Eljárás : 2018/2712(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0259/2018

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0259/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 31/05/2018 - 7.2
CRE 31/05/2018 - 7.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0232

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 399kWORD 58k
30.5.2018
PE621.644v01-00}
PE621.645v01-00}
PE621.646v01-00}
PE621.647v01-00}
PE621.648v01-00}
PE621.653v01-00} RC1
 
B8-0259/2018}
B8-0260/2018}
B8-0261/2018}
B8-0262/2018}
B8-0263/2018}
B8-0268/2018} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:

B8-0259/2018 (ECR)

B8-0260/2018 (Verts/ALE)

B8-0261/2018 (EFDD)

B8-0262/2018 (S&D)

B8-0263/2018 (PPE)

B8-0268/2018 (ALDE)


a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (2018/2712(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport nevében
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor, Helga Trüpel a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről  (2018/2712(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szaúd-Arábiáról szóló korábbi, különösen a Szaúd-Arábiáról, az Unióval való kapcsolatairól, illetve a Közel-Keleten és Észak-Afrikában játszott szerepéről szóló, 2014. március 11-i(1), a Ráif Badavi ügyéről szóló, 2015. február 12-i(2), valamint az Ali Mohammed al-Nimr ügyéről szóló, 2015. október 8-i(3) állásfoglalásaira;

–  tekintettel arra, hogy 2015-ben Ráif Badavi szaúdi bloggernek ítélték oda a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának szóvivője által tett 2018. május 29-i nyilatkozatra a legutóbbi szaúd-arábiai letartóztatásokról, köztük az Al-Rashid dinasztiához tartozó Nawaf Talal Rasheed herceg – Nawaf Talal bin Abdul Aziz Al-Rashid egykori költő fia – önkényes letartóztatásáról és eltűnéséről,

–  tekintettel a szaúd-arábiai állambiztonsági elnökségnek a hét gyanúsított letartóztatásáról szóló, 2018. május 18-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a bántalmazást törvényen kívül helyező, a szaúdi súra tanács által 2018. május 28-án jóváhagyott új jogszabálytervezetre,

–  tekintettel a Szaúd-Arábia és más országok által Katar ellen bevezetett szankciók emberi jogi hatására országon belül és regionálisan egyaránt, valamint az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatala (OHCHR) által 2017 decemberében kiadott, az Öböl-válság emberi jogi hatásáról szóló jelentésre,

–  tekintettel arra, hogy Szaúd-Arábia tagja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának (CSW), valamint hogy 2019 januárjától tagja lesz a CSW végrehajtó tanácsának,

–  tekintettel Hrisztosz Sztilianidesz biztos által az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnökének (főképviselő/alelnök) nevében a 2017. július 4-i európai parlamenti vita során tett felszólalásra Szaúd-Arábia megválasztásáról a CSW tagjának;

–  tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó ENSZ-bizottságnak a Szaúd-Arábiáról szóló együttes harmadik és negyedik időszaki, 2018. március 9-i jelentésére(4),

–  tekintettel az ALQST, az Emberi Jogok Öböl-menti Központja (GCHR) és az Emberi Jogi Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (FIDH) 2018. március 7-i közös beadványára Szaúd-Arábiáról a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó ENSZ-bizottság 69. ülésén,

–  tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményre (CEDAW),

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára;

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2018. május 15. óta a szaúdi hatóságok hét nőt – Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar – és négy férfit – Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammed al-Rabiah és Abdulaziz al-Meshaal – tartóztattak le a nőjogi aktivizmusuk miatt; mivel a letartóztatott emberi jogi jogvédőket azóta azzal vádolták meg, hogy támogatják a külföldi körök tevékenységeit, érzékeny kormányzati pozíciók számára vesznek fel embereket, és a királyság destabilizációja céljából pénzelik a külföldi köröket; mivel ezek az aktivisták a gépjárművezetéssel kapcsolatosan a nőkre vonatkozó tilalom ellen és a férfi gyámok rendszerének eltörléséért kampányoltak; mivel a gépjárművezetéssel kapcsolatosan a nőkre vonatkozó tilalom 2018. június 24-ére tervezett feloldása előtt tartóztatták le őket;

B.  mivel Madeha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al-Mana és Hessah al-Sheikh a jelentések szerint 2018. május 24-én szabadlábra került;

C.  mivel Loujain al-Hathloul esete különösen aggasztó, mivel őt akarata ellenére Abu-Dzabiból Szaúd-Arábiába szállították 2018 márciusában, miután részt vett a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó ENSZ-bizottság Szaúd-Arábia vizsgálatáról szóló ülésén; mivel a közelmúltbeli letartóztatásáig utazási tilalmat rendeltek el számára, és jelenleg a jelentések szerint más aktivistákkal együtt teljes elkülönítésben tartják;

D.  mivel Szaúd-Arábiában kivételesen szigorú korlátozások vonatkoznak a nőkre, annak ellenére, hogy a foglalkoztatás terén kormányzati reformok születtek a közelmúltban a nők jogainak érvényesítésére; mivel a szaúdi politikai és szociális rendszer továbbra is antidemokratikus és megkülönböztető, másodrendű polgárokként kezeli a nőket, nem teszi lehetővé a vallás és a hit szabadságát, komoly hátrányos megkülönböztetésben részesíti az ország jelentős külföldi munkaerejét, és súlyosan elnyom minden tiltakozó hangot;

E.  mivel az ügy vizsgálata és megtárgyalása még mindig folyik, és nehezen érkezik információ a letartóztatásokról, mivel a szaúdi hatóságok alig adnak információt;

F.  mivel 2018. május 25-én a szaúdi hatóságok letartóztatták a neves emberi jogi jogvédő Mohammed al-Bajadit, a betiltott szaúdi civil és politikai jogok egyesületének alapító tagját, amely bántalmazással gyanúsította meg a biztonsági erőket;

G.  mivel az emberi jogi jogvédők letartóztatása után néhány nappal kormányközeli médiacsatornák és közösségi média platformok rosszindulatú lejáratókampányt indítottak ellenük, az állambiztonságot fenyegető árulónak kiáltva ki őket; mivel szakértők szerint az emberi jogi jogvédők ellen jelenleg folytatott lejárató kampány azt sejteti, hogy valószínűleg nagyon súlyos büntetést akarnak kiróni rájuk;

H.  mivel a szaúdi társadalom fokozatosan, de folyamatosan változik, és mivel a szaúdi hatóságok számos intézkedést fogadtak el a nők egyenlő polgárokként való elismerésének javítására, mint például szavazati jog biztosítása számukra a helyhatósági választásokon, hozzáférés biztosítása számukra a konzultatív súra tanácshoz és a nemzeti emberi jogi tanácshoz, a gépjárművezetéssel kapcsolatosan a nőkre vonatkozó tilalom feloldása, valamint hozzáférés biztosítása számukra nyilvános sporteseményekhez;

I.  mivel a nők szerepvállalásának megerősítésén alapuló, az ország gazdasági és szociális átalakítását felvázoló „Vízió 2030” című reformterv valódi esély lehetne a szaúdi nők számára a törvény előtti egyenjogúságuk biztosítására, ami alapvető fontosságú a CEDAW szerinti jogaik teljes mértékű érvényesítéséhez; mivel azonban a nőjogi aktivisták közelmúltbeli letartóztatási hulláma a jelek szerint akadályozza ezt a célt, és sokan visszakoznak a reformtervtől;

J.  mivel Mohammad bin Salman Al Saud, a szaúdi trónörökös szóban támogatásáról biztosította a nőjogi reformokat, főleg az Európában és az Egyesült Államokban tett körútján, de eddig korlátozott mértékben valósultak csak meg ezek a reformok, és a nők jogait legsúlyosabban csorbító férfi gyámok rendszere még mindig fennáll; mivel emellett a herceg felügyelte a neves aktivisták, ügyvédek és emberi jogi jogvédők nagyszabású letartóztatását, ami csak erősödött azóta, hogy hozzáfogott az ország biztonsági intézményei feletti ellenőrzésének megszilárdításához;

K.  mivel Szaúd-Arábiának számos megkülönböztető jogszabálya van, különösen a személyes állapothoz, a női migráns munkavállalókhoz, a családi állapot törvényéhez, a munka törvénykönyvéhez, a nemzetiségi törvényhez és a férfi gyámok rendszeréhez kapcsolódó rendelkezések, amely utóbbi értelmében a CEDAW szerint őket megillető legtöbb jogot a nők csak egy férfi gyám jóváhagyásával gyakorolhatják;

L.  mivel Szaúd-Arábiában igen élénk az online emberi jogi jogvédők közössége, és a Közel-Keleten itt a legmagasabb a Twitter-felhasználók száma; mivel Szaúd-Arábia szerepel a Riporterek határok nélkül szervezetnek az internet ellenségeit felsoroló listáján a szaúdi média és az internet cenzúrázása miatt, valamint azért, mert büntetést ró ki azokra, akik a kormányt vagy a vallást bírálják; mivel a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint az online és a hagyományos sajtó és média szabadsága a demokratizálódási folyamat és a reform lényeges előfeltétele, valamint biztosítja a hatalom alapvető ellenőrzését; mivel a 2015. évi Szaharov-díjas Ráif Badavi még mindig börtönben ül csupán azért, mert békésen hangot adott a véleményének;

M.  mivel Szaúd-Arábiának 2015-ben 0,847 volt az ENSZ humán fejlettségi mutatójának értéke, 38. helyen a 188 ország és terület közül; mivel Szaúd-Arábiában az ENSZ nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatójának értéke 0,257, 50. helyen a 159 országból 2015-ben; mivel Szaúd-Arábia a 144-ből a 138. helyen végzett a nemek közötti szakadékról szóló, a Világgazdasági Fórum által kiadott 2017-es globális jelentésben;

N.  mivel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó ENSZ-bizottság szerint Szaúd-Arábiának a CEDAW-egyezménnyel kapcsolatos általános kifogása nem egyeztethető össze az egyezmény tárgyával és céljával, és annak 28. cikke értelmében megengedhetetlen; mivel Szaúd-Arábia vezetés kötelezettséget vállalt arra, hogy „a legmagasabb szintű normák fenntartását képviseli az emberi jogok előmozdításában és védelmében”, amikor sikeresen pályázott az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2013. évi tagságára;

1.  felszólítja a szaúdi hatóságokat Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar, Mohammed al-Rabiah és Ibrahim al-Mudaimeegh, és az ország minden más emberi jogi jogvédője elleni, az igazságszolgáltatási szinten is zajló bántalmazás minden formájának beszüntetésére, hogy indokolatlan akadályoztatás és a megtorlástól való félelem nélkül folytathassák a munkájukat;

2.  elítéli a Szaúd-Arábiában zajló, az emberi jogi jogvédők, köztük a nőjogi jogvédők elnyomását, ami aláássa az ország reformfolyamatának hitelességét; felszólítja Szaúd-Arábia kormányát, hogy azonnal és feltétel nélkül engedje szabadon a csupán a szólásszabadsághoz való joguk és a békés emberi jogi munkájuk gyakorlása miatt fogva tartott és elítélt összes emberi jogi jogvédőt és más lelkiismereti foglyot; elítéli a nők és a lányok elleni folyamatos, rendszerszintű hátrányos megkülönböztetést Szaúd-Arábiában;

3.  tiszteletét fejezi ki a tisztességtelen és megkülönböztető bánásmód ellen küzdő szaúdi nők és nőjogi jogvédők, valamint azok iránt, akik a nehézségek ellenére megvédték az emberi jogokat;

4.  üdvözli az arra tett ígéretet, hogy a Vízió 2030 terv részeként a királyság területén feloldják a gépjárművezetéssel kapcsolatosan a nőkre vonatkozó tilalmat;

5.  hangsúlyozza, hogy minden fogvatartottra, köztük az emberi jogi jogvédőkre vonatkozó bánásmódnak tiszteletben kell tartania a bármely formában fogva tartott vagy börtönbüntetésüket töltő személyek védelméről szóló ENSZ-elveket, melyeket az ENSZ Közgyűlése 1988. december 9-én fogadott el a 43/173. számú határozattal;

6.  megjegyzi, hogy a nemzetközi, főleg az Unióban található autógyártók már elkezdték a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó hirdetési kampányt a gépjárművezetéssel kapcsolatosan a nőkre vonatkozó tilalom feloldása előtt;

7.  mélységesen aggasztja a nemi alapú erőszak elterjedése Szaúd-Arábiában, ami nagyrészt bejelentés és dokumentálás nélkül marad, és amit olyan kifogásokkal indokolnak, mint hogy a nőket a férfi gyámsággal kell fegyelmezni; sürgeti a szaúdi hatóságokat, hogy fogadjanak el átfogó jogszabályokat a nőkkel szembeni nemi alapú erőszak minden formájának, különösen a nemi erőszak, köztük a párkapcsolaton belüli nemi erőszak, a szexuális támadás és a szexuális zaklatás konkrét megfogalmazására és büntetésére, valamint hogy töröljék el a nők igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését gátló minden akadályt;

8.  aggasztja a férfi gyámság rendszerének megléte, amelynek értelmében még mindig számos területen, köztük a nemzetközi utazás, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a lakóhely megválasztása, a házasságkötés, az igazságszolgáltatási rendszer ellen panasz benyújtása, a bántalmazott nők számára fenntartott állami menedékhely elhagyása, és a fogdák elhagyása terén elvárt a férfi gyám jóváhagyása; kiemeli, hogy ez a rendszer az országot kormányzó, mélyen gyökerező patriarchális rendszer leképezése;

9.  felhívja a szaúdi hatóságokat az egyesületekről és alapítványokról szóló 2015. decemberi törvény felülvizsgálatára, hogy a női aktivisták megszervezhessék magukat, és szabadon és függetlenül, a hatóságok indokolatlan beavatkozása nélkül végezhessék a munkájukat; sürgeti emellett a terrorizmus elleni törvény, a kiberbűnözés elleni törvény és a sajtóról és a publikációkról szóló törvény felülvizsgálatát is, amelyeket ismételten felhasználnak az emberi jogi jogvédők elleni eljárásokban, emellett sürgeti a jogszabályi rendszerben meglévő valamennyi megkülönböztető rendelkezés felülvizsgálatát;

10.  felhívja a szaúdi hatóságokat a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának ratifikálására, a CEDAW-val kapcsolatos fenntartásaik visszavonására és a CEDAW fakultatív jegyzőkönyvének ratifikálására, hogy a szaúdi nők teljes mértékben élhessenek az egyezményben biztosított jogaikkal, emellett a gyermekházasság, a kényszerházasság és nők számára kötelező öltözködési szabályok megszüntetésére; sürgeti Szaúd-Arábiát, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának összes különleges eljárása számára küldjön állandó meghívót;

11.  felszólítja a szaúdi hatóságokat, hogy engedélyezzék a független sajtó és média működését, valamint az ország valamennyi lakosa számára biztosítsák a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a békés gyülekezés szabadságát; elítéli az emberi jogi jogvédők és tüntetők elnyomását, amikor békésen demonstrálnak; hangsúlyozza, hogy az alapvető, törvény szerinti jogokért való békés kampányolás vagy a közösségi médiában bíráló megjegyzések terjesztése egy elvitathatatlan jog megnyilvánulásai, sürgeti a szaúdi hatóságokat, hogy töröljék el az emberi jogi jogvédőkre vonatkozó azon korlátozásokat, amelyek értelmében nem szólalhatnak meg a közösségi médiában és a nemzetközi médiában;

12.  felhívja az alelnököt/főképviselőt, az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a tagállamokat, hogy biztosítsák az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatások teljes mértékű végrehajtását, és hogy védelmüket és támogatásukat terjesszék ki az emberi jogi jogvédőkre, különösen a női emberi jogi jogvédőkre;

13.  felhívja az Uniót, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának következő ülésén nyújtson be állásfoglalást az emberi jogi jogvédők helyzetéről Szaúd-Arábiában; felhívja az Uniót, hogy az Emberi Jogi Tanács és az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának következő ülésén vesse fel a megkérdőjelezhető emberi jogi múlttal rendelkező országok tagságának kérdését, ideértve a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőség tiszteletben tartását; felhívja az Uniót, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában javasolja a szaúd-arábiai emberi jogokkal foglalkozó különleges előadó kinevezését;

14.  felhívja az Uniót, hogy Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal való éves csúcs, valamint más két- és többoldalú fórum napirendjére állandó jelleggel vegye fel az emberi jogokról, különösen a női emberi jogi jogvédők helyzetéről szóló eszmecserét; felhívja a Tanácsot, hogy fontolja meg célzott intézkedések bevezetését a súlyos emberi jogi jogsértésekért felelős személyek ellen; megjegyzi, hogy az emberi jogoknak az Öböl-menti Együttműködési Tanács térségben való előmozdításáért adományozott Chaillot-díj szabályai azokra korlátozzák a jelentkezést, akik jogilag regisztráltak és aktívak „a helyi hatóságokkal folytatott konstruktív együttműködésben”;

15.  felhívja az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy aktívan támogassa Szaúd-Arábiában az emberi jogokat védő civil társadalmi csoportokat és egyéneket, köztük börtönlátogatások megszervezése, a tárgyalások nyomon követése és nyilvános nyilatkozatok révén;

16.  sürgeti az alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, hogy továbbra is folytassanak párbeszédet Szaúd-Arábiával az emberi jogokról, az alapvető szabadságokról és az országnak a régióban betöltött aggasztó szerepéről; kész arra, hogy konstruktív és nyílt párbeszédet folytasson a szaúdi hatóságokkal, köztük parlamenti képviselőkkel a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeikről; kéri a szakértelem megosztását az igazságügyi és jogi kérdésekben a szaúd-arábiai egyéni jogot védelmének megerősítése érdekében;

17.  felhívja a szaúdi hatóságokat, hogy állítsák le Ráif Badavi további korbácsolását, és követeli azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását, mivel őt lelkiismereti okokból bebörtönzött személynek tartja, akit kizárólag azért tartanak fogva és ítéltek el, mert gyakorolta a véleménynyilvánítás szabadságához való jogát; felhívja az Uniót, hogy Ráif Badavi ügyét továbbra is minden lehetséges magasszintű találkozón vessék fel;

18.  felhívja a szaúdi hatóságokat, hogy az eltörlés felé vezető lépésként vezessenek be azonnali moratóriumot a halálbüntetésre; kéri minden halálos ítélet felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy ezek a tárgyalások megfeleljenek a nemzetközi normáknak;

19.  felhívja a szaúdi hatóságokat, hogy vessenek véget a vallási kisebbségek és az emberi jogaik Szaúd-Arábia általi megsértésének kitett minden más egyén és csoport, köztük más régiók országaiból származó külföldiek elleni gyűlöletkeltésnek és megkülönböztetésnek;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, a nők helyzetével foglalkozó bizottságnak, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, Salman bin Abdulaziz Al Saud királynak és Mohammad bin Salman Al Saud trónörökös hercegnek, a Szaúd-arábiai Királyság kormányának, valamint a Szaúd-arábiai Királyság Nemzeti Párbeszéd Központja főtitkárának.

 

(1)

HL C 378., 2017.11.9., 64. o.

(2)

HL C 310., 2016.8.25., 29. o.

(3)

HL C 349., 2017.10.17., 34. o.

(4)

CEDAW/C/SAU/CO/3-4.

Utolsó frissítés: 2018. május 30.Jogi nyilatkozat