Процедура : 2017/2510(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0120/2017

Внесени текстове :

RC-B8-0120/2017

Разисквания :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 578kWORD 59k
30.1.2017
PE598.431v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.432v01-00}
PE598.434v01-00}
PE598.435v01-00}
PE598.436v01-00}
PE598.437v01-00} RC1
 
B8-0120/2017}
B8-0121/2017}
B8-0122/2017}
B8-0123/2017}
B8-0124/2017}
B8-0125/2017}
B8-0126/2017} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ECR (B8-0120/2017)

ALDE (B8-0121/2017)

GUE/NGL (B8-0122/2017)

S&D (B8-0123/2017)

EFDD (B8-0124/2017)

Verts/ALE (B8-0125/2017)

PPE (B8-0126/2017)


относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP))


Мария Габриел, Богдан Брунон Вента, Михаел Галер, Дьорд Хьолвени, Морис Понга, Кристиан Дан Преда, Анна Заборска, Йоахим Целер, Желяна Зовко, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Франк Енгел, Адам Коша, Адам Шейнфелд, Кшищоф Хетман, Иво Белет, Паул Рюбиг, Тереса Хименес-Бесерил Барио, Фернанду Руаш от името на групата PPE
Елена Валенсиано, Йо Лайнен, Норберт Нойзер, Сесил Кашету Киенге от името на групата S&D
Арне Герике, Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки от името на групата ECR
Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Мариел дьо Сарнез, Хавиер Нарт, Каролина Пунсет, Павел Теличка, Хилде Вотманс от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Катержина Конечна от името на групата GUE/NGL
Хейди Хаутала от името на групата Verts/ALE
Изабела Адинолфи, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Демократична република Конго (ДРК),

–  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична Република Конго относно положението с правата на човека в страната,

–  като взе предвид политическите споразумения, постигнати в Демократична република Конго (ДРК) на 18 октомври 2016 г. и 31 декември 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението от 18 декември 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, относно невъзможността да се постигне споразумение в ДРК,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на ЗП/ВП от 23 ноември 2016 г. относно настоящите политически усилия в ДРК,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 23 май 2016 г. и от 17 октомври 2016 г. относно ДРК,

–  като взе предвид изявленията на местно равнище на ЕС от 2 август 2016 г. и 24 август 2016 г. относно избирателния процес в ДРК вследствие на стартирането на националния диалог в ДРК,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2293 (2016) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2277 (2016), с която се подновява мандатът на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

–  като взе предвид изявленията за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 15 юли 2016 г. и 21 септември 2016 г. относно положението в ДРК,

–  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар по правата на човека на ООН относно положението с правата на човека в ДРК, публикуван на 27 юли 2015 г.,

–  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН от 9 март 2016 г. относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК и относно изпълнението на Рамката за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона,

–  като взе предвид съвместните съобщения за медиите от 16 февруари 2016 г. и от 5 юни 2016 г. на Африканския съюз, ООН, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията относно необходимостта от приобщаващ политически диалог в ДРК и ангажимента им да подкрепят конгоанските участници в усилията им за консолидиране на демокрацията в страната,

–  като взе предвид Рамковото споразумение за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, подписано в Адис Абеба през февруари 2013 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите,

–  като взе предвид съвместното изявление от 24 септември 2016 г. на ЗП/ВП и члена на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество и развитие, Невен Мимица, след огласяването от Конституционния съд на Габон на официалните резултати от президентските избори,

–  като взе предвид изявлението относно Габон на говорителя на ЗП/ВП от 11 септември 2016 г.,

–  като взе предвид съобщението за медиите от 1 септември 2016 г. на Африканския съюз, в което се осъжда насилието в конфликта след изборите в Габон и се призовава за неговото мирно разрешаване,

–  като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света през 2014 г., приет от Съвета на Европейския съюз на 22 юни 2015 г.,

–  като взе предвид Националната индикативна програма за периода 2014 – 2020 г. на 11-ия Европейски фонд за развитие, която отдава приоритет на укрепването на демокрацията, управлението и принципите на правовата държава,

–  като взе предвид резолюциите, приети от Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, от 18 май 2011 г. относно предизвикателствата пред бъдещето на демокрацията и зачитането на конституционния ред в държавите от АКТБ и от ЕС и от 27 ноември 2013 г. относно зачитането на принципите на правовата държава и ролята на безпристрастната и независима съдебна система,

–  като взе предвид Меморандума за разбирателство, подписан между Република Габон и Европейският съюз относно мисията на ЕС за наблюдение на изборите,

–  като взе предвид конституциите на Конго и Габон,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид декларацията на Африканския съюз относно принципите за провеждане на демократични избори в Африка (2002 г.),

–  като взе предвид Международната харта за правата на човека на ООН,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че принципите на правовата държава, отчетността, зачитането на правата на човека и свободните и честни избори са основни елементи на всяка функционираща демокрация; като има предвид, че тези елементи бяха нарушени в някои страни от Субсахарска Африка, най-вече Демократична република Конго и Габон, което потопи тези държави в продължителен период на политическа нестабилност и насилие;

Б.  като има предвид, че съвсем наскоро Али Бонго, досегашният президент на Габон, на власт от смъртта на баща си Омар Бонго през 2009 г., беше обявен за победител на президентските избори през 2016 г.; като има предвид, че международни наблюдатели, и по-специално мисията на ЕС за наблюдение на изборите, установиха очевидни аномалии в изготвянето на резултатите;

В.  като има предвид, че Жан Пинг, неговият основен съперник, незабавно оспори и осъди този резултат; като има предвид, че в Конституционния съд бе внесена жалба, в която се твърди, че са налице изборни нарушения и се призовава за повторно преброяване, като съдът в крайна сметка потвърди резултата; като има предвид обаче, че разглеждането на жалбата не е разсеяло всички съмнения, свързани с резултатите от президентските избори;

Г.  като има предвид, че президентът на Конго Джоузеф Кабила, на власт от 2001 г. насам, забави изборите и остана на власт след края на конституционния си мандат; като има предвид, че това причини безпрецедентно политическо напрежение, вълнения и насилие на територията на цялата страна;

Д.  като има предвид, че насилието ескалира след датата на изтичане на мандата на президента Кабила и доведе до смъртта на най-малко 40 души по време на сблъсъците между демонстрантите и силите за сигурност; като има предвид, че според данните на ООН 107 души са били ранени или малтретирани и поне 460 души са били арестувани;

Е.  като има предвид, че на 18 октомври 2016 г. беше подписано споразумение между президента Кабила и част от опозицията за отлагане на президентските избори до април 2018 г.; като има предвид, че след месеци на преговори страните по споразумението от 18 октомври 2016 г. постигнаха глобално и всеобхватно политическо споразумение на 31 декември 2016 г.; като има предвид, че това споразумение предвижда първото мирно предаване на властта в страната от 1960 г. насам, установяване на преходно правителство на националното единство, провеждане на избори до края на 2017 г. и оттегляне на президента Кабила; като има предвид, че някои членове на опозицията не са подписали споразумението;

Ж.  като има предвид, че и в двете страни избухнаха улични демонстрации, които бяха насилствено потушени, като при това имаше много убити; като има предвид, че властите предприеха репресивни мерки срещу членове на опозицията и на гражданското общество, които се противопоставят на настоящите управници; като има предвид, че групи за защита на правата на човека непрекъснато докладват за влошаване на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, включително за използване на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, произволни арести и задържания и политически мотивирани съдебни процеси;

З.  като има предвид, че се наблюдава сериозно влошаване на свободата на медиите, която е ограничена от постоянни заплахи и нападения срещу журналисти; като има предвид, че органите са затворили медии и радиостанции и са въведени ограничения върху интернет и социалните мрежи;

И.  като има предвид, че една от характеристиките на демокрациите е зачитането на конституцията, която е в основата на държавата, институциите и принципите на правовата държава; като има предвид, че мирните, свободни и честни избори в тези държави щяха да допринесат в значителна степен за справяне с предизвикателството на демократичния напредък и редуването във властта, пред което предизвикателство е изправен регионът на Централна Африка;

Й.  като има предвид, че Националната индикативна програма за периода 2014 – 2020 г. на 11-ия Европейски фонд за развитие отдава приоритет на укрепването на демокрацията, управлението и принципите на правовата държава; като има предвид, че както ЕС, така и неговите африкански партньори имат силен общ интерес да се продължи развитието на демокрацията и да се установи добре функциониращ конституционализъм;

1.  изразява съжаление за загубата на човешки живот по време на демонстрациите през последните няколко месеца в двете страни и изразява най-дълбоката си съпричастност със семействата на жертвите и с народа на ДРК и Габон;

2.  изразява дълбока загриженост във връзка с все по-нестабилното положение в двете страни; настоятелно призовава органите, и преди всичко президентите, да спазват своите международни задължения, да гарантира правата на човека и основните свободи и да упражняват задачите си, свързани с управлението, при най-строго зачитане на принципите на правовата държава;

3.  решително осъжда всички прояви на насилие, извършени в Габон и ДРК, нарушенията на правата на човека, произволните арести и незаконните задържания, политическото сплашване на гражданското общество и на членове на опозицията, както и нарушенията на свободата на печата и свободата на изразяване на мнение в контекста на президентските избори; призовава за отмяна на всички ограничения, наложени на медиите, и за освобождаване на всички политически затворници;

Габон

4.  счита официалните резултати от президентските избори за непрозрачни и пораждащи силно съмнение, което поставя под въпрос легитимността на президента Бонго; изразява съжаление поради факта, че процедурата на обжалване, довела до обявяването на Али Бонго за победител в изборите, беше проведена по непрозрачен начин и че Конституционният съд не е взел надлежно предвид констатираните нередности в някои провинции, по-специално в О-Огоуе, намираща се под контрола на Али Бонго; изразява съжаление поради отказа на Конституционния съд да се проведе повторно преброяване на гласовете и сравняване на бюлетините, преди те да бъдат унищожени;

5.  изразява дълбока загриженост във връзка с политическата криза в Габон и ескалиращото насилие между протестиращите и силите за сигурност след огласяването на резултатите от президентските избори през 2016 г.;

6.  осъжда решително сплашването и отправянето на заплахи срещу членове на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите, както и оспорването на нейната неутралност и прозрачност; изразява дълбоко съжаление поради факта, че независимо от Меморандума за разбирателство, подписан с правителството на Габон, мисията на ЕС за наблюдение на изборите получи само ограничен достъп до централизираните протоколи в местните избирателни комисии (МИК) и в централата на Националната избирателна комисия (CENAP) и че това попречи на мисията на ЕС за наблюдение на изборите да осъществи наблюдение върху ключови елементи от процеса за избор на президент;

7.  отбелязва започването на 14 ноември 2016 г. на национален диалог по предложение на Али Бонго; поради това изразява резерви по отношение на достоверността и значимостта на тези процеси; изтъква обаче, че водещата фигура от опозицията, Жан Пинг, отказва да участва и желае самият той да започне национален диалог;

8.  настоятелно призовава правителството на Габон да извърши цялостна и бърза реформа на изборната уредба, като вземе предвид препоръките на мисията на ЕС за наблюдение на изборите с цел да я подобри и да я направи напълно прозрачна и надеждна; подчертава, че органите в Габон трябва да гарантират пълно и лоялно сътрудничество с всички имащи отношение национални и международни заинтересовани страни, за да се гарантира, че следващите парламентарни избори ще бъдат напълно прозрачни и честни и ще се проведат в свободна, демократична, приобщаваща и мирна обстановка;

9.  призовава за независимо и обективно разследване на свързаното с изборите насилие и твърденията за тежки нарушения на правата на човека и на основните свободи и подчертава, че е необходимо да се гарантира, че всички отговорни лица ще бъдат подведени под съдебна отговорност; призовава освен това ЕС, в сътрудничество с ООН и Африканския съюз, да продължи да наблюдава внимателно цялостното положение в Габон и да докладва за всички случаи на нарушаване на правата на човека и на основните свободи; отбелязва исканията за на предварително разследване от Международния наказателен съд на насилието в периода след изборите;

10.  настоятелно призовава Съвета да започне процес на консултации съгласно член 96 от Споразумението от Котону при липса на напредък в рамките на засиления политически диалог; призовава Съвета, в случай че не може да бъде постигнато споразумение в рамките на процеса на консултации, да разгледа възможността за налагане на целеви санкции срещу лицата, отговорни за насилието и нарушенията на правата на човека след изборите и за подкопаването на основите на демократичния процес в страната;

Демократична република Конго

11.  изразява съжаление поради факта, че правителството на Конго не проведе президентските избори в рамките на конституционния срок; отново отправя своя призив да се предприемат всички необходими стъпки, за да се създаде благоприятна среда за провеждането на свободни, честни и надеждни избори не по-късно от декември 2017 г. при пълно спазване на Конституцията на Конго и Африканската харта за демокрация, избори и управление;

12.  настоятелно призовава всички политически участници да започнат мирен и конструктивен диалог, за да се предотврати задълбочаване на настоящата политическа криза, и да се въздържат от по-нататъшно насилие и провокации;

13.  приветства положените от Националната конференция на епископите на Конго (CENCO ) усилия за изграждането на по-широк консенсус относно политическия преход; отбелязва споразумението, постигнато в края на декември 2016 г., с което се отказва трети мандат на президента Кабила и се призовава за провеждане на изборите преди края на 2017 г.; припомня на всички страни ангажимента им по това споразумение и във връзка с това ги насърчава да прилагат всички негови компоненти, както и да определят конкретен график за следващите избори във възможно най-кратък срок; припомня им високия залог, ако те не постигнат успех;

14.  настоятелно приканва конгоанското правителство незабавно да предприеме мерки по нерешените въпроси, свързани с последователността на изборния график, неговия бюджет и актуализирането на избирателните списъци, за да се даде възможност за провеждането на свободни, честни и прозрачни избори; припомня, че Независимата национална избирателна комисия следва да е безпристрастна и приобщаваща институция с достатъчно ресурси, за да се създадат условия за един всеобхватен и прозрачен процес;

15.  призовава Европейския съюз и неговите държави членки да подкрепят изпълнението на споразумението и провеждането на изборния процес; призовава всички международни участници да предоставят важна политическа, финансова, техническа и логистична подкрепа на ДРК, необходима за провеждането на изборите до декември 2017 г.; призовава за прозрачност по отношение на цялата финансова подкрепа от страна на Европейския съюз и неговите държави членки за конгоанските избори;

16.  настоятелно призовава за пълно, задълбочено и прозрачно разследване на твърденията за нарушения на правата на човека, извършени по време на протестите, с оглед идентифициране на виновниците и привличането им към отговорност;

17.  приветства приемането на целевите санкции на ЕС, включително забрани за пътуване и замразяване на активи, спрямо отговорните за насилствените действия и за подкопаването на демократичния процес в ДРК; призовава Съвета да разгледа възможността за удължаване на срока на действие на тези ограничителни мерки в случай че насилието продължи, както се предвижда в Споразумението от Котону;

°

°  °

18.  призовава Съвета на ООН по правата на човека да разследва сериозните нарушения на правата на човека, настъпили неотдавна в двете държави;

19.  призовава конгоанските и габонските органи при първа възможност да ратифицират Африканската харта за демокрация, избори и управление;

20.  призовава делегацията на ЕС да използва всички подходящи средства и инструменти за подкрепа на защитниците на правата на човека и движенията в защита на демокрацията, както и да провежда засилен политически диалог с органите, както е заложено в член 8 от Споразумението от Котону;

21.  освен това призовава държавите от ЕС и АКТБ, в сътрудничество с ООН и Африканския съюз, да продължават да наблюдават отблизо цялостното положение в двете държави;

22.  подчертава, че положението в Габон и в ДРК представлява сериозна заплаха за стабилността в региона на Централна Африка като цяло; отново изразява своята подкрепа за Африканския съюз в решаващата му роля за предотвратяване на политическа криза в региона и всяко по-нататъшно дестабилизиране на региона на Големите езера в Африка;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на ДРК и на Габон, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

 

Правна информация