Procedură : 2018/2755(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0280/2018

Texte depuse :

RC-B8-0280/2018

Dezbateri :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.2

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 401kWORD 51k
13.6.2018
PE621.678v01-00}
PE621.682v01-00} RC1
 
B8-0280/2018}
B8-0284/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

B8‑0280/2018 (ECR)

B8‑0284/2018 (PPE)


referitoare la situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))


Tomáš Zdechovský în numele Grupului PPE
Charles Tannock, Karol Karski în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Regatul Bahrain,

–  având în vedere Acordul de cooperare din 1988 dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG),

–  având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2016, adoptat de Consiliu la 16 octombrie 2017,

–  având în vedere Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului, dialogurile cu țări terțe privind drepturile omului și libertatea de exprimare online și offline,

–  având în vedere Premiul Chaillot pentru promovarea drepturilor omului în regiunea Consiliului de Cooperare al Golfului,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966 (PIDCP) și Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Carta arabă a drepturilor omului, ratificată de Bahrain în 2013,

–  având în vedere Comisia independentă de anchetă din Bahrain (CIAB) înființată prin decret regal pentru a cerceta și informa cu privire la evenimentele care au avut loc în Bahrain din februarie 2011 și consecințele acestor evenimente,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4)din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 5 iunie 2018, Curtea de Apel din Bahrain a decis să mențină pedeapsa de cinci ani de închisoare pronunțată la 21 februarie anul trecut la adresa lui Nabeel Rajab, cunoscut activist pentru drepturile omului, pentru comentarii publicate pe Twitter care condamnau atacurile aeriene din Yemen realizate de coaliția condusă de Arabia Saudită și dezvăluiau presupusele cazuri de tortură care aveau loc în penitenciarul din Jau, din Bahrain; întrucât, în conformitate cu Codul penal din Bahrain, aceste declarații sunt considerate acte criminale pe motiv că insultă o țară vecină (articolul 215), insultă instituțiile naționale (articolul 216) și difuzează în mod deliberat în timp de război știri false sau răuvoitoare, afirmații sau zvonuri pentru a aduce prejudicii pregătirilor militare pentru apărarea statului Bahrain” (articolul 133);

B. întrucât Nabeel Rajab a fost deja condamnat la doi de ani de închisoare în iulie 2017, după o procedură in absentia, și se confruntă cu o pedeapsă totală de șapte ani de închisoare; întrucât acesta a fost închis în mod arbitrar la 13 iunie 2016 și a petrecut mai mult de un an în arest preventiv, cauza sa fiind amânată de 20 ori, iar Curtea a încălcat procedura penală în mai multe rânduri, anunțând organizarea procesului numai cu câteva zile înainte ca acesta să aibă loc, fără a oferi vreo explicație avocaților lui care nu au fost astfel în măsură să își pregătească apărarea sau să își numească martorii pentru a depune mărturie în instanță;

C. întrucât Nabeel Rajab a fost arestat în 2012, acuzat, printre altele, de instigare la proteste împotriva guvernului și a fost condamnat la trei ani de închisoare; întrucât, în noiembrie 2014, el a fost eliberat pe cauțiune, dar a fost arestat din nou în aprilie 2015 pentru că a criticat Bahrainul pe platformele de comunicare socială și a fost condamnat la șase luni de închisoare; întrucât i s-a acordat o grațiere regală în urma unor motive de îngrijorare cu privire la deteriorarea stării sănătății sale;

D. întrucât UE a avut contacte repetate cu autoritățile din Bahrain în legătură cu preocupări legate de drepturile omului în acest regat, recomandând, în același timp, să nu se ia măsuri care ar putea submina stabilitatea țării;

E. întrucât UE consideră că cooperarea strânsă cu societatea civilă și cu apărătorii drepturilor omului din țările terțe este una dintre principalele sale priorități pentru promovarea drepturilor omului și combaterea încălcărilor acestora;

F. întrucât activitatea politică din Regatul Bahrain este esențială pentru tranziția democratică și sprijinirea unor reforme cuprinzătoare;

G. întrucât Bahrainul este un aliat-cheie al Uniunii Europene în regiunea Golfului Arabiei, inclusiv în domeniul relațiilor politice și economice, al energiei și al securității; întrucât stabilitatea din regiunea Golfului Arabiei este de interes strategic pentru NATO și există un interes reciproc în aprofundarea în continuare a parteneriatului, pentru a răspunde mai bine provocărilor viitoare în materie de securitate;

H. întrucât Regatul Bahrain este un stat arab cu o bogată și lungă istorie de deschidere către alte culturi ale lumii, iar identitatea Regatului Bahrain este fundamentală pentru identitatea sa națională,

1.  își exprimă preocuparea cu privire la pedeapsa de cinci ani pronunțată de Înalta Curtea Penală din Bahrain pe lângă pedeapsa de doi ani pronunțată în iulie 2017; ia act de hotărârea luată de Înalta Curte de Apel din Bahrain de a menține pedeapsa de cinci ani de închisoare pronunțată la adresa lui Nabeel Rajab și subliniază că este încă posibil ca Curtea de Casație din Bahrain să îi acorde un recurs sau ca Regele Hamad bin Isa Al Khalifa să îi acorde o grațiere regală; invită autoritățile din Bahrain să se asigure că procesele respectă dreptul internațional privind un proces echitabil și garanțiile procedurale;

2.  invită autoritățile din Bahrain să se asigure că Nabeel Rajab nu face obiectul torturii sau a altor rele tratamente și are acces periodic la familia sa, la avocații pe care și i-a ales și la asistență medicală adecvată;

3.  îndeamnă din nou autoritățile din Bahrain să se abțină să aplice deținuților acte de tortură, tratamente cu cruzime și degradante, să cerceteze cazurile de tortură și să îi aducă pe făptași în fața justiției; sprijină, în acest sens, înființarea, în Regatul Bahrain, a Ombudsmanului din Ministerul de Interne, a Comisiei privind drepturile prizonierilor și deținuților și a Unității Speciale de Investigație pentru garantarea drepturilor omului și supravegherea independentă a comportamentului poliției și a standardelor de detenție; recunoaște că aceste organe au fost primele de acest tip din regiune și continuă să fie unice în Golf;

4.  continuă să sprijine programul de reformă al guvernului din Bahrain și îndeamnă guvernul din Bahrain să urmărească stabilitatea prin noi reforme, asigurând o reconciliere favorabilă incluziunii, într-un context în care dezacordul politic să poată fi exprimat în mod liber, în conformitate cu obligațiile internaționale ale Regatului, în special având în vedere viitoarele alegeri prevăzute în octombrie 2018;

5.  salută angajamentele guvernului de a continua să îmbunătățească drepturile și oportunitățile pentru toți cetățenii din Bahrain; sprijină angajamentul Regatului de a asigura o societate pluralistă; salută, în acest sens, modelul de toleranță și moderație religioasă din Bahrain și diversitatea sa culturală și ia act cu satisfacție de Constituția Bahrainului și de Carta de acțiune națională;

6.  acordă o mare importanță suveranității și integrității teritoriale a Bahrainului și subliniază că este important să se evite ingerinţa în afacerile interne ale Bahrainului de către forțele care doresc să submineze stabilitatea și securitatea Regatului;

7.  solicită autorităților din Bahrain să permită ca o delegație de deputați în Parlamentul European să viziteze țara cu scopul de a se întâlni cu autoritățile publice și reprezentanții societății civile pentru a contribui la o mai bună înțelegere a opiniilor și preocupărilor tuturor părților;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului și Parlamentului Regatului Bahrain, precum și Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului.

 

 

Ultima actualizare: 13 iunie 2018Notă juridică