Eljárás : 2017/3003(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0691/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0691/2017

Viták :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Szavazatok :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Elfogadott szövegek :


KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 274kWORD 50k
13.12.2017
PE614.314v01-00}
PE614.326v01-00} RC1
 
B8-0691/2017}
B8-0702/2017} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8-0691/2017)

PPE (B8-0702/2017)


Salvadorról: a vetélés miatt megvádolt nők (2017/3003(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok a PPE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Salvadorról: a vetélés miatt megvádolt nők (2017/3003(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Korrupció elleni egyezményére és az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) a korrupció elleni amerikaközi egyezményére,

–  tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre (CEDAW),

–  tekintettel az egyenlőségről, a méltányosságról és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló 2016. évi, a nők erőszakmentest életéről szóló 2012. évi, illetve a gyermekek és kamaszok átfogó védelméről (LEPINA) szóló 2009. áprilisi salvadori törvényekre,

–  tekintettel a Salvadorra vonatkozó időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelés munkacsoportjának 2014. évi jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek emberi jogi helyzetével foglalkozó különleges előadójának 2017. augusztus 18-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának 2017. november 17-i, a salvadori kiküldetése végén tett nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a Transparency International 2016. évi korrupcióérzékelési indexében Salvador a 95. helyen szerepelt a 176 országból; mivel 2016 júliusának közepéig a Legfőbb Ügyészség 93 korrupcióhoz kapcsolódó eset vizsgálatáról tett jelentést, amelyekből csak hét jutott el ítéletig;

B.  mivel 2016 augusztusában a Legfőbb Ügyészség bűnügyi korrupciós vizsgálatot indított Mauricio Funes volt elnök ellen, akinek a nicaraguai Ortega elnök politikai menedékjogot nyújtott országában; mivel 2017 novemberében őt és fiát jogellenes meggazdagodás tárgyában bűnösnek találták; mivel 2016 októberében Elias Antonio Saca volt elnököt letartóztatták több millió dollár közpénz elsikkasztásának vádja miatt;

C.  mivel a bandákhoz kapcsolódó, elharapózó erőszak miatt Salvadort tartják a világ egyik legveszélyesebb országának; mivel 2015 januárja és 2017 februárja között több mint ezer civil lakost és 45 rendőrt gyilkoltak meg a rendőrség és az állítólagos bandatagok közötti fegyveres összecsapásokban; mivel a nagy mértékű erőszak súlyos hatással volt az emberek életére, és növelte a kényszerű lakóhelyelhagyás és a migráció szintjét Salvadoron belül;

D.  mivel az állam teljes mértékben ellenőrzést gyakorol az ország börtönei felett a rendkívüli biztonsági intézkedések révén, amelyek 2016 áprilisa óta több ezer embert helyeztek meghosszabbított és elszigetelt fogva tartás alá embertelen körülmények között, és a családi látogatások meghosszabbított felfüggesztésével;

E.  mivel halvaszületés vagy vetélés esetén gyakran úgy vélik, hogy a nők szándékosan vetettek véget a terhességnek, még ha e feltételezésnek nincs is bizonyítéka; mivel 2000 és 2014 között 147 nőt vádoltak meg gyilkossággal, és 49-et el is ítéltek – 26 nőt emberölés és 23 nőt abortusz miatt – halvaszületés vagy vetélés után;

F.  mivel 2017 július 5-én Evelyn Beatriz Hernandez Cruzt 30 éves börtönbüntetésre ítélték gyilkosság miatt egy halvaszületés után; mivel a tárgyalás a jelentések szerint szabálytalan volt, mivel a bíró közvetlen és elegendő bizonyíték nélkül fogadta el az ügyészség azon érvelését, miszerint Evelyn Beatriz Hernandez Cruz szándékosan ölte meg a magzatot; mivel a feljebbviteli bíróság helybenhagyta az ítéletet;

G.  mivel 2007-ben Teodora del Carmen Vásquez halvaszületést élt át, és elegendő bizonyíték és hatékony jogi csapat nélkül ítélték el; mivel az elmúlt 10 évet börtönben töltötte, és még mindig ügyének felülvizsgálatára vár;

H.  mivel a „Las 17” nevű csoport a legsúlyosabban elítélt nőkből áll, akiket évtizedes börtönbüntetésekre ítéltek 2000 és 2011 között; mivel többet közülük szabadon engedtek, miután a bíróságok felülbírálták az előző ítéleteket;

1.  határozottan elutasítja a halvaszületést vagy vetélést átélt nők és lányok elítélését és bebörtönzését, és felhív azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátásukra; úgy véli, hogy ilyen ítéletek miatt senkit sem szabad bebörtönözni;

2.  sürgeti a kormányt, hogy tegye lehetővé a halvaszületéssel vagy vetéléssel megvádolt nőknek, hogy szabadlábon várják meg a tárgyalást, és hogy tartsák magukat az ártatlanság vélelméhez és a megfelelő folyamatokhoz ezekben az esetekben és a kapcsolódó eljárásokban; emlékezteti a kormányt és az igazságszolgáltatást, hogy kötelesek betartani minden egyén számára az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés és a tisztességes tárgyalást biztosító elvek nemzetközi normáit, és hogy a bűnösséget csak konkrét és elegendő bizonyíték felmutatása után lehet megállapítani, a Salvador által is aláírt Római Statútumnak megfelelően;

3.  felhívja a kormányt minden egészségügyi dolgozó esetében a szakmai titoktartás, és a betegek adatai bizalmas kezelésének, valamint a terhességhez kapcsolódó valamennyi egészségügyi szolgáltatás minőségének biztosítására;

4.  felhív a terhes lányok hátrányos megkülönböztetését, a családtagok által elkövetett bántalmazást és az iskolákban a lányok hátrányos megkülönböztetését tiltó és büntető, újonnan elfogadott jogszabály nyomon követési mechanizmusának létrehozására;

5.  mély aggodalommal tölti el a korrupció emelkedő szintje, ami gátolja a gazdasági fejlődést, a jogállamiságot és a demokráciát; felhív egy nemzetközi eszköz gyors elfogadására a korrupció elleni harc és különösen a közfeladatot ellátó személyek által elkövetett korrupciós cselekmények elleni megfelelő fellépések nemzetközi együttműködésének előmozdítására és elősegítésére; felhívja Salvadort, hogy írja alá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezményét;

6.  sürgeti a nemzeti hatóságokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a bandák által érintett emberek megsegítésére és védelmére az erőszak szintjének csökkentése érdekében; sürgeti a hatóságokat, hogy vizsgálják ki az emberi jogi jogvédők és újságírók elleni támadásokat Salvadorban, akik fenyegetésekkel, megfélemlítéssel és rágalomhadjárattal néznek szembe, és hogy alakítsanak ki hatékony eszközöket védelmük biztosítására; felhívja az uniós tagállamokat és intézményeket, hogy növeljék a Salvadorban a nők és lányok jogaiért kampányoló helyi emberi jogi jogvédőknek és nem kormányzati szervezeteknek nyújtott támogatást;

7.  elítéli a börtönökben az embertelen gyakorlatokat, mint amilyen a kínzás, a fogvatartottak magánzárkába zárása és a családi látogatások felfüggesztése; felhívja a kormányt a kínzás elleni egyezményhez csatolt fakultatív jegyzőkönyv aláírására, a valamennyi börtönben és fogva tartásra szolgáló létesítményben a kínzás, illetve az embertelen és megalázó bánásmód megakadályozásának eszközeként; kéri, hogy a független nemzetközi szervezetek hozzáférhessenek a fogva tartásra szolgáló létesítményekhez;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanácsnak, Salvador elnökének, kormányának és parlamentjének, a Közép-amerikai Parlamentnek, az EuroLat Parlamenti Közgyűlésnek, valamint a Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségének.

 

Jogi nyilatkozat