Postupak : 2017/2647(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0253/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0253/2017

Rasprave :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Glasovanja :

PV 06/04/2017 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0126

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 362kWORD 49k
5.4.2017
PE603.681v01-00}
PE603.684v01-00}
PE603.686v01-00}
PE603.689v01-00}
PE603.691v01-00} RC1
 
B8-0253/2017}
B8-0256/2017}
B8-0258/2017}
B8-0261/2017}
B8-0263/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8-0253/2017)

S&D (B8-0256/2017)

Verts/ALE (B8-0258/2017)

ALDE (B8-0261/2017)

PPE (B8-0263/2017)


o stanju u Bjelarusu (2017/2647(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler, Andrey Kovatchev u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a
Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Bjelarusu (2017/2647(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije i preporuke o Bjelarusu, uključujući i one o europskoj politici susjedstva,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika izaslanstva za odnose s Bjelarusom od 27. ožujka 2016., izjavu glasnogovornika Europske službe za vanjsko djelovanje od 17. ožujka 2017., izjave posebnog izvjestitelja UN-a za stanje ljudskih prava u Bjelarusu od 14. i od 28. ožujka 2017., izjavu donesenu na Parlamentarnoj skupštini OESS-a 24. ožujka 2017., izjave direktora OESS-a/ODIHR-a od 17. i 26. ožujka 2017., izjavu Odbora za ljudska prava Parlamentarne skupštine OESS-a od 27. ožujka 2017. i izjavu Opservatorija za zaštitu ljudskih prava (Međunarodni savez za ljudska prava – Svjetska organizacija za borbu protiv mučenja ) od 29. ožujka 2017. o nedavnim uhićenjima mirnih prosvjednika i nezakonitim pritvaranjima u Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Bjelarusu, posebno one od 15. veljače 2016. kojima se ukidaju mjere ograničavanja protiv 170 pojedinaca i tri bjelaruska poduzeća,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2017/350 od 27. veljače 2017.(1) kojom se do 28. veljače 2018. produžuju mjere ograničavanja protiv Bjelarusa koje uključuju embargo na oružje te zamrzavanje imovine i zabranu putovanja za četiri osobe koje su uvrštene na popis zbog povezanosti s nerazriješenim nestankom dvojice oporbenih političara, jednog poduzetnika i jednog novinara tijekom 1999. i 2000.,

–  uzimajući u obzir parlamentarne izbore održane 11. rujna 2016. i predsjedničke izbore održane 11. listopada 2015., uzimajući u obzir brojne izjave bjelaruskih vlasti da će neke od preporuka koje je OESS/ODIHR dao nakon predsjedničkih izbora 2015. biti provedene prije parlamentarnih izbora 2016. i uzimajući u obzir konačno izvješće OESS-a/ODIHR-a od 28. siječnja 2016. o predsjedničkim izborima u Bjelarusu održanima 11. listopada 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Međunarodnog saveza za ljudska prava i centra za ljudska prava Viasna o prisilnom radu i raširenim kršenjima radničkih prava u Bjelarusu,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima i Deklaraciju UN-a o borcima za ljudska prava, UN-ov Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Europsku konvenciju o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je bjelaruska vlada uvela predsjedničku uredbu br. 3 o „sprječavanju ovisnosti o socijalnoj pomoći”, tzv. „porezu na socijalne parazite”, koju je predsjednik Aleksandar Lukašenko potpisao 2015. i koja se počela provoditi u veljači 2017., a riječ je o uredbi kojom se sankcionira nezaposlenost uvođenjem posebne pristojbe za financiranje javnih rashoda, koja iznosi otprilike 240 EUR, odnosno dvije trećine prosječne mjesečne plaće u Bjelarusu, za prisilni rad za one građane koji su zaposleni manje od 183 dana u godini; budući da je ta uredba naišla na široku kritiku građana, aktivista i novinara;

B.  budući da se od 17. veljače i kroz cijeli ožujak 2017., unatoč pritisku državnih medija i sigurnosnih snaga te prisutnosti naoružanih službenika koji su zaduženi za rastjerivanje prosvjednika, u više desetaka gradova diljem Bjelarusa odvijaju masovni mirni prosvjedi u kojima sudjeluju tisuće građana i koji su nastali kao odgovor na donošenje predsjedničke uredbe br. 3 i na izgradnju poslovnog središta u blizini Kurapatija, memorijalnog centra posvećenog Staljinovim žrtvama;

C.  budući da su vlasti nasilno odgovorile na te prosvjede, osobito 25. i 26. ožujka 2017.; budući da su mirni prosvjednici 25. ožujka na Dan slobode krenuli u povorku glavnom avenijom u Minsku, ali ih je spriječio kordon interventne policije; budući da su snage sigurnosti napale prosvjednike, udarajući žene, maloljetnike i starije osobe; budući da su uhićene stotine prosvjednika, uključujući domaće i strane novinare koji su izvještavali o tim događajima; budući da je najmanje 700 osoba pritvoreno u Minsku, od kojih su neki bili slučajni prolaznici;

D.  budući da je pritvorena i velika skupina boraca za ljudska prava koji su promatrali mirne prosvjede; budući da je prema podacima centra za ljudska prava Viasna do kraja dana 27. ožujka ukupno 177 osoba dobilo sudska rješenja jer ih se teretilo za sudjelovanje u prosvjedima 25. ožujka i da su 74 osobe zadržane u administrativnom pritvoru, a za 93 osobe izrečena je novčana kazna; budući da je prije prosvjeda preventivno uhićeno više od stotinu članova oporbe;

E.  budući da je pod optužbom da su planirali nerede sa skupinama obučenima u Ukrajini, Poljskoj i Litvi uhićeno 27 osoba, među kojima i Zmicer Daškevič, bivši politički zatvorenik i vođa pokreta Fronta mladih; budući da su suočeni s kaznenim djelom za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju do tri godine: budući da nacionalna obavještajna agencija KGB odbija dati informacije o broju osoba uhićenih u vezi s tzv. „slučajem masovnih nereda”;

F.  budući da je istaknuti član oporbe i bivši predsjednički kandidat Mikola Statkevič, koji je trebao predvoditi prosvjede u Minsku, bio uhićen i tri dana zadržan u pritvoru KGB-a, bez ikakvih informacija o tome gdje se nalazi; budući da su uhićeni i Sergej Kulinič i Sergej Kuncevič; budući da je poznati bjelaruski pjesnik i kandidat na predsjedničkim izborima 2010. Uladzimir Njakljaev također nezakonito pritvoren uoči okupljanja 25. ožujka i da je kao posljedica toga morao biti hospitaliziran zbog pogoršanog zdravstvenog stanja; budući da su tijekom ožujka 2017. uhićeni Pavel Sevjarinec, Vitalji Rimaševski, Anatolj Ljabedzka i Jurij Gubarevič zajedno s još nekolicinom aktivista civilnog društva; budući da je 23. ožujka u Minsku uhićen zamjenik predsjednika Pokreta za slobodu Ales Lahvinec; budući da je preventivno pritvoreno otprilike 60 promatrača za ljudska prava;

G.  budući da je 25. ožujka 2017. policija upala u prostorije centra za ljudska prava Viasna u glavnom gradu Bjelarusa i da je preventivno uhitila najmanje 57 osoba uključenih u praćenje mirnih prosvjeda koji su bili u tijeku; budući da su prije toga pritvoreni i osuđeni na kratkotrajnu zatvorsku kaznu drugi borci za ljudska prava, kao što je voditelj centra za ljudska prava „Pravna pomoć za stanovništvo” Oleg Volček i član podružnice centra za ljudska prava Viasna u Gomelju Anatolj Poplavni; budući da je član centra Viasna Leonid Sudalenka također pritvoren i osuđen jer je predao više od 200 pritužbi građana protiv odredbi spomenute predsjedničke uredbe br. 3;

H.  budući da je prema podacima Bjeloruskog udruženja novinara zabilježeno 120 slučajeva kršenja prava novinara; budući da je diljem zemlje bio onemogućen pristup internetu i da su novinari sankcionirani jer su izvještavali o događajima ili su osuđivani na zatvorsku kaznu na temelju optužbi za izgredničko ponašanje ili nepoštovanje policijskih naredbi; budući da neki od njih još čekaju sudski postupak; budući da je od 12. ožujka 2017. zabilježeno 20 slučajeva uznemiravanja novinara televizijske kuće Belsat i budući da su 31. ožujka policijske snage upale u prostorije Belsata i izvršile pretragu te su zaplijenile i odnijele dio opreme;

I.  budući da je riječ o najozbiljnijim događajima od suzbijanja prosvjeda 2010. i da se nažalost mogu smatrati pogoršanjem; budući da se ovaj novi val represije događa točno jednu godinu nakon što je EU odlučio da će pokrenuti tzv. politiku ponovne uspostave odnosa s Bjelarusom;

J.  budući da je Bjelarus članica OESS-a i da je prihvatio obveze poštovanja prava na mirno okupljanje i udruživanje; budući da su spomenuta masovna uhićenja, pretjerana uporaba sile nad prosvjednicima i izvješća o pretresima prostorija organizacija civilnog društva jasna kršenja tih obveza;

K.  budući da je Bjelarus jedina zemlja u Europi u kojoj se i dalje provodi smrtna kazna; budući da je prva smrtna kazna u 2017. izrečena 17. ožujka;

L.  budući da je EU u veljači 2016. ukinuo većinu svojih mjera ograničavanja protiv bjelaruskih dužnosnika i pravnih subjekata u znak dobre volje kako bi potaknuo Bjelarus na poboljšanje stanja u pogledu ljudskih prava, demokracije i vladavine prava; budući da je Vijeće u svojim zaključcima o Bjelarusu donesenima 15. veljače 2016. naglasilo potrebu za jačanjem suradnje između EU-a i Bjelarusa u nizu područja povezanih s gospodarstvom, trgovinom i pomoći, čime se Bjelarusu otvorila mogućnost da zatraži financiranje od Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj;

M.  budući da je izgledno da će se teško gospodarsko stanje u Bjelarusu dodatno pogoršavati te da su najvažniji sektori i dalje u vlasništvu države i da su pod državnom upravom i sustavom kontrole; budući da Bjelarus sve više ovisi o ruskoj gospodarskoj pomoći;

N.  budući da su ciljevi sudjelovanja Bjelarusa u Istočnom partnerstvu i njegovu parlamentarnom ogranku, Euronestu, jačanje suradnje Bjelarusa i EU-a; budući da bjelaruski parlament nema službeni status u Parlamentarnoj skupštini Euronesta;

O.  budući da je Bjelarus članica Organizacije ugovora o zajedničkoj sigurnosti (CSTO) i da zajedno s Rusijom sudjeluje u vojnim vježbama pod nazivom „Zapad 2017.”, koje obuhvaćaju scenarije koji uključuju napade na zapadne susjede Bjelarusa u kojima se simulira primjena nuklearnog oružja i koji mogu negativno utjecati na sigurnost i nacionalni suverenitet Republike Bjelarusa i regije;

P.  budući da se EU zalaže za stabilnu, demokratsku i prosperitetnu budućnost Bjelarusa na korist građana te zemlje; budući da su znatno poboljšanje u području slobode govora i medija, poštovanje političkih prava običnih građana i oporbenih aktivista te poštovanje vladavine prava i temeljnih prava preduvjeti za bolje odnose između EU-a i Bjelarusa;

1.  osuđuje primjenu sile na mirne prosvjednike i represivnih mjera prije i tijekom prosvjeda 25. ožujka 2017.; naglašava da je, unatoč pozivima međunarodne zajednice na suzdržanost, odgovor sigurnosnih službi bio nekontroliran i neprimjeren; izražava zabrinutost zbog najnovijih događanja u Bjelarusu te ističe jasnu potrebu za širim procesom demokratizacije u toj zemlji;

2.  osuđuje neopravdano ograničavanje prava na mirno okupljanje, slobode izražavanja i udruživanja, uključujući ograničavanje onih koji izražavaju mišljenja o društvenim i drugim javnim pitanjima, a osobito uznemiravanje i pritvaranje neovisnih novinara, članova oporbe, boraca za ljudska prava i drugih prosvjednika;

3.  poziva bjelaruske vlasti da hitno i bezuvjetno puste na slobodu sve mirne prosvjednike, novinare, borce za ljudska prava, aktiviste civilnog društva i članove oporbe koji su pritvoreni u vezi s trenutačnim valom prosvjeda te da odbace sve optužbe protiv njih; smatra da je praksa preventivnih uhićenja potpuno neprihvatljiva; snažno potiče vlasti da obiteljima i široj javnosti hitno otkriju informacije o svim uhićenim osobama;

4.  ponavlja da se primjena sile protiv osoba koje koriste svoje pravo na mirno prosvjedovanje ne može opravdati ni u kojim okolnostima te da su represivne mjere kojima se krši pravo na slobodu govora i okupljanje u suprotnosti s međunarodnim obvezama i Ustavom Republike Bjelarusa; snažno potiče bjelarusku vladu da se uključi u otvoren dijalog s građanima, neovisnim organizacijama civilnog društva i neovisnim medijima;

5.  snažno potiče bjelaruske vlasti da hitno provedu temeljitu i nepristranu istragu u vezi sa svim optužbama za proizvoljna pritvaranja i druga kršenja prava prosvjednika u kontekstu nedavnih prosvjeda; upozorava da bi u slučaju da se ne provede takva istraga EU mogao primijeniti nove mjere ograničavanja u odnosu na najviše bjelaruske dužnosnike odgovorne za nedavno primijenjene represivne mjere;

6.  snažno potiče vlasti da prestanu politički progoniti neovisne medije i okončaju praksu prekršajnog progona i proizvoljne primjene članka 22. stavka 9. točke 2. Upravnog kodeksa na slobodne novinare zbog toga što surađuju sa stranim medijima bez akreditacije, čime se ograničava pravo na slobodu izražavanja i širenje informacija;

7.  snažno potiče bjelaruske vlasti da prestanu s uznemirivanjem civilnog društva, da omoguće potpuno i slobodno pravno funkcioniranje javnih organizacija, da hitno stave izvan snage članak 193./1. Kaznenog zakona, kojim je predviđena kazna za organiziranje aktivnosti neregistriranih javnih udruga i organizacija i sudjelovanje u njima, te da omoguće potpuno, slobodno i neometano pravno funkcioniranje javnih udruga i organizacija, uključujući one nacionalnih manjina i njihovih neovisnih organizacija;

8.  snažno potiče Parlamentarnu skupštinu OESS-a, koja namjerava održati svoje 26. godišnje zasjedanje u srpnju 2017. u Minsku, da uzme u obzir nedavne događaje u Bjelarusu i da kao minimum osigura sudjelovanje političkih stranaka demokratske oporbe, neovisnih medija i organizacija civilnog društva;

9.  poziva bjelarusku vladu da se uključi u konstruktivan dijalog s oporbom i organizacijama civilnog društva te da u potpunosti surađuje s posebnim izvjestiteljem UN-a za stanje ljudskih prava u Bjelarusu, provodeći dugo očekivane reforme u cilju zaštite ljudskih prava i jačanja demokracije; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da i dalje pružaju potporu organizacijama civilnog društva u Bjelarusu i u inozemstvu te da je pojačaju; u tom kontekstu naglašava da je potrebno poduprijeti sve neovisne izvore informacija u bjelaruskom društvu, uključujući radiodifuziju na bjelaruskom jeziku i iz inozemstva; nadalje, poziva posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava da ispita načine i sredstva za promicanje potpune i učinkovite zaštite ljudskih prava u Bjelarusu;

10.  preporučuje stavljanje izvan snage predsjedničke uredbe br. 3 kao proizvoljne, oštre i moralno upitne mjere, kojom se krše međunarodna ljudska prava i koja, prema procjenama, utječe na više od 470 000 građana Bjelarusa;

11.  poziva na obnovu mandata posebnog izvjestitelja UN-a za stanje ljudskih prava u Bjelarusu; poziva bjelarusku vladu da prizna ovlasti posebnog izvjestitelja i da u potpunosti surađuje s njim; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da s posebnim izvjestiteljem UN-a bolje koordinira politiku EU-a prema Bjelarusu; poziva Uniju i njezine države članice da promiču i podrže produljenje mandata posebnog izvjestitelja UN-a kako bi se i dalje pratilo stanje u toj zemlji;

12.  poziva bjelaruske vlasti da hitno nastave raditi na sveobuhvatnoj izbornoj reformi u okviru šireg procesa demokratizacije i u suradnji s međunarodnim partnerima; naglašava da je potrebno uvesti relevantne preporuke OESS-a/ODIHR-a znatno prije lokalnih izbora koji su predviđeni za ožujak 2018.;

13.  snažno potiče vladu da se pridruži globalnom moratoriju na izvršenje smrtne kazne kao prvom koraku prema njezinu trajnom ukidanju;

14.  poziva Komisiju da ubrzavanjem postupaka izdavanja viza i dodjele stipendija dodatno podupre obrazovne programe koji mladima iz Bjelarusa omogućuju studiranje u EU-u;

15.  pozdravlja odluku Vijeća od 27. veljače 2017. o produljenju mjera ograničavanja za četiri osobe i embarga na oružje protiv Bjelarusa do 28. veljače 2018.; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da nastavi pomno pratiti i nadzirati stanje u toj zemlji kako bi se mogla ocijeniti učinkovitost politike konstruktivne ponovne uspostave odnosa koju EU provodi; smatra da bi EU trebao utvrditi jasna mjerila koja bi trebala uključivati dosljedne uvjete koji se odnose na ljudska prava u cilju ostvarenja reformi za zaštitu temeljnih sloboda i ljudskih prava;

16.  poziva Komisiju da ispita jesu li za nuklearnu elektranu Ostrovec, koja je trenutačno u fazi izgradnje, zajamčeni najviši standardi nuklearne sigurnosti i bi li se možda jamstvo EU-a EIB-u na koncu moglo koristiti za financiranje tog nuklearnog postrojenja u Bjelarusu te da procijeni bi li takvo jamstvo bilo u skladu sa sankcijama koje je Unija nametnula Ruskoj Federaciji;

17.  ponovno ističe svoju predanost radu na dobrobiti bjelaruskih građana, potpori njihovih prodemokratskih težnji i inicijativa te doprinosu stabilnoj, demokratskoj i prosperitetnoj budućnosti Bjelarusa; ponavlja da će poštovanje temeljnih građanskih sloboda, vladavine prava i ljudskih prava biti ključni za oblikovanje budućih odnosa između EU-a i Bjelarusa;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, državama članicama, OESS-u/ODIHR-u, Vijeću Europe, bjelaruskim vlastima i Parlamentarnoj skupštini OESS-a.

 

(1)

SL L 50, 28.2.2017., str. 81.

Pravna napomena