Postupak : 2017/2646(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0245/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0245/2017

Rasprave :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Glasovanja :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0125

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 357kWORD 54k
5.4.2017
PE598.586v01-00}
PE598.587v01-00}
PE603.677v01-00}
PE603.678v01-00}
PE603.679v01-00} RC1
 
B8-0245/2017}
B8-0246/2017}
B8-0249/2017}
B8-0250/2017}
B8-0251/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8-0245/2017)

S&D (B8-0246/2017)

Verts/ALE (B8-0249/2017)

ALDE (B8-0250/2017)

PPE (B8-0251/2017)


o Rusiji, uhićenju Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (2017/2646(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler, Andrey Kovatchev u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein u ime Kluba zastupnika S&D-a
Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a
Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Rusiji, uhićenju Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (2017/2646(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoja prethodna izvješća i rezolucije o Rusiji, posebno rezolucije od 23. listopada 2012.(1), od 13. lipnja 2013. o vladavini prava u Rusiji(2), od 13. ožujka 2014. o Rusiji: izricanje presude prosvjednicima koji su sudjelovali u događajima na trgu Bolotnaja(3), svoju preporuku od 2. travnja 2014., svoje rezolucije od 23. listopada 2014. o zatvaranju nevladine organizacije „Memorial” (dobitnice nagrade Saharov 2009. godine) u Rusiji(4), od 15. siječnja 2015. o Rusiji, a posebno o slučaju Alekseja Navaljnog(5), od 12. ožujka 2015. o ubojstvu ruskog oporbenog čelnika Borisa Njemcova i stanju demokracije u Rusiji(6), te od 24. studenog 2016. o slučaju Ildara Dadina, zatvorenika savjesti u Rusiji(7),

–  uzimajući u obzir ruski Ustav, posebno njegov članak 29., kojim se štiti sloboda govora, i članak 31., kojim je obuhvaćeno pravo na slobodu okupljanja, te međunarodne obveze u području ljudskih prava na koje se Rusija obvezala kao članica Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i UN-a,

–  uzimajući u obzir „Partnerstvo za modernizacijuˮ pokrenuto 2010. u Rostovu na Donu te činjenicu da se rusko vodstvo obvezalo na vladavinu prava kao temelj modernizacije Rusije,

–   uzimajući u obzir članak 5. Opće deklaracije o ljudskim pravima i članak 7. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kojih je Ruska Federacija stranka, a kojima je propisano da nitko neće biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni,

–   uzimajući u obzir Deklaraciju Ujedinjenih naroda o borcima za ljudska prava koju je 9. prosinca 1998. usvojila Opća skupština UN-a,

–   uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 16. ožujka 2017. o ukrajinskim zatvorenicima u Rusiji i stanju na Krimu(8),

–   uzimajući u obzir sedmo periodično izvješće o Ruskoj Federaciji koje je razmatrao Odbor za ljudska prava Ujedinjenih naroda na svojoj 3136. i 3137. sjednici, koje su održane 16. i 17. ožujka 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je 26. ožujka 2017. između 33 000 i 93 000 ljudi sudjelovalo u skupovima protiv korupcije, marševima i prosvjedima u više od 80 gradova diljem Rusije; budući da je policija u raznim ruskim gradovima zadržala 2 000 prosvjednika, od kojih njih oko 1 000 u Moskvi; budući da je oporbeni političar Aleksej Navaljni pritvoren i kažnjen novčanom kaznom od 350 USD za organiziranje zabranjenih prosvjeda te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 dana; budući da se ocjenjuje da su to bili najveći prosvjedi nakon demonstracija protiv Kremlja održanih 2011. i 2012. godine;

B.   budući da je presuda Lenjinskog okružnog suda u Kirovu (8. veljače 2017.) izrečena ruskom oporbenom političaru Alekseju Navaljnom zbog optužbi za pokušaj utaje poslužila da se ušutka još jedan neovisni politički glas u Ruskoj Federaciji; budući da je Europski sud za ljudska prava presudio da je Navaljnom bilo uskraćeno pravo na pošteno suđenje u postupku koji se 2013. protiv njega vodio zbog istih optužbi;

C.  budući da je ruska Vlada pokrenula kaznenu istragu protiv nepoznatih počinitelja koji su na internetu pozvali na prosvjede u Moskvi 2. travnja 2017. na kojima se tražila ostavka predsjednika vlade Dmitrija Medvjedeva, prestanak ruskih vojnih operacija u Ukrajini i Siriji te puštanje Navaljnog na slobodu i plaćanje odštete aktivistima pritvorenima tijekom moskovskih prosvjeda 26. ožujka; budući da je 2. travnja najmanje 31 osoba uhićena za vrijeme oporbenih prosvjeda u Moskvi, a zatim pritvorena zbog „ugrožavanja javnog reda”;

D.  budući da se Ruska Federacija, kao punopravna članica Vijeća Europe, potpisnica Opće deklaracije UN-a o pravima čovjeka i Konvencije UN-a protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, obvezala na poštovanje načela demokracije, vladavine prava te temeljnih sloboda i ljudskih prava; budući da je Europska unija u više navrata ponudila dodatnu pomoć i stručno znanje kako bi pomogla Rusiji da modernizira svoj ustavni i pravni poredak, u skladu sa standardima Vijeća Europe, te da ga se pridržava;

E.   budući da postoji zabrinutost u vezi s razvojem događaja u Ruskoj Federaciji u pogledu poštovanja i zaštite ljudskih prava i poštovanja zajednički dogovorenih demokratskih načela i vladavine prava; budući da je Ruska Federacija ratificirala 11 od 18 međunarodnih ugovora o ljudskim pravima;

F.   budući da je Kazneni zakon Ruske Federacije izmijenjen i da je uveden novi članak 212.1, prema kojem se osoba može kazniti za kršenje Zakona o javnom okupljanju bez obzira na činjenicu da se tom izmjenom ograničava sloboda govora i okupljanja;

G.   budući da je prema Centru za ljudska prava „Memorial” broj političkih zatvorenika u zemlji posljednjih godina znatno porastao i da ih je 2016. godine bilo 102;

1.  osuđuje policijske operacije u Ruskoj Federaciji kojima se pokušavaju spriječiti i rastjerati mirni prosvjedi protiv korupcije te pritvaranje stotina građana, uključujući Alekseja Navaljnog, čija je organizacija pokrenula prosvjede;

2.  poziva ruske vlasti da odmah puste na slobodu Alekseja Navaljnog i sve mirne prosvjednike, novinare i aktiviste pritvorene za prosvjedima protiv korupcije održanima u Moskvi i nizu ruskih gradova 26. ožujka i 2. travnja 2017. te da odustanu od svih optužbi protiv njih; naglašava činjenicu da ruske vlasti snose punu odgovornost za sigurnost i dobrobit pritvorenih osoba;

3.  naglašava činjenicu da su izrečene kazne politički motivirane i poziva rusko pravosuđe da pokaže neovisnost od političkih utjecaja; poziva ruske vlasti da prekinu sa zastrašivanjem novinara, političkih protivnika te političkih aktivista i aktivista civilnog društva, da u potpunosti poštuju međunarodne obveze u vezi s ljudskim pravima i da jamče slobodu medija i slobodu okupljanja;

4.  prima na znanje velik odaziv na rasprostranjenim prosvjedima protiv korupcije širom Ruske Federacije u nedjelju, 26. ožujka 2017., osobito veliku mobilizaciju mladih koji su se okupili protiv korupcije i sve autoritarnije vladavine u Rusiji; pozdravlja taj angažman kao znak većeg zanimanja za javna i politička pitanja koji ulijeva nadu;

5.  izražava veliku zabrinutost da je pritvaranje Alekseja Navaljnog dokaz da ruske vlasti koriste Zakon o javnom okupljanju kao sredstvo za izricanje zatvorskih kazni prosvjednicima po brzom postupku i da pritom provode sustavnu zloupotrebu;

6.  osuđuje stalne napore da se Aleksej Navaljni ušutka i izražava potporu naporima njegove organizacije u povećavanju osviještenosti o korupciji u javnim ustanovama i među političkim predstavnicima i javnim dužnosnicima te u borbi protiv korupcije; veoma je zabrinut zbog sudske odluke iz veljače 2017., kojom se Aleksej Navaljni zapravo isključuje iz političke borbe, kojom se dodatno ograničava politički pluralizam u Rusiji i koja postavlja ozbiljna pitanja o pravičnosti demokratskih procesa u Rusiji;

7.  podsjeća da je sloboda mirnog okupljanja pravo, a ne povlastica, i da to pravo, zajedno s pravom na slobodu mišljenja i izražavanja te slobodu okupljanja ima ključnu ulogu u stvaranju i postojanju istinski demokratskog sustava; poziva ruske vlasti da se u potpunosti pridržavaju međunarodnih obveza koje su preuzele, što znači i onih u okviru Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), da poštuju temeljne slobode izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja, što su temeljna prava upisana u ruski Ustav, te da odmah puste na slobodu pritvorene mirne prosvjednike;

8.  poziva ruske vlasti da okončaju sve oblike uznemiravanja, uključujući i one na pravosudnoj razini, usmjerene protiv političkih protivnika, novinara i boraca za ljudska prava u Ruskoj Federaciji, te da se pobrinu za to da oni u svim okolnostima mogu neometano provoditi svoje zakonom dozvoljene aktivnosti;

9.   smatra da je niz suđenja i sudskih postupaka tijekom posljednjih nekoliko godina protiv članova oporbe i nevladinih organizacija bacilo sumnju na neovisnost i nepristranost pravosudnih institucija Ruske Federacije; potiče ruska pravosudna tijela i tijela kaznenog progona da svoje dužnosti obnašaju na nepristran i neovisan način, bez uplitanja politike;

10. naglašava da se sloboda okupljanja u Ruskoj Federaciji odobrava na temelju članka 31. ruskog Ustava i na temelju Europske konvencije o ljudskim pravima čija je stranka i Rusija pa su ih samim time ruske vlasti obvezne poštovati; poziva Rusku Federaciju da poštuje načela vladavine prava, slobode govora i okupljanja;

11. podsjeća na važnost toga da Rusija, kao članica Vijeća Europe i OESS-a, u potpunosti poštuje svoje međunarodne pravne obveze te temeljna ljudska prava i vladavinu prava sadržane u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima;

12. poziva Rusku Federaciju da izmijeni zakonodavstvo kojim se neopravdano ograničava i kriminalizira sloboda okupljanja; osuđuje činjenicu da je Ruska Federacija novim zakonodavnim aktom usvojenim u prosincu 2015. ovlastila Ustavni sud da poništi presude Međunarodnog suda za ljudska prava;

13.  prima na znanje navode o korupciji vodećih ruskih političara; poziva Komisiju, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da sustavno djeluju protiv svakog pokušaja pranja novca ili nezakonito ostvarene imovine u EU-u; isto tako nalaže Istražnom odboru o „Panamskim dokumentima” da obrati dodatnu pozornost na sve tragove tijeka sumnjivog ruskog novca u banke u EU-u;

14. poziva Vijeće i države članice da osmisle jedinstvenu politiku prema Rusiji koja će države članice i institucije EU-a obvezati na slanje snažne zajedničke poruke o ulozi ljudskih prava u odnosima EU-a i Rusije te o potrebi ukidanja pritiska na slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja u Rusiji;

15. poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu i ESVD da se pobrinu za to da se u okviru savjetovanja između EU-a i Rusije o ljudskim pravima, kad se ona obnove, iznesu slučajevi svih osoba koje se progoni iz političkih razloga i da se od ruskih predstavnika na tim savjetovanjima službeno zatraži da daju odgovore za svaki pojedini slučaj; poziva predsjednike Vijeća i Komisije, kao i potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da nastave pomno pratiti te slučajeve, da ova pitanja postavljaju u različitim susretima i na sastancima s Rusijom te da izvijeste Parlament o razmjenama mišljenja s ruskim vlastima;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Vijeću Europe, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju te predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije;

17.  osuđuje teroristički napad u Sankt Peterburgu i traži od predsjednika da izrazi najdublju sućut i solidarnost sa žrtvama, njihovim obiteljima i ruskim narodom.

(1)

SL C 68 E, 7.3.2014., str. 13.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0284.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0253.

(4)

SL C 274, 27.7.2016., str. 21.

(5)

SL C 300, 18.8.2016., str. 2.

(6)

SL C 316, 30.8.2016., str. 126.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0446.

(8)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0087.

Pravna napomena