Postup : 2019/2628(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0225/2019

Předložené texty :

RC-B8-0225/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0327

<Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0225/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0227/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0229/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 157kWORD 54k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0225/2019 (PPE)

B8-0227/2019 (ECR)

B8-0229/2019 (ALDE)</TablingGroups>


<Titre>o mimořádné situaci ve Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildt</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}za skupinu ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o mimořádné situaci ve Venezuele

(2019/2628(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele[1], usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií[2] a usnesení ze dne 25. října 2018[3] a ze dne 31. ledna 2019 o situaci ve Venezuele[4], v němž Juana Guaidóa uznává legitimním prozatímním prezidentem Venezuely,

 s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele ze dne 10. ledna 2019, 26. ledna 2019 a 24. února 2019 a na nejnovější závěry Rady,

 s ohledem na prohlášení Organizace amerických států ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele a na společné prohlášení členských států Organizace amerických států o Venezuele ze dne 24. ledna 2019,

 s ohledem na prohlášení tzv. Limské skupiny ze dne 25. února 2019,

 s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Venezuele ze dne 25. ledna 2019 a 20. března 2019,

 s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 233,

 s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Venezuela se potýká s hlubokou a bezprecedentní politickou, hospodářskou, institucionální, sociální a vícerozměrnou humanitární krizí, nedostatkem léků a potravin, masivním porušováním lidských práv, hyperinflací, politickým útlakem, korupcí a násilím; vzhledem k tomu, že životní podmínky se prudce zhoršily a 87 % obyvatelstva nyní žije v chudobě; vzhledem k tomu, že 78 % venezuelských dětí je ohroženo podvýživou; vzhledem k tomu, že 31 dětí z 1000 umírá do 5 let věku; vzhledem k tomu, že více než 1 milion dětí již nechodí do školy;

B. vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí, že již tak omezené dodávky potravin do Venezuely se zkazí; vzhledem k tomu, že občané jen obtížně získávají vodu, potraviny a léky; vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od roku 2015 opustilo Venezuelu více než 2,7 milionu lidí a že tento počet by mohl do konce roku vzrůst na 5 milionů, bude-li se krize nadále zhoršovat;

C. vzhledem k tomu, že dne 23. února 2019 Madurův nezákonný režim tvrdě odmítl a v některých případech za použití vojenských a paravojenských sil zničil humanitární pomoc uskladněnou v Kolumbii a v Brazílii; vzhledem k tomu, že v důsledku represí přišlo několik lidí o život, desítky osob utrpěly zranění a stovky občanů byly zatčeny; vzhledem k tomu, že venezuelské vojenské operace, organizovaná trestná činnost a teroristé ohrožují stabilitu regionu, zejména území sousední Kolumbie;

D. vzhledem k tomu, že na začátku března zažila Venezuela masivní výpadek elektrického proudu po dobu více než 100 hodin, což ještě zhoršilo již tak dramatickou situaci v oblasti zdravotní péče, kdy nemocnicím docházela pitná voda a jejich služby kolabovaly a kdy docházelo k rabování; vzhledem k tomu, že podle organizace Lékaři pro zdraví v nemocnicích kvůli výpadku elektřiny zemřelo nejméně 26 osob; vzhledem k tomu, že dne 25. března došlo k dalšímu dlouhému výpadku elektřiny, který způsobil naprostou tmu v Caracasu a 20 dalších venezuelských regionech;

E. vzhledem k tomu, že výpadky proudu, k nimž dochází již řadu let, jsou přímým důsledkem špatné správy, nedostatečné údržby a korupce nezákonného Madurova režimu;

F. vzhledem k tomu, že v únoru 2019 byla ze země vyhoštěna čtyřčlenná delegace poslanců skupiny Evropské lidové strany (PPE), která přijela na oficiální pozvání Národního shromáždění a prozatímního prezidenta Juana Guaidóa;

G. vzhledem k tomu, že dne 6. března 2019 nařídil nezákonný Madurův režim německému velvyslanci, aby opustil zemi, a obvinil ho z toho, že se „opakovaně vměšuje do vnitřních záležitostí“; vzhledem k tomu, že byli zatčeni také někteří zahraniční a místní novináři, bylo jim zabaveno pracovní vybavení a po svém propuštění byli vyhoštěni;

H. vzhledem k tomu, že Juan Guaidó jmenoval Ricarda Hausmanna zástupcem země v Meziamerické rozvojové bance (IDB) a Korporaci pro meziamerické investice (IIC);

I. vzhledem k tomu, že dne 21. března 2019 venezuelská zpravodajská služba zadržela Roberta Marrera, vedoucího kanceláře Juana Guaidóa, a násilně vnikla do domu poslance Národního shromáždění za stát Táchira Sergia Vergary, bez ohledu na jeho poslaneckou imunitu;

J. vzhledem k tomu, že dne 23. března 2019 přistály na mezinárodním letišti Simóna Bolívara v Maiquetíi dvě letadla patřící ruskému letectvu s vojenským vybavením a nejméně stovkou vojáků na palubě, a vzhledem k tomu, že tento postup se v posledních měsících opakuje;

K. vzhledem k tomu, že dne 21. března 2019 byl venezuelské soudkyni Afiuni Morové uložen trest odnětí svobody na dobu pěti let na základě obvinění z „duchovní korupce“; vzhledem k tomu, že tato soudkyně již v minulosti vykonávala dlouhý trest odnětí svobody a byla nadále v nespravedlivém domácím vězení;

L. vzhledem k tomu, že dne 15. března 2019 bylo oznámeno, že Tomasz Surdel, venezuelský dopisovatel polského deníku Gazeta Wyborcza, se údajně stal v době, kdy řídil v Caracasu své auto, terčem násilného útoku ze strany zvláštních jednotek venezuelské státní policie (FAES);

M. vzhledem k tomu, že kubánské policejní jednotky a vojenské zpravodajství jsou klíčovým prvkem, který umožňuje pokračování nezákonného Madurova režimu;

1. potvrzuje, že uznává Juana Guaidóa za legitimního prozatímního prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy, a znovu vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění jakožto jedinému zákonnému orgánu Venezuely; vyjadřuje plnou podporu plánovanému postupu Juana Guaidóa, který konkrétně hodlá ukončit uzurpaci moci, sestavit národní prozatímní vládu a uspořádat předčasné prezidentské volby; s potěšením bere na vědomí, že významná část mezinárodního společenství a drtivá většina členských států EU uznala Guaidóa za legitimního vůdce, a vyzývá zbývající členské státy, aby tak rovněž bezodkladně učinily;

2. odsuzuje kruté represe a násilí, jež si vyžádaly mrtvé a zraněné; vyjadřuje solidaritu s venezuelským lidem a upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí;

3. znovu vyjadřuje hluboké znepokojení nad krizovou humanitární situací, která velmi tvrdě doléhá na životy Venezuelanů;

4. opětovně vyzývá k plnému uznání diplomatických zástupců, které jmenoval legitimní prozatímní prezident Bolívarovské republiky Venezuela Juan Guaidó velvyslanci v EU a členských státech; s potěšením bere na vědomí, že rada guvernérů Meziamerické rozvojové banky (IDB) a Korporace pro meziamerické investice (IIC) uznaly Ricarda Hausmanna zástupcem Venezuely ve svých strukturách; vyjadřuje politování nad tím, že čínští hostitelé odložili letošní výroční zasedání rady guvernérů IDB;

5. odsuzuje zneužívání donucovacích prostředků a brutální represe ze strany bezpečnostních složek, které brání dodávkám humanitární pomoci do země; dále odsuzuje využívání nezákonných ozbrojených skupin k útokům a zastrašování civilních obyvatel a poslanců, kteří se zapojili do distribuce pomoci; vyjadřuje podporu příslušníkům venezuelských ozbrojených sil, kteří během krize odmítli utlačovat civilní obyvatelstvo a dezertovali; vyjadřuje uznání kolumbijským úřadům za poskytnutí ochrany a péče vojákům, kteří zůstali věrni venezuelské ústavě a venezuelskému lidu;

6. rozhodně odsuzuje pronásledování, zadržování a vyhoštění několika novinářů, kteří informují o situaci ve Venezuele; znovu vyzývá nezákonný Madurův režim, aby okamžitě přestal utlačovat vedoucí politické činitele, novináře a členy opozice, včetně nositele Sacharovovy ceny Leopolda Lópeze; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech osob, které byly zadrženy na základě toho, že jsou rodinnými příslušníky prozatímního prezidenta Juana Guaidóa či členy jeho týmu;

7. odsuzuje razie Madurových bezpečnostních služeb, zadržování Roberta Marrera, jenž je vedoucím kanceláře prozatímního prezidenta Juana Guaidóa, i nedávnou násilnou domovní prohlídku poslance Národního shromáždění Sergia Vergary; žádá, aby byl Roberto Marrero okamžitě propuštěn; odsuzuje únos poslance Národního shromáždění Juana Requesense a žádá jeho okamžité propuštění;

8. znovu vyjadřuje podporu pokojnému řešení situace ve Venezuele v podobě svobodných, transparentních a věrohodných prezidentských voleb uspořádaných na základě pevně stanoveného časového harmonogramu a spravedlivých podmínek pro všechny aktéry, jakož i ustavení neutrální národní volební komise a přítomnosti důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů;

9. uznává úsilí zemí tzv. Limské skupiny, která je hlavním regionálním mechanismem a snaží se nalézt demokratické řešení této krize pod vedením legitimního prozatímního prezidenta Venezuely Juana Guaidóa;

10. upozorňuje na vyostřování migrační krize v celém regionu, oceňuje úsilí a solidaritu sousedních zemí a žádá Komisi, aby pokračovala ve spolupráci s těmito zeměmi, a to nejen poskytováním humanitární pomoci, ale také zajištěním více zdrojů a prostřednictvím rozvojové politiky;

11. vyjadřuje hluboké znepokojení nad přítomností  sílících teroristických gangů a organizovaného zločinu ve Venezuele, které se šíří i za hranice, zejména do Kolumbie, což ohrožuje stabilitu celého regionu;

12. požaduje další sankce zaměřené na nezákonný majetek státních orgánů v zahraničí a na osoby zodpovědné za porušování lidských práv a represe; domnívá se, že orgány EU proto musí  omezit pohyb těchto osob a jejich nejbližší rodiny a zmrazit jejich majetek a víza;

13. bere na vědomí vytvoření Mezinárodní kontaktní skupiny, kterou nesmí Madurův nezákonný režim využívat k taktickému oddalování vyřešení krize, aby se tak mohl udržet u moci;  konstatuje, že kontaktní skupina zatím nedospěla k žádným hmatatelným výsledkům, přičemž by měla hlavně vytvořit podmínky pro uspořádání předčasných prezidentských voleb a usnadnit dodávky humanitární pomoci, která by řešila nejnaléhavější potřeby obyvatel Venezuely; vyzývá Mezinárodní kontaktní skupinu ke spolupráci s hlavním regionálním aktérem – tzv. Limskou skupinou; v této souvislosti vyzývá ESVČ, aby ve spolupráci s Evropským parlamentem nabídla své odborné zkušenosti s volební pomocí;

14. vyzývá členské státy, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a země dotčeného regionu, aby prozkoumaly možnost zřízení mezinárodní dárcovské konference, která by poskytla rozsáhlou finanční pomoc na obnovu a přechod k demokracii;

15. rozhodně podporuje výzvu generálního tajemníka OSN, aby byly nezávisle a komplexně vyšetřeny oznámené oběti; připomíná, že EU se na půdě OSN zavázala k multilateralismu, aby se zabránilo humanitární katastrofě s ještě vážnějšími následky; plně podporuje úlohu Mezinárodního trestního soudu v boji proti beztrestnosti a v úsilí o soudní stíhání osob, které se dopouštějí násilí a porušují lidská práva, a souhlasí s tím, aby bylo po předběžném přezkoumání zahájeno vyšetřování zločinů spáchaných nezákonným Madurovým režimem, z nichž lze některé klasifikovat jako zločiny proti lidskosti; 

16. odsuzuje vliv kubánského režimu ve Venezuele, který prostřednictvím svých agentů přispívá k destabilizaci demokracie a k rostoucím politickým represím proti venezuelským demokratickým silám; zdůrazňuje, že tyto intervence by se mohly odrazit ve vztazích EU s Kubou, včetně Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí tzv. Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

[1] Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

[2] Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

[3] Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

[4] Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění