Postupak : 2018/2712(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0259/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0259/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.2
CRE 31/05/2018 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0232

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 465kWORD 56k
30.5.2018
PE621.644v01-00}
PE621.645v01-00}
PE621.646v01-00}
PE621.647v01-00}
PE621.648v01-00}
PE621.653v01-00} RC1
 
B8-0259/2018}
B8-0260/2018}
B8-0261/2018}
B8-0262/2018}
B8-0263/2018}
B8-0268/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0259/2018 (ECR)

B8-0260/2018 (Verts/ALE)

B8-0261/2018 (EFDD)

B8-0262/2018 (S&D)

B8-0263/2018 (PPE)

B8-0268/2018 (ALDE)


o položaju boraca za prava žena u Saudijskoj Arabiji (2018/2712(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor, Helga Trüpel u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta  o položaju boraca za prava žena u Saudijskoj Arabiji (2018/2712(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Saudijskoj Arabiji, osobito onu od 11. ožujka 2014. o Saudijskoj Arabiji, njezinim odnosima s EU-om i ulozi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi(1), od 12. veljače 2015. o slučaju g. Raifa Badawija u Saudijskoj Arabiji(2) i od 8. listopada 2015. o slučaju Alija Muhameda al-Nimra(3),

–  uzimajući u obzir da je 2015. saudijskom blogeru Raifu Badawiju dodijeljena Nagrada Saharov za slobodu mišljenja i izražavanja,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 29. svibnja 2018. dao glasnogovornik Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o nedavnim uhićenjima u Saudijskoj Arabiji, uključujući proizvoljno pritvaranje i nestanak bez pravičnog postupka Nawafa Talala Rasheeda, princa iz dinastije al-Rashid i sina pokojnog pjesnika Nawafa Talala bin Abdula Aziza al-Rashida,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjedništva za državnu sigurnost Saudijske Arabije od 18. svibnja 2018. o uhićenjima sedam osumnjičenika,

–  uzimajući u obzir novi nacrt zakona kojim se zabranjuje uznemiravanje i koji je 28. svibnja 2018. odobrilo saudijsko vijeće Shura,

–  uzimajući u obzir utjecaj na ljudska prava, i na nacionalnoj i na regionalnoj razini, koji su imale sankcije koje su Kataru uvele Saudijska Arabija i druge države te izvješće o učinku zaljevske krize na ljudska prava koje je objavio Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava u prosincu 2017.,

–  uzimajući u obzir da je Saudijska Arabija članica Vijeća UN-a za ljudska prava i Komisije UN-a za položaj žena te da će od siječnja 2019. biti članica Izvršnog vijeća te Komisije,

–  uzimajući u obzir govor povjerenika Christosa Stylianidesa u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku tijekom rasprave u Europskom parlamentu od 4. srpnja 2017. o izboru Saudijske Arabije za članicu Komisije UN-a za status žena,

–  uzimajući u obzir zaključna zapažanja Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena od 9. ožujka 2018. o kombiniranom trećem i četvrtom peridičnom izvješću o Saudijskoj Arabiji(4),

–  uzimajući u obzir zajednički podnesak o Saudijskoj Arabiji u ime organizacije ALQST, Zaljevskog centra za ljudska prava i Međunarodnog saveza za ljudska prava povodom 69. zasjedanja Odbora UN-a za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena 7. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW),

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su 15. svibnja 2018. saudijske vlasti zbog aktivizma za prava žena uhitile sedam žena – Loujain al-Hathloul, Aishu al-Mana, Madehu al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Azizu al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walau al-Shubbar – i četiri muškaraca – Ibrahima Fahada Al-Nafjana, Ibrahima al-Modeimigha, Mohammeda al-Rabiaha i Abdulaziza al-Meshaala; budući da su uhićeni borci za ljudska prava u međuvremenu optuženi za podupiranje aktivnosti stranih krugova, regrutiranje osoba koje se nalaze na osjetljivim položajima u vladi i opskrbljivanje stranih krugova novcem radi destabilizacije Kraljevine; budući da su ti aktivisti poznati po svojoj kampanji protiv zabrane vožnje za žene i za ukidanje sustava muškog skrbništva; budući da su uhićeni neposredno prije očekivanog ukidanja zabrane vožnje za žene 24. lipnja 2018.;

B.  budući da su Madeha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al-Mana i Hessah al-Sheikh navodno oslobođene 24 svibnja 2018.;

C.  budući da je slučaj Loujain al-Hathloul osobito alarmantan jer je u ožujku 2018. protiv svoje volje premještena iz Abu Dhabija u Saudijsku Arabiju nakon što je prisustvovala na sjednici Odbora UN-a za uklanjanje diskriminacije žena u vezi s pregledom stanja u Saudijskoj Arabiji; budući da joj je izrečena zabrana putovanja do njezina nedavnog uhićenja i trenutačno je u izolaciji, navodno kao i mnogi drugi aktivisti;

D.  budući da u Saudijskoj Arabiji vrijede najstroža ograničenja za žene, unatoč nedavnim reformama koje je vlada provela za promicanje prava žena u sektoru zapošljavanja; budući da je saudijski politički i društveni sustav i dalje nedemokratski i diskriminatorni, prema kojem su žene građani drugog reda i kojim se ne dopušta sloboda vjeroispovijesti i uvjerenja te se ozbiljno diskriminira mnogobrojna strana radna snaga i oštro suzbija svako neslaganje;

E.  budući da su istraga i rad u vezi s tim predmetom još u tijeku te da je teško doći do informacija o uhićenjima zbog ograničenih informacija koje objavljuju saudijske vlasti;

F.  budući da su saudijske vlasti 25. svibnja 2018. uhitile istaknutog borca za ljudska prava Mohammeda al-Bajadija, koji je član osnivač zabranjene saudijske Udruge za građanska i politička prava, koja je snage sigurnosti optužila za zloupotrebu;

G.  budući da su nekoliko dana nakon uhićenja boraca za ljudska prava mediji bliski vladi i platforme društvenih medija pokrenuli snažnu kampanju njihova sramoćenja, osuđujući ih da su „izdajnici” koji predstavljaju prijetnju za državnu sigurnost; budući da stručnjaci smatraju da kampanja koja se trenutačno vodi protiv boraca za ljudska prava upućuje na to da im se namjerava izreći potencijalno vrlo oštra kazna;

H.  budući da se saudijsko društvo postupno, ali kontinuirano mijenja te budući da su saudijske vlasti donijele niz mjera kako bi se poboljšala situacija u pogledu priznavanja žena kao ravnopravnih građana, kao što su davanje prava glasa na općinskim izborima, omogućivanje pristupa savjetodavnom vijeću Shura i Nacionalnom vijeću za ljudska prava, ukidanje zabrane vožnje za žene i dopuštanje pristupa javnim sportskim događajima;

I.  budući da bi plan reforme Vizija 2030., usmjeren na ekonomsku i društvenu preobrazbu zemlje na temelju osnaživanja žena, trebao biti istinska prilika za saudijske žene da osiguraju svoju pravnu emancipaciju, što je ključno za potpuno uživanje prava u skladu s CEDAW-om; no budući da izgleda da je nedavni val uhićenja aktivista za prava žena u suprotnosti s tim ciljem i može skrenuti pozornost s plana reformi;

J.  budući da je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman al-Saud ponudio retoričku potporu reformama prava žena, posebno tijekom turneje po Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, no te su reforme zasad ograničene, a sustav muškog skrbništva, koji je najveća prepreka za prava žena, ostao je velikim dijelom netaknut; budući da je povrh toga nadzirao raširenu represiju nad istaknutim aktivistima, odvjetnicima i borcima za ljudska prava, što se pojačalo od kad je učvršćena kontrola nad sigurnosnim institucijama zemlje;

K.  budući da Saudijska Arabija ima niz diskriminirajućih zakona, posebno pravne odredbe koje se odnose na osobni status, položaj radnica migranata, Zakonik o civilnom statusu, Zakon o radu, Zakon o državljanstvu i sustav muškog skrbništva, u skladu s kojim žene mogu ostvariti većinu svojih prava iz konvencije CEDAW tek nakon što to odobri muški skrbnik;

L.  budući da u Saudijskoj Arabiji postoji snažna zajednica internetetskih boraca za ljudska prava i da Saudijska Arabija ima najveći broj korisnika Twittera na Bliskom istoku; budući da je zbog cenzuriranja saudijskih medija i interneta te kažnjavanja onih koji kritiziraju vladu ili vjeru Saudijska Arabija na popisu „neprijatelja interneta” koji sastavljaju Reporteri bez granica; budući da su sloboda izražavanja i sloboda tiska i medija, na internetu i izvan njega, ključni preduvjeti i katalizatori za demokratizaciju i reformu te bitni za nadzor vlasti; budući da je dobitnik Nagrade Saharov 2015. Raif Badawi i dalje u zatvoru samo zbog mirnog izražavanja svojih stajališta;

M.  budući da je Indeks ljudskog razvoja UN-a za 2015. za Saudijsku Arabiju 0,847 te da se u skladu s tim zemlja nalazi na 38. mjestu među 188 zemalja i teritorija; budući da je indeks rodne nejednakosti UN-a za Saudijsku Arabiju 0,257 te je zemlja na 50. mjestu među 159 zemalja na indeksu za za 2015.; budući da je u Globalnom izvješću o nejednakostima između spolova za 2017. koje je objavio Svjetski gospodarski forum Saudijska Arabija na 138. mjestu od ukupno 144 zemlje;

N.  budući da je opća zadrška Saudijske Arabije u pogledu konvencije CEDAW prema mišljenju Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena nespojiva s ciljem i namjenom Konvencije i u skladu s njezinim člankom 28. nedopuštena; budući da se Saudijska Arabija obvezala na „poštovanje najviših standarda u promicanju i zaštiti ljudskih prava” kad se 2013. uspješno kandidirala za članstvo u Vijeću UN-a za ljudska prava;

1.  poziva saudijske vlasti da okončaju sve oblike uznemiravanja, među ostalim i na pravosudnoj razini, usmjerene protiv Eman al-Nafjan, Azize Al-Youssef, Loujain al-Hathloul, Aishe al-Mana, Madehe al-Ajroush, Hessah al-Sheikh, Walae al-Shubbar, Mohammeda al-Rabiaha i Ibrahima al-Mudaimeegha te svih ostalih boraca za ljudska prava u zemlji kako bi mogli nastaviti s radom bez neopravdanih prepreka i straha od odmazde;

2.  osuđuje aktualnu represiju nad borcima za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji, uključujući borce za prava žena, kojom se potkopava vjerodostojnost procesa reforme u toj zemlji; poziva vladu Saudijske Arabije da odmah i bezuvjetno pusti na slobodu sve borce za ljudska prava i ostale zatvorenike savjesti koji su pritvoreni i osuđeni samo zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i mirnog djelovanja u području ljudskih prava; osuđuje neprestanu i sustavnu diskriminaciju žena i djevojčica u Saudijskoj Arabiji;

3.  odaje počast saudijskim ženama i borcima za prava žena koji se zalažu za iskorjenjivanje svih oblika nepoštenog postupanja i diskriminacije, kao i onima koji su stali u obranu ljudskih prava bez obzira na poteškoće s kojima se suočavaju;

4.  pozdravlja obećanje o ukidanju zabrane vožnje za žene u Saudijskoj Arabiji u okviru programa „Vizija 2030.”;

5.  ističe da se prema svim pritvorenicima, uključujući i borce za ljudska prava, mora postupati u skladu sa skupom načela za zaštitu svih osoba u bilo kojem obliku pritvora ili zatvora koji je usvojen Rezolucijom 43/173 Opće skupštine UN-a od 9. prosinca 1988.;

6.  napominje da su međunarodna automobilska poduzeća, posebno ona sa sjedištem u EU-u, već započela s oglašavanjem usmjerenim na žene prije no što je zabrana vožnje za žene ukinuta;

7.  duboko je zabrinut zbog raširenosti rodno uvjetovanog nasilja u Saudijskoj Arabiji, koje se i dalje ne prijavljuje i ne dokumentira u dovoljnoj mjeri, a opravdava se razlozima kao što je potreba da se žene discipliniraju pod skrbništvom muškaraca; potiče vlasti Saudijske Arabije da donesu sveobuhvatno zakonodavstvo za konkretno definiranje i kriminalizaciju svih oblika rodno uvjetovanog nasilja nad ženama, osobito silovanja, uključujući i silovanje u braku, seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja te da uklone sve prepreke na koje žene nailaze kad je riječ o pristupu pravosuđu;

8.  zgrožen je postojanjem sustava muškog skrbništva u kojem se još uvijek u mnogim područjima očekuje odobrenje muškog skrbnika, primjerice kad je riječ o međunarodnim putovanjima, pristupu uslugama zdravstvene zaštite, odabiru boravišta, braku, podnošenju pritužbi u okviru pravosudnog sustava i napuštanju državnih skloništa za zlostavljane žene ili prihvatnih centara; ističe da taj sustav odražava duboko ukorijenjen patrijarhalni sustav koji prevladava u zemlji;

9.  poziva saudijske vlasti na reviziju Zakona o udrugama i zakladama iz prosinca 2015. kako bi se aktivisticama omogućilo da se organiziraju te slobodno i samostalno djeluju bez neopravdanog uplitanja vlasti; također poziva na reviziju Zakona o borbi protiv terorizma, Zakona o borbi protiv kiberkriminaliteta i Zakona o tisku i tiskovinama, koji se opetovano koriste za kazneni progon boraca za ljudska prava, te svih diskriminatornih propisa prisutnih u pravnom sustavu;

10.  poziva saudijske vlasti da ratificiraju Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, da povuku zadršku u pogledu Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i da ratificiraju fakultativni protokol uz tu konvenciju kako bi saudijske žene u potpunosti uživale prava osigurana Konvencijom, kao i da ukinu dječje brakove, prisilne brakove i obvezna pravila odijevanja za žene; poziva Saudijsku Arabiju da uputi trajni poziv predstavnicima svih posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava da posjete zemlju;

11.  poziva saudijske vlasti da omoguće postojanje neovisnog tiska i medija te da svim stanovnicima Saudijske Arabije zajamče slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja; osuđuje represiju nad borcima za ljudska prava i prosvjednicima koji mirno prosvjeduju; ističe da su mirno zalaganje za osnovna zakonska prava i izražavanje kritika preko društvenih medija oblici izražavanja neophodnog prava; potiče vlasti Saudijske Arabije da ukinu ograničenja nametnuta borcima za ljudska prava koja im zabranjuju istupe u društvenim i međunarodnim medijima;

12.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da osiguraju potpunu provedbu smjernica EU-a o borcima za ljudska prava te da povećaju potporu borcima za ljudska prava i njihovu zaštitu, osobito kad je riječ o ženama koje se bore za ljudska prava;

13.  poziva EU da na idućoj sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava podnese rezoluciju o položaju boraca za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji; poziva EU da na sljedećem sastanku Vijeća za ljudska prava te na zasjedanju Komisije za položaj žena upozori na pitanje članstva država s upitnom situacijom u pogledu poštovanja ljudskih prava, među ostalim i u pogledu poštovanja prava žena i ravnopravnosti spolova; poziva EU da Vijeću UN-a za ljudska prava predloži imenovanje posebnog izvjestitelja za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji;

14.  poziva EU da raspravu o ljudskim pravima, posebice o položaju žena koje se bore za ljudska prava, uvrsti kao stalnu točku u dnevni red godišnjeg sastanka na vrhu između EU-a i Vijeća za suradnju u Zaljevu te drugih bilateralnih i multilateralnih foruma; poziva Vijeće da razmotri uvođenje ciljanih mjera protiv pojedinaca odgovornih za teška kršenja ljudskih prava; napominje da pravila o dodjeljivanju nagrade Chaillot za promicanje ljudskih prava u regiji Vijeća za suradnju u Zaljevu ograničavaju prijave na osobe koje su zakonski registrirane i aktivne u „konstruktivnoj suradnji s vlastima”;

15.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da aktivno podrže skupine civilnog društva i pojedince koji se bore za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji, među ostalim organiziranjem posjeta zatvorima, nadziranjem suđenja i javnim izjavama;

16.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu, Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da nastave s dijalogom sa Saudijskom Arabijom o ljudskim pravima, temeljnim slobodama i zabrinjavajućoj ulozi te zemlje u regiji; izražava svoju spremnost za konstruktivan i otvoren dijalog sa saudijskim vlastima, među ostalim i s parlamentarnim zastupnicima, o provedbi njihovih međunarodnih obveza u području ljudskih prava; poziva na razmjenu stručnih znanja o pravosudnim i pravnim pitanjima kako bi se učvrstila zaštita individualnih prava u Saudijskoj Arabiji;

17.  poziva vlasti Saudijske Arabije da obustave bičevanje Raifa Badawija te da ga odmah i bezuvjetno puste iz pritvora jer ga se smatra zatvorenikom savjesti, pritvorenim i osuđenim samo zato što je ostvario svoje pravo na slobodu izražavanja; poziva EU da nastavi upozoravati na njegov slučaj u svim komunikacijama na visokoj razini;

18.  poziva saudijske vlasti na hitno uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao koraka prema njezinu ukidanju; poziva na reviziju svih smrtnih kazni kako bi se zajamčilo da su se na tim suđenjima poštovali međunarodni standardi;

19.  poziva saudijske vlasti da zaustave poticanje na mržnju i diskriminaciju usmjerenu protiv vjerskih manjina te svih drugih pojedinaca i skupina izloženih kršenju ljudskih prava od strane Saudijske Arabije, među ostalim i kad je riječ o stranim državljanima iz zemalja drugih regija;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Visokom povjereniku UN-a za ljudska prava, Komisiji za položaj žena, vladama i parlamentima država članica EU-a, Vijeću UN-a za ljudska prava, Njegovu Veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu al Saudu, princu Mohammadu bin Salmanu Al Saudu, Vladi Kraljevine Saudijske Arabije i glavnom tajniku Centra za nacionalni dijalog Kraljevine Saudijske Arabije.

 

 

(1)

SL C 378, 9.11.2017., str. 64.

(2)

SL C 310, 25.8.2016., str. 29.

(3)

SL C 349, 17.10.2017., str. 34.

(4)

CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

Posljednje ažuriranje: 30. svibnja 2018.Pravna napomena