Postupak : 2018/2840(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0364/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0364/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0344

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 357kWORD 55k
12.9.2018
PE624.073v01-00}
PE624.074v01-00}
PE624.076v01-00}
PE624.077v01-00}
PE624.081v01-00}
PE624.087v01-00} RC1
 
B8-0364/2018}
B8-0365/2018}
B8-0367/2018}
B8-0368/2018}
B8-0372/2018}
B8-0378/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0364/2018 (ECR)

B8-0365/2018 (Verts/ALE)

B8-0367/2018 (S&D)

B8-0368/2018 (GUE/NGL)

B8-0372/2018 (PPE)

B8-0378/2018 (ALDE)


o Ugandi: uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika (2018/2840(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser u ime Kluba zastupnika S&D-a
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Ugandi: uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika (2018/2840(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Ugandi,

–  uzimajući u obzir zajedničku lokalnu izjavu od 17. kolovoza 2018. izaslanstva Europske unije, voditelja misija Austrije, Belgije, Danske, Francuske, Njemačke, Irske, Italije, Nizozemske, Švedske i Ujedinjene Kraljevine te voditelja misija Norveške i Islanda o dopunskim izborima koji su održani u mjestu Arua,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948., čija je potpisnica i Uganda,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., koji je Uganda ratificirala 21. lipnja 1995.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja iz 1984.,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju,

–  uzimajući u obzir izjavu Povjerenstva Ugande za ljudska prava o pitanjima ljudskih prava koja se pojavljuju u zemlji nakon dopunskih izbora koji su održani u mjestu Arua 15. kolovoza 2018.,

–  uzimajući u obzir izvješće o Ugandi koje je pripremila radna skupina za Univerzalni periodični pregled u okviru Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu AKP-a i EU-a („Sporazum iz Cotonoua”), a posebno njegov članak 8. stavak 4. o nediskriminaciji,

–  uzimajući u obzir Ustav Republike Ugande iz 1995., izmijenjen 2005.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su dopunski izbori održani 15. kolovoza 2018. u mjestu Arua u sjeverozapadnoj Ugandi, koji su doveli do izbora neovisnog oporbenog kandidata Kassiana Wadrija, obilježeni nasiljem;

B.  budući da su predsjednik Ugande Yoweri Museveni i nezavisni zastupnik Robert Kyagulanyi Ssentamu, poznat i kao Bobi Wine, zajedno s još nekoliko političara, 13. kolovoza 2018. u mjestu Arua održali predizborni skup u iznimno naelektriziranom ozračju dopunskih izbora do kojih je došlo zbog ubojstva parlamentarnog zastupnika u lipnju;

C.  budući da je popularni glazbenik Bobi Wine prerastao u utjecajnog kritičara predsjednika Musevenija nakon što je 2017. izabran u ugandski parlament;

D.  budući da je 13. kolovoza 2018., na kraju dana, Yasin Kawuma, vozač Bobija Winea, ustrijeljen u nejasnim okolnostima te su pristaše Kassiana Wadrija navodno kamenjem napali automobil predsjednika Musevenija koji je napuštao mjesto Arua;

E.  budući da je policija uhitila dva novinara televizijskog kanala NTV Uganda, Herberta Zziwu i Ronalda Muwangu, dok su izvještavali uživo s područja u kojem je ubijen Yasin Kawuma;

F.  budući da su nedugo zatim, uz nekoliko drugih osoba, uhićeni i Bobi Wine i Kassiano Wadri; budući da je Bobi Wine optužen za posjedovanje vatrenog oružja;

G.  budući da su 33 osobe, uključujući Kassiana Wadrija i četvoricu parlamentarnih zastupnika (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga i Paul Mwiru), dan nakon izbora optužene za izdaju, dok je Bobija Winea vojni sud optužio za posjedovanje ilegalnog vatrenog oružja;

H.  budući da su ugandske sigurnosne snage nasilno potisnule prosvjede do kojih je zbog tih uhićenja došlo u mjestima Arua, Kampala i Mityana; budući da se izvješćuje o korištenju suzavaca i ubojitog streljiva;

I.  budući da su vojnici 20. kolovoza 2018. pretukli, uhitili i na nekoliko sati pritvorili Jamesa Akenu, fotografa agencije Reuters koji je pratio političke prosvjede u Kampali pod geslom #freeBobiWine;

J.  budući da neka izvješća govore o tome da su Bobi Wine i ostale zadržane osobe mučeni u pritvoru; budući da su vlasti te navode prvo opovrgnule, da bi zatim pristale provesti istragu o njima;

K.  budući da je Bobi Wine kasnije pred civilnim sudom optužen za izdaju nakon što je vojni sud odlučio ne zadržati optužbe za nezakonito posjedovanje vatrenog oružja;

L.  budući da je Bobi Wine nakon toga pušten na slobodu uz jamčevinu te je napustio Ugandu kako bi zatražio liječenje u SAD-u;

M.  budući da je bivši visoki povjerenik UN za ljudska prava Zeid Ra'ad al-Hussein pozvao vladu Ugande da provede temeljitu, neovisnu i nepristranu istragu o ozbiljnim navodima o povredama ljudskih prava, uključujući izvansudska ubojstva, pretjeranu uporabu sile i mučenja i druge oblike zlostavljanja te da odgovorne za ta djela privede pravdi;

N.  budući da su policija ili vojska u razdoblju od 2001. do 2017. u više navrata, a najnoviji slučaj je zabilježen 25. rujna 2017., pritvorile Kizzu Besigyeja, vođu Foruma za demokratske promjene i četverostrukog kandidata na predsjedničkim izborima;

O.  budući da u Ugandi redovno dolazi do uhićenja i zastrašivanja oporbenih političara;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog uhićenja oporbenih parlamentarnih zastupnika u vezi s dopunskim izborima u Arui;

2.  ističe da je za demokraciju u Ugandi od ključne važnosti da predsjednik i vlada te zemlje poštuju neovisnost ugandskog parlamenta kao institucije, kao i neovisnost mandata njegovih zastupnika te da osiguraju da svi zastupnici parlamenta mogu slobodno izvršavati svoje izabrane mandate;

3.  poziva ugandske vlasti da odustanu od očito izmišljenih optužbi protiv Bobija Winea i da zaustave represiju prema oporbenim političarima i pristašama;

4.  apelira na ugandske vlasti da bez odgode pokrenu učinkovitu, nepristranu i neovisnu istragu o ubojstvu Yasina Kawume i o navodima o smrtno stradalim osobama i prekomjernoj uporabi nasilja tijekom prosvjeda; očekuje brzu i neovisnu istragu o navodima o mučenju i zlostavljanju uhićenih osoba u Arui; ističe da je potrebno odgovorne privesti pravdi;

5.  ponavlja svoju predanost slobodi izražavanja i ponovno potvrđuje ključnu ulogu medija u demokratskom društvu; sa zabrinutošću primjećuje da su, uz sudionike prosvjeda i nereda do kojih je došlo, pretučeni i novinari koji su pratili ta događanja te da je dvoje novinara uhićeno; poziva ugandske vlasti da se pobrinu za stvaranje okružja u kojem novinari mogu neometano obavljati svoj posao informiranja o političkom razvoju u zemlji;

6.  podsjeća ugandske vlasti na njihovu obvezu jamčenja, zaštite i promicanja temeljnih prava, uključujući civilna i politička prava svojih građana, među ostalim i slobodu govora i slobodu okupljanja;

7.  podsjeća ugandsku vladu na njezine međunarodne obveze, posebno u pogledu poštovanja temeljnih sloboda i vladavine prava te provođenja sudskih predmeta, osobito u vezi s pravom na pošteno i nepristrano suđenje;

8.  apelira na tijela kaznenog progona da zaštite temeljne slobode bez primjene bilo kakvog oblika zastrašivanja te da pritom poštuju članak 24. Ustava Ugande, u kojem stoji da „nitko ne smije biti izložen nikakvom obliku mučenja niti okrutnom, neljudskom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanjuˮ;

9.  poziva ugandske sigurnosne snage da se suzdrže prilikom nadziranja prosvjeda, da ne pribjegavaju korištenju ubojitog streljiva, da postupaju u skladu sa zakonom i uz puno poštovanje prava o ljudskim pravima te da omoguće novinarima slobodno obavljanje njihova posla informiranja;

10.  istodobno apelira na prosvjednike da postupaju u skladu sa zakonima te da izvršavaju svoja prava i slobode u okviru zakonskih propisa;

11.  poziva EU da iskoristi politički utjecaj koji pružaju programi razvojne pomoći, naročito programi proračunske potpore, radi poboljšanja obrane i promicanja ljudskih prava u Ugandi;

12.  pohvaljuje rad Povjerenstva Ugande za ljudska prava nakon što je u vezi s dopunskim izborima u Arui došlo do uhićenja, ubojstava i mučenja, između ostalog izvještavanje, obilaske centara za zadržavanje, istrage o nestalim osobama i intervencije kako bi se zajamčila prava zatvorenika, liječenje i obiteljski posjeti;

13.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da pomno prati stanje u Ugandi; ističe da bi Europski parlament trebao biti obaviješten o svim daljnjim naznakama ometanja ili opstruiranja oporbenih zastupnika u ugandskom parlamentu u pogledu njihova zakonodavnog posla;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, predsjedniku Republike Ugande, predsjedniku Parlamenta Ugande te Afričkoj uniji i njezinim institucijama.

 

 

Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2018.Pravna napomena