Postupak : 2017/2506(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0072/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0072/2017

Rasprave :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Glasovanja :

PV 19/01/2017 - 7.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0002

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 356kWORD 54k
18.1.2017
PE596.782v01-00}
PE596.783v01-00}
PE596.787v01-00}
PE596.789v01-00}
PE598.391v01-00}
PE598.396v01-00} RC1
 
B8-0072/2017}
B8-0073/2017}
B8-0077/2017}
B8-0079/2017}
B8-0083/2017}
B8-0088/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

S&D (B8-0072/2017)

ECR (B8-0073/2017)

Verts/ALE (B8-0077/2017)

EFDD (B8-0079/2017)

ALDE (B8-0083/2017)

PPE (B8-0088/2017)


o Indoneziji, posebice o slučaju Hosee Yeima i Ismaela Alue (2017/2506(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Indoneziji, posebice o slučaju Hosee Yeima i Ismaela Alue (2017/2506(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Indoneziji, osobito onu od 26. veljače 2014. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Indonezije, s druge strane, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat(1),

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Indonezije, koji je stupio na snagu 1. svibnja 2014.,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 23. svibnja 2015. o mogućnosti novih pogubljenja u Indoneziji,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje od 27. srpnja 2016. o planiranim pogubljenjima u Indoneziji,

–  uzimajući u obzir 6. dijalog o ljudskim pravima između Europske unije i Indonezije održan 28. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju iz Bangkoka o promicanju globalnog partnerstva ASEAN-a i EU-a radi ostvarenja zajedničkih strateških ciljeva od 14. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima, koji je Indonezija ratificirala 2006.,

–   uzimajući u obzir Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 1987.,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Indonezija četvrta zemlja na svijetu po broju stanovnika, treća najveća demokratska zemlja, najveća zemlja s muslimanskom većinom, uz milijune sljedbenika drugih vjera, te raznoliko društvo koje čini 255 milijuna građana različitih narodnosti, jezika i kultura;

B.  budući da je Indonezija važan partner EU-a; budući da su odnosi između EU-a i Indonezije, članice skupine G20, snažni; budući da EU i Indonezija dijele iste vrijednosti kad je riječ o ljudskim pravima, upravljanju i demokraciji;

C.  budući da su tijekom prvog ministarskog strateškog dijaloga, održanog 8. travnja 2016., ministrica vanjskih poslova Indonezije i potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica zajedno objavile odluku o „podizanju partnerstva između EU-a i Indonezije na novu razinu”;

D.  budući da su 19. prosinca 2016. Hosea Yeimo i Ismael Alua, dvojica papuanskih političkih aktivista, nakon mirnih političkih aktivnosti pritvoreni i optuženi za pobunu prema Kaznenom zakoniku Indonezije; budući da su 11. siječnja 2017. Hosea Yeimo i Ismael Alua oslobođeni uz jamčevinu; budući da sudski postupak u tom predmetu i dalje traje; budući da im, budu li osuđeni, može biti izrečena kazna doživotnog zatvora;

E.  budući da je predsjednik Joko Widodo Papuancima obećao promjenu, počevši s „otvorenim dijalogom za bolju Papuu”, te da se obvezao stati na kraj nerazmjernom korištenju sile i povredama ljudskih prava; budući da je predsjednik posjetio Papuu četiri puta otkad je 2014. godine izabran; budući da je nedavno naredio oslobođenje velikog broja papuanskih pritvorenika u cilju smirivanja stanja;

F.  budući da guverner Jakarte Basuki Tjahaja Purnama, poznatiji kao Ahok, čeka suđenje jer su ga neke vjerske skupine optužile za vrijeđanje islama; budući da je od listopada 2016. koalicija islamističkih skupina pod nazivom Nacionalni pokret za zaštitu fatve MUI-ja (GNPF-MUI), među kojima su i članovi Fronte branitelja islama (FPI), organizirala tri skupa na kojima su tražili Ahokovo zatvaranje;

G.  budući da sloboda mišljenja, mirnog okupljanja i udruživanja te vjeroispovijesti, kao i pravo pojedinca da ne bude proizvoljno pritvoren ili uhićen i da ga se ne muči, čine temeljne i neotuđive slobode i prava;

H.  budući da je Indonezija 2013. nastavila s provođenjem smrtne kazne, uslijed čega je više osuđenika pogubljeno;

1.  cijeni čvrst odnos između EU-a i Indonezije te ponovno ističe važnost snažnih i dugotrajnih političkih, gospodarskih i kulturnih veza između tih dviju strana;

2.  izražava zabrinutost zbog sve veće netolerancije u Indoneziji prema etničkim, vjerskim i seksualnim manjinama; oštro osuđuje sve činove nasilja, zlostavljanja i zastrašivanja manjina, kao i nekažnjavanje tih činova, te osuđuje sve veću zlouporabu postojećih propisa u cilju diskriminacije, kaznenog progona i zatvaranja pripadnika vjerskih manjina i tradicionalnih vjera te etničkih i seksualnih manjina;

3.  pozdravlja uvid koji Indonezija nudi u borbi protiv nasilnog ekstremizma te njezino iskustvo u tom pogledu, koje se temelji na zalaganju za tolerantno društvo i međuvjerski dijalog; prima na znanje trud koji je Indonezija uložila u održanje demokracije, poštovanje ljudskih prava i podsjećanje na vlastitu „ujedinjenost u raznolikosti”; ističe da je potrebno jamčiti zaštitu svih ljudskih prava, osobito prava manjina i ranjivih skupina i pobrinuti se da ne dolazi do diskriminacije pri uživanju slobode vjere i vjeroispovijesti, mišljenja, izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja;

4.  pozdravlja nastavak održavanja dijaloga o ljudskim pravima između Europske unije i Indonezije, koji je započeo 2010.; pozdravlja usku suradnju između EU-a i Indonezije u brojnim pitanjima; naglašava da su se EU i Indonezija dogovorili oko provedbe konkretnih projekata suradnje u različitim područjima, među kojima su i pristup pravosuđu i kaznena politika, borba protiv nasilnog ekstremizma, prava migranata, prava poduzeća, ljudska prava, prava osoba s invaliditetom i osoba koje pripadaju manjinama i ranjivim skupinama;

5.  podsjeća da je poboljšanje stanja ljudskih prava u Indoneziji prioritet Sporazuma o partnerstvu i suradnji između EU-a i Indonezije;

6.  pozdravlja dobre odnose između Indonezije i njezinih susjeda te aktivan angažman Indonezije na strani UN-a;

7.  potiče vladu Indonezije da poduzme sve mjere potrebne za jamčenje zaštite prava mirnih aktivista te da se pobrine za stvaranje poticajnog okruženja za uživanje slobode govora i mirnog prosvjedovanja;

8.  pozdravlja to što su 11. siječnja 2017. Hosea Yeimo i Ismael Alua oslobođeni uz jamčevinu; prima na znanje da će se sudski postupak u tom predmetu nastaviti; poziva Delegaciju EU-a u Indoneziji da prati taj sudski postupak;

9.  poziva vlasti Indonezije da razmotre povlačenje optužnice protiv Hosee Yeima, Ismaela Alue i ostalih zatvorenika savjesti protiv kojih su podignute optužnice zbog mirnog uživanja prava na slobodu izražavanja;

10.  apelira na vlasti Indonezije i lokalne vlasti u Papui da smjesta provedu djelotvorne mjere radi jamčenja zaštite i sigurnosti mirnih političkih aktivista koji samo ostvaruju svoja prava; poziva vlasti da se pobrinu za to da ljudi u Papui mogu slobodno izražavati svoje ideje i mišljenja bez straha od kažnjavanja, odmazde ili zastrašivanja;

11.  oštro osuđuje svaki čin nasilja ili terora te izražava sućut obiteljima žrtava;

12.  sa zabrinutošću prima na znanje slučaj bogohuljenja za koje je optužen Ahok; ističe da su slobode izražavanja, mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti zaštićene međunarodnim pravom o ljudskim pravima;

13.  poziva vlasti Indonezije da stave izvan snage članke 156. i 156.a Kaznenog zakonika, da uklone odredbe o bogohuljenju iz sadašnjeg nacrta prijedloga zakona o izmjeni Kaznenog zakonika (RUU Revisi KUHP), Zakona o elektroničkim informacijama i transakcijama te zakonâ o pobuni (osobito članke 106. i 110. Zakonika) te da sve zakone usklade s obvezama Indonezije u okviru međunarodnog prava o ljudskim pravima, osobito kad je riječ o slobodi izražavanja, mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, jednakosti pred zakonom, slobodi od diskriminacije te pravu na izražavanje i javno okupljanje; napominje da su ljudi zbog „klevete” provodili i do pet godina u zatvoru;

14.  ističe da vlada Indonezije treba štititi tradiciju vjerske tolerancije i pluralizma u Indoneziji provođenjem istraga, privođenjem i kaznenim progonom pojedinaca ili skupina odgovornih za diskriminaciju ili činove nasilja nad vjerskim zajednicama;

15.  izražava zabrinutost zbog sve glasnije retorike usmjerene protiv skupine LGBTI, čija su posljedica brojne prijetnje i nasilni napadi na nevladine organizacije, aktiviste i pojedince povezane sa skupinom LGBTI; poziva vladu i zakonodavce da se suzdrže od daljnjeg ograničavanja prava pripadnika skupine LGBTI te da im zajamče pravo na slobodu izražavanja i okupljanja;

16.  izražava žaljenje zbog nastavka provođenja smrtne kazne; poziva vlasti da uvedu moratorij na sva pogubljenja u cilju ukidanja smrtne kazne;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Indonezije, glavnom tajniku ASEAN-a, Međuvladinoj komisiji ASEAN-a za ljudska prava i Vijeću UN-a za ljudska prava.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0141.

Pravna napomena