazumu s poduzećem Philip Morris International) (2016/2555(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja i općem oslobađanju od obveza sklopljen između poduzeća Philip Morris International (PMI) i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica 9. srpnja 2004.,

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 24. veljače 2016. pod naslovom „Tehnička procjena iskustava povezanih sa Sporazumom o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja i općem oslobođenju od obveza sklopljenim između poduzeća Philip Morris International i njegovih podružnica te Unije i njezinih država članica 9. srpnja 2004.” (SWD(2016)0044),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ,

–  uzimajući u obzir Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima donesen Odlukom FCTC/COP5 (1) od 12. studenog 2012. na petom zasjedanju konferencije stranaka Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. listopada 2007. o implikacijama sporazuma između Zajednice, država članica i poduzeća Philip Morris za jačanje borbe protiv prijevara i krijumčarenja cigareta i za napredak ostvaren u provedbi preporuka Istražnog odbora Europskog parlamenta za analizu provoznog sustava Zajednice(1),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da nezakonita trgovina duhanskim proizvodima, a osobito krijumčarenje krivotvorenih cigareta, dovodi do gubitka u prihodima EU-a i država članica (s obzirom na neplaćene carine, poreze i trošarine) koji iznosi više od 10 milijardi EUR godišnje;

B.  budući da je krijumčarenje duhana teško kazneno djelo koje ima svoju ulogu u financiranju drugih međunarodnih organiziranih kriminalnih aktivnosti, uključujući trgovinu ljudima, drogom i oružjem;

C.  budući da se prijevarama u duhanskom sektoru dovode u pitanje politike suzbijanja pušenja i tako doprinosi pogoršanju duhanske epidemije: time se olakšava pristup (često jeftinijim) duhanskim proizvodima, što se posebno odnosi na mlade i skupine građana s niskim dohotkom;

D.  budući da prijevare u duhanskom sektoru utječu na javno zdravlje i da predstavljaju još veći zdravstveni rizik od originalnih cigareta jer se krivotvorene cigarete proizvode i uvoze nezakonito i u njima se upotrebljavaju nepoznati sastojci;

E.  budući da je središnji cilj Sporazuma s poduzećem PMI smanjiti zastupljenost krijumčarenih proizvoda tog poduzeća na nezakonitom tržištu duhana u EU-u;

F.  budući da Komisija u svojoj tehničkoj procjeni Sporazuma s poduzećem PMI zaključuje da je taj središnji cilj učinkovito ostvaren, ali da smanjenje krijumčarenih proizvoda poduzeća PMI nije dovelo do sveukupnog smanjenja broja nezakonitih proizvoda na tržištu EU-a;

G.  budući da su u cilju odgovaranja na problem krijumčarenih i krivotvorenih cigareta EU i države članice (osim Švedske u pogledu sporazuma s poduzećima BAT i ITL) potpisale pravno obvezujuće sporazume sa sljedećim poduzećima: Philip Morris International (PMI) (2004.), Japan Tobacco International (JTI) (2007.), British American Tobacco (BAT) (2010.) i Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010.);

H.  budući da je na temelju Sporazuma s poduzećem PMI do sada ostvarena financijska korist za javne prihode koja doseže otprilike 1 milijardu USD u godišnjim plaćanjima i 68,2 milijuna EUR u plaćanjima pri zaplijeni, što su međusobno podijelile Komisija (oko 10 %) i države članice (oko 90 %);

I.  budući da Sporazum s poduzećem PMI istječe 9. srpnja 2016.;

J.  budući da je od potpisivanja aktualnog Sporazuma s poduzećem PMI došlo do znatnih promjena u tržišnom okruženju, posebno u pogledu veće prisutnosti cigareta bez oznake robne marke, često nazivanih „cheap whites”;

K.  budući da je od potpisivanja aktualnog Sporazuma s poduzećem PMI došlo do znatnih promjena u regulatornom okruženju, posebno u pogledu donošenja Direktive 2014/40/EU o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda, kao i Protokola uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom;

1.  pozdravlja izvješće Komisije o procjeni Duhanskog sporazuma s poduzećem Philip Morris International; međutim, izražava žaljenje zbog trenutka u kojem je obznanjena ta tehnička procjena;

2.  pozdravlja Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima donesen uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom („Protokol uz FCTC”) i poziva države članice da što prije dovrše proces ratifikacije;

3.  pozdravlja donošenje Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (Direktiva o duhanskim proizvodima);

4.  prima na znanje procjenu Komisije prema kojoj je Sporazum s poduzećem PMI učinkovito ostvario svoj cilj smanjenja zastupljenosti krijumčarenih proizvoda tog poduzeća na nezakonitom tržištu duhana u EU-u, što se može zaključiti po padu od 85 % u količini originalnih cigareta poduzeća PMI koje su države članice zaplijenile u razdoblju od 2006. do 2014.; napominje, međutim, da prema informacijama Komisije to smanjenje krijumčarenih proizvoda poduzeća PMI nije dovelo do sveukupnog smanjenja broja nezakonitih proizvoda na tržištu EU-a; napominje da se krijumčarena roba koja se sastoji od krijumčarenih proizvoda velikih proizvođača sve više nadomješta drugim proizvodima, među kojima su i cigarete bez oznake robne marke (tzv. „cheap whites”) koje se obično proizvode u trećim zemljama;

5.  ističe izjavu iz izvješća Komisije o tome da su pravno obvezujući i provedivi instrumenti, ako su popraćeni jakim sustavom kaznenog progona, najučinkovitije sredstvo za postizanje znatnog smanjenja nezakonite trgovine duhanskim proizvodima;

6.  podsjeća na to da se, kako je navedeno u izvješću Komisije, u Direktivi o duhanskim proizvodima već predviđa zakonska obveza u skladu s kojom duhanska poduzeća moraju uvesti i održavati sustav praćenja i pronalaska duhanskih proizvoda i koja će stupiti na snagu najkasnije 2019., te s obzirom na to da se osim toga Protokolom uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom iz 2015. predviđa sličan opći uvjet, koji neće stupiti na snagu prije 2022. ili 2023. godine;

7.  naglašava da Komisija mora smjesta poduzeti mjere kako bi se osiguralo potpuno prenošenje Direktive o duhanskim proizvodima u nacionalna zakonodavstva svih država članica; poziva države članice na pravodobnu provedbu Direktive o duhanskim proizvodima, a osobito mjera iz te Direktive koje se odnose na praćenje i pronalazak duhanskih proizvoda;

8.  izražava duboku zabrinutost zbog toga što se proračun Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF-a) djelomice financira iz godišnjih plaćanja duhanske industrije, kako se navodi u sporazumima o duhanskim proizvodima, jer bi to moglo dovesti do određenog sukoba interesa;

9.  ističe da bi se u cilju borbe protiv problema krijumčarenih i krivotvorenih cigareta Komisija trebala usredotočiti na europske i međunarodne zakonodavne instrumente;

10.  ponavlja stalnu potrebu za borbom protiv nezakonite trgovine, krivotvorenja i utaje poreza; s obzirom na to Komisija bi stoga trebala potražiti načine za transparentno i odgovorno rješavanje trenutačne situacije uz sudjelovanje Europskog parlamenta, imajući na umu mogući raskorak između isteka Sporazuma s poduzećem PMI koji je trenutno na snazi i stupanja na snagu Direktive o duhanskim proizvodima i Protokola uz FCTC;

11.  preporučuje, nakon što je uzeo u obzir sve argumente za i protiv produljenja Sporazuma s poduzećem PMI, da Komisija produlji sporazum; smatra produljenje sporazuma prijelaznim dogovorom kako bi se spriječila regulatorna praznina sve dok u potpunosti ne stupe na snagu Direktiva o duhanskim proizvodima i Protokol uz FCTC;

12.  izražava zabrinutost zbog činjenice da se Sporazumom s poduzećem PMI koji je trenutno na snazi nije moglo riješiti pitanje cigareta bez oznake robne marke (tzv. „cheap whites”) koje nadilaze područje primjene sporazuma; stoga poziva Komisiju da predloži akcijski plan kojim će se utvrditi nove mjere za hitno rješavanje tog problema;

13.  poziva poduzeće PMI da u okviru trenutačnog sporazuma i dalje primjenjuje odredbe o praćenju i pronalasku te dužnoj pažnji („poznavati svog klijenta”) bez obzira na to hoće li se sporazum produljiti ili ne;

14.  poziva Komisiju da izradi dodatnu regulativu o primjeni odredaba o praćenju i pronalasku te dužnoj pažnji („poznavati svog klijenta”) na sirovi duhan, filtre i papir kojima se koristi duhanska industrija kao dodatan instrument za borbu protiv krijumčarenih i krivotvorenih proizvoda;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

(1)

SL C 227 E, 4.9.2008., str. 147.

Pravna napomena