Postupak : 2018/2862(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0456/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0456/2018

Rasprave :

PV 04/10/2018 - 5.1
PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.2

Glasovanja :

PV 04/10/2018 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0376

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 357kWORD 54k
3.10.2018
PE624.134v01-00}
PE624.137v01-00}
PE624.140v01-00}
PE624.145v01-00} RC1
 
B8-0456/2018}
B8-0459/2018}
B8-0462/2018}
B8-0467/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0456/2018 (Verts/ALE)

B8-0459/2018 (S&D)

B8-0462/2018 (ALDE)

B8-0467/2018 (GUE/NGL)


o Ujedinjenim Arapskim Emiratima te posebice o položaju branitelja ljudskih prava Ahmeda Mansoora (2018/2862(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a
Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei

Rezolucija Europskog parlamenta  o Ujedinjenim Arapskim Emiratima te posebice o položaju branitelja ljudskih prava Ahmeda Mansoora (2018/2862(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, uključujući Rezoluciju od 26. listopada 2012. o stanju ljudskih prava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima(1),

–  uzimajući u obzir izjavu od 4. lipnja 2018. predsjednika Pododbora za ljudska prava u kojoj osuđuje činjenicu da je Ahmed Mansoor osuđen na 10 godina zatvora,

–  uzimajući u obzir članak 30. Ustava Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE),

–  uzimajući u obzir Arapsku povelju o ljudskim pravima čija je potpisnica UAE,

–  uzimajući u obzir strateški okvir EU-a i Akcijski plan o ljudskim pravima i demokraciji za razdoblje 2015.–2019.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 16. listopada 2017. o preispitivanju sredinom provedbenog razdoblja Akcijskog plana za ljudska prava i demokraciju,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o braniteljima ljudskih prava iz 2004., kako su ažurirane 2008.,

–  uzimajući u obzir izjavu stručnjaka UN-a za ljudska prava od 12. lipnja 2018. u kojoj pozivaju na hitno puštanje na slobodu branitelja ljudskih prava Ahmeda Mansoora,

–  uzimajući u obzir izjavu od 18. srpnja 2016. supredsjedatelja 25. zajedničkog sastanka te ministarskog sastanka Europske unije i Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva održanog u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR), čija je potpisnica UAE,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su dužnosnici za sigurnost Ujedinjenih Arapskih Emirata uhitili Ahmeda Mansoora u ožujku 2017.; budući da je on istaknuti aktivist za ljudska prava i da je 2015. osvojio nagradu Martin Ennals za branitelje ljudskih prava; budući da je g. Mansoor možda bio posljednji branitelj ljudskih prava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji je mogao javno kritizirati vlasti;

B.  budući da je Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Ujedinjenih Arapskih Emirata u izjavi od 29. ožujka 2017. izjavilo da je Ured za kazneni progon elektroničkog kriminala naložio pritvaranje Ahmeda Mansoora pod optužbom širenja netočnih i obmanjujućih informacija na internetu s namjerom širenja antipatije i sektaštva; budući da ta i druge službene izjave vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata ukazuju na to da je jedini razlog njegova pritvaranja, suđenja i osude bio sadržaj njegova izražavanja na internetu te da se optužbe protiv njega temelje na navodnom kršenju represivnog Zakona UAE-a o kiberkriminalitetu iz 2012., kojim je vlastima UAE-a omogućeno da ušutkaju branitelje ljudskih prava i nametnu duge zatvorske kazne i velike novčane kazne pojedincima koji kritiziraju čelnike države;

C.  budući da je Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava ocijenio da je povod uhićenju i tajnom pritvaranju Ahmeda Mansoora možda odmazda zbog njegove uključenosti u mehanizme UN-a za ljudska prava i njegovih stajališta izraženih na društvenim medijima, uključujući Twitter, kao i zbog njegova aktivnog članstva u organizacijama kao što je Zaljevski centar za ljudska prava;

D.  budući da je skupina stručnjaka UN-a za ljudska prava pozvala vladu UAE-a da pusti na slobodu g. Mansoora, navodeći da je njegovo uhićenje izravan napad na zakoniti rad branitelja ljudskih prava u UAE-u;

E.  budući da je Ahmed Mansoor 29. svibnja 2018. nakon iznimno nepravednog suđenja u Abu Dhabiju osuđen na 10 godina zatvora zbog toga što je u postovima na Twitteru uživao svoje pravo na slobodu govora; budući da mu je izrečena i novčana kazna od milijun AED (232 475 EUR) te da treba biti pod nadzorom tri godine nakon puštanja na slobodu; budući da je g. Mansoor uložio žalbu na presudu, međutim, vremenski okvir žalbenog postupka i dalje je nejasan;

F.  budući da je g. Mansooru nakon njegova uhićenja u ožujku 2017. navodno zabranjen bilo kakav kontakt s obitelji i da mu je od tog datuma odobreno samo četiri posjeta supruge; budući da se navodno od uhićenja nalazi u samici te da je bio izložen mučenju; budući da se, prema riječima vlasti UAE-a, nalazi u zatvoru Al Sadr u Abu Dhabiju;

G.  budući da se čini da g. Mansoor nije mogao dobiti neovisnog odvjetnika po svojem izboru, iako je vlada tvrdila da je slobodan to učiniti; budući da je pravo na odvjetnika temeljno pravo svake pritvorene osobe, kao što je navedeno u članku 16. Arapske povelje o ljudskim pravima, koju je UAE ratificirao;

H.  budući da su vlasti UAE-a više od šest godina zlostavljale i proganjale Ahmeda Mansoor te da se u više navrata suočio s fizičkim napadima, prijetnjama smrću te fizičkim i elektroničkim nadzorom; budući da je nakon sedam mjeseci istražnog pritvora i navodno nepravednog suđenja 2011. osuđen na tri godine zatvora zbog „uvrede službenika”; budući da je nakon osam mjeseci pušten na slobodu predsjedničkim pomilovanjem, međutim, vlasti mu nikada nisu vratile putovnicu, čime su ga de facto osudile na zabranu putovanja;

I.  budući da je prije uhićenja g. Mansoor bio jedan od 133 potpisnika peticije za održavanje općih i izravnih izbora u UAE-u te za dodjeljivanje zakonodavnih ovlasti Saveznom narodnom vijeću, savjetodavnom odboru vlade; budući da je g. Mansoor bio administrator internetskog foruma pod nazivom Al-Hiwar al-Emarati na kojem su se kritizirale politike i čelnici UAE-a; budući da je on član Savjetodavnog odbora za Bliski istok i Sjevernu Afriku u okviru organizacije Human Rights Watch te da aktivno surađuje s mehanizmima UN-a za ljudska prava;

J.  budući da su građani UAE-a koji su digli glas za pitanja povezana s ljudskim pravima u ozbiljnoj opasnosti o proizvoljnog pritvaranja, zatvorskih kazni i mučenja; budući da i dalje traju represivne mjere protiv mirnog aktivizma kojim se poziva na ustavnu reformu i reformu u pogledu ljudskih prava; budući da su posljednjih godina postali sve uobičajeniji napadi na članove civilnog društva, uključujući nastojanja da se ušutkaju, zatvore ili zlostavljaju aktivisti za ljudska prava, novinari, odvjetnici i druge osobe;

K.  budući da je posebna izvjestiteljica UN-a za neovisnost sudaca i odvjetnika nakon svojeg posjeta Ujedinjenim Arapskim Emiratima 2014. izjavila da su odvjetnici koji su preuzeli predmete povezane s državnom sigurnosti bili podvrgnuti zlostavljanju, prijetnjama ili raznim pritiscima; budući da je ona osudila činjenicu da je pravosudni sustav i dalje de facto pod kontrolom izvršne grane vlasti;

L.  budući da postoje dokazi da su države članice EU-a odobrile izvoz raznih tehnologija kibernadzora u zemlje u kojima vlada grozno stanje ljudskih prava, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate;

M.  budući da se smrtna kazna i dalje primjenjuje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima; budući da barem 19 osoba trenutno čeka izvršenje smrtne kazne, a 2017. je izvršena jedna smrtna kazna;

1.  oštro osuđuje zlostavljanje, proganjanje i pritvaranje Ahmeda Mansoora i svih drugih branitelja ljudskih prava isključivo na temelju njihova djelovanja u području ljudskih prava i njihovog korištenja prava na slobodu izražavanja na internetu i izvan njega; potiče vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata da provedu temeljitu i nepristranu istragu napada na subjekte iz civilnog društva kako bi se počinitelje privelo pravdi;

2.  poziva vlasti da odmah i bezuvjetno oslobode Ahmeda Mansoora i da odbace sve optužbe protiv njega jer je zatvorenik savjesti koji je pritvoren samo zato što je miroljubivo koristio svoje pravo na slobodu izražavanja, među ostalim preko njegova rada u području ljudskih prava; također poziva da se odmah i bezuvjetno oslobode svi zatvorenici savjesti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te da se odbace sve optužbe protiv njih;

3.  izražava duboku zabrinutost zbog navoda da je Ahmed Mansoor tijekom pritvora podvrgnut oblicima mučenja ili zlostavljanja i da ga se drži u samici; potiče vlasti da istraže te navode i da mu omoguće trenutni i redoviti pristup odvjetniku, obitelji i svoj liječničkoj skrbi koja mu je potrebna; podsjeća vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata da produžena i neodređena samica može biti oblik mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima i da nedostatak uhidbenog naloga i bilo kakvog sudskog nadzora prilikom njegova uhićenja i držanja u pritvoru predstavlja kršenje temeljnih načela pravičnog postupka u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima;

4.  poziva vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata da zajamče da pritvorenici za koje se smatra da su prekršili zakon budu podvrgnuti pravičnom postupku u skladu s međunarodnim standardima;

5.  poziva Ujedinjene Arapske Emirate da preispitaju savezni zakon o suprotstavljanju kiberkriminalitetu kako bi ga uskladili s međunarodnim standardima o pravu svih osoba da traže, primaju, šire i daju informacije i ideje drugima, pravu na slobodu mišljenja, izražavanja i informiranja, pristupu internetu i pravu na privatnost; potiče vlasti UAE-a da izmjene zakon protiv terorizma, zakon o kiberkriminalitetu iz 2012. i savezni zakon br. 2/2008 koji se opetovano koriste kako bi se progonilo branitelje ljudskih prava;

6.  poziva vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata da obustave sve oblike zlostavljanja pojedinaca i da odmah ukinu zabranu putovanja za branitelje ljudskih prava te inzistira na tome da vlasti u svim okolnostima zajamče da branitelji ljudskih prava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogu izvršavati svoje legitimne aktivnosti u području ljudskih prava, i unutar i izvan zemlje, bez straha od odmazde;

7.  poziva na zabranu na razini EU-a izvoza, prodaje, ažuriranja i održavanja svih vrsta sigurnosne opreme Ujedinjenih Arapskih Emirata koja se koristi ili se može koristiti za unutarnju represiju, uključujući tehnologije internetskog nadzora; izražava zabrinutost zbog sve veće uporabe određenih tehnologija za kibernadzor s dvojnom namjenom koje se upotrebljavaju protiv aktivista i novinara; u tom pogledu pozdravlja tekuće napore institucija EU-a da ažuriraju propise o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom;

8.  zabrinut je zbog sve većeg broja pojedinaca koje se kažnjava zbog suradnje s Ujedinjenim narodima i njegovim raznim tijelima; potiče vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata da prestanu ometati i zlostavljati pojedince koji su angažirani sa raznim mehanizmima Ujedinjenih naroda za ljudska prava; nadalje potiče vlasti da dozvole stručnjacima Ujedinjenih naroda, međunarodnim nevladinim organizacijama ili službenicima EU-a da posjete Ahmeda Mansoora;

9.  poziva na veće slobode u Ujedinjenim Arapskim Emiratima; ističe da je važno da Ujedinjeni Arapski Emirati poštuju svoje međunarodne obveze u okviru prava o ljudskim pravima i potiče vlasti da zajamče zaštitu slobode govora, mišljenja i izražavanja i na internetu i izvan njega za sve građane Ujedinjenih Arapskih Emirata te da poštuju sve odredbe Deklaracije Ujedinjenih naroda o braniteljima ljudskih prava, osobito članak 1., članak 6. točku (a) i članak 12. stavak 2.; ističe da se te slobode ne jamče samo univerzalnim instrumentima u području ljudskih prava, već i Arapskom poveljom o ljudskim pravima, kojoj je UAE stranka;

10.  poziva Ujedinjene Arapske Emirate da potvrde svoju namjeru „poštovanja najviših standarda u promicanju i zaštiti ljudskih prava” ratifikacijom Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i njegovih fakultativnih protokola te izdavanjem trajnog poziva na posjet svim mandatarima za posebne postupke UN-a;

11.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije, EU i njegove države članice da zauzmu čvrsto javno stajalište protiv tog flagrantnog kršenja ljudskih prava, među ostalim i zahtijevanjem oslobođenja Ahmeda Mansoora prilikom svih kontakata koje imaju s vlastima Ujedinjenih Arapskih Emirata; potiče izaslanstvo EU-a u Abu Dhabiju da pruža svu odgovarajuću podršku Ahmedu Mansooru, uključujući posjete zatvoru, praćenje suđenja i pružanje pravne pomoći i svakog drugog oblika pomoći koji mu je potreban; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da izvješćuje Europski parlament o mjerama koje je izaslanstvo EU-a dosad poduzelo kao podršku Ahmedu Mansooru;

12.  poziva ESVD da predloži, a države članice da usvoje, ciljane mjere EU-a u pogledu ozbiljnih kršenja ljudskih prava;

13.  ponovno izražava svoje protivljenje smrtnoj kazni u svim okolnostima i poziva na uvođenje moratorija na smrtnu kaznu u cilju njezina ukidanja;

14.  potiče trajni dijalog između EU-a, njegovih država članica i UAE-a; smatra da su redoviti sastanci između Parlamenta i njegovih partnera u regiji Perzijskog zaljeva važan forum za razvoj konstruktivnog i otvorenog dijaloga o pitanjima od zajedničkog interesa; ističe da međuparlamentarne rasprave ne bi trebale biti usmjerene samo na sigurnosna i trgovinska pitanja, već uključivati i poštovanje ljudskih prava kao ključnu temu;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi i parlamentu Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, parlamentima i vladama država članica, visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava te vladama država članica Vijeća za suradnju u Zaljevu; poziva da se ova rezolucija prevede na arapski jezik.

(1)

SL C 72 E, 11.3.2014., str. 40.

Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2018.Pravna napomena