Postupak : 2017/2754(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0459/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0459/2017

Rasprave :

PV 06/07/2017 - 8.1
CRE 06/07/2017 - 8.1

Glasovanja :

PV 06/07/2017 - 11.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0308

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 357kWORD 52k
5.7.2017
PE605.586v01-00}
PE605.587v01-00}
PE605.588v01-00}
PE605.589v01-00}
PE605.590v01-00} RC1
 
B8-0459/2017}
B8-0460/2017}
B8-0461/2017}
B8-0462/2017}
B8-0463/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8-0459/2017)

S&D (B8-0460/2017)

ALDE (B8-0461/2017)

ECR (B8-0462/2017)

PPE (B8-0463/2017)


o slučajevima Liu Xiaoboa i Lee Ming-chea (2017/2754(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Soraya Post u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Tamás Meszerics u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o slučajevima Liu Xiaoboa i Lee Ming-chea (2017/2754(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Kini, a posebno one od 21. siječnja 2010. o kršenjima ljudskih prava u Kini(1), posebno o slučaju Liu Xiaoboa, od 14. ožujka 2013. o odnosima EU-a i Kine(2) te od 12. ožujka 2015. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu 2013. i politici Europske unije na tu temu(3),

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Federice Mogherini o statusu Liu Xiaoboa od 30. lipnja 2017.,

–  uzimajući u obzir 35. krug dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Kine održanog 22. i 23. lipnja 2017. u Bruxellesu i izjavu predsjednika Pododbora za ljudska prava (DROI) u povodu tog dijaloga,

–  uzimajući u obzir sastanak na vrhu između EU-a i Kine održan u Bruxellesu 1. i 2. lipnja 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu EU-a s 34. sjednice Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNHRC) od 14. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 9. prosinca 2016. o Međunarodnom danu ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir strateško partnerstvo EU-a i Kine pokrenuto 2003. godine i zajedničku komunikaciju Europske komisije i ESVD-a Europskom parlamentu i Vijeću od 22. lipnja 2016. pod naslovom „Elementi nove strategije EU-a za Kinu”,

–  uzimajući u obzir „Povelju 08”, manifest koji je sastavilo više od 350 kineskih političkih aktivista, znanstvenih djelatnika i branitelja ljudskih prava u kojem se traži socijalna i pravosudna reforma te reforma vlade, a koji je objavljen 10. prosinca 2008., na dan obilježavanja 60. obljetnice donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966. godine,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Liu Xiaobo, istaknuti kineski pisac i aktivist u području ljudskih prava, formalno zadržavan u zatvoru četiri puta tijekom proteklih 30 godina; budući da je Liu Xiaobo 2009. zatvoren na 11 godina zbog „poticanja subverzije protiv državne vlasti” nakon što je pomogao u sastavljanju manifesta poznatoga kao „Povelja 08”; budući da u službenom postupku koji je praćen u sudskom progonu Liu Xiaoboa njemu nije dopušteno da ga netko zastupa ili da sam bude prisutan tijekom službenoga postupka, dok diplomatima iz više od deset država, uključujući nekoliko država članica EU-a, tijekom cijelog suđenja nije dopušten pristup sudnici;

B.  budući da je supruga Liu Xiaoboa, Liu Xia, unatoč tome što nikad nije optužena ni za kakvo kazneno djelo, u kućnom pritvoru otkad mu je 2010. dodijeljena Nobelova nagrada za mir i da joj je otad onemogućen gotovo sav ljudski kontakt, osim s najbližom obitelji i nekoliko prijatelja;

C.  budući da je 8. listopada 2010. Odbor za Nobelovu nagradu Liu Xiaobou dodijelio Nobelovu nagradu za mir kao priznanje za njegovu „dugu i nenasilnu borbu za temeljna ljudska prava u Kini”;

D.  budući da je Liu Xiaobo nedavno prebačen iz zatvora u sjeveroistočnoj kineskoj pokrajini Liaoning u bolnicu u glavnome gradu te pokrajine Shenyangu u kojoj prima medicinsku njegu za svoje ozbiljno zdravstveno stanje nakon što mu je dijagnosticiran kasni stadij raka jetre;

E.  budući da su kineska nadležna tijela odbijala zahtjeve Liu Xiaoboa i njegove supruge da se za njega potraži liječenje izvan Kine ili da se on premjesti u svoj dom u Pekingu;

F.  budući da su 154 laureata Nobelove nagrade 29. lipnja 2017. objavila zajedničko pismo upućeno predsjedniku Narodne Republike Kine u kojem apeliraju na kinesku vladu da dopusti da Liu Xiaobo i njegova supruga Liu Xia otputuju u inozemstvo radi liječenja;

G.  budući da je Lee Ming-che, glasoviti tajvanski prodemokratski aktivist poznat po zagovaranju ljudskih prava putem društvenih medija, nestao 19. ožujka 2017. nakon prelaska iz Makaa u Zhuhai u kineskoj pokrajini Guangdong; budući da je kineski Ured za tajvanske poslove na tiskovnoj konferenciji potvrdio da su nadležna tijela zadržala gospodina Leeja i da nad njim provode istragu zbog sumnje da je „sudjelovao u aktivnostima kojima se ugrožava nacionalna sigurnost”;

H.   budući da kineske vlasti nisu pružile pouzdane dokaze za teške optužbe protiv Lee Ming-chea; budući da je Lee zatvoren u trenutku u kojem se odnosi između dviju strana koje dijeli Tajvanski prolaz pogoršavaju; budući da je Lee bio aktivan u pružanju informacija o demokratskoj političkoj kulturi Tajvana svojim prijateljima u Kini preko internetskih platformi koje kineska vlada može pratiti;

I.   budući da je Kina posljednjih nekoliko godina napredovala u pogledu ostvarivanja gospodarskih i socijalnih prava, u čemu su se odrazili njezini prioriteti u vezi s pravom ljudi na egzistenciju, dok se od 2013. stanje ljudskih prava u Kini nastavilo pogoršavati, pri čemu je vlada pojačala svoj animozitet prema iskazima mirnog neslaganja, vladavini prava, slobodi izražavanja i slobodi vjeroispovijesti, kao što je nedavno bio slučaj s biskupom Peterom Shao Zhuminom koji je prisilno udaljen iz svoje biskupije u Wenzhouu 18. svibnja 2017.;

J.   budući da je kineska vlada donijela nove zakone, posebno Zakon o državnoj sigurnosti, Zakon o suzbijanju terorizma, Zakon o kibersigurnosti te Zakon o postupanju prema stranim nevladinim organizacijama, kojima se služi za proganjanje onih koji sudjeluju u javnom aktivizmu i mirnom kritiziranju vlade kao prijetnji državnoj sigurnosti, kao i za jačanje cenzure, nadzora i kontrole pojedinaca i društvenih skupina te za odvraćanje pojedinaca od javnoga zalaganja za ljudska prava i vladavinu prava;

K.   budući da je prošloga mjeseca grčka vlada odbila potvrditi izjavu EU-a u kojoj se kritizira provođenje represije nad aktivistima i disidentima u Kini i koju je 15. lipnja trebalo podnijeti Vijeću Ujedinjenih naroda za ljudska prava u Ženevi; budući da je to bio prvi put da EU nije podnio takvu izjavu glavnome tijelu UN-a za ljudska prava;

L.   budući da bi promicanje i zaštita ljudskih prava, demokracije i vladavine prava trebali i dalje biti u središtu dugotrajnog odnosa EU-a i Kine, u skladu s obvezom EU-a da štiti te vrijednosti u svojem vanjskom djelovanju te u skladu s izraženim interesom Kine da se tih istih vrijednosti pridržava u vlastitom razvoju i međunarodnoj suradnji;

1.   poziva kinesku vladu da hitno i bezuvjetno pusti na slobodu Liu Xiaoboa, dobitnika Nobelove nagrade za mir za 2010., a da njegovoj supruzi Liu Xia ukine kućni pritvor i dopusti mu da primi medicinsku njegu u bilo kojem mjestu po njihovu odabiru;

2.   snažno potiče kineske vlasti da Liu Xiaobou omoguće neograničen pristup obitelji, prijateljima i pravnom savjetniku;

3.   poziva kineske vlasti da smjesta oslobode Lee Ming-chea jer nije pružen nikakav pouzdan dokaz koji bi se odnosio na njegov slučaj, da objave informaciju o točnom mjestu njegova boravka i da u međuvremenu zajamče da se nad Lee Ming-cheom ne provodi mučenje i drugo zlostavljanje te da mu se dopusti pristup obitelji, odvjetniku po njegovu izboru i odgovarajuća zdravstvena skrb;

4.  i dalje je iznimno zabrinut zbog ustrajnih pokušaja kineske vlade da ušutka aktere civilnoga društva, uključujući branitelje ljudskih prava, aktiviste i odvjetnike;

5.  podsjeća na to da je važno da EU pokreće pitanje kršenja ljudskih prava u Kini prilikom svakoga političkoga dijaloga i dijaloga o ljudskim pravima s kineskim vlastima, u skladu s posvećenošću EU-a tomu da prema toj zemlji nastupa čvrsto, jasno i jedinstveno, među ostalim i u redovnim dijalozima o ljudskim pravima koji su više usmjereni na rezultate; nadalje podsjeća da se Kina u kontekstu trenutačnog procesa reforme i većeg angažmana u svijetu uključila u međunarodni okvir za ljudska prava potpisavši niz međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima; stoga poziva na nastavak dijaloga s Kinom kako bi se ostvarila dana obećanja;

6.  potiče Kinu da ratificira Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;

7.  žali zbog neuspjeha EU-a u pogledu podnošenja izjave o ljudskim pravima u Kini na sastanku Vijeća UN-a za ljudska prava u Ženevi u lipnju; poziva države članice EU-a da zauzmu čvrst pristup Kini koji se temelji na vrijednostima te od njih očekuje da neće poduzimati jednostrane inicijative ili radnje kojima bi se mogla ugroziti povezanost, učinkovitost i dosljednost djelovanja EU-a;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi i parlamentu Narodne Republike Kine.

 

 

(1)

SL C 305E, 11.11.2010., str. 9.

(2)

SL C 36, 29.1.2016., str. 126.

(3)

SL C 316, 30.8.2016., str. 141.

Pravna napomena