Eljárás : 2017/2507(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0074/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0074/2017

Viták :

PV 19/01/2017 - 4.2
CRE 19/01/2017 - 4.2

Szavazatok :

PV 19/01/2017 - 7.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0003

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 299kWORD 52k
18.1.2017
PE596.784v01-00}
PE596.786v01-00}
PE598.393v01-00}
PE598.400v01-00} RC1
 
B8-0074/2017}
B8-0076/2017}
B8-0085/2017}
B8-0092/2017} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

S&D (B8-0074/2017)

ECR (B8-0076/2017)

EFDD (B8-0085/2017)

PPE (B8-0092/2017)


a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetről  (2017/2507(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke az ECR képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

European Parliament resolution on the situation in the Central African Republic  (2017/2507(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Közép-afrikai Köztársaságról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen pedig a béketámogató műveletekről – az ENSZ és az Afrikai Unió vonatkozásában az EU szerepvállalásáról szóló 2016. június 7-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a 2016. július 26-i, 7747. ülésén elfogadott 2301/2016. sz. határozatára, amely 2017. november 15-ig megújítja az ENSZ közép-afrikai köztársasági többdimenziós integrált stabilizációs missziójának (MINUSCA) megbízatását,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogokról szóló 2016. december 14-i jelentésére, valamint az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének a MINUSA elleni támadásokról szóló 2017 január 6-i nyilatkozatára,

–  tekintettel arra, hogy a Közép-afrikai Köztársasággal foglalkozó, 2016. november 17-i brüsszeli konferencia társelnöki tisztségét Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Faustin-Archange Touadéra, a Közép-afrikai Köztársaság elnöke töltötte be,

–  tekintettel az Európai Unió ENSZ-hez delegált küldöttségének helyettes vezetője, Joanne Adamson által 2016. október 21-én, az ENSZ Békefenntartó Műveletek Főosztályán tartott, a Közép-afrikai Köztársaságról szóló uniós tájékoztatásra,

–  tekintettel az Emberi Jogi Tanács által a Közép-afrikai Köztársaság emberi jogi helyzetének nyomon követésére, az azzal kapcsolatos beszámolásra és tanácsadásra kijelölt független ENSZ-szakértő 2016. július 22-i jelentésére, valamint 2016. november 16-i brüsszeli adományozói ülést megelőző nyilatkozatára,

–  tekintettel a Tanács Közép-afrikai Köztársaságról szóló 2015. február 9-i, 2015. július 20-i és 2016. március 14-i következtetéseire, valamint a közép-afrikai köztársasági választások békés lebonyolításáról szóló 2016. április 19-i következtetéseire,

–  tekintettel a Békeépítési Bizottság közép-afrikai köztársasági konfigurációjának elnöke által az ENSZ BT Közép-afrikai Köztársaságról tartott 2016. július 8-i tájékoztatóján tett nyilatkozatra,

–  tekintettel a felülvizsgált Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság 1998. évi Római Statútumára, amelyet a Közép-afrikai Köztársaság 2001-ben ratifikált,

–  tekintettel a Gyermek Jogairól szóló Egyezménynek a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvére, amelyet a Közép-afrikai Köztársaság is aláírt,

–  tekintettel az Amnesty International „Hosszú várakozás az igazságszolgáltatásra: elszámoltathatóság a Közép-afrikai Köztársaságban” című, 2017. január 11-i jelentésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a lázadó Séléka koalíció és az anti-balaka milíciák közötti erőszakos konfliktusból kilábaló Közép-afrikai Köztársaság – a nemzetközi közösség támogatása mellett – jelentős haladást ért el 2013 óta, és a választások békés és sikeres megszervezésével és a politikai átmenet befejezésével sikerült helyreállítani az alkotmányos rendet;

B.  mivel a politikai előrelépés ellenére a Közép-afrikai Köztársaságban továbbra is instabil helyzet uralkodik és szórványos zavargásokra kerül sor, amit a számos helyszínen kitört erőszakos összecsapások tovább súlyosbítottak, az ország nyugati, északi és keleti részén élő lakosságot számos esetben a lakóhelyének elhagyására kényszerítve; mivel a polgári szabadságjogok hiánya, a nemek közötti egyenlőtlenség, a vallás és a meggyőződés szabadságának korlátozása, valamint a közösségek közötti feszültségek továbbra is súlyos emberi jogi aggodalmakra adnak okot a Közép-afrikai Köztársaságban;

C.  mivel az ENSZ békefenntartó missziója mintegy 10 750 békefenntartót állomásoztat a Közép-afrikai Köztársaságban, de egyes polgári személyek arra panaszkodnak, hogy e misszió nem védi meg őket kellőképpen a több tucat felfegyverzett csoporttól; mivel az önkényes kivégzésekről szóló 2016. december 14-i emberi jogi ENSZ-jelentés kitért a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett nemi erőszak eseteire;

D.  mivel 2016 decemberében a MINUSCA misszió a Közép-afrikai Köztársaság egymással szemben álló frakciók lefegyverzésére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítés részeként támogatta a 11-14 fegyveres csoport, valamint a kormány közötti új párbeszédet; mivel a MINUSCA szerint 2017. január 4-én a járőrszolgálatból Koui városából visszatérő békefenntartókat Obo városától mintegy 60 km-rel (37 mérföldre) nyugatra (37 mérföldre) kb. 50 harcos megtámadta, és ismeretlen felkelők két békefenntartót megöltek, miközben hasonló támadás történt 2017. január 7-én is a Bokayi északnyugati részén, amelynek során egy békefenntartó életét vesztette;

E.  mivel az igazságszolgáltatás újjáépítése még gyerekcipőben jár és a rendőri kapacitás továbbra is rendkívül korlátozott, amely működőképes igazságügyi rendszer hiányában azt jelenti, hogy nemigen történtek konkrét lépések az emberi jogi visszaélések kezelése, valamint az elkövetők bíróság elé állítása érdekében;

F.  mivel az Amnesty International szerint mára olyan méreteket öltött az igazságszolgáltatás hiánya a Közép-afrikai Köztársaságban, hogy egyes áldozatok kénytelenek a támadójukkal nap mint nap egymás mellett élni, mivel nagyszabású börtönkitörések során több százan megszöktek és számos, a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetésével vádolt személyt még csak le sem tartóztattak; mivel a 35 börtönből mindössze 8 funkcionál és a fővároson, Banguin kívül kevés bíróság működik;

G.  mivel 2016. augusztus óta a beszámolók szerint riasztó mértékben nőtt a Közép-Afrikai Köztársaságban a volt Séléka különböző frakciói, az anti-balaka és a tagszervezeteik által elkövetett emberi jogi és nemzetközi humanitárius jogi jogsértések száma, legalább 100 ember megölését, a polgári lakosság erőszakos áttelepítését és javaik megsemmisítését eredményezve; mivel 2016. november végén a Séléka két csoportja között a Közép-afrikai Köztársaságban dúló súlyos harcokról számoltak be a jogvédő szervezetek, aminek következtében legalább 14 polgári személy életét vesztette és 76-an megsebesültek;

H.  mivel a MINUSCA bangui szóvivője, Vlagyimir Monteiro szerint az ilyen támadások nem csak az ENSZ-békefenntartókat célozzák, hanem a humanitárius szereplőket és a polgári lakosságot is;

I.  mivel 2016. november 28–30. között legalább 115 ember halt meg két fegyveres csoport (mindkettő a Séléka frakciója: a Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, FPRC, valamint a Union pour la Paix en Centrafrique, UPC) között a Briától 45 km-re fekvő Kalaga város körüli gyémántbányákhoz vezető utak feletti ellenőrzés miatt kiújult összetűzések következtében, ahol – különösen a bányászat területén és a fuláni pásztorok vándorútja mentén – mindkét frakció „útadót” szed;

J.  mivel az ENSZ Ötödik Bizottsága 2016 májusában átfogó állásfoglalást fogadott el a békefenntartásról, amely üdvözölte a főtitkár eltökéltségét a „zéró tolerancia” politikájának teljes körű végrehajtása iránt, ismételten megerősítette, hogy jobban össze kell hangolni az áldozatok megsegítését, továbbá ki kell terjeszteni az ENSZ átláthatósági politikáját a szexuális kizsákmányolás és visszaélés állítólagos eseteire is;

K.  mivel Federica Mogherini alelnök/főképviselő, valamint a Közép-afrikai Köztársaság elnöke, Faustin-Archange Touadéra 2016. november 17-én mozgósította a nemzetközi közösséget annak érdekében, hogy politikai támogatást és konkrét kötelezettségvállalásokat biztosítson a Közép-afrikai Köztársaság hatóságainak az általános béke, biztonság és megbékélés megteremtésére, valamint a fejlődés és a gazdasági fellendülés előmozdítására irányuló ambiciózus menetrend támogatásához;

L.  mivel az ENSZ szerint a Közép-afrikai Köztársaság népességének csaknem fele szembesül az élelmiszer-ellátás bizonytalanságával és szorul humanitárius segítségre; mivel a három év alatti gyermekek 40%-a krónikus alultápláltságban szenved és öt gyermek közül egy nem éli meg az 5. születésnapját;

M.  mivel az idei évben a becslések szerint 2,2 millió embernek, köztük 1,1 millió gyermeknek lesz szüksége humanitárius segítségre; mivel a becslések szerint 2016 végére 420 000 ember vált belső menekültté, és további 453 000 fő keresett menedéket a szomszédos országokban;

N.  mivel az elmúlt három évben – több mint 500 millió eurós vállalással – az Európai Unió volt a Közép-afrikai Köztársaság legnagyobb adományozója; mivel 2013 decembere óta egyedül az Európai Bizottság 124 millió eurót fordított a humanitárius segítségnyújtásra (a szomszédos országokba menekült közép-afrikai állampolgárok számára biztosított 30 millió eurón felül); mivel a 2016. november 17-i brüsszeli adományozói konferencián az EU bejelentette, hogy további 409 millió EUR összegű finanszírozást nyújt a Közép-afrikai Köztársaság újjáépítési, békeépítési és humanitárius szükségleteinek kielégítéséhez;

O.  mivel Az Úr Ellenállási Hadserege (LRA) fokozta tevékenységét a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, a bányászat által érintett területeken túl terjeszkedve, ahol a polgári lakosságot sújtó fosztogatással, szabadságtól való önkényes megfosztással, vagyonelkobzással és -megsemmisítéssel, illetve emberrablással járó támadásokat folytatnak; mivel az LRA válságkövető szerint 2016. január óta 344 embert, köztük több mint 60 gyermeket rabolt el a beszámolók szerint az LRA, és több ezer polgári lakos kényszerült elhagyni azt a területet, ahol az LRA működik;

P.  mivel az EU 2014. július 15-én „Bêkou” néven több adományozót összefogó uniós vagyonkezelői alapot hozott létre a Közép-afrikai Köztársaság támogatása érdekében, amely hozzájárul az ország stabilizálásához és újjáépítéséhez;

Q.  mivel 2013 óta különösen Banguiban javult az általános biztonsági helyzet, de az továbbra is törékeny, és az elmúlt hónapok során ismét többször fellángolt az erőszak; mivel továbbra is sor kerül az ország egész területén olyan bűncselekményekre, mint a gyilkosság, a kínzás, a szexuális erőszak, az emberrablás, a lopás, az anyagi javak megsemmisítése, valamint a fegyverek illegális kereskedelme és birtoklása;

R.  mivel az Élelmezési Világprogram bejelentette, hogy finanszírozási nehézségek miatt kénytelen tovább csökkenteni az élelmiszeradományokat, 2017. februárig pedig teljesen fel kell azt függesztenie;

S.  mivel a gyémántok és a fa tiltott kereskedelme és kitermelése tovább szítja a konfliktust, azzal, hogy hozzájárul a fegyveres csoportok finanszírozásához;

T.  mivel a Frankofónia Nemzetközi Szervezete (OIF) 2003 óta folyamatosan a demokrácia megerősítésén, a jogállamiság és a béke megteremtésén dolgozott a Közép-afrikai Köztársaságban, és jelenleg is tevékeny a válság utáni újjáépítésben; mivel az OIF kulcsfontosságú munkát végez a közép-afrikai intézmények kapacitásának megerősítése, a különleges büntetőbíróság megteremtéséhez szükséges technikai segítségnyújtás biztosítása, a nemzeti emberi jogi bizottság létrehozásának támogatása, a választások adminisztratív és jogi kereteinek megerősítése, a lefegyverzésre, leszerelésre és reintegrációra, valamint a biztonsági ágazati reformra (DDR-SSR) irányuló programok végrehajtásának technikai támogatása, valamint a különleges büntetőbíróság francia nyelvű bírók mozgósításával történő technikai támogatása érdekében;

1.  üdvözli a Touadéra elnök és kormánya által tett erőfeszítéseket az évtizedek óta tartó fejletlenség és instabilitás, valamint éveken át folyó fegyveres konfliktus után a közép-afrikai köztársasági béke és megbékélés előmozdítása érdekében; felhívja a Közép-afrikai Köztársaság kormányát, hogy tovább fokozzák ezeket az erőfeszítéseket, különösen a fegyveres csoportokkal való párbeszéd, a biztonsági ágazat reformja, valamint a lefegyverzés, leszerelés és reintegráció, illetve az igazságszolgáltatási és büntetés-végrehajtási lánc helyreállítása területén, a büntetlenség elleni küzdelem érdekében;

2.  határozottan elítéli az emberek megélhetési forrásainak elvesztését, a nemzetközi emberi jogok és a humanitárius jog megsértését és az ezzel kapcsolatos visszaéléseket, amely magában foglalja a szexuális erőszakot, az önkényes gyilkosságokat, az embertelen bánásmódot és támadás minden formáját, valamint a polgári lakosság és a békefenntartók elleni agressziót és provokációt; emlékeztet arra, hogy az ilyen célzott támadások a nemzetközi humanitárius jog értelmében háborús bűncselekménynek minősülhetnek; őszinte részvétét fejezi ki a marokkói és a bangladesi kormánynak, az áldozatok családjainak és a MINUSCA-nak; hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlanok és minden nemzetközi normával szembemennek a békefenntartók elleni támadások;

3.  a politikai átmenet valódi sikerének tekinti a Közép-afrikai Köztársaságban 2016. február 14-én jelentős részvételi arány mellett, békésen lebonyolított, összevont választásokat; dicsérettel illeti a hatóságokat erőfeszítéseikért, amelyek növelték a választások hitelességét és átláthatóságát; üdvözli, hogy a MINUSCA elhivatottságát és a Sangaris-műveletben nyújtott támogatást, amelyek jelentősen hozzájárultak a választási folyamat békés lezajlásához;

4.  határozottan támogatja az ENSZ főtitkára arra vonatkozó hatáskörét, hogy végrehajtsák az ENSZ átláthatósági politikáját a szexuális kizsákmányolás és visszaélések állítólagos eseteiben szembeni zéró toleranciát illetően, és üdvözli a Közép-afrikai Köztársaságban a főtitkár által eddig elvégzett kezdeményezéseket; felhívja az ENSZ tagállamait annak biztosítására, hogy a MINUSCA magatartási, fegyelmi és belső felügyeleti csoportjai megkapják az ahhoz szükséges forrásokat, hogy hatékonyan tudjanak reagálni a szexuális kizsákmányolás és visszaélések eseteire és egyéb bűncselekményekre;

5.  felhívja a figyelmet a biztonság kiemelkedő jelentőségére; e tekintetben hangsúlyozza a reformok szükségességét, hogy a Közép-afrikai Köztársaság fegyveres erői professzionális, demokratikusan irányított és etnikailag reprezentatív hadsereggé alakuljanak; üdvözli az Európai Tanács 2016. április 19-i döntését, mely szerint katonai kiképzési missziót hoznak létre az országban (EUTM RCA), ezzel elősegítve az ország védelmi ágazatának reformját; reményei szerint ez hozzá fog járulni a közép-afrikai fegyveres erők (FACA) korszerűsítéséhez, eredményességének fokozásához és befogadó jellegének javításához, stratégiai tanácsadást, valamint oktatást és képzést nyújtva a Közép-afrikai Köztársaság védelmi minisztériumának és az állomány egészének;

6.  felhívja a Közép-afrikai Köztársaság kormányát, hogy indítson azonnali és pártatlan vizsgálatot az emberi jogok és a humanitárius jog összes állítólagos megsértése esetében, és vonja felelősségre az elkövetőket – a bűnözőknek és gyilkosoknak felelniük kell tetteikért az igazságszolgáltatás előtt, függetlenül attól, hogy melyik csoporthoz tartoznak –, valamint biztosítson megfelelő jogorvoslatot az áldozatok számára; határozottan támogatja a különleges büntetőbíróság mielőbbi (várhatóan 2017 közepére lezáruló) létrehozását, amelyet az elszámoltathatóság és a széles körben elterjedt büntetlenség felszámolása érdekében fenntartható módon kell finanszírozni; üdvözli a nyolc nemzetközi bíró felvételére irányuló, 2016. decemberi ENSZ-kezdeményezést;

7.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Közép-afrikai Köztársaság igazságszolgáltatási rendszerét – amely már a polgárháborút megelőzően is gyenge volt –súlyosan aláásták a folyamatos harcok, amely következtében számos bírósági nyilvántartás megsemmisült és a jogi személyzet száműzetésbe kényszerült; felhívja a Közép-afrikai Köztársaság kormányát, hogy a nemzetközi közösség támogatásával hajtson végre jelentős beruházásokat az igazságszolgáltatási rendszer helyreállítása érdekében, beleértve a bíróságokat, a rendőri erőket és a börtönöket is; emlékeztet ugyanakkor arra, hogy ez kizárólag a megfelelő demokratikus és gazdasági kormányzás elveinek tiszteletben tartásával és a bangui fórum szellemében a párbeszéd konstruktív megközelítését alkalmazva lehet sikerre vinni;

8.  különösen hangsúlyozza a partnerekkel – különösen a közép-afrikai hatóságokkal, az Európai Unióval, a Világbankkal és az ENSZ-szel – folytatott szoros együttműködés fontosságát, annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a hatékony együttműködést és a folyamatban lévő erőfeszítések egymást kiegészítő jellegét, hogy a Közép-afrikai Köztársaságban helyreállhasson a stabilitás; haladéktalan lépéseket sürget a háborús bűnök és más bűncselekmények büntetlenségének felszámolásához és az igazságszolgáltatási rendszer újjáépítésének támogatásához, mivel az igazságszolgáltatás hiánya hozzájárult az elmúlt hónapokban bekövetkezett erőszakos összecsapások fokozódásához;

9.  elítéli, hogy a pénzügyi források hiánya miatt az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) hamarosan kénytelen lesz leállítani a válság sújtotta Közép-afrikai Köztársaságban élő 150.000, az erőszak következtében lakóhelye elhagyására kényszerült embernek nyújtott támogatását; megjegyzi, hogy a WFP által szétosztott élelmiszerek mentőövet jelentenek ezeknek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült, mindenüket elvesztett személyeknek, akiknek az életére drámai hatással járna a segítségnyújtás felfüggesztése; ezzel összefüggésben sürgeti az adományozókat, hogy tartsák tiszteletben a WFP kapcsán tett kötelezettségvállalásaikat, és akadályozzák meg a humanitárius segélyek célba juttatásának további romlását;

10.  üdvözli, hogy a változó igényekre reagálva az EU és a tagállamok fokozzák humanitárius szerepvállalásukat a Közép-afrikai Köztársaságban; felhívja a nemzetközi adományozókat, hogy támogassák az uniós humanitárius finanszírozást, többek között a WFP-t is, valamint hogy segítséget nyújtsanak a válság által sújtottaknak az országon belül és a szomszédos országokba menekülteknek;

11.  felhívja a Közép-afrikai Köztársaságot, hogy dolgozzon ki olyan nemzeti szakpolitikákat és jogszabályi kereteket, amelyek megfelelő védelmet jelentenek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek emberi jogai, többek között a szabad mozgás tekintetében; továbbá kéri, hogy fogadjon el tartós megoldásokat a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a menekültek számára, beleértve az otthonaikba való önkéntes, tartós, biztonságos és méltóságteljes visszatérést, helyi beilleszkedésüket vagy áttelepítésüket;

12.  úgy véli, hogy a párbeszéd továbbra is az egyetlen módja annak, hogy biztosítani lehessen a tartós békét a Közép-afrikai Köztársaság konfliktus által érintett régiókban, és sürgeti a kormányt, hogy a válság rendezése során konkrétan válaszoljon a nemzetközi közösség aggodalmaira, proaktív megközelítést alkalmazva a helyi lakosság biztonságának garantálása során;

13.  felhívja a Közép-afrikai Köztársaság kormányát, hogy a nemzetközi partnerek támogatásával sürgősen hajtsa végre a nemzeti gazdaságélénkítési és békeépítési tervet, különösen azáltal, hogy megerősítik a nemzeti biztonsági erők kapacitásait a fegyveres csoportok lefegyverzése, leszerelése és újrabeilleszkedése, valamint a büntetlenség elleni küzdelem révén;

14.  felkéri a Közép-afrikai Köztársaság hatóságait, hogy dolgozzanak ki saját nemzeti stratégiát a természeti erőforrásokat illegálisan kiaknázó és az azokkal kereskedő hálózatok ellen;

15.  javasolja, hogy az ENSZ hozzon létre a MINUSCA-n belül egy sejtet a gyémánt, fa, arany és elefántcsont és militarizált orvvadászat elleni küzdelem céljából;

16.  felhívja a nemzetközi gyémántkereskedő cégeket, hogy szüntessék be a konfliktus további kiélezését és az emberi jogok megsértését azáltal, hogy illegálisan kitermelt és értékesített gyémántokat vásárolnak a Közép-afrikai Köztársaságban;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Közép-afrikai Köztársaság kormányának és hatóságainak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az ENSZ főtitkárának, az Afrikai Unió intézményeinek, a Közép-afrikai Államok Gazdasági Közösségének, az AKCS–EU Parlamenti Közgyűlésnek és az uniós tagállamoknak.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0249.

Jogi nyilatkozat