Процедура : 2017/2506(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0072/2017

Внесени текстове :

RC-B8-0072/2017

Разисквания :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Гласувания :

PV 19/01/2017 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0002

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 498kWORD 49k
18.1.2017
PE596.782v01-00}
PE596.783v01-00}
PE596.787v01-00}
PE596.789v01-00}
PE598.391v01-00}
PE598.396v01-00} RC1
 
B8-0072/2017}
B8-0073/2017}
B8-0077/2017}
B8-0079/2017}
B8-0083/2017}
B8-0088/2017} RC1

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

S&D (B8‑0072/2017)

ECR (B8‑0073/2017)

Verts/ALE (B8‑0077/2017)

EFDD (B8‑0079/2017)

ALDE (B8‑0083/2017)

PPE (B8‑0088/2017)


относно Индонезия, и по-специално случая на Осия Йеймо и Исмаел Алуа (2017/2506(RSP))


Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Йерун Ленарс, Агнешка Козловска-Райевич, Томаш Здеховски, Кшищоф Хетман, Павел Свобода, Иван Щефанец, Брайън Хейс, Яромир Щетина, Богдан Брунон Вента, Марияна Петир, Едуард Кукан, Туне Келам, Лефтерис Христофору, Ивана Малетич, Желяна Зовко, Дубравка Шуйца, Томас Ман, Чаба Шогор, Лудек Нидермайер, Михаела Шойдрова, Терез Комодини Какиа, Йоахим Целер, Анна Заборска, Лоренцо Чеза, Йожеф Над, Романа Томц, Адам Шейнфелд, Ивица Толич, Ева Паунова, Лайма Люция Андрикене, Клод Ролен, Андрей Ковачев, Иржи Поспишил, Роберта Мецола, Патриция Шулин, Ларс Адактусон, Дирдре Клун, Дьорд Хьолвени, Дейвид Макалистър, Ласло Тьокеш, Шон Кели, Джовани Ла Вия от името на групата PPE
Пиер Антонио Панцери, Ана Гомеш от името на групата S&D
Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Томаш Пьотър Поремба, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига, Бранислав Шкрипек, Яна Житнянска, Нотис Мариас, Ружа Томашич, Рафаеле Фито, Ангел Джамбазки, Валдемар Томашевски, Моника Маковей от името на групата ECR
Хавиер Нарт, Павел Теличка, Дита Харанзова, Исаскун Билбао Барандика, Илхан Кючюк, Беатрис Бесера Бастеречеа, Филиз Хюсменова, Петрас Аущревичюс, Луи Мишел, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Мария Тереса Хименес Барбат, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Антониу Мариню и Пинту, Урмас Пает, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Хану Такула, Иво Вайгъл, Хилде Вотманс, Паво Вяйрюнен, Сесилия Викстрьом, Неджми Али, Валентинас Мазуронис от името на групата ALDE
Барбара Лохбилер, Хейди Хаутала, Бодил Валеро, Ернест Уртасун, Бронис Ропе, Давор Шкърлец, Игор Шолтес, Мария Хойбух от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Индонезия, и по-специално случая на Осия Йеймо и Исмаел Алуа (2017/2506(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Индонезия, и по-специално резолюцията от 26 февруари 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно подписването на Рамково споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, за всеобхватно партньорство и сътрудничество, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане(1),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия (СПС), което влезе в сила на 1 май 2014 г.,

–  като взе предвид изявлението от 23 май 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП) Федерика Могерини относно перспективата за бъдещи екзекуции в Индонезия,

–  като взе предвид изявлението от 27 юли 2016 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно планираните в Индонезия екзекуции,

–  като взе предвид 6-ия диалог Европейски Съюз – Индонезия, проведен на 28 юни 2016 г.,

–  като взе предвид Декларацията от Банкок за насърчаване на Глобалното партньорство АСЕАН-ЕС за споделени стратегически цели от 14 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, ратифициран от Индонезия през 2006 г.,

–  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1987 г.,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Индонезия е на четвърто място в света по население, третата по големина демокрация, най-голямата държава с мюсюлманско мнозинство, в която живеят милиони последователи на други вярвания, и разнородно общество, състоящо се от 255 милиона граждани с различни етноси, езици и култури;

Б.  като има предвид, че Индонезия е важен партньор на ЕС; като има предвид, че отношенията между ЕС и Индонезия, която е член на Г-20, са солидни; като има предвид, че ЕС и Индонезия споделят едни и същи ценности по отношение на правата на човека, управлението и демокрацията;

В.  като има предвид, че в първия стратегически диалог на министерско равнище (8 април 2016 г.), министърът на външните работи на Индонезия и ЗП/ВП съвместно обявиха решението си да изведат отношенията между ЕС и Индонезия на „ново равнище на партньорство“;

Г.  като има предвид, че на 19 декември 2016 г. Осия Йеймо и Исмаел Алуа, двама папуаски политически активисти, са били задържани и обвинени в „бунт“ съгласно индонезийския наказателен кодекс, след мирни политически дейности; като има предвид, че Осия Йеймо и Исмаел Алуа бяха освободени под гаранция на 11 януари 2017 г.; като има предвид, че съдебното производство по случая продължава; като има предвид, че ако бъдат осъдени, те могат да бъдат наказани с доживотен затвор;

Д.  като има предвид, че президентът Джоко Видодо обеща на папуасите промяна, като се започне с „открит диалог за по-добра Папуа“, и поел ангажимент да спре прекомерното използване на сила и нарушенията на правата на човека; като има предвид, че председателят посети Папуа четири пъти след избирането си през 2014 г.; като има предвид, че наскоро той постанови освобождаването на голям брой папуаски затворници като жест на помирение;

Е.  като има предвид, че срещу управителя на Джакарта, Басуки Чахая Пурнама, по-известен като Ахок, е заведен съдебен процес, след обвинения в обида срещу исляма от страна на религиозни групи; като има предвид, че от октомври 2016 г. досега бяха проведени три демонстрации, призоваващи за хвърлянето на Ахок в затвора, организирани от коалиция от ислямистки групи, наречена Национално движение за защита на решенията на върховния индонезийски улем (GNPF-MUI), включително членове на Фронта за защита на исляма;

Ж.  като има предвид, че свободата на мисълта, свободата на мирно събиране и сдружаване, свободата на вероизповеданието, правото никой да не бъде произволно арестуван или задържан, нито изтезаван, са основни и неотменими права и свободи;

З.  като има предвид, че Индонезия възобнови прилагането на смъртното наказание през 2013 г., и екзекутира редица осъдени лица;

1.  оценява стабилните отношения между ЕС и Индонезия и потвърждава значението на силните и дълготрайни политически, икономически и културни връзки между двете страни;

2.  изразява загриженост относно растящата нетърпимост в Индонезия по отношение на етническите, религиозните и сексуалните малцинства; категорично осъжда всички актове на насилие, тормоз и сплашване срещу малцинства, както и безнаказаност таза подобни действия, и осъжда растящата злоупотреба със съществуващи разпоредби за дискриминация, преследване и лишаване от свобода на членове на религиозни малцинства, традиционните религии и етнически и сексуални малцинства;

3.  приветства възгледите на Индонезия по отношение на противодействието на екстремисткото насилие и нейния опит в това отношение, основан на насърчаването на толерантно общество и междурелигиозен диалог; отбелязва усилията на Индонезия за поддържането на демокрацията, зачитането на правата на човека и припомня в нейното „единство в многообразието“; подчертава необходимостта от гарантиране на защита на всички права на човека, по-специално тези на малцинствата и уязвимите групи, като не се допуска дискриминация при упражняването на тяхната свобода на религията или убежденията, на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания;

4.  приветства продължаването на диалога по правата на човека между Европейския съюз и Индонезия, установен през 2010 г.; приветства тясното сътрудничество между ЕС и Индонезия по широк кръг от въпроси; подчертава, че ЕС и Индонезия постигнаха съгласие да провеждат конкретно сътрудничество по проекти в широк кръг от области, включително достъпа до правосъдие и наказателната политика, противодействието на насилствения екстремизъм, правата на мигрантите, бизнеса и правата на човека, както и правата на лицата с увреждания и на лицата, принадлежащи към малцинства или уязвими групи;

5.  припомня, че подобряването на положението с правата на човека в Индонезия е приоритет на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия;

6.  приветства доброто състояние на отношенията между Индонезия и нейните съседни държави и активното ѝ участие в полза на ООН;

7.  насърчава правителството на Индонезия да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че правата на мирните активисти са защитени, и да гарантира създаването на благоприятна среда за осъществяване на свободата на словото и свободата на мирни демонстрации;

8.  приветства освобождаването под гаранция на Осия Йеймо и Исмаел Алуа на 11 януари 2017 г.; отбелязва, че съдебното производство по случая ще продължи; призовава делегацията на ЕС в Индонезия да следи посочения съдебен процес;

9.  призовава индонезийските органи да разгледат възможността за снемане на обвиненията срещу Осия Йеймо, Исмаел Алуа и други лица, лишени от свобода заради убежденията им, срещу които има повдигнати обвинения, заради това, че мирно са упражнили правото си на свобода на изразяване;

10.  настоятелно призовава индонезийските и местните власти в Папуа да приложат незабавни и ефективни мерки за гарантиране на безопасността и сигурността на мирните политически активисти при упражняването на техните права; призовава властите да гарантират, че хората в Папуа са в състояние свободно да изразяват своите идеи и становища, без страх от наказание, репресии или сплашване;

11.  осъжда решително всеки акт на насилие или терор и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите;

12.  отбелязва с безпокойство делото за богохулство, заведено срещу Ахок; подчертава, че свободата на изразяване и свободата на мисълта, съвестта и религията са защитени по силата на международното право в областта на правата на човека;

13.  призовава органите на Индонезия да се отменят членове 156 и 156 (а) от Наказателния кодекс на страната, да отстранят разпоредбите за богохулството в настоящия проект за закон за преразглеждане на Наказателния кодекс, Закона за електронната информационна и сделки и законите за бунтовете (по-специално членове 106 и 110 от Кодекса), и да приведат всички закони в съответствие със задълженията на Индонезия съгласно международното право в областта на правата на човека, по-специално по отношение на свободата на изразяване на мнение, свободата на мисълта, свободата на съвестта и свободата на религия, равенството пред закона, недопускането на дискриминация и правото на изразяване и на събирания; отбелязва, че наказанието лишаване от свобода за „клевета“ може да достигне пет години;

14.  подчертава необходимостта правителството на Индонезия да защитава традицията на Индонезия за религиозна толерантност и плурализъм, като разследва, задържа и преследва лицата и групите, които дискриминират или извършват актове на насилие срещу религиозни общности;

15.  изразява загриженост относно засилването на реториката, насочена срещу ЛГБТИ, довело до голям брой заплахи и нападения с използване на насилие срещу неправителствени организации, занимаващи се с ЛГБТИ, техни активисти и отделни лица; призовава правителството и законодатели да се въздържат от допълнително ограничаване на правата на ЛГБТИ и да обезпечат гарантирането на тяхното право на свобода на изразяване и на сдружаване;

16.  изразява съжаление относно възобновяването на смъртното наказание; призовава органите да въведат мораториум върху всички екзекуции с оглед на премахването на смъртното наказание;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Индонезия, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека и Съвета на ООН по правата на човека.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0141.

Правна информация