Eljárás : 2018/2770(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0315/2018

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0315/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0313

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 294kWORD 53k
4.7.2018
PE621.741v01-00}
PE621.744v01-00}
PE621.745v01-00}
PE621.747v01-00}
PE621.748v01-00} RC1
 
B8-0315/2018}
B8-0316/2018}
B8-0317/2018}
B8-0319/2018}
B8-0320/2018} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdésével összhangban benyújtva

amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:

B8-0315/2018 (PPE)

B8-0316/2018 (S&D)

B8-0317/2018 (ECR)

B8-0319/2018 (ALDE)

B8-0320/2018 (EFDD)


a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo az S&D képviselőcsoport nevében
Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga az ECR képviselőcsoport nevében
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről (2018/2770(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i(1), a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i(2), a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i(3), a venezuelai helyzetről szóló 2016. június 8-i(4), a venezuelai helyzetről szóló 2017. április 27-i(5), a venezuelai helyzetről szóló 2018. február 8-i(6), valamint a venezuelai választásokról szóló 2018. május 3-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze, Fatou Bensouda 2018. február 8-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa Venezueláról szóló, 2017. március 31-i nyilatkozatára;

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) 2018. június 22-i „Emberi jogi jogsértések a Venezuelai Bolivári Köztársaságban” című jelentésre,

–  tekintettel a bírósági tárgyalás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó különleges ENSZ-előadó, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságához fűződő jog kérdésével foglalkozó különleges ENSZ-előadó, az emberijog-védők helyzetével foglalkozó különleges ENSZ-előadó és az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportja által 2017. április 28-án kiadott közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a G7-ek vezetőinek 2018. május 23-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Lima-csoport 2018. január 23-i, 2018. február 14-i, 2018. május 21-i, 2018. június 2-i és 2018. június 15-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ) az egyre romló venezuelai humanitárius helyzetről szóló, 2018. április 20-i jelentésére,

–  tekintettel az AÁSZ Főtitkárságának és a nemzetközi szakértők fórumának az emberiesség elleni bűncselekmények esetleges venezuelai elkövetéséről szóló, 2018. május 29-i jelentésre,

–  tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságának (IACHR) 2018. február 12-én közzétett, „Demokratikus intézmények, jogállamiság és emberi jogok Venezuelában” című jelentésére, valamint 2018. március 14-i állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) a legutóbbi venezuelai fejleményekről szóló, 2018. január 26-i, 2018. április 19-i és 2018. május 22-i nyilatkozataira,

–  tekintettel a Tanács 2017. november 13-i, 2018. január 22-i, 2018. május 28-i, valamint 2018. június 25-i következtetéseire,

–  tekintettel Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős uniós biztosnak a 2018. márciusi kolumbiai hivatalos kiküldetésről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoportjának a venezuelai helyzetről szóló, 2018. április 23-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság helyzete Venezuelában tovább romlik; mivel Venezuelának jelenleg példátlan politikai, társadalmi, gazdasági és humanitárius válsággal kell megküzdenie, amelyet bizonytalanság, erőszak, emberi jogi jogsértések, a jogállamiság hanyatlása, a gyógyszerek és a szolgáltatások hiánya, jövedelemkiesés és a szegénység arányának növekedése jellemez, amely egyre több halálos áldozatot követel és a menekültek és migránsok számának növekedésével jár;

B.  mivel a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz, gyógyszerekhez, élelmiszerekhez és vízhez való korlátozott hozzáférés következtében egyre több venezuelai ember – különösen a kiszolgáltatottabb csoportok, így a nők, gyermekek és betegek – szenved alultápláltságban; mivel a venezuelai lakosság 87%-át sújtja szegénység, és a mélyszegénységben élők aránya 61,2%; mivel a gyermekágyi halandóság 60%-kal, a csecsemőhalandóság pedig 30%-kal nőtt; mivel 2017-ben a maláriás megbetegedések száma a megelőző évhez képest 69 %-kal nőtt, ami a WHO adatai szerint a világon a legnagyobb növekedés, és mivel más betegségek, közöttük a tuberkulózis és a kanyaró is a járvánnyá válás küszöbén állnak;

C.  mivel sajnálatos módon a nemzetközi közösség felkészültsége ellenére a venezuelai kormány továbbra is tagadja a probléma létezését, és nem hajlandó nyíltan átvenni a nemzetközi humanitárius segélyt, illetve elősegíteni annak szétosztását;

D.  mivel az ország gazdasági helyzete jelentősen romlott; mivel a Nemzetközi Valutaalap előrejelzései szerint a venezuelai hiperinfláció mértéke 2018-ban ugrásszerűen meg fog emelkedni 13 000%-ra, a 2017-es 2400%-ról, ami átlagosan óránként mintegy 1,5%-os áremelkedést eredményez;

E.  mivel az OHCHR 2018. június 22-én közzétett jelentése kiemeli, hogy a venezuelai hatóságok nem vonják felelősségre azokat a személyeket, akik súlyosan megsértik az emberi jogokat, többek között gyilkosságokat követnek el, tüntetők ellen túlzott erőszakot alkalmaznak, valamint önkényes fogva tartás, bántalmazás és kínzás felelősei; mivel a jelek szerint ugyancsak büntetlenséget élveznek a biztonsági erők olyan tisztjei, akik tüntetőket bírósági eljárás nélkül kivégeztek;

F.  mivel az AÁSZ által kijelölt független nemzetközi szakértők fórumának 2018. május 29-én ismertetett jelentése szerint hét emberiesség elleni bűncselekményt hajtottak végre Venezuelában, legalább 2014. februárjáig visszamenőleg, és a kormány maga felelős a régió jelenlegi humanitárius válságáért; mivel az NBB ügyésze bejelentette a Venezuelában 2017. április óta elkövetett állítólagos bűncselekmények előzetes vizsgálatának megindítását;

G.  mivel a 2018. május 20-én tartott választások lebonyolítása nem felelt meg a hiteles választási folyamatra vonatkozó nemzetközi minimumszabályoknak, és annak során nem tartották be a politikai pluralizmus, a demokrácia, az átláthatóság és a jogállamiság elveit; mivel ez tovább nehezíti a politikai válság megoldására tett erőfeszítéseket; mivel az EU más demokratikus szervezetekkel együtt nem ismeri el a választásokat, illetve az ezen illegitim eljárással létrehozott hatóságokat;

H.  mivel a Venezuelában kialakult többdimenziós válság következtében a lakóhelyelhagyás a régióban mindeddig sohasem tapasztalt méreteket öltött; mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint az országot elhagyó venezuelaiak száma 2005 és 2017 között drámai mértékben, 437 000-ről több mint 1,6 millióra nőtt; mivel 2015 és 2017 között körülbelül 945 000 venezuelai hagyta el az országot; mivel az országot 2014 óta elhagyó személyek száma 2018-ban meghaladta a 2 milliót; mivel a menedékjogot kérelmező venezuelai állampolgárok száma 2014 óta globálisan 2 000%-kal nőtt, és 2018. június közepéig meghaladta a 280 000 főt;

I.  mivel a régióban 520 000 venezuelai kapott alternatív tartózkodási engedélyt; mivel a világon több mint 280 000 venezuelai folyamodott menekült státuszért; mivel az EU-ban nemzetközi védelmet kérelmező venezuelaiak száma 2014 és 2017 között több mint 3500%-kal nőtt; mivel becslések szerint a venezuelaiak több mint 60%-a továbbra is rendezetlen jogállású;

J.  mivel az ENSZ Humanitárius Ügyekért Felelős Koordinációs Hivatala (UNOCHA) szerint Kolumbia fogadja be a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek legnagyobb részét, mivel az ország területén több mint 820 000 venezuelai él; mivel a Venezuelával határos Cucuta és Boa Vista városba rengeteg ember érkezik, akik gyakran borzalmas egészségügyi állapotban vannak és súlyosan alultápláltak; mivel Peruba, Chilébe, Argentínába, Panamába, Brazíliába, Ecuadorba, Mexikóba, a Dominikai Köztársaságba, Costa Ricába, Uruguayba, Bolíviába és Paraguayba szintén rendkívül nagy számú menekült és migráns érkezik; mivel a menekültek egyre gyakrabban használnak tengeri útvonalakat, különösen a Karib-szigetek, így Aruba, Curaçao, Bonaire, valamint Trinidad és Guyana felé; mivel az európai országok is egyre inkább érintettek, különösen Spanyolország, Portugália és Olaszország; mivel a befogadó országokra egyre nagyobb terhet ró, hogy segítséget adnak az újonnan érkezők számára;

K.  mivel a kolumbiai nemzeti és helyi hatóságok elismerésre méltóan azon dolgoznak, hogy státuszuktól függetlenül a venezuelai menekültek számára biztosítsák az alapvető emberi jogokat, így az alapfokú oktatáshoz és az alapvető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést; mivel Kolumbiában a helyi közösségek, a vallási intézmények és a hétköznapi emberek egyaránt a testvériség szellemében fogadják a venezuelai migránsokat, és nagyfokú ellenálló képességről és szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot;

L.  mivel a Bizottság 2018. június 7-én bejelentette, hogy 35,1 millió EUR összegű csomagot bocsát rendelkezésre sürgősségi segély és fejlesztési támogatás formájában a venezuelai lakosság és a válság által érintett szomszédos országok támogatása érdekében; mivel e pénzügyi hozzájárulás hozzáadódik ahhoz a 37 millió eurós összeghez, amelynek folyósítására az EU már kötelezettséget vállalt, és amelynek rendeltetése a humanitárius segítségnyújtás és együttműködési projektek lefolytatása az országban; mivel 2018. június 13-án 56%-os finanszírozási hiány áll fenn az UNHCR 46,1 millió dolláros kiegészítő felhívása tekintetében;

M.  mivel minden hónapban több, mint 12 000 venezuelai menekült lép be Roraima brazil államba, és közülük mintegy 2 700 Boa Vista városban marad; mivel e város lakosságának már több, mint 7%-a venezuelai, és ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor az év végéig az ott élő venezuelaiak száma meghaladja majd a 60 000-et; mivel e népességbeáramlás óriási nyomást gyakorol a város közszolgáltatásaira, különösen a közegészségügyre és az oktatásra; mivel Roraima Brazília egyik legszegényebb állama, amely nagyon szűk munkaerőpiaccal és gyenge gazdasággal rendelkezik, ami ugyancsak akadályozza a menekültek és a migránsok integrációját;

N.  mivel a Parlament 2018. június 25–30. között eseti küldöttséget küldött Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös határaira, hogy a helyszínen mérje fel a válság hatásait;

1.  mélységesen megdöbbenti és riasztónak találja a katasztrofális venezuelai humanitárius helyzetet, amely számos halálos áldozatot követelt, és amelynek eredményeként soha nem látott mértékben áramlottak be menekültek és migránsok a szomszédos országokba és azokon túl; szolidaritását fejezi ki az alapvető életkörülmények, így az élelmiszerhez, az ivóvízhez, az egészségügyi szolgáltatásokhoz és a gyógyszerekhez való hozzáférés hiánya miatt országukat elhagyni kényszerülő valamennyi venezuelai emberrel;

2.  sürgeti a venezuelai hatóságokat, hogy ismerjék el a jelenlegi humanitárius válságot, akadályozzák meg annak további elmélyülését, és segítsenek elő politikai és gazdasági megoldásokat a civilek biztonságának és az ország és a régió stabilitásának biztosítása érdekében;

3.  követeli, hogy a venezuelai hatóságok sürgősen és akadály nélkül engedjék be az országba a humanitárius segélyeket a humanitárius és közegészségügyi válság súlyosbodásának, és különösen az olyan betegségek újbóli megjelenésének megakadályozása érdekében, mint a kanyaró, a malária, a diftéria és a ragadós száj- és körömfájás, valamint biztosítsanak akadálytalan hozzáférést azon nemzetközi szervezetek számára, amelyek támogatni kívánják a társadalom valamennyi érintett csoportját; kéri a legkiszolgáltatottabb csoportok – például a nők, a gyermekek és a betegek – körében jelentkező alultápláltság elleni rövid távú válaszlépések gyors végrehajtását; mélységesen aggódik a határokon átkelő, kísérő nélküli kiskorúak nagy száma miatt;

4.  elismerését fejezi ki a kolumbiai kormánynak a válaszintézkedések gyorsaságáért, valamint az országba belépő valamennyi venezuelai embernek nyújtott támogatásáért; elismeréssel szól a Brazília és a régió más országai, különösen Peru, valamint egyéb regionális és nemzetközi szervezetek, magán- és állami szervezetek, a katolikus egyház és általában a régióban élő polgárok által a venezuelai menekültek és migránsok számára biztosított aktív támogatásról és az irányukban tanúsított szolidaritásról; felhívja a tagállamokat, hogy azonnali intézkedésekkel, többek között humanitárius vízumok és különleges tartózkodási engedélyek kibocsátásával vagy más regionális migrációs kereten belül, a megfelelő védelmi biztosítékok mellett biztosítsanak védelmet a területükön tartózkodó venezuelai menekültek és migránsok számára; felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy könnyítsék meg és gyorsítsák fel saját állampolgáraik azonosító okmányainak kibocsátását és megújítását, mind Venezuelában, mind külföldön;

5.  felhívja a nemzetközi közösséget, beleértve az EU-t, hogy alakítson ki összehangolt, átfogó és regionális választ a válságra, és kötelezettségvállalásait teljesítve növelje a befogadó országoknak nyújtott pénzügyi és anyagi segítséget; melegen üdvözli az eddig odaítélt uniós humanitárius segélyeket, és felszólít a sürgősségi alapokon keresztül haladéktalanul nyújtandó további humanitárius támogatásra annak érdekében, hogy a szomszédos országokban a venezuelai válság által érintett személyek gyorsan növekvő igényeit kielégítsék;

6.  ismételten hangsúlyozza, hogy a jelenlegi humanitárius válság politikai válságból fakad; sürgeti a venezuelai hatóságokat annak biztosítására, hogy haladéktalanul véget vetnek valamennyi emberi jogi jogsértésnek, beleértve a polgári lakosság sérelmére elkövetett jogsértéseket is, valamint hogy teljes mértékben tiszteletben tartják az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, így a véleménynyilvánítás szabadságát, a sajtószabadságot és a gyülekezési szabadságot; sürgeti a venezuelai hatóságokat, hogy tartsanak tiszteletben minden demokratikusan megválasztott intézményt, nevezetesen a Nemzetgyűlést, bocsássanak szabadon minden politikai foglyot, valamint juttassák érvényre a demokratikus elveket, a jogállamiságot és az emberi jogokat; felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a jelenlegi humanitárius és politikai válság életképes megoldása előtti tér felnyitásához szükséges nemzetközi közvetítői erőfeszítések elősegítése érdekében;

7.  felszólít a nemzetközileg elismert demokratikus normáknak és a venezuelai alkotmányos rendnek megfelelő, új elnökválasztás megtartására átlátható, egyenlő, tisztességes és nemzetközi megfigyelői keretben, a politikai pártokra vagy jelöltekre vonatkozó korlátozások nélkül, valamennyi venezuelai polgár politikai jogainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett; hangsúlyozza, hogy az ilyen választások eredményeként létrejövő legitim kormánynak sürgősen foglalkoznia kell a jelenlegi venezuelai gazdasági és társadalmi válsággal, valamint elő kell segítenie a nemzeti megbékélést;

8.  emlékeztet, hogy a nemzetközi közösség által elfogadott esetleges szankcióknak célzottaknak és visszafordíthatóknak kell lenniük, és semmilyen módon sem szabad a venezuelai lakosságot károsítaniuk; üdvözli a további célzott és visszavonható szankciók gyors elfogadását, valamint a 2017 novemberében előírt fegyverembargót; megismétli, hogy ezeket a szankciókat magas rangú tisztviselőkre súlyos emberi jogi jogsértések, a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláásása miatt és a 2018. május 20-i jogellenes, nemzetközileg el nem ismert választások lefolytatásával összefüggésben szabták ki, amelyekre az időpont vagy a feltételek egyeztetése nélkül, olyan körülmények között került sor, amelyek nem tették lehetővé valamennyi politikai párt egyenlő feltételek melletti részvételét; emlékeztet arra a lehetőségre, hogy ezek a szankciók a kiéleződött politikai, társadalmi, gazdasági és humanitárius válságért felelős személyekre, különösen Nicolás Maduro elnökre korábbi állásfoglalásaival összhangban kiterjeszthetők;

9.  ismételten hangsúlyozza, hogy az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős személyeket felelősségre kell vonni; teljes mértékben támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) a venezuelai rezsim által elkövetett súlyos bűncselekmények és elnyomó intézkedések ügyében folytatott előzetes vizsgálatát, és felhívja az Európai Uniót, hogy e téren vállaljon aktív szerepet; teljes mértékben támogatja az Amerikai Államok Szervezetének főtitkára által kijelölt független nemzetközi szakértők fórumának és az ENSZ emberi jogi főbiztosának felhívását, amely szerint a venezuelai helyzettel foglalkozó vizsgálóbizottságot kell létrehozni, és erősíteni kell az NBB részvételét;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és Nemzetgyűlésének, a Kolumbiai Köztársaság, a Brazil Szövetségi Köztársaság és a Perui Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának és a Lima-csoportnak.

 

 

 

 

(1)

HL C 285., 2017.8.29., 145. o.

(2)

HL C 294., 2016.8.12., 21. o.

(3)

HL C 316., 2016.8.30., 190. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0269.

(5)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0200.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0041.

(7)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.

Utolsó frissítés: 2018. július 4.Jogi nyilatkozat